Bài giảng thực hành điện cơ bản

Bài giảng thực hành điện bản

Bài giảng thực hành điện cơ bản
... nghê kỹ thuật điện - điện tử -Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo phải đảm bảo yêu cầu tập ,bài thực hành bản. Mỗi sinh viên làm nhiều lần thực hành tập Tài liệu tham khảo - Hướng dẫn thực hành Thiết ... găng cách điện, kìm cách điện, ủng cách điện, bút thử điện sào cách điện Các thiết bị điện - Bảng điện: Dùng lắp đặt gắn lắp thiết bị điện đồng thời điều khiển đóng ngắt bảo vệ thiết bị điện - Cầu ... Dây điện bọc nhựa 1×1,5mm2 Trần phú mét 50 Dây điện bọc nhựa 1×2,5mm2 Trần phú mét 50 Vít nở Ф 0,6 -0,8 20 Ghi Băng dính điện Cuộn 05 Bảng điện Bảng nhựa 10 Bảng vật tư mua bổ xung cho HSSV thực...
 • 88
 • 192
 • 0

Bài giảng thực tập điện bản

Bài giảng thực tập điện cơ bản
... nhà trường thực tế Để có tài liệu phục vụ cho thực tập tự đọc; tự nghiên cứu sinh viên nghành công nghệ kỹ thuật điện biên soạn giảng Thực tập điện bản với thời lượng 02 tín Bài giảng bố cục ... thể b i vạn kế điện t Bộ phận Gavanô kế Nó thường thực đo đại lượng điện học cường độ dòng điện, hiệu điện điện tr Hiển thị kết đo thực kim thước hình cung Loại không cần nguồn điện nuôi hoạt ... nên điện tr nhỏ Ngược lại phần t cuộn điện áp có số vòng lớn, tiết diện dây nhỏ nên điện tr lớn - Trì ự : Bư c 1: Lựa chọn đồng hồ đo + Điện áp làm việc đồng hồ điện áp nguồn cung cấp + Dòng điện...
 • 46
 • 69
 • 0

Bài tập thực hành matlab bản

Bài tập thực hành matlab cơ bản
... viết lệnh thực hiện: a Chuyển giá trị dương thành giá trị b Chuyển bội số thành số c Nhân giá trị chẵn cho d Gán cho vector y giá trị lớn 10 x e Chuyển giá trị nhỏ trung bình cộng thành giá trị ... trị vectơ y 3.6 Cho A = [2 ; ; 5; 5], viết lệnh Matlab để a Gán cho ma trận B cột vị trí chẵn b Gán cho ma trận C dòng vị trí lẻ c Gán lại A thành chuyển vị d Tính nghịch đảo phần tử A e Lấy ... kết quả, giải thích; thử lại Matlab : a x + y b x + A c x’ + y d A – [x’ y’] e [x ; y’] f [x ; y] g A – 3.2 Cho A = [2 ; ; 5], dự đoán kết quả, giải thích; thử lại Matlab: a A’ b A(:,[1 4]) c...
 • 7
 • 5,638
 • 123

Giáo trình thực hành : Điện bản

Giáo trình thực hành : Điện cơ bản
... v cơ, ti t di n d n dòng, có II D NG C V T LI U: ngh th -B i n - Dây d n i n lo i: dây ơn, dây nhi u lõi, dây cáp - Băng keo cách i n ho c ng gen III PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH: Gi i thi u: Trong trình ... P TP.HCM BÀI TH C HÀNH S KHOA I N 7: XÁC NH C C TÍNH NG CƠ BA PHA - U DÂY I M C ÍCH- YÊU C U: M c ích: Làm quen, hi u c u t o, nguyên lý ho t ng c a ng pha u dây Yêu c u: Thành th o cách xác ... TP.HCM BÀI TH C HÀNH S XÁC KHOA I N 8: NG CƠ NH C C TÍNH KHÔNG NG B PHA-9 DÂY U I M C ÍCH- YÊU C U: M c ích: Làm quen, hi u c u t o, nguyên lý ho t ng c a ng pha u dây Yêu c u: Thành th o cách...
 • 33
 • 1,713
 • 11

Giáo trình thực hành điện bản

Giáo trình thực hành điện cơ bản
... v i t m o V.CÂU H I: Trình bày phương pháp o i n áp? Trình bày phương pháp o dòng i n? Trình bày phương pháp o i n tr ? Trang10 TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM BÀI TH C HÀNH S S KHOA I N 4: D ... N Hình 11 V CÂU H I: Trình bày phương pháp o dòng i n? Trình bày phương pháp o i n áp? Trình bày phương pháp o i n tr ? Trang13 TRƯ NG I H C CÔNG NGHI P TP.HCM BÀI TH C HÀNH S KHOA I N 5: XÁC ... v cơ, ti t di n d n dòng, có II D NG C V T LI U: ngh th -B i n - Dây d n i n lo i: dây ơn, dây nhi u lõi, dây cáp - Băng keo cách i n ho c ng gen III PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH: Gi i thi u: Trong trình...
 • 33
 • 1,534
 • 3

bài giảng thực hành điện công nghiệp

bài giảng thực hành điện công nghiệp
... Trang Bài giảng Thực hành điện công nghiệp Từ nhà máy phát điện trạm điều hợp điện cận thành phố với điện áp truyền tải cao áp (đờng dây 230KV) hạ điện áp xuống 66KV đến 15KV đa vào thành phố ... Bài giảng Thực hành điện công nghiệp Nếu ta chạm phải thiết bị điện điện áp 220V/380V dòng điện qua ngời khoảng 0,22 A ữ 0,38A (trờng hợp điện trở ngời khoảng 1000) Vậy mạng điện 220V/380V ... đo từ điện có nắn Cơ cấu đo điện động Cơ cấu đo sắt điện động Tỷ số kế điện từ Cơ cấu đo tĩnh điện Cơ cấu đo kiểu nhiệt Giáo viên:Hồ Thị Việt Nga Trang 25 Bài giảng Thực hành điện công nghiệp...
 • 74
 • 2,395
 • 116

Bài giảng thực hành điện tử số

Bài giảng thực hành điện tử số
... Trần Trinh 27 Bài giảng môn THĐTS c Mạch đếm 0… 10,11,12,13,14,15 d Cho tần số xung clock 50 hz Hãy thiết kế mạch chia tần số để tạo xung clock hz e Nêu muốn xây dựng mạch đồng hồ số gồm: 24giờ, ... 47uF 1N 4007 LED THU IR CHAN 10uF 100K 14 VD D S GN D AC_220V Bài giảng môn THĐTS - Mạch đk từ xa Biên soạn Th.S Trần Trinh 32 Bài giảng môn THĐTS v r=10K X1 R1 150 C1 0.1 R2 4.7M Q1 R3 330K Q2 ... 220 Pulse C1815 B D1 hinh 1.6 1K 0 A 0 1 Biên soạn Th.S Trần Trinh B 1 Y Bài giảng môn THĐTS Cổng EX-NOR Mắc mạch hình 1.7 thực kiểm tra cổng IC7486 điền Y vào bảng HI 1K 5V Pulse C1815 A A 0 1...
 • 53
 • 630
 • 1

Giáo trình thực hành: Điện bản docx

Giáo trình thực hành: Điện cơ bản docx
... I: Nêu bư c chu n b trư c n i dây? Trình bày phương pháp n i th ng (dây ơn)? Trình bày phương pháp n i r (dây ơn)? Trình bày phương pháp n i th ng (dây cáp)? Trình bày phương pháp n i r (dây cáp)? ... v cơ, ti t di n d n dòng, có II D NG C V T LI U: ngh th -B i n - Dây d n i n lo i: dây ơn, dây nhi u lõi, dây cáp - Băng keo cách i n ho c ng gen III PHƯƠNG PHÁP TH C HÀNH: Gi i thi u: Trong trình ... ch s u i n tr c n o o c thang o tương ng v i t m o V.CÂU H I: Trình bày phương pháp o i n áp? Trình bày phương pháp o dòng i n? Trình bày phương pháp o i n tr ? Trang10 TRƯ NG I H C CÔNG NGHI...
 • 33
 • 359
 • 2

bài tập thực hành linux bản đến nâng cao đáp án

bài tập thực hành linux cơ bản đến nâng cao có đáp án
... Hướng dẫn thực hành - Linux Trang 6/55 Hướng dẫn thực hành - Linux Module 2: Ôn tập: Bash Shell-Cài đặt phần mềm-Quản trị người dùng Nội dung kiến thức thực hành: +Kỹ thuật Cài đặt phần mềm Linux: ... Desktop Linux user Thực copy file /etc/passwd vào Desktop host Xp Trang 13/55 Hướng dẫn thực hành - Linux Module 4: Ôn tập: Remote conect với Linux Nội dung kiến thức thực hành: +Remote login với Linux ... mạng Thực chỉnh sửa file đề thi nói (sử dụng vi) để kiểm tra việc phân quyền Trang 10/55 Hướng dẫn thực hành - Linux Module 3: Ôn tập: Kết gán thiết bị với Linux Nội dung kiến thức thực hành: ...
 • 55
 • 1,745
 • 5

Bài tập thực hành Javascript bản

Bài tập thực hành Javascript cơ bản
... DESCRIPTION Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn Ebook upload www.viet-ebook.co.cc 5 .Bài tập Hãy tạo chương trình máy tính điện tử sau : ... 11 BàI tập 11 Tạo dòng chữ chạy trạng thái: Welcome to Total Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn Ebook upload www.viet-ebook.co.cc ... Bài tập thực hành Javascript _Nguyễn Hữu Tuấn Ebook upload www.viet-ebook.co.cc 12 BàI tập 12 Tạo dòng chữ chạy TextBox ...
 • 20
 • 508
 • 0

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ SỐ potx

BÀI GIẢNG THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ SỐ potx
... Bài giảng môn THĐTS BÀI GIẢNG THỤC HÀNH ĐIỂN TỬ SỐ BÀI 1: CỔNG LOGIC I CỔNG LOGIC Cổng NOT Mắc mạch hình 1.1 thực kiểm tra cổng IC7404 điền Y vào bảng ... Trần Trinh 27 Bài giảng môn THĐTS c Mạch đếm 0… 10,11,12,13,14,15 d Cho tần số xung clock 50 hz Hãy thiết kế mạch chia tần số để tạo xung clock hz e Nêu muốn xây dựng mạch đồng hồ số gồm: 24giờ, ... 47uF 1N 4007 LED THU IR CHAN 10uF 100K 14 VD D S GN D AC_220V Bài giảng môn THĐTS - Mạch đk từ xa Biên soạn Th.S Trần Trinh 32 Bài giảng môn THĐTS v r=10K X1 R1 150 C1 0.1 R2 4.7M Q1 R3 330K Q2...
 • 54
 • 302
 • 3

Bai tap thuc hanh C co ban pdf

Bai tap thuc hanh C co ban pdf
... *******/ /=>B1 Vao thu muc C: \TUYENTAP\thotinh.txt”/ /=>B2 Click chuot phai vao tap tin thotinh.txt / /=>B3 Chon copy tu menu tat / /=>B4 Chon vi tri can luu, click phai chon paste / /*****************************************/ ... cao tam gi c in kết hình - C ng thư c tính diện tích s = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p -c) ) - C ng thư c tính ca c đường cao: = 2s/a, hb=2s/b, hc=2s /c (Với p là nữa chu vi của tam gia c) 52 Nhập ... phần tử chẵn giảm dần 1.3) Kiểu liệu chuỗi ký tự khai báo c u tr c 113 Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự, cho biết chuỗi c ký tự ‘a’ 114 Viết chương trình nhập vào chuỗi ký tự, cho biết...
 • 10
 • 252
 • 0

Hướng dẫn thực hành điện bản pptx

Hướng dẫn thực hành điện cơ bản pptx
... trí: Biên Soạn:Trần Thanh Huy Trang 11 PHÒNG TCCN&DN NGÀNH ĐCN&DD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN Trình bày hình 5.19 Bảng điện Bảng điện Hình 5.19 Sơ đồ vò trí mạch đèn điều khiển hai nơi 5.3 Sơ ... TCCN&DN NGÀNH ĐCN&DD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN Hình 5.29 Sơ đồ nguyên lý đèn huỳnh quang V PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH Học Sinh đấu dây Panel tất mạch đèn trên, theo hướng dẫn GVHD Học Sinh đấu ... ĐCN&DD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN 6.1.2 Ballast (Tăng - Phô): Cấu tạo gồm cuộn dây quấn lõi thép Kỹ thuật điện Làm nhiệm vụ kích thich tạo xung điện áp trình đèn khởi động hạn chế dòng điện...
 • 28
 • 298
 • 1

Thực hành điện bản potx

Thực hành điện cơ bản potx
... THCN&DN NGÀNH ĐCN&DD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN PHẦN I THAO TÁC CƠ BẢN Biên Soạn:Trần Thanh Huy Trang PHÒNG THCN&DN NGÀNH ĐCN&DD HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN BÀI 1: NỘI QUY XƯỞNG VÀ QUY ... HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN GIỚI THIỆU MÔN HỌC Tên môn học : Thực hành điện Mã số môn học : TD12 Số đơn vò học trình : (0,3) Tài liệu tham khảo : - Bài giảng Thực hành ĐCB – lưu hành nội - ... THỰC HÀNH ĐIỆN CƠ BẢN - Tất hai loại trên, sử dụng, ta phải xem kỹ điện áp đònh mức thiết bò ghi tên bảng lý lòch chúng, để ta cấp điện áp vào cho phù hợp QUY TRÌNH AN TOÀN ĐIỆN TRONG XƯỞNG ĐIỆN...
 • 116
 • 285
 • 0

Xem thêm