ĐỒng vị phóng xạ và hợp chất đánh dấu

Những ứng dụng của đồng vị phóng xạ công nghệ bức xạ docx

Những ứng dụng của đồng vị phóng xạ và công nghệ bức xạ docx
... Các ứng dụng công nghệ xạ đồng vị phóng xạ thật không giới hạn Ở cố gắng cung cấp khái quát ứng dụng Các ứng dụng laser xạ y tế ngành công nghiệp chưa trình bày Các ứng dụng công nghệ xạ đồng vị ... học dựa vào nguyên lý vết Mọi ứng dụng yêu cầu đồng vị phóng xạ hay nguồn xạ thích hợp SẢN PHẨM ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ VÀ NGUỒN PHÓNG XẠ Một lượng phong phú đồng vị phóng xạ sản xuất lò phản ứng hạt ... đạc ứng dụng xạ Có ba dạng khác ứng dụng đồng vị phóng xạ xạ Dạng phụ thuộc vào thực ảnh hưởng xạ đến vật chất Thuộc tính sử dụng liệu pháp ung thư phóng xạ, khử trùng sản phẩm y học, chiếu xạ...
 • 13
 • 1,044
 • 11

Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích

Nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích
... lâu dài môi trường cách tự nhiên người tạo gọi đồng vị phóng xạ môi trường Các đồng vị phóng xạ môi trường quan tâm luận án bao gồm 137Cs đồng vị dãy phóng xạ urani thori Đồng vị phóng xạ nhân ... kê đồng vị phóng xạ vị trí H 85 Bảng 3.19 Các thông số thống kê đồng vị phóng xạ vị trí I 87 Bảng 3.20 Các thông số thống kê đồng vị phóng xạ vị trí K 88 Bảng 3.21 Các thông số thống kê đồng vị ... tốc độ tích luỹ trầm tích [5,6,7,12,14,16 18,39] Các công trình nghiên cứu liên quan đến nguồn gốc trầm tích ít, việc sử dụng đồng vị phóng xạ để nghiên cứu nguồn gốc trầm tích hạn chế Trong năm...
 • 192
 • 478
 • 1

Điều tra, khảo sát, đánh giá hệ thống các tiêu chuẩn, qui chuẩn quốc gia về ứng dụng bức xạ đồng vị phóng xạ trong công nghiệp

Điều tra, khảo sát, đánh giá hệ thống các tiêu chuẩn, qui chuẩn quốc gia về ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ trong công nghiệp
... dựng Tiêu chuẩn, Qui chuẩn quốc gia về ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ công nghiệp Nội dung nghiên cứu - Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá Hệ thống Tiêu chuẩn, Qui chuẩn quốc gia ứng dụng xạ đồng ... xét đánh giá chung 27 Chương - KHẢO CỨU CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN TRÊN THẾ GIỚI VỀ ỨNG DỤNG BỨC XẠ VÀ ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ TRONG CÔNG NGHIỆP 2.1 Các tiêu chuẩn ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ công ... chuẩn, Qui chuẩn quốc gia ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ công nghiệp Việt Nam - Bản báo cáo đánh giá thực trạng Hệ thống Tiêu chuẩn, Qui chuẩn quốc gia ứng dụng xạ đồng vị phóng xạ công nghiệp Việt...
 • 130
 • 321
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích
... nghiên cứu nguồn gốc trầm tích sử dụng đồng vị phóng xạ môi trƣờng; (ii) Khảo sát, nghiên cứu quy luật phân bố hàm lƣợng, tỷ số đồng vị đồng vị phóng xạ môi trƣờng đất bề mặt trầm tích, mối quan ... đến hàm lƣợng tỷ số đồng vị phóng xạ đƣợc khảo sát đất bề mặt lẫn trầm tích 2.3 Các phƣơng pháp phân tích 2.3.1 Phân tích đồng vị phóng xạ môi trường 2.3.1.1 Phân tích đồng vị phóng xạ hệ phổ kế ... tƣơng quan với vị trí lại - Các đồng vị 228Ra 228Th cân phóng xạ với đất bề 15 mặt hầu hết vị trí khảo sát 3.3.2 Các đồng vị phóng xạ dãy urani thori trầm tích 3.3.2.1 Các đồng vị phóng xạ trầm tích...
 • 27
 • 332
 • 0

Điều chế kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ 131I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không Hodgkin

Điều chế và kiểm tra chất lượng kháng thể đơn dòng gắn đồng vị phóng xạ 131I-rituximab dùng trong điều trị U Lympho ác tính không Hodgkin
... 131I-rituximab đi u chế kiểm tra chất lượng với hi u suất đánh d u đạt 95%, độ tinh khiết hoá phóng xạ lớn 99% Các ti u chất lượng tóm tắt trình bày bảng sau: 131 Bảng Tóm tắt ti u chất lượng 131I-rituximab ... xạ 131I-rituximab dược đánh giá toàn diện chất lượng theo quy định Dược điển thuốc phóng xạ đạt ti u chuẩn chất lượng để dùng đi u trị y học [8] Phương pháp nghiên c u Nguyên li u, hoá chất: Đồng ... bi u diễn đồ thị sau: Hình Tinh phức hợp 131I-rituximab sau đánh d u phóng xạ Hình 2A cho thấy sơ đồ tách phức miễn dịch phóng xạ qua cột sephadex Các phân tử kháng thể gắn phóng xạ có trọng lượng...
 • 8
 • 208
 • 0

Nghiên cứu đánh dấu kháng thể đơn dòng kháng CD20 với đồng vị phóng xạ i 131 dùng trong điều trị bệnh ung thư máu

Nghiên cứu đánh dấu kháng thể đơn dòng kháng CD20 với đồng vị phóng xạ i 131 dùng trong điều trị bệnh ung thư máu
... nghien ciiu vdi benh da thin kinh IgM, ITP, hdi chiing Wegener, hdi chiing ngung kit to lanh, hdi chiing Waldenstrom va viem da/viem daco cung cho thay nhCrng hieu ung dieu tri hiiu ich [24] II.2.4 ... 0,9% ti le 85:15, chim mau tai vj tri em thii hai, giay khd, treo bang giiy vao binh chiia sin hon hgp dung mdi, day nip kin, dung mdi di chuyin din centimet thii 17, thdi gian sic ky la 60 phiit, ... centiniet thii 17, thdi gian sic ky la 60 phiit, liy bang giiy ra, dl khd rdi cit timg bang nhd, moi barig rdng cm vudng gdc vdi chilu di chuyin ciia dung mdi Dat timg bang giiy vao cac dng nghiem,...
 • 142
 • 571
 • 2

báo cáo tiểu luận đồng vị bền đồng vị phóng xạ

báo cáo tiểu luận đồng vị bền và đồng vị phóng xạ
... dài, lên đến 1018 năm Đồng vị phóng xạ coi bền; với 209 , từ lâu coi nặng đồng vị phóng xạ bền, so với 83Bi vài đồng vị phóng xạ khác Tiêu chí để xác định bền hạt nhân dựa vào độ phân rã hạt nhân ... bền nặng Đường vẽ rút thông qua đồng vị phóng xạ bền đại diện cho đường cong đẹp, xấp xỉ phương trình: Z0 = A + 0.015 A (27) Đồng vị phóng xạ đồng vị phóng xạ bền Số nơtron (N) Số proton (Z) ... tối đa đồng vị phóng xạ có thời gian bán rã 1018 năm coi bền Sự giải phóng khối lượng giống lượng xạ trìnhphân rã Một trình phân rã phóng xạ viết dạng: A→B+b (25) Trong đồng vị phóng xạ A phân...
 • 40
 • 533
 • 0

Tuyến Giáp Trạng Đồng Vị Phóng Xạ ppsx

Tuyến Giáp Trạng Và Đồng Vị Phóng Xạ ppsx
... chức giáp trạng giảm thấp Uống kích thích tố giáp trạng (thyroxine hay triiodothyronine) tăng cao chức tuyến giáp trạng Thặng dư Iod làm tăng chức tuyến giáp trạng tích tụ đồng vị phóng xạ Iod tuyến ... tuyến giáp trạng khởi thuỷ từ tuyến giáp trạng Thực vậy, 96% bệnh nhân bị chức giáp trạng thấp tuyến giáp trạng không đủ khả tiết kích thích tố giáp trạng Lượng TSH cao máu Nguyên nhân bệnh viêm giáp ... tố giáp trạng Còn Plummer bệnh tăng chức tuyến giáp trạng có hay nhiều bướu cục Viêm tuyến giáp trạng có loại: Viêm giáp trạng bán cấp nhiễm siêu vi trùng Bệnh nhân than phiền bị đau tuyến giáp...
 • 4
 • 198
 • 0

Điều Trị Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng Iốt (iodine) Đồng Vị Phóng Xạ ppsx

Điều Trị và Chẩn đoán bệnh tuyến giáp bằng Iốt (iodine) Đồng Vị Phóng Xạ ppsx
... vị phóng xạ i-ốt dùng điều trị bệnh giáp trạng từ năm 1930 Ngày dùng đồng vị phóng xạ i-ốt để chẩn bệnh chữa bệnh tuyến giáp có kết hiệu nghiệm Hiện có đồng vị vị phóng xạ iốt dùng cho bệnh tuyến ... bệnh dùng thuốc (Medical treatment) -Giải phẫu -Điều trị đồng vị phóng xạ i-ốt Trong nói vấn đề định bệnh chữa bệnh đồng vị phóng xạ i-ốt Điều Trị Chữa Bệnh tuyến giáp đồng vị phóng xạ i-ốt Đồng ... nhiễm xạ thấp lâu năm Chẩn đoán bệnh Tuyến Giáp : -Thử máu -Siêu âm -Chụp hình tuyến giáp đếm độ phóng xạ tuyến giáp thu nhận (thyroid Imaging and uptake) -Sinh thiết Điều trị bệnh tuyến giáp: ...
 • 18
 • 570
 • 3

báo cáo đánh giá suất liều môi trường của một số đồng vị phóng xạ trong đất bằng mcnp5

báo cáo đánh giá suất liều môi trường của một số đồng vị phóng xạ trong đất bằng mcnp5
... toán hệ số chuyển đổi liều đồng vị phóng xạ phân bố đồng không khí Mục đích khóa luận Đánh giá suất liều hấp thụ từ phông phóng xạ môi trường chuỗi đồng vị phóng xạ 238U, 232Th 40K có đất thể ... dụng đánh giá suất liều môi trường số địa điểm Đắk Lắk  Tính suất liều tương đương quan  Tính liều hiệu dụng trung bình năm 19 Hệ số chuyển đổi liều tương đương mô nội suy Bảng 5: Hệ số chuyển ... Hình 5: Hệ số chuyển đổi liều tương đương mô nội suy 23 chuỗi 40K Áp dụng tính suất liều tương đương số địa điểm Đắk Lắk Bảng Nồng độ phóng xạ số mẫu đất Đắk Lắk [1] Nồng độ phóng xạ mẫu đất (Bq/m3)...
 • 36
 • 350
 • 1

đánh giá suất liều môi trường của một số đồng vị phóng xạ trong đất bằng mcnp5

đánh giá suất liều môi trường của một số đồng vị phóng xạ trong đất bằng mcnp5
... T ,r (2.11) 12 Trong đó, DT,r liều hấp thụ trung bình xạ r mô quan T Wr trọng số phóng xạ xạ r Khi trường xạ gồm nhiều loại xạ với giá trị khác trọng số phóng xạ Wr (bảng 2.2) liều tương đương ... họ phóng xạ tự nhiên có đặc điểm [6]:  Đồng vị tồn họ có chu kỳ bán rã lớn  Các họ có đồng vị tồn dạng khí, chất khí phóng xạ đồng vị radon  Sản phẩm cuối họ phóng xạ chì 5 Nguyên tố phóng ... tính suất liều tương đương quan suất liều hiệu dụng mẫu đất Đắk Lắk Việc tính toán hệ số chuyển đổi liều cần thiết việc tính liều chiếu từ môi trường, thực tế, có khu vực khác có nồng độ phóng xạ...
 • 58
 • 380
 • 0

báo cáo đánh giá suất liều hấp thụ từ nguồn xạ trị trong sử dụng đồng vị phóng xạ bằng chương trình mcnp5

báo cáo đánh giá suất liều hấp thụ từ nguồn xạ trị trong sử dụng đồng vị phóng xạ bằng chương trình mcnp5
... bố suất liều từ nguồn xạ trị đánh giá an toàn xạ cho môi trường xung quanh MỤC TIÊU NỘI DUNG  Tìm hiểu an toàn xạ y tế  Tìm hiểu áp dụng chương trình MCNP5  Nghiên cứu phân bố suất liều từ ... VÙNG ẢNH HƯỞNG NGUỒN DẠNG TRỤ Bảng 3.6 Giá trị liều với quan bị ảnh hưởng với nguồn dạng trụ (Gy) 21 KẾT QUẢ PHÂN BỐ 3Dliều vớiDẠNG NGUỒN với nguồn dạng cầu (Gy) Bảng 3:4 Giá trị HAI quan bị ... khái niệm an toàn xạ y tế  Chương trình MCNP5, phantom MIRD-5  Từ mô hình xây dựng được, tính toán phân bố liều hấp thụ xung quanh vị trí đặt nguồn xạ trị  Đánh giá mức độ ảnh hưởng lên...
 • 29
 • 291
 • 0

đánh giá suất liều hấp thụ từ nguồn xạ trị trong sử dụng đồng vị phóng xạ bằng chương trình mcnp5

đánh giá suất liều hấp thụ từ nguồn xạ trị trong sử dụng đồng vị phóng xạ bằng chương trình mcnp5
... góp phần đánh giá ảnh hưởng xạ lên quan thể trình điều trị, tác giả xây dựng toán đánh giá phân bố suất liều từ nguồn đồng vị phóng xạ điều trị xạ trị lên quan xung quanh, đánh giá khả ảnh ... 0,00017 3.1.3 Tính toán suất liều hấp thụ MCNP5 a Tính toán suất liều dùng tally *F8 Trong chương trình MCNP, để tính toán liều hấp thụ vị trí cell chúng sử dụng tally *F8 Giá trị *F8 tính bằng ... mô phỏng MCNP5 - Chương 3: Đánh giá phân bố suất liều từ nguồn xạ trị bằng mô phỏng MCNP5 CHƯƠNG AN TOÀN BỨC XẠ TRONG Y TẾ 1.1 Khái niệm phóng xạ 1.1.1 Định nghĩa Phóng xạ trình hạt...
 • 77
 • 447
 • 0

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật
... 3.3.2.5 Hi tích t c c iver 3.4 Nghiên c h v tích t urani, thori, xezi stronti t c àc 3.4.1 V tích t urani, thori, xezi stronti t vào c 3.4.1.1 Nghiên c gc àh Cs, Sr, Th U 3.4.1.2 Nghiên c tích t ... 1.1.1 Phóng x ên 1.1.2 H 1.1.3 H 1.2 D 1.2.1 1.2.2 1.2.3 Xe 1.2.4 1.2.5 1.3 H p thu tích t khoáng ch phóng x th 1.3.1 tích t , phóng x 1.3.2 Kh , phóng x 1.3.3 H urani t vào 1.3.4 H xezi t vào ... lo ên c 3.2 h c phóng x th ã Thu Cúc, huy 3.3 Nghiên c h tích t urani t c àc 3.3.1 H tích t urani t c 3.3.1.1 Nghiên c tính ch Urani c 3.3.1.2 Nghiên c h tích t urani thành ph khác c canh 3.3.1.3...
 • 140
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 64 côban là đồng vị phóng xạ phát ra tia và với chu kì bán rã t 71 3 ngày có bao nhiêu hạt được giải phóng sau 1h từ 1g chất co tinh khiếtphương pháp đánh dấu đồng vị phóng xạphương pháp đánh dấu bằng đồng vị phóng xạchất đồng vị phóng xạ là gìchất đồng vị phóng xạphan i 5 tham do chuc nang va ghi hinh bang dong vi phong xa pdf1 hiện tượng phóng xạ và các đồng vị phóng xạcâu 32 côban là đồng vị phóng xạ phát ra tia vàvới chu kì bán rã t 71 3 ngày xác định tỷ lệ phần trăm chất co bị phân rã trong 1 tháng 30 ngàycâu 15 côban là đồng vị phóng xạ phát ra tia vàvới chu kì bán rã t 71 3 ngày xác định tỷ lệ phần trăm chất co bị phân rã trong 1 tháng 30 ngàyđồng vị phóng xạghi hình khối u bằng đồng vị phóng xạphân tích đồng vị phóng xạđồng vị phóng xạ nhân tạo là gìđồng vị phóng xạ nhân tạo đầu tiênphương pháp đồng vị phóng xạchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm