Sách tiếng trung du lịch

26 bài học tiếng Anh du lịch

26 bài học tiếng Anh du lịch
... tục thu tiền thẻ tín dụng Bài 13: Hướng dẫn viên du lịch: Những mẫu đối thoại để hướng dẫn khách du lịch: cách đề nghị, cách hẹn giấc, v.v… Bài 14: Hướng dẫn viên du lịch – tự giới thiệu; trấn ... away’, ‘right away’.v.v Bài 8: Trong nhà hàng – phục vụ ân cần; giải thích hóa đơn: Khi khách hỏi nên chơi đâu bạn phải đường cho thật rành mạch Bạn học cách gợi ý thật lịch Bài 9: Chỉ đường – dùng ... trấn an khách; số chức vụ ngành phục vụ Bài 15: Bàn thảo chuyến du ngoạn: Những mẫu đối thoại thông thường đặt chuyến chơi cho khách Bài 16: Bàn thảo chuyến du ngoạn – chương trình chuẩn bị: Giải...
 • 3
 • 2,309
 • 45

Danh sách Hiệp hội du lịch Việt Nam

Danh sách Hiệp hội du lịch Việt Nam
... Khách sạn Du lịch Thái Bình-458 Lý Bôn TP Thái Bình, Fax:036.842889 - CT: Ô.Lê Văn Huề: PGĐ Cty Du lịch Thái Bình: 0913.291.459 - TTK: Ô Khúc văn Lượng: Trưởng phòng Quản lý Du lịch Sở Du lịch 17 ... lịch: 0912.742.479 14 Tỉnh Quảng Nam Trụ sở Sở Du Lịch Quảng Nam: 84 Phan Chu Trinh, TP Tam Kỳ, fax: 0510.810903 - CT: B Võ Thị Ngọc Hà-PGĐ Sở Du lịch Quảng Nam: 0510.811340, 0914.242.007 - TTK: ... 063.812143, Fax: 063.831414 - CT: Ô Trần Đình Sơn: GĐ Cty Du lịch tỉnh Lâm Đồng: 0903.806.355 - TTK:Ô.Nguyễn Vĩnh Phúc: Phòng quản lý Du lịch Sở Du lịch thương mại: 063.812143, 0913.189.226 12 Tỉnh Lạng...
 • 3
 • 1,149
 • 7

Chính sách sản phẩm du lịch hội nghị tổng kết hướng tới các tổng Công ty trên địa bàn HN của Công ty đầu tư và du lịch Sao Việt

Chính sách sản phẩm du lịch hội nghị tổng kết hướng tới các tổng Công ty trên địa bàn HN của Công ty đầu tư và du lịch Sao Việt
... nhng hot ng t chc chng trỡnh du lch im xut phỏt ca gii hn núi trờn l cỏc cụng ty l hnh thng rt chỳ trng ti vic kinh doanh chng trỡnh du lch Tiờu biu cho cỏch tip cn ny l nh ngha kinh doanh l hnh ... phng ỏn kinh doanh l hnh ni a, cú chng trỡnh du lch cho khỏch ni a + Ngi iu hnh hot ng kinh doanh l hnh ni a phi cú thi gian ớt V Th Hng Du lch 46 B nht nm hot ng lnh vc l hnh Kinh doanh l hnh ... nh Giỏ ca chng trỡnh du lch l giỏ gp ca cỏc dch v cú chng trỡnh Chng trỡnh du lch phi c bỏn trc khỏch tiờu dựng Cỏc sn phm khỏc: Du lch khuyn thng Du lch hi ngh, hi tho V Th Hng Du lch 46 B...
 • 93
 • 757
 • 1

Những giải pháp xây dựng chính sách sản phẩm du lịch hội nghị trên đoạn thị trường mục tiêu

Những giải pháp xây dựng chính sách sản phẩm du lịch hội nghị trên đoạn thị trường mục tiêu
... vy m sn phm du lch khụng th di chuyn n ni c trỳ ca khỏch du lch m h buc phi ri ni c trỳ thng xuyờn ca mỡnh tiờu dựng du lch Qỳa trỡnh sn xut v tiờu dựng du lch din ng thi v sn phm du lch khụng ... kho c Cung du lch thỡ c nh cu du lch li phõn tỏn khp ni nờn kờnh phõn phi sn phm du lch ch yu qua kờnh giỏn tip Sn phm du lch thng b chi phi bi yu t v rt cao Vic tiờu dựng sn phm du lch thng ... trờn chỳng ta i n khỏi nim v du lch MICE: Du lch MICE l du lch hi ngh, hi tho, du lch khuyn thng v du lch s kin, trin lóm ( Bi ging ca TS Trn Vn Thụng, Trng khoa Du lch trng H dõn lp Yersin ...
 • 90
 • 455
 • 1

Chính sách sản phẩm du lịch hội nghị Tổng kết hướng tới các tổng công ty trên địa bàn Hà Nội của Công ty đầu tư và du lịch Sao Việt

Chính sách sản phẩm du lịch hội nghị Tổng kết hướng tới các tổng công ty trên địa bàn Hà Nội của Công ty đầu tư và du lịch Sao Việt
... mỡnh tiờu dựng du lch Qỳa trỡnh sn xut v tiờu dựng du lch din ng thi v sn phm du lch khụng th tn kho c Cung du lch thỡ c nh cu du lch li phõn tỏn khp ni nờn kờnh phõn phi sn phm du lch ch yu ... khỏch du lch hi ngh ca cụng ty: 2.2.1 Thc trng chớnh sỏch sn phm ca cụng ty: Danh mc sn phm ca cụng ty hin chia theo a lý v mc ớch chuyn i ca khỏch hng mc tiờu ca cụng ty Tour nc: Cụng ty chia ... 0918.775.368 u t vo du lch nhng nm gn õy tng mnh, hon thin c s vt cht k thut, nõng cao cht lng dch v du lch to ng lc thỳc y du lch MICE phỏt trin vỡ du lch MICE l s kt hp cỏc sn phm du lch n l da trờn...
 • 90
 • 478
 • 1

Giao trinh Tieng Anh Du lich Cuc hay

Giao trinh Tieng Anh Du lich Cuc hay
... Level of English: False beginner – A1 in Common European Framework  Background:  University graduates  Office workers; some have retired  Good social background knowledge  Little experience ... Administrator’s attitude: Put quality as the first priority Course Description  Aims at middle-aged adults who will be using simple English while going holidays abroad  Employs communicative language ... integrated in the syllabus  Provides most important vocabulary, structures and functions for tourists  Duration of the course: 30 class hours in weeks Aim and objectives s  Aim:to prepare learners to...
 • 27
 • 821
 • 12

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 3

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 3
... _ the rear of the hotel I can put you rooms six-eleven and six-twelve The lifts are down the corridor and your right Jumbled sentences - Offering help Rewrite the sentences with the words ... see what I can Answers: 1) at 2) on 3) in 4) at 5) in 6) on 1) Would you like someone to help you with your suitcases? 2) Is there anything else I can do? 3) Do you need any help? to like suitcases ... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary...
 • 2
 • 273
 • 1

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 4

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 4
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary anything else iron alarm clock I’ll see to it right away tea-making facilities ... There are ten guests in the lobby 3) There’s a car park at the rear of the hotel 1) b 2) d 3) e 4) f 5) a 6) c Would you mind waiting just a minute? ...
 • 2
 • 192
 • 1

kiểm tra tiếng anh du lịch

kiểm tra tiếng anh du lịch
... half percent service charge _ : um- What’s this amount here? IV Writing: You work for Hoang Anh Gia Lai hotel You have just received a letter from a guest asking for details of your hotel,...
 • 2
 • 234
 • 3

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 5

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 5
... Practice - Positive short answers Write possible answers in the spaces provided Then check your answers Will lunch be served at p.m.? Yes Is there a bank nearby? Yes Do you have tea-making ... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary ... You try a local beer? Example answers: 1) Yes it will 2) Yes there is 3) Yes we 4) Yes we have 5) Yes we can 1a) like 1b) should 2a) suggest 2b) popular 3a) recommend 3b) famous 4a) like 4b)...
 • 2
 • 191
 • 1

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 6

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 6
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary...
 • 2
 • 196
 • 0

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 7

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 7
... this chant out loud Is there a problem? A problem with your pies? I apologise, apologise, I a-pol-o-gise! Suggested answers: 1) everything 2) inconvenience 3) mistake, busy 1) There seems to have ... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary...
 • 2
 • 187
 • 0

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 8

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 8
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary...
 • 2
 • 200
 • 0

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 9

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 9
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary ... outside shopping centre cross major pleasure taxi find mall set traffic lights Language Practice - Giving Directions Without looking at the previous page, match the following directions with the...
 • 2
 • 211
 • 0

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 10

Tiếng Anh Du Lịch - Exercises 10
... EXERCISES Key vocabulary Look up the meaning and pronunciation of these words in your dictionary change here little stay driver keep long quick entrance know main worry Language Practice -...
 • 2
 • 176
 • 0

Xem thêm