Bài tập ôn tiếng anh đại học

Ôn tập HKI Tiếng anh 8- (Bám Theo CKTKN)

Ôn tập HKI Tiếng anh 8- (Bám Theo CKTKN)
... father.(John làm việc chăm cha anh ấy) 2.Negative not as/so + adj/adv + as(không bằng/như) Ex : This watch is not so/as expensive as mine.(=my watch) (Đồng hồ không đắt tôi) She does not sing ... since,for,yet,already,recently,just,ever,never I.Comparison of equality : So sánh (not) as….as (không) bằng, (not) the same as : (không) giống, different from : khác 1.Affirmative as + adj/adv + as (bằng /như) Ex ... S + said + S + should + V0 *Unit : 1/Gerunds : (danh động từ) : V_ing S + like,love,enjoy,hate,dislike, + V_ing 2/Modal verbs (Động từ khiếm khuyết)...
 • 7
 • 310
 • 5

Đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 9 ôn thi vào lớp10 tham khảo

Đề cương ôn tập môn tiếng anh lớp 9 ôn thi vào lớp10 tham khảo
... airport 16 Would you mind ( help) me with this work? 17.Do you smell something ( burn) in the kitchen? 18 Mother requests her daughter not ( come) back home late 19 We shall have the grass ( cut) tomorrow ... *note: muốn diễn tả ý nghĩa” nhiều … đến nỗi” ta dùng: So many + danh từ đếm được, số nhiều + that – clause So much + danh từ không đếm được,số + that – clause *eg: He was so many books that he ... too weak to lift the box 9. The film is too good for the children to miss 10 Those shoes are large enough for you to wear II 1.This milk is too hot for child to drink This weight is too heavy...
 • 20
 • 518
 • 2

bài tập ôn thi nghiệp vụ ngân hàng

bài tập ôn thi nghiệp vụ ngân hàng
... nghiệp không trả nợ, ngân hàng áp dụng số biện pháp khai thác không thành công Mặt khác, thị trường biến động mạnh nên giá trị TS ĐB khoảng 70% số nợ gốc Bài 4: Ngày 15/12/08 công ty M gửi tới Ngân ... tài mà công ty gửi ngân hàng Xác định hạn mức tín dụng vốn lưu động cho công ty M sở phương án tài hợp lý HỌC KINH DOANH bLOG (Nguồn: Trung tâm Đào tạo REALIFE Trích từ khóa học Ôn thi tuyển ... ngân hàng thỏa mãn Cho biết xử lý Ngân hàng trường hợp sau: a Trong lần tái xét khoản vay sau tháng, Ngân hàng nhận thấy doanh nghiệp có biểu giảm sút tài chính, nguồn thu nợ thừ bán hàng không...
 • 5
 • 239
 • 0

4 Dạng toán cơ bản và bài tập ôn lên lớp 10

4 Dạng toán cơ bản và bài tập ôn lên lớp 10
... ta có: x1 + x2 = 2( m + 1) x1x2 = m Ta có (x1 x2)2 = (x1 + x2)2 4x1x2 = 4( m + 1)2 (m 4) = 4m2 + 4m + 20 = 4( m2 + m + 5) = 4[ (m + 19 ) + ] 1 19 19 => x1 x2 = (m + ) + = 19 m + = m = 19 m ... = > ; thoả mãn + k2 = - 49 35 49 70 29 2= = => / = không thoả mãn 4 Vậy k = giá trị cần tìm Cách : Không cần lập điều kiện / Cách giải là: Từ điều kiện x12 + x22 = 10 ta tìm đợc k1 = ; k2 ... công nhân làm chung 12 hoàn thành xong công việc định Họ làm chung với tổ thứ đợc điều làm việc khác , tổ thứ hai làm nốt công việc lại 10 Hỏi tổ thứ hai làm sau hoàn thành công việc Bài 1 14: ...
 • 173
 • 175
 • 0

tuyển chọn các bài tập ôn thi học sinh giỏi cao đẳng đại học môn toán cực hay có giải

tuyển chọn các bài tập ôn thi học sinh giỏi cao đẳng đại học môn toán cực hay có giải
... x1 ) > f ( x3 ) hay x > x Giả sử x2 k −1 < x2 k +1 ta có f ( x2 k −1 ) > f ( x2 k +1 ) hay x2 k > x2 k +2 ( với k ∈ N * ) Với x2 k > x2 k +2 Ta có : f ( x2 k ) < f ( x2 k +2 ) hay x k +1 < x k ... định Xét tam giác ABC không cân A Gọi E điểm cung BAC đường tròn ngọai tiếp tam giác ABC E điểm cố định EB = EC; BM = CN ;góc EBM =góc ECN nên ∆EBM = ∆ECN Suy ra: EM = EN hay đường trung trực MN ... sin β = AM.AF sin + AF.AN sin 2 2 sin β  AM.AN  ⇒ AF =   β AM + AN  sin  Suy ra: ⇒ AF không đổi hay F điểm cố định Vậy MN qua điểm cố đinh Câu Tìm số nguyên tố a , b, c cho a b + 1999 = c...
 • 26
 • 388
 • 6

Các Dạng Bài tập ôn thi Đại học có đáp án

Các Dạng Bài tập ôn thi Đại học  có đáp án
... chiều xác định Cân bằng hóa học là trạng thái mà phản ứng đã xảy hoàn toàn Khi phản ứng tḥn nghịch đạt trạng thái cân bằng hóa học, lượng các chất sẽ khơng đởi Khi ... B D Kết khác Câu 137: Cho các phát biểu sau: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng là: Nhiệt độ, nồng độ, áp suất, chất xúc tác, diện tích bề mặt Cân bằng hóa học là cân bằng đợng ... tố ảnh hưởng đến cân hố học là: Nhiệt độ, nồng độ, áp suất, Các phát biểu đúng A 1,2, 3, B 1,3, C 1,2,4 D 2, 3, Câu 138: Cho các phát biểu sau: Phản ứng tḥn nghịch là phản ứng...
 • 46
 • 193
 • 1

Bài Tập ôn tập let''''s learn book 1 HKI

Bài Tập ôn tập let''''s learn book 1 HKI
... small it’s 10 my your ruler 11 book pen this 12 name library classroom 13 hi hello goodbye 14 friend he’s she’s 15 meet see too 16 may its your 17 how hello hi my 18 open close sit book 19 Miss ... / to 10 you / bye / see / later / see 11 up / please / stand 12 please / down / sit 13 your / big / is / book ? 14 it / no / not / is 15 go / I / out / may ? 16 my / is / classroom / that 17 small ... He B It C She 10 Is …… book big? A your B you C yours 11 No, it ……… A is B isn’t C isnt 12 …… is your name? A How B What’s C What 13 He’s Peter …… is my friend A He B She C you 14 May I come...
 • 6
 • 452
 • 26

BÀI tập ôn tập NITO VÀ PHOPHO

BÀI tập ôn tập NITO VÀ PHOPHO
... (1) (2) không màu C (1) không màu, (2) có màu xanh D (1) có màu xanh, (2) không màu Câu Một học sinh tiến hành đo tỉ khối oxit nitơ với C3H8 kết = 2,091 CTPT oxit nitơ A NO2 B N2O5 C không xác ... NO với 20 lit không khí Tính thể tích NO2 tạo thành thể tích hỗn hợp khí sau phản ứng, biết không khí có gần 20% thể tích oxi, lại N2 Các thể tích khí đo điều kiện Page Câu hỏi ôn tập Chương N-P ... vàng nhạt B phản ứng tạo dung dịch có màu xanh khí không mùi làm xanh giấy quỳ ẩm D phản ứng tạo dung dịch có màu xanh khí không màu hóa nâu không khí Câu 11 Trong số chất sau : AgCl, CaCO3, Cu(OH)2,...
 • 6
 • 1,420
 • 7

CÔNG THỨC BÀI tập THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

CÔNG THỨC BÀI tập THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
... tức dự tính Dt Po = Tổng (1+i)t + Trường hợp cổ tức tăng đều đặn hàng năm Do (1+g) D1 Po = = i-g i-g ( biểu thức tăng trưởng ổn định Gordon ) + Trường hợp cổ tức hàng năm không ... cổ tức cho CĐƯĐ ( nếu có ) = Số cổ phần thường lưu hành - Hệ số giá thu nhập Giá thị trường của cổ phần thường = Thu nhập môt cổ phần thường - Cổ tức cổ phần Phần lợi ... phần thường lưu hành - Tỷ suất lợi tức cổ phần Cổ tức một cổ phần thường = Giá thị trường của cổ phần thường ...
 • 4
 • 3,257
 • 28

bài tập hệ thống thông tin kế toán

bài tập hệ thống thông tin kế toán
... toán máy: Tại BP kế toán thông báo lỗi Tập tin giao hàng tập tin hóa đơn tập tin phải thu KH Văn Thuý Hằng BP giao hàng PGH Nhập liệu liên quan Tập tin khách hàng, HTK Tập tin Đ ĐH PGH Ghi nhận ... đơn Hóa đơn Tập tin ghi nhật ký N Khách hàng Cao học kế toán 18K Hệ thống thông tin kế toán - 8- 4.6 Hoạt động thu tiền máy : Tại BP kế toán thông báo lỗi Tập tin phải thu KH Tập tin ghi nhật ký ... TB trả tiền thông báo lỗi NK Văn Thuý Hằngthu tiền nhập liệu liên quan In phiếu thu, ghi nhật ký tập tin phải thu KH tập tin ghi nhật ký Cao học kế toán 18K TB trả Hệ thống thông tin kế toán...
 • 19
 • 2,224
 • 2

các dạng bài tập chia động từ

các dạng bài tập chia động từ
... đến khoảng nên chia khứ đơn - :Các cụm từ số l-ợng: a number hay t-ơng tự , dạng không xác định a number chia động từ dạng số nhiều Còn xác định The (number, proportion ) chia động từ dạng ... present on time >>> câu giả định, Chia : be 27 God (save) the queen ! >>> hình thức câu giả định - Câu giả định dùng đ-ợc số câu cảm thán, th-ờng bao hàm lực siêu nhiên Chia: save 28 I suggest That ... insist that + menh de 25 I expect he (be/ is ) there by now IV - Dang bai 4: Chia dang dung cho cac dong tu doan van (Chia dong tu co ngu canh cu the) Ronnie has had a busy day He has been making...
 • 16
 • 619
 • 48

Xem thêm

Từ khóa: bài tập dao động điều hòabài tập ôn đại học toánbài tập chi tiết máybài tập dao động điều hòa và hướng dẫn cách giảibài tập đo lường điện và thiết bị đo co loi giaibộ bài tập đo lường điện và thiết bị đo fullbộ giải bài tập đo lường điện và thiết bị đobài tập vè đường trònbài tập chia động từ có đáp ánbài tập cho dạng đúng của động từbài tập câu nhượng bộcác bài tập ôn thi kỳ icác bài tập ôn thi kì iibài tập xây dựng csdlbài tập trắc nghiệm tiếng anhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học