Kinh nghiệm giải bài tập Giải tích 3 Đại Học Bách Khoa Hà Nội

Bài giảng giải tích 3 đại học bách khoa nội

Bài giảng giải tích 3 đại học bách khoa hà nội
... / 33 • e− x y = e dx = − e −4 x / + C, 32 33 − x / • y ( x ) = Ce x − e 32 • Thay x = y = –1 vào ta có C = 1 /32 , nghi m riêng c n tìm x 33 − x / x y(x) = e − e = (e − 33 e − x / ) 32 32 32 −3x ... 2°/ Gi i phương trình y' + 3y = 2x.e • ∫ +) ρ = e ∫ = e3x d ( y e3 x ) = 2x +) dx 3dx +) p = 3, q = 2x.e−3x +) e3x (y' + 3y) = 2x +) y.e3x = x2 + C ⇒ y = (x2 + C)e−3x dy 3 / Gi i: ( x + y e y ) ... + 3x2 – 3xy2, ∂y ∂y • g'(y) = 4y ⇒ g(y) = 2y2 + C1, • F(x, y) = 3x2y – xy3 + 2y2 + C1 • Tích phân t ng quát 3x2y – xy3 + 2y2 = C ∫ 2°/ (2x + 3y)dx + (3x + 2y)dy = +) P = 2x + 3y; Q = 3x + 2y...
 • 88
 • 5,880
 • 7

Đề cương bài tập Giải Tích II đại học Bách khoa Nội 2013 - 2014

Đề cương bài tập Giải Tích II đại học Bách khoa Hà Nội 2013 - 2014
... y  z)dydz  ( z  x)dzdx  S 10 Trường Đại học Bách Khoa Nội Viện Toán ứng dụng Tin học - 2014 CHƯƠNG Lý thuyết trường  Tính đạo hàm theo hướng l hàm u  x3  y  3z điểm A(2;0;1)   ... x Trường Đại học Bách Khoa Nội  e)  e  ax Viện Toán ứng dụng Tin học - 2014 sin(bx)  sin(cx ) dx , (a, b, c  0) f) x   e x cos( yx)dx  Biểu thị  sin m x cos n xdx qua hàm B (m, ... S  {( x, y , z ) : z  x  y ,0  z  1} S Tính tích phân mặt loại sau Trường Đại học Bách Khoa Nội  z( x Viện Toán ứng dụng Tin học - 2014  y )dxdy , S nửa mặt cầu: x  y  z  , z ...
 • 11
 • 5,018
 • 174

Bài giảng GIẢI TÍCH I Đại học Bách Khoa Nội - Bùi Xuân Diệu

Bài giảng GIẢI TÍCH I Đại học Bách Khoa Hà Nội - Bùi Xuân Diệu
... xo ii i m gián đoạn lo i 2: Nếu xo không i m gián đoạn lo i ta n i i m gián đoạn lo i (c) Chú ý: V i quan i m xem i m gián đoạn bỏ trường hợp đặc biệt i m gián đoạn lo i v i xo i m gián ... chọn i m ξ i ∈ [ xi , xi +1 ] thành lập biểu thức Sn = n −1 ∑ f (ξ i ) xi v i (2.1) xi = xi +1 − xi i =0 Biểu thức Sn g i tổng tích phân G i λ = max xi Nếu tồn gi i hạn hữu 1≤ i ≤ n hạn I = lim ... + b sin x x ≥ x < B i tập 1.35 i m x = i m gián đoạn lo i hàm số a y = − 2cotg x b y = sin x e ax − ebx c y = x ex − G i ý & Đáp số a ĐS: Lo i I b ĐS: Lo i II B i tập 1.36 Xét liên tục hàm số...
 • 98
 • 2,510
 • 7

Bài giảng GIẢI TÍCH II Đại học Bách Khoa Nội - Bùi Xuân Diệu

Bài giảng GIẢI TÍCH II Đại học Bách Khoa Hà Nội - Bùi Xuân Diệu
... tích phân kép hàm số f ( x, y) miền D, kí hiệu f ( x, y) dS D Khi ta nói hàm số f ( x, y) khả tích miền D Do tích phân kép không phụ thuộc vào cách chia miền D thành mảnh nhỏ nên ta chia D thành ... miền D nên chắn khả tích D Tuy nhiên bạn thấy tính tích phân mà làm theo 19 20 Chương Tích phân bội thứ tự dy trước tính được, hàm số ey nguyên hàm sơ cấp! Còn đổi thứ tự lấy tích phân thì: √ I= ... hạn gọi tích phân bội ba hàm số f ( x, y, z) miền V , f ( x, y, z) dV kí hiệu V Khi ta nói hàm số f ( x, y, z) khả tích miền V Do tích phân bội ba không phụ thuộc vào cách chia miền V thành miền...
 • 115
 • 9,971
 • 36

Bài giảng Giải tích III - Đại học Bách Khoa Nội - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo (cập nhật lần 2 năm 2014)

Bài giảng Giải tích III - Đại học Bách Khoa Hà Nội - PGS. TS. Nguyễn Xuân Thảo (cập nhật lần 2 năm 2014)
... PGS TS Nguyễn Xuân Thảo Email: thaon.nguyenxuan@hust.edu.vn 1 2 1 n 2 n n  n  3 2n  2n  2n  2n 2n n 2  lim  :  1 n   2n 2n   2n  n 1 hội tụ  2n3  hội tụ  n 1 n 2 Ví dụ ... môn học Mùa xuân năm 20 14 PGS TS Nguyễn Xuân Thảo PGS TS Nguyễn Xuân Thảo thao.nguyenxuan@hust.edu.vn MỤC LỤC Bài Chuỗi số, chuỗi số dương Bài Chuỗi với số hạng có dấu 11 Bài ... bát bán cầu dy (8y – y2)   ( ) 2. 32y ; dt 24 16 3 /2 5 /2 (8 y 1 /2  y 3 /2 )dy   dt ; y  y   t  C 72 72 16 3 /2 5 /2 448 4   Do y(0) = 4, ta có C  15 448  21 50 (s ); tức khoảng 35...
 • 113
 • 9,773
 • 15

bài giảng hệ điều hành đại học bách khoa nội

bài giảng hệ điều hành đại học bách khoa hà nội
... nguyên b Hệ điều hành đơn chơng hệ điều hành đa chơng (MultiUsers) - Hệ điều hành đơn chơng Tại thời điểm xác định hệ điều hành cho phép ngời sử dụng thao tác mà - Hệ điều hành đa chơng Hệ điều hành ... loại hệ điều hành a Hệ điều hành đơn nhiệm hệ điều hành đa nhiệm Dựa vào cách thức đa chơng trình vào nhớ, chọn chơng trình có sẵn nhớ để processor thực hiện, ngời ta phân thành: hệ điều hành ... lập trình hệ thống, vị trí họ bên hệ điều hành Họ quan sát module, thành phần hệ thống, quan sát mối quan hệ chúng Đây quan điểm suốt trình khảo sát nghiên cứu hệ điều hành - Nh HĐH hệ chuyên...
 • 96
 • 381
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI XƯỞNG ĐIỆN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA NỘI.DOC

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI XƯỞNG ĐIỆN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI.DOC
... TRNG I HC BCH KHOA H NI d Do điện áp tàn d Sau cắt điện hệ thống có tụ điện phải có phơng pháp giải phóng điện cho tụ Khi cắt điện hệ thống đờng dây dài không đợc tiến hành tiếp đất cho ... toàn điện KHOA IN NGUY V HOAN N N TRNG I HC BCH KHOA H NI Bài 2: Nối dây uốn khuyết hàn thiếc I Mục đích yêu cầu Mục đích: - Luyện tập đặc điểm nối dây, uốn khuyết, hàn thiếc - Hình thành ... vận hành - Bảng điện ct2 sơ đồ lắp ráp - kiểu + đ1 k1 k2 đ2 Bài 4: Sử dụng dụng cụ đo điện thông dụng I Mục đích - yêu cầu Mục đích KHOA IN NGUY V HOAN N N TRNG I HC BCH KHOA H NI - Luyện tập...
 • 31
 • 281
 • 0

Bài giảng lập trình mạng Đại học Bách Khoa Nội

Bài giảng lập trình mạng Đại học Bách Khoa Hà Nội
...  các  mô   hình lập trình mạng   Lương  Ánh  Hoàng   hoangla@soict.hut.edu.vn   Chương  1  Giới  thiệu  các  mô  hình lập trình   mạng   •  1.1  Tổng  quan  về lập trình mạng   •  1.2 ...  Tổng  quan  về lập trình mạng   •  Khái  niệm   –  Lập trình mạng  là  các  kỹ  thuật lập trình  nhằm  xây  dựng   ứng  dụng,  phần  mềm  khai  thác  hiệu  quả  tài  nguyên   mạng  máy  tính ...  Tổng  quan  về lập trình mạng   •  Ngôn  ngữ lập trình mạng   –  C/C++:  Mạnh  và  phổ  biến,  được  hầu  hết  các lập trình   viên  sử  dụng  để  viết  các  ứng  dụng mạng  hiệu  năng...
 • 181
 • 292
 • 0

Bài giảng hệ thống phanh đại học bách khoa nội

Bài giảng hệ thống phanh  đại học bách khoa hà nội
... dn ng iu khin phanh bng khớ nộn Bu phanh Bu phanh n loi pớt tụng 15.4 H thng dn ng iu khin phanh bng khớ nộn Bu phanh Bu phanh tớch nng A S B Khụng phanh Q B T A s1 P Phanh bng phanh chõn B 14 ... Lò xo hồi vị Mâm phanh 3,5 Guốc phanh phanh Xylanh công tác Chc nng ca c cu phanh? Nguyờn tc chung to mụ men phanh? Cỏc loi c cu phanh thng gp trờn ụ tụ? Trng phanh, mõm phanh ghộp ni vi ... a so vi c cu phanh tang trng? 0,2 = 0,30 0,4 0,6 à = 0,38 15.2 C cu phanh C cu phanh a Phõn bit loi c cu phanh a hỡnh bờn? 15.2 C cu phanh C cu phanh a Đĩa phanh a) Yờu cu i vi a phanh? Phõn tớch...
 • 54
 • 144
 • 0

Bài giảng Vi xử lý, Đại học Bách Khoa Nội

Bài giảng Vi xử lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội
... hệ Vi xử lý điển hình 2.3 Chu kỳ Vi xử lý 2.4 Tập lệnh Vi xử lý 2.5 Ghép nối nhớ 2.1 Giới thiệu chung 2.1.1 Định nghĩa Vi xử lý – Là mạch bán dẫn tích hợp chip (IC) có nhiệm vụ thực công vi c xử ... 2.1.2 Hệ Vi xử lý • Định nghĩa: – Là hệ thống số làm vi c theo chƣơng trình đƣợc lƣu giữ nhớ, xử lý liệu vi xử lý đƣa định liên lạc với giới bên thông qua cổng vào – Một hệ Vi xử lý bao gồm thành ... tín hiệu điều khiển thành phần hệ thống – Vi xử lý thực công vi c theo chƣơng trình, thuật toán ngƣời dùng đặt – Ký hiệu: P uP 2.1 Giới thiệu chung • Phân loại Vi xử Vi xử lý Loại đa năng:...
 • 113
 • 356
 • 0

bài tập tích phân kép tích phân bội ba đại học bách khoa nội

bài tập tích phân kép tích phân bội ba đại học bách khoa hà nội
... – x e) a2 ≤ x2 + y2 ≤ b2 f) -a ≤ x ≤ a, c) x2 + y2 ≤ ax x2 ≤y≤a a Đổi tích phân sau sang hệ toạ độ cực với thứ tự lấy tích phân khác 1 d) x  dx  f (x 1 x b)  dx a)  dx  f (x, y)dy 1 x  ... y2)2 = a2(x2 - y2) D Đổi thứ tự tích phân sau   a)   f (r, )dr (a > 0) b)  a sin 2  d  f (r, )dr (a > 0) c)  d f (r, )dr a a 0 0 r a cos d Tính tích phân sau R a)  dx R R x  ... = a2 (x ≥ 0, y ≥ 0) Chuyển tích phân sau theo hai biến u v u  x  y , áp dụng tính với f(x,y) = (2 - x - y)2 dx  f (x, y)dy , đặt   v  x  y x x Tính tích phân sau  xydxdy , D miền...
 • 8
 • 2,143
 • 8

Đề thi cuối kì Giải tích 2 Đại học Quốc Gia Nội

Đề thi cuối kì Giải tích 2 Đại học Quốc Gia Hà Nội
... ĐH QUỐC GIA HN Đề thi môn: ĐH CÔNG NGHỆ Lớp K51 CA-CD, ĐA-ĐB, VB, H GIẢI TÍCH II Thời gian: 150 phút không kể thời gian phát đề (Đề số 2) Câu (2 điểm) Cho hàm số: z = (x + y)ex+y Tính d2 z ... Tính diện tích phần mặt z = x2 + y nằm hình trụ lemniscat (x2 + y )2 = 2a2 xy (Gợi ý: chuyển sang tọa độ cực) Câu (2 điểm) Giải phương trình vi phân thường sau: x2 y ′ = y(x + y) y ′′ − 2y ′ − 3y ... Tìm cực trị hàm số: z = x3 + y − 15xy Câu (2 điểm) Đổi thứ tự tích phân tích phân lặp sau: √ √ f (x, y)dy + dx −1 √ 2 x2 f (x, y)dy dx −x 2 x Tính thể tích phần vật thể giới hạn mặt x2 + y + z...
 • 2
 • 666
 • 1

607 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bách khoa Nội

607 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bách khoa Hà Nội
... dục nhà trường Chương trình bày sở lý luận phát triển nguồn nhân lực GDĐH, nêu khái niệm nguồn nhân lực vai trò nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực Đối với GDĐH nói riêng, nguồn nhân lực ... cán khoa học có trình độ cao sở nghiên cứu khoa học nước nhà khoa học Việt Nam nước ngoài, nhà khoa học quốc tế tham gia giảng dạy trường đại học, cao đẳng 1.2.4 Nội dung phát triển nguồn nhân lực ... động phát triển nhân tổ chức Phát triển nguồn nhân lực bao gồm lĩnh vực đào tạo phát triển, phát triển nghiệp, phát triển tổ chức” Như vậy, hiểu theo định nghĩa trọng tâm phát triển nguồn nhân...
 • 98
 • 544
 • 9

485 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bách khoa Nội

485 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trường đại học Bách khoa Hà Nội
... dục nhà trường Chương trình bày sở lý luận phát triển nguồn nhân lực GDĐH, nêu khái niệm nguồn nhân lực vai trò nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực Đối với GDĐH nói riêng, nguồn nhân lực ... cán khoa học có trình độ cao sở nghiên cứu khoa học nước nhà khoa học Việt Nam nước ngoài, nhà khoa học quốc tế tham gia giảng dạy trường đại học, cao đẳng 1.2.4 Nội dung phát triển nguồn nhân lực ... động phát triển nhân tổ chức Phát triển nguồn nhân lực bao gồm lĩnh vực đào tạo phát triển, phát triển nghiệp, phát triển tổ chức” Như vậy, hiểu theo định nghĩa trọng tâm phát triển nguồn nhân...
 • 98
 • 557
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập giải tích i đại học bách khoa hà nộiđề cương bài tập giải tích iii đại học bách khoa hà nội 2013 2014đề cương bài tập giải tích ii đại học bách khoa hà nội 2013 2014bài giảng giải tích ii đại học bách khoa hà nội bùi xuân diệuđề thi giải tích 1 đại học bách khoa hà nộigiải tích 2 đại học bách khoa hà nộigiải tích 1 đại học bách khoa hà nộislide bài giảng giải tích 2 dai hoc bach khoa hanoiphân tích và các giải pháp chiến lược kinh doanh ở tổng công ty chè việt nam của nguyễn phương hoa luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 2002giáo trình giải tích 1 đại học bách khoađề thi giải tích 1 đại học bách khoatài liệu giải tích 2 đại học bách khoađề thi giải tích 1 đại học bách khoa hcmgiai tich đại học bách khoa hà nộimột số đề xuất chiến lược kinh doanh cho ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam giai đoạn 2004 2010 của nguyễn hoàng linh luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh đại học bách khoa hà nội 20044 Chương trình(1)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anby1meDlUT0g1SEUPhiếu gửi chứng khoán mẫu 08A LKRecommedations for Management of Neonatal Purpura Fulminans | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anT3AxWUkyY2toX1USang loc trat khop hangPOSTOPERATIVE CONGENITAL ESOPHAGEAL ATRESIA COMPLICATIONSTYPE 2 DIABETES IN THE CHILD AND ADOLESCENTPhòng ngừa cúm A H7N9 6 slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnCúm A H7N9 6slide | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn cum AH7N9 6 slide31 10 K DV 2 Plastic Bags for Prevention of Hypothermia in preterm LBW infantsThông tư 07 dành cho Điều dưỡng | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnVitamin D for the management of asthmahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anZ2M5ZWJ0NHVQMjQhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anM0ZndDVRc1lIbDQhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anUWJPTDJIR29MUFkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3g0b3c3ZU9UUVUQUY TRÌNH CHUẨN BỊ BN TRƯỚC MỔhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anS3B1TlJWRG91UlUvn 24-07-2017 60. 682.QD-UBCK - 21.07.2017 Quyết định sửa đổi QĐTL Chi nhánh Thanh Xuân_signed.pdf