Nghệ thuật bán hàng trực tiếp

Chương trình huấn luyện kỹ năng giao tiếpnghệ thuật bán hàng

Chương trình huấn luyện kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật bán hàng
... nhiệm vụ nhân viên bán hàng: Bán hàng: 50% Thu tiền: 20% Bán tiếp: 30% B Tăng Tốc 10 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÔ CÙNG QUAN TRỌNG 11 BÁN HÀNG LÀ GÌ ? Là trình giao tiếp chủ động Trong người bán Cung cấp ... nhớ * 40% * 20% 14 80% thông tin bị mát trình giao tiếp Kỹ giao tiếp vô quan trọng 15 TIẾN TRÌNH GIAO TIẾP TRONG MỘT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 16 ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ z z z z z a Sắp xếp b Chào hỏi ... DIỆN BÁN HÀNG Bán hàng Tạo lợi nhuận cho công ty Tìm kiếm khách hàng Nghiên cứu thị trường Tư vấn, cung cấp thông tin cho khách hàng Phản hồi ý kiến Hỗ trợ tiếp thị Tổ chức phân phối Tham gia vào...
 • 166
 • 3,531
 • 56

kỹ năng giao tiếpnghệ thuật bán hàng

kỹ năng giao tiếp và nghệ thuật bán hàng
... khách khách hàng (k bán hàng r t quan tr ng) kh ch ng n ng ng) Phần A Bán hàng gì? Là trình Ngư i bán hàng ngư i hư ng ngo i GIAO TI P CH ð NG Ch đ ng – d n d t khách hàng h mua hàng v i s vui ... người bán c p thơng tin • aThuy t ph c khách hàng • a Theo dõi, h ng d n dõi, s d ng s n ph m gi i quy t phát sinh sau phá bán _ TIẾN TRÌNH GIAO TIẾP TRONG MỘT HOẠT ĐỘNG bán hàng Bán hàng t ... • “Mu n bán hàng gi i tr c tiên trư nh” Dupres) bi t t bán mình” (Micheal Dupres) • Đ ng có c lúc chăm chăm vào hàng hóa l i nhu n • Ng i bán hàng gi i ng i thu c Ngư ngư ng tên khách hàng G p...
 • 103
 • 2,500
 • 29

BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾPNGHỆ THUẬT bán HÀNG

BÀI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN kỹ NĂNG GIAO TIẾP và NGHỆ THUẬT bán HÀNG
... Thu tiền: 20% Bán tiếp: 30% B Tăng Tốc 10 KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÔ CÙNG QUAN TRỌNG 11 BÁN HÀNG LÀ GÌ ? Là trình giao tiếp chủ động Trong người bán Cung cấp thông tin Thuyết phục khách hàng Theo dõi, ... nhớ * 40% * 20% 14 80% thông tin bị mát trình giao tiếp Kỹ giao tiếp vô quan trọng 15 TIẾN TRÌNH GIAO TIẾP TRONG MỘT HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 16 ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ĐÃ CÓ z z z z z a Sắp xếp b Chào hỏi ... nhân viên bán hàng, bạn có hiểu rõ công việc bạn không ? Công việc bán hàng bao gồm nhiệm vụ gì? 10 NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG Bán hàng Tạo lợi nhuận cho công ty Tìm kiếm khách hàng Nghiên...
 • 166
 • 2,370
 • 22

Tài liệu Chiến thuật 8 bước bán hàng trực tiếp pdf

Tài liệu Chiến thuật 8 bước bán hàng trực tiếp pdf
... hàng: - Sự diện bạn cần thiết kể trước sau bán hàng - Theo dõi sau bán hàng mở hội bán hàng tương lai - Theo dõi bán hàng không tốt dẫn đến: khách hàng không thỏa mãn, không quay lại, đồng thời ... đồng tình đối tượng tiếp cận, sau đề nghị khách hàng mua); - So sánh (đưa lý có lợi để mua so với việc trì hoãn mua); - Trực tiếp (hỏi khách hàng định mua) Theo dõi sau bán hàng: - Sự diện bạn ... thúc bán hàng nào: - Đưa giải pháp thay (đề nghị khách hàng lựa chọn giải pháp cụ thể); - Giả định (giả định khách hàng mua); - Trao qua, hàng mẫu (đưa hành động nhằm hoàn thành việc bán hàng) ;...
 • 2
 • 654
 • 5

Hành vi mua sắm và tầm quan trọng đối với chức năng bán hàng trực tiếp i-thảo luận tình huốn g:(1).doc

Hành vi mua sắm và tầm quan trọng đối với chức năng bán hàng trực tiếp i-thảo luận tình huốn g:(1).doc
... Lòng tự trọng Bán hàng loại hình dịch vụ Bạn phải gạt sang bên mong muốn nhu cầu bạn để phục vụ mong muốn nhu cầu người khác Hãy loại bỏ khỏi tâm trí "mình bao nhiêu” giao tiếp với khách hàng Nếu ... kết thúc Trong nhiều trường hợp, tất vi c bạn cần làm đặt câu hỏi trực tiếp để kết thúc giao dịch bán hàng: Nếu có sản phẩm màu đỏ theo ý chị, liệu chị có muốn mua hay gửi tới sau? Chị toán tiền ... cần thiết họ Vi c ý tới chi tiết cần thề công vi c giấy tờ bạn khả xử lý máy tính, đơn đặt hàng bạn xử lý theo cách Bất kỳ thông tin bị bỏ sót khiến khách hàng xem xét lại định mua sắm họ Sai lầm...
 • 2
 • 440
 • 2

nghệ thuật bán hàng

nghệ thuật bán hàng
... phẩm hay dịch vụ bạn Kết thúc bán hàng Kết thúc bán hàng hay khiến khách hàng tiềm chấp nhận mua đơn giản chào mời hàng hoá Khi bạn có đủ thông tin nhờ đánh giá khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu ... bảo nhân viên bạn sẵn sàng bán hàng cách có hiệu Date: 25/10/12 Page of 22 ThÞ trêng môc tiªu Tránh bán hàng chậm Triển lãm thương mại cần áp dụng biện pháp tiếp cận bán hàng (hard-sell approach) ... phương pháp cụ thể bạn áp dụng: Gọi điện cho khách hàng sau bán hàng vài tuần Nếu bạn chủ cửa hàng sửa chữa ô tô, gọi điện lại cho tất khách hàng tuần sau họ nhận xe để tìm hiểu xem xe họ hoạt...
 • 22
 • 2,082
 • 6

Nghệ thuật bán hàng

Nghệ thuật bán hàng
... phẩm hay dịch vụ bạn Kết thúc bán hàng Kết thúc bán hàng hay khiến khách hàng tiềm chấp nhận mua đơn giản chào mời hàng hoá Khi bạn đ có đủ thông tin nhờ đánh giá khách hàng tiềm năng, t.m hiểu nhu ... sẵn sàng bán hàng cách có hiệu Tránh bán hàng chậm Triển l.m thương mại cần áp dụng biện pháp tiếp cận bán hàng (hard-sell approach) Khi người tham quan triển l.m quan tâm tới gian hàng bạn, ... đề nghị họ đặt hàng Những lời khuyên giúp thực tr.nh thuận lợi tự nhiên Thiết lập sở cho công việc: Trong tr.nh bán hàng, bạn t.m hiểu nhu cầu khách hàng giúp họ hiểu thứ mà bạn bán đáp ứng nhu...
 • 25
 • 490
 • 0

Bán hàng trực tiếp, một hình thức bán hàng nhiều cơ hội và thách thức

Bán hàng trực tiếp, một hình thức bán hàng nhiều cơ hội và thách thức
... quản lý bán hàng; Hỗ trợ đại lý; Quản lý hệ thống cửa hàng giao dịch, đại lý, điểm bán, CTV - Tổ chức hoạt động bán hàng trực tiếp - Xây dựng quản lý sở Dữ liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng, ... trường viễn thông Việt Nam Bán hàng trực tiếp công việc có tính độc lập cao, tự hành động thực bán hàng thị trường đặc biệt bán hàng địa mà khách hàng yêu cầu Do trình bán hàng thực qua bước sau: ... phát sinh sau bán hàng cách tiếp nhận yêu cầu chuyển yêu cầu phòng chăm sóc khách hàng Qua kiến thức nắm thân cố gắng vận dụng vào công việc thực tế hàng ngày Hiện tại, Ban bán hàng trực tiếp phát...
 • 37
 • 599
 • 0

Nghiên cứu sự chấp nhận của người tiêu dùng Hà Nội đối với hoạt động bán hàng trực tiếp tại nhà

Nghiên cứu sự chấp nhận của người tiêu dùng Hà Nội đối với hoạt động bán hàng trực tiếp tại nhà
... Đối tượng nghiên cứu: chấp nhận người tiêu dùng Nội hoạt động bán hàng trực tiếp doanh nghiệp ● Mục tiêu nghiên cứu: nghiên cứu mức độ chấp nhận người tiêu dùng Nội hoạt động bán hàng trực ... trực tiếp nhà ● Mục đích nghiên cứu: - Chỉ yếu tố ảnh tới chấp nhận người tiêu dùng hoạt động bán hàng trực tiếp nhà - Chỉ vai trò chấp nhận người tiêu dùng đến hoạt động bán hàng trực tiếp - ... nhìn chằm chằm vào khách hàng C Sự chấp nhận người tiêu dùng Sự chấp nhận người tiêu dùng hoạt động bán hàng trực tiếp nhà hiểu đồng ý, đồng tình, thoải mái người tiêu dùng sản phẩm họ mua, chất...
 • 49
 • 675
 • 3

Hoạt động bán hàng trực tiếp của Công ty TNHH thiết bị công nghiệp đa ngành - Thực trạng và giải pháp

Hoạt động bán hàng trực tiếp của Công ty TNHH thiết bị công nghiệp đa ngành - Thực trạng và giải pháp
... công nghiệp đa ngành. 39 Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty TNHH thiết bị công nghiệp đa ngành 48 Tình hình bán hàng trực tiếp Công ty TNHH thiết bị công nghiệp đa ngành ... doanh Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp đa ngành 1.Các đặc điểm Công ty thiết bị Công nghiệp đa ngành * Đặc điểm hoạt động kinh doanh: Công ty thực việc bán hàng theo hình thức bán hàng trực tiếp ... tình hình bán hàng trực tiếp Công ty TNHH thiết bị công nghiệp đa ngành .62 Chương III Một số giải pháp nhăm nâng cao hiệu hoạt động Công ty TNHH thiết bị công nghiệp đa ngành ...
 • 77
 • 428
 • 0

Bán hàng trực tiếp, một hình thức bán hàng nhiều cơ hội và thách thức

Bán hàng trực tiếp, một hình thức bán hàng nhiều cơ hội và thách thức
... quản lý bán hàng; Hỗ trợ đại lý; Quản lý hệ thống cửa hàng giao dịch, đại lý, điểm bán, CTV - Tổ chức hoạt động bán hàng trực tiếp - Xây dựng quản lý sở Dữ liệu khách hàng, chăm sóc khách hàng, ... trường viễn thông Việt Nam Bán hàng trực tiếp công việc có tính độc lập cao, tự hành động thực bán hàng thị trường đặc biệt bán hàng địa mà khách hàng yêu cầu Do trình bán hàng thực qua bước sau: ... phát sinh sau bán hàng cách tiếp nhận yêu cầu chuyển yêu cầu phòng chăm sóc khách hàng Qua kiến thức nắm thân cố gắng vận dụng vào công việc thực tế hàng ngày Hiện tại, Ban bán hàng trực tiếp phát...
 • 38
 • 396
 • 1

Hoạt động bán hàng trực tiếp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị công nghiệp đa ngành: thực trạng và giải pháp

Hoạt động bán hàng trực tiếp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị công nghiệp đa ngành: thực trạng và giải pháp
... II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ CỘNG NGHIỆP ĐA NGÀNH I Khái quát hình thành phát triển Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thiết bị công nghiệp đa ngành ... 0918.775.368 II Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp đa ngành 1.Các đặc điểm Công ty thiết bị Công nghiệp đa ngành * Đặc điểm hoạt động kinh doanh: Công ty thực việc bán hàng ... mạnh dạn chọn đề tài: Hoạt động bán hàng trực tiếp Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiết bị công nghiệp đa ngành: thực trạng giải pháp Sau em xin trình bày chuyên đề tốt nghiệp em theo bố cục sau:...
 • 75
 • 470
 • 0

Kỹ năng bán hàng - nghệ thuật bán hàng trong kinh doanh

Kỹ năng bán hàng - nghệ thuật bán hàng trong kinh doanh
... phương pháp bán hàng: BÁN HÀNG KIỂU CŨ BÁN HÀNG KIẺU TƯ VẪN - Nhân viên bán hàng người giỏi thủ đoạn, mánh - Nhân viên bán hàng người hiểu biết, quan tâm đến khách khoé hàng - Nhân viên bán hàng phản ... ý kiến khách hàng - Nhân viên biết tìm giải pháp phù hợp cho tình - Nhân viên bán hàng tìm cách để chiến thắng khách - Nhân viên bán hàng khách hàng có lợi hàng - Hoạt động bán hàng cung cấp ... nghiệp - (9%) Thiếu kiểm soát chặt chẽ II NGHIÊN CỨU TÂM LÝ KHÁCH HÀNG Tại phải nghiên cứu khách hàng - Chỉ nắm rõ tâm lý khách hàng bán hàng - Khi nghiên cứu giúp ta nắm rõ động mua hàng khách hàng...
 • 11
 • 519
 • 15

Đẩy mạnh công tác bán hàng trực tiếp và kích thích tiêu thụ

Đẩy mạnh công tác bán hàng trực tiếp và kích thích tiêu thụ
... bán hàng trực tiếp kích thích tiêu thụ: * Bán hàng trực tiếp: Đây phơng thức bán hàng quan trọng thích hợp vơi sản phẩm t liệu sản xuất công cụ hữu hiệu để công ty tiêu thụ đợc nhiều hàng hoá Công ... bán nhân tố quan trọng qúa trình tiêu thụ sản phẩm Dịch vụ sau bán tơng tự nh hình thức Marketing công ty, có thực tốt công tác công tác tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu cao cho công ty Công tác ... đợc nhiều hàng hoá Công tác bán hàng công đoạn trình tiêu thụ sản phẩm, có nhiệm vụ tổ chức thực tiêu thụ sản phẩm Để thực tốt công bán hàng công ty cần phải tiến hành công việc sau: + Huấn luyện...
 • 45
 • 316
 • 2

Nghệ thuật bán hàng kết thúc bán hàng

Nghệ thuật bán hàng kết thúc bán hàng
... đuổi khách hàng khác Biết cách chọn lọc khách hàng yếu tố quan trọng nghệ thuật bán hàng Tính toán sở thời điểm khách hàng cần sản phẩm bạn • Nắm nghệ thuật bán hàng phải biết khách hàng cần sản ... khách hàng mà làm khách hàng khách hàng tiềm bạn đánh giá cao việc thông báo trước bạn Thực điều phần bạn tiếp nhận nghệ thuật bán hàng Đề cập ảnh hưởng việc chậm mua hàng Nghệ thuật bán hàng ... Kết thúc bán hàng hay khiến khách hàng tiềm chấp nhận mua nghệ thuật bán hàng Khi bạn có đủ thông tin nhờ đánh giá khách hàng tiềm năng, tìm hiểu nhu cầu họ...
 • 4
 • 431
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: bán hàng trực tiếpnghệ thuật bán hàngnghệ thuật bán hàng qua mạngkinh doanh bán hàng trực tiếpnghệ thuật bán hàng khiêu khíchnghệ thuật bán hàng liên hợpnghệ thuật nói chuyện trực tiếpphương pháp kế toán bán hàng trực tiếpđội ngũ bán hàng trực tiếphình thức bán hàng trực tiếpdownload nghệ thuật bán hàng khiêu khíchnghệ thuật bán hàng khiêu khích ebooknghệ thuật bán hàng khiêu khích pdfnghệ thuật bán hàng trên mạngkỹ năng bán hàng trực tiếpCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây