PHÁT HUY lợi THẾ HÀNH LANG KINH tế ĐÔNG – tây để PHÁT TRIỂN DU LỊCH ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
... QUC GIA H CH MINH NGUYN Lấ THU HIN Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh thừa thiên huế Chuyờn ngnh : Kinh t chớnh tr Mó s : 62 31 01 01 LUN N TIN S KINH T Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Nguyn ... du lch Ngy nay, vi xu hng phỏt trin du lch hin i ó lm xut hin nhiu hỡnh thc du lch mi ngoi cỏc hỡnh thc du lch truyn thng nh: du lch sinh thỏi, du lch húa, du lch cng ng, du lch lng ngh Khi kinh ... VIT TT CBT : Du lch cng ng CNH-HH : Cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ DL : Du lch H, C : i hc, Cao ng GO : Giỏ tr sn xut H DL : Hot ng du lch KD : Kinh doanh KDDL : Kinh doanh du lch KT : Kinh t TT :...
 • 188
 • 309
 • 0

luận văn thạc sĩ Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

luận văn thạc sĩ Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế
... làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh thừa thiên huế 70 3.1 Phơng hớng khôi phục phát triển làng nghề truyền thống nói chung làng nghề truyền thống phục vụ du lịch nói riêng tỉnh Thừa Thiên ... Trang Mở đầu Chơng 1: số vấn đề lý luận thực tiễn làng nghề truyền thống phục vụ du lịch 1.1 Khái niệm làng nghề truyền thống phục vụ du lịch 1.2 Mối quan hệ làng nghề truyền thống hoạt động du lịch ... dịch vụ làng nghề truyền thống du khách tỉnh Thừa Thiên Huế 2.2 Tình hình hoạt động làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 44 44 49 Chơng 3: phơng hớng giải pháp nhằm khôi phục...
 • 108
 • 553
 • 0

làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh thừa thiên huế

làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh thừa thiên huế
... nghiệp tỉnh 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.2.1 Các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch 2.2.1.1 Các loại làng nghề truyền thống ... dịch vụ phục vụ thu hút khách du lịch [11] Cần phân biệt rõ khác làng nghề truyền thống thông thường hay làng nghề thương mại làng nghề truyền thống phục vụ du lịch chỗ làng nghề truyền thống phục ... nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Hệ thống hoá lý luận làng nghề truyền thống phục vụ du lịch, nghiên cứu thực trạng làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đưa hệ thống...
 • 109
 • 387
 • 0

LUẬN VĂN: Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế pot

LUẬN VĂN: Làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh Thừa Thiên Huế pot
... nghiệp tỉnh 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2.2.1 Các làng nghề truyền thống phục vụ du lịch 2.2.1.1 Các loại làng nghề truyền thống ... dịch vụ phục vụ thu hút khách du lịch [11] Cần phân biệt rõ khác làng nghề truyền thống thông thường hay làng nghề thương mại làng nghề truyền thống phục vụ du lịch chỗ làng nghề truyền thống phục ... nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích Hệ thống hoá lý luận làng nghề truyền thống phục vụ du lịch, nghiên cứu thực trạng làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đưa hệ thống...
 • 105
 • 244
 • 0

tóm tắt luận án làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh thừa thiên huế

tóm tắt luận án làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh thừa thiên huế
... động du lịch với LNTT phục vụ DL hiệu 12 Chương THỰC TRẠNG LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1 TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH TỈNH THỪA ... NGHỀ TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH 2.1.1 Khái niệm làng nghề, làng nghề truyền thống làng nghề truyền thống phục vụ du lịch 2.1.1.1 Khái niệm làng nghề làng nghề truyền thống Làng nghề quan niệm ... TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 4.1 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG PHỤC VỤ DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 4.1.1 Bối cảnh dự báo xu hướng phát triển LNTT phục vụ...
 • 27
 • 259
 • 0

tóm tắt tiếng anh làng nghề truyền thống phục vụ du lịch tỉnh thừa thiên huế

tóm tắt tiếng anh làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh thừa thiên huế
... TCV; 4) Gradually build the product brand for each TCV for tourism under the motto "each village each product" by: - Approving TCV for tourism products accurately to accredit the product brands ... the production of traditional products, decorative interior and exterior products, finearts handicraft products catering for tourism and exports; 3) Many new designs of handicraft products of ... of applying modern production technology in production process Very satisfied Difficult answer Showing tourists to see directly how finearts handicraft products are produced of TCV for tourism...
 • 27
 • 868
 • 0

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực TRONG NGÀNH DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực TRONG NGÀNH DU LỊCH ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY
... PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH DU LỊCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ HIỆN NAY 2.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội tiềm du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân ... triển nguồn nhân - lực ngành du lịch Phân tích thực trạng nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian tới ... lịch tỉnh Thừa Thiên Huế Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 14 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG NGÀNH DU LỊCH...
 • 151
 • 317
 • 0

Phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây

Phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của tỉnh trên tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây
... kinh tế phát triển Thực tế thành tựu phát triển kinh tế năm qua nước ta nêu phần có phần đóng góp không nhỏ lĩnh vực phân phối, lưu thông, đặc biệt hệ thống dịch vụ logistics 38 Trong kinh tế, ... trình hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Hoạt động Logisstics phát triển sôi động góp phần thúc đẩy trình chuyển dịch cấu kinh tế, gắn kinh tế nước ta với kinh tế giới Điều cho thấy phát triển thương ... Logistics) , Logistics quốc gia (National Logistics) Logistics thành phố (City Logistics) dựa vào phạm vi không gian; Logistics tổng thể Logistics chuyên ngành hẹp vào phạm vi hoạt động kinh tế...
 • 96
 • 273
 • 0

vị thế chiến lược của khu kinh tế - thương mại đặc biệt lao bảo trong phát triển hành lang kinh tế đông tây

vị thế chiến lược của khu kinh tế - thương mại đặc biệt lao bảo trong phát triển hành lang kinh tế đông – tây
... khai thác EWEC Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo cần thiết Do đó, em xin mạnh dạn chọn đề tài: Vị chiến lược Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo phát triển Hành lang kinh tế Đông Tây Mục tiêu ... gồm có Chương - Chương 1: Khái quát HLKT Đông - Tây Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo - Chương 2: Đánh giá vị chiến lược Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo phát triển EWEC giai đoạn 1998 2008 - Chương 3: Giải ... Phương Thảo A15 K44D CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ HLKT ĐÔNG TÂY VÀ KHU KT-TM ĐẶC BIỆT LAO BẢO 1.1 Hành lang kinh tế Đông Tây: 1.1.1 Giới thiệu HLKT Đông Tây 1.1.1.1 Khái niệm HLKT Đông Tây a...
 • 120
 • 345
 • 2

Vai trò của Thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây Việt Nam

Vai trò của Thành phố Đà Nẵng trong sự phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây Việt Nam
... Việt Nam 2009 Nxb Thống kê [6] Viện Chiến lược Phát triển, Sở Kế hoạch – Đầu tư thành phố Đà Nẵng, 2005 Tác động hành lang kinh tế Đông Tây đến phát triển kinh tế - xã hội trình hội nhập thành ... trường Nam Hải Vân 162 Vai trò thành phố Đà Nẵng phát triển hành lang kinh tế – Tài nguyên du lịch TP Đà Nẵng có tiềm lớn để phát triển du lịch thực tế trung tâm du lịch lớn nước Đà Nẵng nằm ... hình thành cấu kinh tế tiến HLKTĐ-TVN – Ở khía cạnh cấu theo thành phần kinh tế, Đà Nẵng đóng vai trò chủ đạo Năm 2007, GDP khu vực kinh tế nhà nước thành phố chiếm tới 63% GDP khu vực kinh tế...
 • 8
 • 117
 • 0

Hanh lang kinh tế Đông TÂy

Hanh lang kinh tế Đông TÂy
... “http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0nh _lang_ kinh_ t%E1%BA%BF_%C4%90%C3%B4ng_-_T %C3%A2y” Thể loại: Kinh tế học phát triển | Kinh tế giới quan hệ kinh tế quốc tế | Tiểu vùng Sông Mekong Mở rộng | Kinh tế Myanma | Kinh tế Thái ... Hành lang Đông -Tây thuộc Ủy ban Hợp tác Kinh tế Công nghiệp ASEAN-METI [sửa] Tham khảo • East-West Economic Corridor • • Hành lang kinh tế Bắc-Nam Hành lang kinh tế phía Nam • "Khai thông hành lang ... liên lạc Phát triển du lịch Các sáng kiến hành lang kinh tế Các sáng kiến Ban Công tác Phát triển Hành lang Đông -Tây thuộc Ủy ban Hợp tác Kinh tế Công nghiệp ASEAN-METI Ngoài ra, gần 70 dự án/tiểu...
 • 3
 • 201
 • 0

Khai thác tiềm năng tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây

Khai thác tiềm năng tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây
... phát triển kinh tế- xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010; chủ trương đẩy mạnh đầu tư khai thác tiềm năng, lợi Hành lang kinh tế Đông -Tây nói BCH ... thị xã Đông Hà, thị trấn Lao Bảo để trở thành trung tâm thương mại- dịch vụ khu vực nước; nơi trung chuyển hàng hóa Hành lang kinh tế Đông -Tây, điểm dừng chân du khách tuyến Bắc- Nam Đông Tây để ... quốc tế Tuy nhiên, để chủ trương, sách vào sống, mặt tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá tuyến Hành lang kinh tế Đông -Tây mục tiêu, lộ trình, nội dung lợi ích mà tuyến Hành lang...
 • 4
 • 226
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phát triển dịch vụ du lịch ở tỉnh thừa thiên huếluận văn làng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh thừa thiên huế potlàng nghề truyền thống phục vụ du lịch ở tỉnh thừa thiên huếphát triển dịch vụ logistics của tỉnh quảng trị trên hành lang kinh tế đông tâythể chế luật pháp của việt nam trên hành lang kinh tế đông tâydự báo sự phát triển hành lang kinh tế đông tây trong tương laidiễn đàn hợp tác hành lang kinh tế đông tâyđường hành lang kinh tế đông tâyhội chợ hành lang kinh tế đông tây đà nẵngbản đồ hành lang kinh tế đông tâyhội nghị hành lang kinh tế đông tâyhội chợ hành lang kinh tế đông tâyhành lang kinh tế đông tây 2hành lang kinh tế đông tây ewechành lang kinh tế đông tây đà nẵngCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênLuan van quan ly de tai tốt nghiệpChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảngChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMvấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân5 kethuaCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTABT Cấu Trúc máy tính có lời giảiGiao an mon the duc lop 4 hay da suathuy (1)Giới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnHoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong bộ luật lao động việt nam hiện nay