Đề kiểm tra 1 tiết tin 9 học kỳ 1

DE KIEM TRA 1 TIET TOAN 9 - HOC KI 1

DE KIEM TRA 1 TIET TOAN 9 - HOC KI 1
... E Chứng minh : AH = BC BE CD BÀI 3: ( điểm ) Cho 00 < α < 90 0 Tính α biết sin2 α – cos2 α = ĐỀ ĐỀ KI M TRA TIẾT HÌNH HỌC ˆ Bài 1: (3 điểm) Giải tam giác ABC vng A, biết BC = 50cm, C = 36 Bài ... 3: (1 điểm) Khơng dùng máy tính tính giá trị biểu thức: M = tan 35 − cot an55 + sin 25 + sin 65 (chú ý: góc làm tròn đến phút, cạnh lấy chữ số thập phân) ĐỀ ĐỀ KI M TRA TIẾT HÌNH HỌC ˆ Bài 1: ... BÀI 2: ( điểm) Cho tam giác ABC vuông A có AB = 9cm AC = 12 cm , vẽ đường cao AH , kẻ HD vuông góc AC D a) Tính độ dài BC , AH , AD b) Tính số đo góc...
 • 4
 • 346
 • 0

DE KIEM TRA 1 TIET - TIN 9 - TIET 56

DE KIEM TRA 1 TIET - TIN 9 - TIET 56
... Líp: §iÓm bµi kiÓm tiÕt M«n: Tin häc Thêi gian: 45 Lêi nhËn xÐt cña thÇy c« gi¸o §Ò B Câu 1. Nêu khả định dạng văn PowerPoint? Câu Nêu bước cần thực để tạo màu cho trang chiếu? Câu Hãy nêu bước ... cho trang chiếu? Câu Hãy nêu bước để tạo trình chiếu? Câu Nêu bước cần thực để chèn hình ảnh vào trang chiếu? Bµi lµm ...
 • 4
 • 255
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 8 (Học kỳ II)

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 8 (Học kỳ II)
... ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA TIẾT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN I.Trắc nghiệm: (làm vào đề) Câu 1: (2 điểm) Công dân có hay quyền sau đây? a> Rút tiền từ khoản tiền tiết kiệm gửi ngân hàng lúc ... X Anh G có quyền………… X II Phần tự luận: (làm vào giấy kiểm tra) Câu 1: 3.5 điểm a> Giống nhau: 1. 5 điểm - Đều quyền trị công dân - Đều tạo sở pháp lí cho công dân: + Bảo vệ quyền lợi ích hợp ... chức nhà nước - Đều giúp ngăn ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm b> Khác nhau: điểm - Về đối tượng - Về sở - Về mục đích - Về người thực Câu 2: 3.5 điểm( a: điểm, b: điểm, c: 1. 5 điểm) a> Bình...
 • 2
 • 7,478
 • 24

đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 học kỳ 2 ban nâng cao

đề kiểm tra 1 tiết lớp 10 học kỳ 2 ban nâng cao
... Điểm Bài kiểm tra tiết Học kì ii Môn: Địa lí 10 - KHXH & NV Họ tên: Lớp: 10 C2 Đề Ra I Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Chọn ý câu sau: Câu Dân số giới năm 20 05 6477 triệu ngời, tỉ ... A 52, 4 triệu ngời B 56,4 triệu ngời C 58 ,2 triệu ngời D 62, 4 triệu ngời Câu Dân số Việt Nam năm 20 04 82, 07 triệu ngời dân số Nam 40,33 triệu ngời Vậy tỉ lệ Nam tổng số dân bao nhiêu? A 47 ,13 % ... lệ Nam tổng số dân bao nhiêu? A 47 ,13 % B 48 ,25 % C 49 ,14 % D 49, 32% Câu Theo thống kê năm 20 05 tỉ lệ dân số thành thị giới bao nhiêu? A 48% B 50% C 52% D 54% Câu cấu kinh tế cấu có vai trò quan...
 • 3
 • 1,410
 • 2

Kiểm tra 1 tiết hóa 9 học kỳ 2

Kiểm tra 1 tiết hóa 9 học kỳ 2
... hợp rượu nước II TỰ LUẬN (5đ) Câu 1. (1, 5đ) Viết phương trình phản ứng theo sơ đồ sau: C2H4  1 C2H5OH  2 CH3COOH  3→ CH3COOC2H5  4→ CH3COONa Câu 2. (1, 5đ) Hãy nhận biết lọ nhãn đựng chất ... 8: Cho 13 ,8 gam rượu etylic tác dụng hết với kim loại Natri , thể tích khí hiđrô thu (ở đ.k.t.c) : a/ 3,36lit b/ 4,48lít c/ 2, 24lít d/ 5,6lít Câu 9: Hợp chất hữu X điều chế cách cho C 2H4 phản ... nhận biết lọ nhãn đựng chất lỏng không màu sau phương pháp hoá học: axit axêtic , rượu etylic ben zen Câu (2 ) Cho 20 ml rượu 92 0 tác dụng với Natri dư a/ Viết phương trình phản ứng b/ Tính...
 • 3
 • 1,027
 • 31

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 – HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ) Mã đề 570 ppt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 – HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ) Mã đề 570 ppt
... KIỂM TRA MỘT TIẾT LẦN - HỌC KỲ LỚP 11 VĂN - CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN - NĂM HỌC: 2 011 2 0 12 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 đề 570 ... 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN (Đề kiểm tra gồm 03 trang) Họ tên học sinh: ………………………… ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT (Bài số 3) Học kỳ II Năm học: 2 011 2 0 12 Môn: Tiếng Anh Lớp :11 (Chương trình chuẩn) Thời gian làm bài:...
 • 7
 • 1,460
 • 29

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 – HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ) Mã đề 169 ppt

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 – HỌC KỲ 2 – MÔN TIẾNG ANH KHỐI 11 – NĂM HỌC: 2011 - 2012 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN ) Mã đề 169 ppt
... Trang 7/8 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ... ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 ANH 11 169 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 ... 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 16 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A A C C B A C D C D B C A D C A B B A...
 • 8
 • 561
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 HỌC KỲ 1 - TRƯỜNG THPT YÊN MÔ A potx

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 HỌC KỲ 1 - TRƯỜNG THPT YÊN MÔ A potx
... BÌNH TRƯỜNG THPT YÊN MÔ A CÂU A ĐỀ KIỂM TRA TIẾT SỐ HỌC KỲ Môn Vật lý 11 Thời gian: 45 phút ĐÁP ÁN Nêu định luật ôm cho loại đoạn mạch a) Tính R để P = W  Cường độ dòng điện qua R : I  ĐIỂM 3 ... nút A I = I1 + I2 (1) * áp dụng định luật ôm cho A loại đoạn mạch: I1 I Vẽ hình 0,5 đ 0,5đ  r1 R UBA = I.r -  (2) I2  r2 UBA = - I.R (3) UBA = I.r - 21 (4) Giải hệ PT ta được: I1 = 2,5 A, ... R1=  R2 =  0,5 đ 0,5 đ b) Tính R đẻ Pmax, tính Pmax 2 2 P  R R  r 2   r   R  R  Theo bất đẳng thức cosi, Pmax R r R 1 R r R 0,5 đ 0,5 đ cực tiểu, hay  R  r  2 2 Suy Pmax...
 • 3
 • 205
 • 0

De kiem tra 1 tiet lan 2 hoc ky II

De kiem tra 1 tiet lan 2 hoc ky II
... Malaysia C Indonesia D Singapore 10 The Sydney Opera House was in 19 73 A completing B complete C completed D will complete IV Writing: Do as directed (2. 5 pts) ‘Do you know him?’ She asked ... 7 The fire is made by pieces of bamboo together A rub B to rub C rubbing D rubbed She asked me if I ...
 • 2
 • 488
 • 0

De kiem tra 1 tiet lna 2 hoc ky 2

De kiem tra 1 tiet lna 2 hoc ky 2
... hóa SO2 SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O B SO2 + K2O → K2SO3 SO2 + H2S → S + H2O D SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 Phản ứng Cu + H2SO4 loãng → CuSO4 + H2 B 2Al + 3H2SO4 loãng → Al2(SO4)3 + 3H2 Fe + H2SO4 ... dụng với H2SO4 loãng Cu(OH )2 B MgO NaCl D BaCl2 Phản ứng thể tính oxh SO2 SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O B SO2 + K2O → K2SO3 SO2 + H2S → S + H2O D SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 C©u 19 : A C C©u 20 : A ... H2SO4 đặc B SO2 C O2 D H2S C©u : Chọn phản ứng sai A Cu+ 2H2SO4 đ, nóng → CuSO4 +SO2 +2H2O B S + H2SO4 đ, nóng → SO2 + H2O C Cu + H2SO4 đ, nóng → CuSO4 + H2 D C + H2SO4 đ, nóng → SO2 +CO2 + H2O...
 • 8
 • 138
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 học kỳ 1

Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 học kỳ 1
... TL TN (0,5) (0,5) 1 (0,75) (0,25) 1 (0,25) (1, 75) (0,5) (1) (0,25) (0,5) 1 (0,25) (0,25) (1) (1, 25) (2,75) (1) (0,25) Tổng (0,25) (0,5) Tổng (2,75) (3,5) (1) (4.25) 22 (4.5) 10 Chữ số ô số lượng ... y2).(…………………) = 8x3 + y6 b) (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1) 2 = ……………… Câu Mẫu thức chung hai phân thức A 2 (1- x)2 B x (1- x)2 Câu Kết phép tính: x + 4x − A 2x B C 2x (1- x) D 2x (1- x)2 x 1 x + + x 2x ... giác Số đo góc ABC là: A 600 B 13 00 C 15 00 D 12 00 Hình Câu 12 Độ dài hai đường chéo hình thoi 4cm 6cm Độ dài cạnh hình thoi là: A 13 cm B 13 cm C 52 cm D 52cm Câu 13 Nối ý cột A với ý cột B để...
 • 8
 • 237
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 học kỳ 2

Đề kiểm tra 1 tiết toán 8 học kỳ 2
... hình chóp (3 ,25 ) 2 (0,5) (0,5) 1 (0 ,25 ) (0 ,25 ) 1 (0 ,25 ) (0 ,25 ) (0 ,25 ) (0,75) Tổng Tổng (0 ,25 ) BPT bậc ẩn Tam TL Thông hiểu (0 ,25 ) (1, 25 ) (1, 5) (2, 5) (2, 5) (2, 75) (3 ,25 ) 21 (6 ,25 ) (10 ) Chữ số ô ... MN = MN = 2cm Độ dài đoạn PQ bằng: PQ B 10 cm C 10 cm D 2cm Câu 11 Trong Hình biết MM' // NN', MN = 4cm, OM’ = 12 cm M’N’ = 8cm Số đo đoạn thẳng OM là: A 6cm B 8cm C 10 cm D 5cm Hình Câu 12 Trên hình ... 0,7 x > - 2 ,1 ⇔ x > - 0,3 B 0,7 x > - 2 ,1 ⇔ x < -3 C 0,7 x > - 2 ,1 ⇔ x > D 0,7 x > - 2 ,1 ⇔ x > - Câu Bất phương trình bất phương trình bậc ẩn ? A B x + > >0 2x + C 2x2 + > D x +2 ...
 • 8
 • 239
 • 0

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn HÓA HỌC CƠ BẢN lớp 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn HÓA HỌC CƠ BẢN lớp 10
... lưu huỳnh (ở trạng thái bản) A 2s2 3p4 B 3s2 3p4 C 2s2 2p5 D 3s2 3p3 Câu 24 : Cho phản ứng sau: Fe + H2 SO4 (đặc, nóng, dư) → Fe2 (SO )3 + SO + H2 O Sau cân phản ứng hoá học với hệ số chất số ... SO 98% (d = 1, 84 gam/cm3 ) vừa đủ thấy thoát khí SO sản phẩm khử Giá trị V (cho Mg = 24 ; S = 32; O =16 ; H = 1) A 15 ,67 B 10 ,87 C 12 ,45 D 13 ,59 Câu 29 : Nguyên tố sau thuộc nhóm VIA bảng hệ thống ... toàn gam Na2 SO4 vào 12 0 gam nước dung dịch X Nồng độ phần trăm dung dịch X (cho Na = 23 ; S = 32; O = 16 ; H = 1) A 4,0% B 5 ,2 % C 0,4% D 4 ,2 % - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi 2 01 ...
 • 3
 • 443
 • 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn HÓA HỌC NÂNG CAO lớp 10

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014-2015 Môn HÓA HỌC NÂNG CAO lớp 10
... D Na2 SO ; Na2 S; Mg(HSO )2 ; K2 SO Câu 25 : Cho phản ứng sau: (1) 5SO + 2KMnO + 2H2 O → K SO4 + 2MnSO + 2H2 SO boxit, 500 C (2) SO + 2CO  2CO + S↓ (3) SO + 2H2 O + Cl2 → H2 SO4 + 2HCl ... X: o Trang 2/ 3 - Mã đề thi 20 9 Hình vẽ minh họa phản ứng sau đây? to A NaCl + H2 SO4 (đặc)  NaHSO + HCl  to B 2H2 O2  O2 + 2H2 O  to to C Na2 SO + 2HCl  2NaCl + SO + H2 O D FeS + 2HCl ... Na2 CO B Khí SO C Khí H2 D Dung dịch HCl Câu 12 : Phản ứng sau dùng để điều chế SO phòng thí nghiệm? t A 2H2 S + 3O  2SO + 2H2 O B Na2 SO + H2 SO4 → Na2 SO + SO + H2 O  to to C 4FeS2 + 11 O...
 • 3
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra một tiết hóa 9 học kì 2đề kiểm tra một tiết sinh 9 học kì 2đề kiểm tra tiếng việt lớp 9 học kỳ 1đề kiểm tra một tiết địa 9 học kì 2đề kiểm tra anh văn lớp 9 học kỳ 2đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 học kỳ 2đề kiểm tra một tiết môn sinh học lớp 11đề kiểm tra một tiết môn sinh học lớp 10đề kiểm tra địa lý lớp 9 học kỳ 2 thanh phố quy nhơn năm 2009đề kiểm tra tiếng anh lớp 9 học kì 1đề kiểm tra môn toán lớp 9 học kì 1đề kiểm tra ngữ văn lớp 9 học kì 1đề kiểm tra anh văn lớp 9 học kì 1đề kiểm tra một tiết tin học lớp 6đề kiểm tra lịch sử lớp 9 học kì 1THIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quả94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copyBài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)Prepare 4 work book17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangKỹ thuật trình bày văn bảnhuong dan nhan co tuc bang tien mat4. Don de cu Nguyen Hong Quan6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN