kỹ năng sống cho học sinh

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên
... pháp kim tra, ỏnh giỏ kết môn ạo đức gắn liền với đánh giá KNS học sinh 84 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp giáo dục kỹ sống 85 3.3 Kho nghim tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp.86 3.3.1 ... hc mụn o c rốn luyn KNS cho hc sinh7 7 3.2.4 Đổi ph-ơng pháp dạy học môn ạo đức theo h-ớng tăng c-ờng rèn luyện KNS cho ng-ời học 80 3.2.5 Đổi ph-ơng pháp kim tra, ỏnh giỏ kết ... 3.2.1 Thống lực l-ợng việc triển khai thực nội dung giáo dục KNS cho học sinh thông qua dạy học môn ạo đức 73 3.2.2 To mụi trng thun li hc sinh cú c hi rốn luyn KNS 74 3.2.3 Thit k bi thc...
 • 110
 • 4,452
 • 21

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
... pháp kim tra, ỏnh giỏ kết môn ạo đức gắn liền với đánh giá KNS học sinh 84 3.2.6 Mối quan hệ biện pháp giáo dục kỹ sống 85 3.3 Kho nghim tớnh kh thi ca cỏc bin phỏp.86 3.3.1 ... hc mụn o c rốn luyn KNS cho hc sinh7 7 3.2.4 Đổi ph-ơng pháp dạy học môn ạo đức theo h-ớng tăng c-ờng rèn luyện KNS cho ng-ời học 80 3.2.5 Đổi ph-ơng pháp kim tra, ỏnh giỏ kết ... 3.2.1 Thống lực l-ợng việc triển khai thực nội dung giáo dục KNS cho học sinh thông qua dạy học môn ạo đức 73 3.2.2 To mụi trng thun li hc sinh cú c hi rốn luyn KNS 74 3.2.3 Thit k bi thc...
 • 110
 • 5,023
 • 21

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh bậc tiểu học
... trường giáo dục BVMT mà bạn biết, dựa kinh nghiệm dạy học BVMT qua môn học Tiểu học, bạn thực nhiệm vụ sau: Xác định mục tiêu giáo dục BVMT trường tiểu học Nêu tầm quan trọng việc giáo dục BVMT ... môn Tiếng Việt cấp Tiểu học mục tiêu giáo dục BVMT trường tiểu học, trao đổi hai vấn đề sau : Mục tiêu giáo dục BVMT qua môn Tiếng Việt ? Môn Tiếng Việt tiểu học tích hợp giáo dục BVMT theo phương ... LÝ Giáo dục bảo vệ môi trường qua môn Lịch sử Địa lý * Theo số liệu thống kê đầu năm 2008: + Gần triệu học sinh tiểu học, + Khoảng 323.506 gv tiểu học + Hơn 15.000 trường tiểu học + Tiểu học...
 • 64
 • 4,170
 • 6

Luận án Tiến sỹ Giáo dục "Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông qua hoạt động GDNGLL"

Luận án Tiến sỹ Giáo dục
... 59 Quan i m c a giáo viên v m c ích giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t 1.5 ng giáo d c NGL M c ng giáo d c NGLL 60 th c hi n giáo d c KNS cho h c sinh THPT 61 thông qua ho t ng giáo ... ng cho h c sinh trung h c ph thông ho t ng giáo d c gi lên l p 3.2 trư ng trung h c ph thông i tư ng nghiên c u Bi n pháp giáo d c kĩ s ng cho h c sinh trung h c ph thông thông qua ho t ng giáo ... a giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL 1.3.2.1 B n ch t c a giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL T quan ni m v ho t ng giáo d c NGLL nêu quan...
 • 182
 • 9,677
 • 401

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt

Thử nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thpt
... đo sau thử nghiệm chủ đề giáo dục KNS đề tài "Giáo dục số kỹ sống cho học sinh THPT" mã số B 2005-75-126 Summary Experimentation of living skills education for general higher secondary school ... liệu tham khảo [1] Khung chơng trình hành động GD cho ngời Diễn đàn GD giới, Senegan 2000 [2] Kết điều tra đề tài "Giáo dục số kỹ sống cho học sinh THPT" mã số B 2005-75-126 [3] Life skills The bridge ... đề, sau NTC bổ sung cho đầy đủ Đ Đối tợng địa bàn thử nghiệm HS lớp 10 lớp 11 trờng THPT Nguyễn Tất Thành (Hà Nội) THPT Mỹ Hào (Hng Yên) Mỗi trờng thử nghiệm lớp Thời gian: thử nghiệm đợc tiến hành...
 • 5
 • 2,711
 • 67

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
... ng cho h c sinh trung h c ph thông ho t ng giáo d c gi lên l p 3.2 trư ng trung h c ph thông i tư ng nghiên c u Bi n pháp giáo d c kĩ s ng cho h c sinh trung h c ph thông thông qua ho t ng giáo ... 59 Quan i m c a giáo viên v m c ích giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t 1.5 ng giáo d c NGL M c ng giáo d c NGLL 60 th c hi n giáo d c KNS cho h c sinh THPT 61 thông qua ho t ng giáo ... a giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL 1.3.2.1 B n ch t c a giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL T quan ni m v ho t ng giáo d c NGLL nêu quan...
 • 182
 • 7,795
 • 34

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
... d c NGLL giáo d c KNS cho h c sinh THPT 1.4 TH C TR NG GIÁO D C K NĂNG S NG CHO H C SINH TRUNG H C PH THÔNG THÔNG QUA HO T NG GIÁO D C NGOÀI GI LÊN L P 1.4.1 Th c tr ng KNS nhu c u c giáo d c ... THPT giáo d c KNS cho 1.3.2 B n ch t nguyên t c c a giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d c NGLL 1.3.2.1 B n ch t c a giáo d c KNS cho h c sinh THPT thông qua ho t ng giáo d ... cho h c sinh thông qua ho t ng giáo d c NGLL ch hình th c th hi n Ph n l n giáo viên 180/250 ý ki n cho r ng giáo d c KNS cho h c sinh thông qua ho t NGLL l ng ghép giáo d c KNS vào ho t ng giáo...
 • 26
 • 4,086
 • 17

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh

Thực trạng quản lý giáo dục kỹ năng sống cho học sinh từ các lực lượng giáo dục của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở tại quận 11 - thành phố Hồ chí Minh
... kỹ sống cho học sinh bậc học Từ số trên, đề tài: Thực trạng quản giáo dục kỹ sống cho học sinh từ lực lượng giáo dục Hiệu trưởng trường trung học sở Quận 1 1- Thành phố Hồ Chí Minh thực ... trạng quản giáo dục kỹ sống cho học sinh từ lực lượng giáo dục Hiệu trưởng trường Trung học sở Giả thuyết khoa học Việc giáo dục kỹ sống cho học sinh trường trung học sở Quận 11, Tp Hồ Chí Minh ... thực trạng quản cơng tác giáo dục kỹ sống cho học sinh bậc THCS Tìm hiểu thực trạng vấn đề quản giáo dục kỹ sống cho học sinh bậc THCS Quận 11, Tp Hồ Chí Minh 5.3 Đề xuất số giải pháp quản...
 • 93
 • 2,751
 • 23

BỒI DƯỠNG THÁI ĐỘ, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS TỪ NHỮNG VĂN BẢN NHẬT DỤNG

BỒI DƯỠNG THÁI ĐỘ, KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THCS TỪ NHỮNG VĂN BẢN NHẬT DỤNG
... phẩm văn chơng nên không thời gian cho học sinh thể thái độ, kỹ sống bắt nguồn từ học học, để học ứng xử em rút phiến diện, cá nhân thiếu hợp tác với bạn lớp II.1.4 Một số vấn đề đặt Kỹ sống, kỹ ... cuối năm học, chơng trình gần hết Vì cần thay đổi chút phân phối chơng trình môn Ngữ Văn cho phù hợp Trên vài ý kiến việc Rèn luyện kỹ năng, thái độ sống cho học sinh THCS từ văn nhật dụng Rất ... III.1.Kết luận: Một học văn nhật dụng không đơn tiết học khám phá vẻ đẹp tác phẩm văn chơng mà học bồi dỡng nhân cách, lối sống, rèn luyện kỹ sống, kỹ ứng xử trớc vấn đề nóng bỏng sống xã hội đại...
 • 24
 • 1,394
 • 16

Ren ky nang song cho hoc sinh

Ren ky nang song cho hoc sinh
... đổi cách dạy học cách trọng đến việc giảng dạy cho học sinh kỹ đối mặt với sống Với học sinh, sinh viên từ ngồi ghế nhà trường bạn tự trang bị cho đời sống tinh thần phong phú Đọc sách, xem phim, ... đề cấp, kiến thức sách mà lơ giảng dạy kỹ hòa nhập sống cho học sinh Bằng kiến thức trải nghiệm thân, muốn nói rằng: bậc cha mẹ chuẩn bị cho đời sống tinh thần phong phú tháp ngà bao bọc nuông ... quen sớm với kỹ lập kế hoạch, quản lý thời gian, quản lý tài chính… Chính phủ cho vay tiền học phí để ràng buộc sinh viên vào nỗi lo nợ, khiến họ có động lực làm việc hăng say, trách nhiệm Tôi...
 • 4
 • 1,137
 • 6

rèn kỹ năng sống cho hoc sinh

rèn kỹ năng sống cho hoc sinh
... giáo dục kĩ sống cụ thể học sinh tuỳ theo lứa tuổi điều kiện địa phương Các hoạt động nêu nội dung câu hỏi Làm rèn luyện kĩ sống cho học sinh (trong Sổ tay Trường học thân thiện, học sinh tích ... sản Hồ Chí Minh định triển khai cụ thể năm học nội dung rèn luyện kĩ sống cho học sinh cách hiệu quả, bổ ích cho học sinh, không gây tải cho hoạt động giáo dục Thông qua hoạt động Đoàn Thanh niên ... việc rèn luyện kĩ sống có tính tự nhiên hiệu Các hoạt động nêu nội dung thứ Phong trào thi đua Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực, Rèn luyện kĩ sống cho học sinh: - Rèn luyện kĩ ứng...
 • 6
 • 949
 • 5

DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

DẠY KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH
... đợi đến lúc học kỹ sống người có kỹ sống Chính đời, trải nghiệm, va vấp, thành công thất bại giúp người có học quý giá kỹ sống Tuy nhiên, dạy dỗ từ sớm, người rút ngắn thời gian học hỏi qua trải ... nhiệm Kỹ sống hình thành cách tự nhiên hiệu môi trường hoạt động cụ thể từ giảng lớp Nếu từ giảng, em tự hình thành kỹ sống cho mà hình dung chung Kỹ sống hình thành tự nhiên, học từ trải nghiệm sống ... Chí Minh, Phó trưởng Ban niên trường học: Học kỹ sống giống học bơi, muốn biết bơi phải xuống nước tập bơi đứng bờ nhìn mà biết Để rèn luyện kỹ sống, nên cho em chơi trò chơi tương tác, trò chơi...
 • 3
 • 1,575
 • 18

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông
... GDKNS cho HS ph thụng (tip) - HV c hp tỏc ti liu phỏt tay (Ph lc 2: T 3.12 K nng hp tỏc n 3.22 K nng tỡm kim v x lớ thụng tin Bộ giáo dục Đào tạo Cỏch tip cn v phng phỏp giỏo dc KNS cho hc sinh ... nguyờn tc, ni dung GDKNS trng PT Mc tiờu GDKNS cho HS nh trng PT - Trang b cho HS nhng kin thc, giỏ tr, thỏi v k nng phự hp Trờn c s ú hỡnh thnh cho HS nhng hnh vi, thúi quen lnh mnh, tớch cc; ... th GDKNS cho la tui HS ph thụng õu? Trong cỏc hot ng no? Nguyờn tc GDKNS cho HS nh trng PT 2.1 Tng tỏc 2.3 Tin trỡnh 2.4 Thay i hnh vi 2.5 Thi gian - mụi trng giỏo dc Ni dung GDKNS cho HS ph...
 • 104
 • 1,955
 • 38

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Giáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông
... ging dy v giỏo dc giỏ tr cho hc sinh cỏc cp? Th xõy dng qui trỡnh hỡnh thnh mt giỏ tr no ú hc sinh c thụng tin phn (b) ca 1.4 v nghiờn cu s hỡnh thnh hnh vi o c cho hc sinh (cỏ nhõn hoc nhúm) ... Nhng iu Khụng nờn: - Din thuyt, núi di, c cho hc sinh chộp - Khụng luụn a li ỏp cú sn m hc sinh t tỡm tũi - Khụng tr li tay ụi vi mt hc sinh m a cõu hi cho th t tỡm li ỏp - Khụng vi vng phờ phỏn ... trỡ giỳp hc sinh tranh lun v t kt lun - Khụng mm ý cho hc sinh phỏt biu ý kin m ngi ln trụng i - Khụng nờn bt hc sinh hot ng khụng ngng v khụng cũn thi gian v khong trng suy ngh cho dự bn cú...
 • 168
 • 3,590
 • 68

Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông

Kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông
... trọng việc giáo dục KNS cho HS phổ thông Việc giáo dục KNS cho HS phổ thông cần thiết bởi: • Kĩ sống thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội • Giáo dục KNS yêu cầu cấp thiết hệ trẻ • Giáo dục KNS nhằm ... trung vào giải công việc trọng tâm thời gian định Cách tiếp cận Phương pháp giáo dục KNS cho học sinh nhà trường phổ thông Cách tiếp cận Việc giáo dục KNS cho HS nhà trường phổ thông thực thông ... thực yêu cầu đổi giáo dục phổ thông Giáo dục KNS cho HS nhà trường phổ thông xu chung nhiều nước giới Bài • MỤC TIÊU, • NGUYÊN TẮC, • NỘI DUNG GDKNS CHO HS TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG MỤC TIÊU...
 • 42
 • 1,791
 • 36

Xem thêm