Chương 2 đối TƯỢNG của HẠCH TOÁN kế TOÁN

HUA CHƯƠNG I : BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ppt

HUA CHƯƠNG I : BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN ppt
... hai mặt tách r i phân hệ HTKet CHƯƠNG I : BẢN CHẤT VÀ Đ I TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Đ i tượng nghiên cứu HTKT T i sản doanh nghiệp Nguồn vốn t i sản Sự vận động t i sản Các m i quan hệ kinh ... thiện CHƯƠNG I : BẢN CHẤT VÀ Đ I TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN Bản chất Hạch toán kế toán Hạch toán kế toán phản ánh cách thường xuyên, liên xuyên, tục có hệ thống t i sản, vật tư, tiền vốn hoạt ... hoàn thiện để làm tốt chức CHƯƠNG I : BẢN CHẤT VÀ Đ I TƯỢNG CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY Năm 194 5: Kế toán bắt đầu sử dụng cho việc theo d i thu...
 • 3
 • 166
 • 0

Đối tượng của hạch toán kế toán,tài sản và nguồn vốn trong các đơn vị doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp.doc

Đối tượng của hạch toán kế toán,tài sản và nguồn vốn trong các đơn vị doanh nghiệp và hành chính sự nghiệp.doc
... doanh nghiệp điều thiếu nguồn vốn hình thành nên doanh nghiệp, vốn vốn tự có vốn phát sinh, nguồn vốn doanh nghiệp biểu tiền tài sản doanh nghiệp, tài sản nguồn lực doanh nghiệp kiểm soát thu đuợc ... tư + Các khoản đầu tư dài hạn + TSDH khác 2 .Nguồn Vốn : Là nguồn hình thành nên tài sản đơn vị Nguồn nợ phải trả: Là nguồn tạo nên tài sản đơn vị cách tạm thời chiếm dụng đối tượng khác đơn vị ... Đối tượng HTKT Sự vận động vốn Các quan hệ kinh tế pháp lý 1 .Vốn kinh doanh : Vốn kinh doanh biểu gồm tài sản nguồn hình thành tài sản hay tài sản nguồn hình thành tài sản hai mặt khác vốn...
 • 18
 • 4,038
 • 2

83 Đối tượng của hạch toán Kế toán

83 Đối tượng của hạch toán Kế toán
... quan điểm thể chất hạch toán kế toán nớc ta II Đối tợng nghiên cứu hạch toán kế toán Mỗi môn khoa học có đối tợng phơng pháp nghiên cứu riêng, khác với hạch toán kế toán t bản, kế toán xã hội chủ ... đối tợng nghiên cứu hạch toán kế toán Giống nh hạch toán kế toán, có nhiều quan điểm khác đối tợng hạch toán kế toán Nhng nhìn chung có hai quan điểm sau: - Quan điểm thứ cho rằng: Đối tợng kế ... kinh tế đối tợng hạch toán kế toán ngân hàng ngày đa dạng phức tạp để thể phản ánh cách đầy đủ mặt hoạt động tài sản đơn vị 31 Đề tài: Đối tợng hạch toán kế toán Kết luận chung Hạch toán kế toán...
 • 33
 • 188
 • 0

157 Đối tượng của hạch toán Kế toán

157 Đối tượng của hạch toán Kế toán
... quan điểm thể chất hạch toán kế toán nớc ta II Đối tợng nghiên cứu hạch toán kế toán Mỗi môn khoa học có đối tợng phơng pháp nghiên cứu riêng, khác với hạch toán kế toán t bản, kế toán xã hội chủ ... đối tợng nghiên cứu hạch toán kế toán Giống nh hạch toán kế toán, có nhiều quan điểm khác đối tợng hạch toán kế toán Nhng nhìn chung có hai quan điểm sau: - Quan điểm thứ cho rằng: Đối tợng kế ... kinh tế đối tợng hạch toán kế toán ngân hàng ngày đa dạng phức tạp để thể phản ánh cách đầy đủ mặt hoạt động tài sản đơn vị 31 Đề tài: Đối tợng hạch toán kế toán Kết luận chung Hạch toán kế toán...
 • 33
 • 226
 • 0

Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán

Bản chất và đối tượng của hạch toán kế toán
... Hạch toán nghiệp vụ • Hạch toán thống kê • Hạch toán kế toán 12 1.2.1 Hạch toán nghiệp vụ * Khái niệm: Là việc quan sát, phản ánh kiểm tra nghiệp vụ, trình kinh tế kỹ thuật sở * Đặc điểm + Đối tượng: ... hình thái TS: H - H’ + Đối tượng kế toán: Chi phí SX, kết sản xuất * Quá trình bán hàng + Vai trò + Sự thay đổi hình thái TS: H’ – T’ + Đối tượng kế toán : Chi phí, doanh thu, kết bán hàng 47 Vòng ... sổ chi phí, bảng kê, bảng phân bổ, thẻ tính giá thành • Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán: - Là phương pháp tổng hợp số liệu từ sổ kế toán theo mối quan hệ cân đối vốn có kế toán - Biểu...
 • 52
 • 251
 • 0

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ.

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ.
... trị khác, phải dựa phương pháp quản khoa học phương pháp quản cụ thể (diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, thống kê) Hoạt động quản nghệ thuật, vì: - Trong hoạt động quản xuất tình bất ngờ ... định chất trình tư Ra định nhằm đưa đối tượng quản từ trạng thái sang trạng thái khác phù hợp với nhiệm vụ quản Các định quản thường có khía cạnh tâm sau đây: - Quyết định với tính ... rằng, ba đơn vị thuyết có mặt rtong giai đọan chu trình quản đơn vị kinh nghiệm họat động quản lý, lãnh đạo Dưới góc độ tâm học, người ta phân tích cấu trúc họat động quản sau: + Họat...
 • 12
 • 868
 • 6

CHƯƠNG I: BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN pptx

CHƯƠNG I: BẢN CHẤT CỦA HẠCH TOÁN KẾ TOÁN pptx
... trí hạch toán kế toán hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý bao gồm loại hạch toán bản: Hạch toán nghiệp vụ, Hạch toán thống kê Hạch toán kế toán Tiêu thức Hạch toán nghiệp vụ Hạch ... đơn vị kế toán công việc thiếu trước lập hệ thống báo cáo tài 5.3 Tài khoản kế toán 5.3.1 Khái niệm kết cấu tài khoản kế toán 36 Khái niệm tài khoản kế toán Tài khoản kế toán phương tiện kế toán ... chứng từ kế toán Chứng từ kế toán phân loại theo nhiều tiêu thức khác tuỳ theo yêu cầu thông tin quản lý hạch toán kế toán Việc phân loại chứng từ kế toán khái quát qua bảng sau: 18 Tiêu thức Kết...
 • 106
 • 2,129
 • 3

Tài liệu KHOÁNG SÉT - ( TIẾP THEO ) CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU doc

Tài liệu KHOÁNG SÉT - ( TIẾP THEO ) CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU doc
... ứng tia X (d = ) cho loại khoáng sét nh khoáng vật khác (Brown 196 1) giúp cho nhà nghiên cứu khoáng sét phơng pháp nhận biết đợc thành phần khoáng sét có mẫu phân tích dễ dàng (bảng 1) - Để xác ... hút nớc khoáng sét đất 3- Xác định mùn tổng số: theo phơng pháp Tiurin 4- Xác định độ chua đất [pH(KCl)]: theo phơng pháp điện kế pH mét 5- Xác định dung tích hấp thu đất (Tldl/100g đất): theo phơng ... từ lớp khoáng sét = KNa TPB (mg K/100g đất) 100 KNa TPB (mg K/100g đất) = - - ( Ka + W ) = - (Ka + W) = nồng độ K dung dịch đo máy mg/l Ka + W = tổng kali trao đổi hoà tan nớc (xác định...
 • 8
 • 290
 • 2

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Đối tượng và lớp

Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Chương 2: Đối tượng và lớp
... Chương Đối tượng Lớp Đối tượng    Là vật tượng đời sống thực, nhìn thấy, sờ nắn, cảm nhận Ví dụ: sinh viên Nguyễn Văn Tèo, chó milu, mèo mimi, môn học, điểm, Mỗi đối tượng bao gồm ... nhập, xuất, hiệu chỉnh thông tin sinh viên  Lớp hình chữ nhật, Khai báo lớp class { //khai báo thuộc tính đối tượng (thành phần liệu) //khai báo phương thức ... SinhVien(); Instance biến đối tượng class Thuộc tính truy xuất (access modifier)      Private: truy xuất bên lớp Public: đâu truy xuất Protected: truy xuất lớp lớp Internal: truy xuất project...
 • 21
 • 183
 • 0

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 2 Đối Tượng và cách sử dụng Đối Tượng pot

GIÁO TRÌNH MICOSOFT VISUAL BASIC - Chương 2 Đối Tượng và cách sử dụng Đối Tượng pot
... Giáo trình Visual Basic 6.0 18 d Sự kiện (Event) Là tác động lên đối tượng, đối tượng phản ứng lại theo cách tùy theo biến cố tác động vào Người lập trình định nghĩa lệnh để chương trình ... kéo đối tượng qua đối tượng khác Đối tượng nhận focus Nguyễn Đăng Quang Giáo trình Visual Basic 6.0 20 Người dùng nhấn phím đối tượng nhận focus Người dùng nhấn nhả phím đối tượng nhận focus Người ... chạy chương trình, để ý Message Box xuất theo thứ tự trình tự Initialize Load Unload Hình 2. 2: Kiểm tra kiện Load, Unload, Initialize Nguyễn Đăng Quang 22 Giáo trình Visual Basic 6.0 Ví dụ - Kiểm...
 • 9
 • 166
 • 1

bài tập Chương 2 MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

bài tập Chương 2 MỤC TIÊU CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH
... chuẩn mực kiểm toán số 500, Báo cáo kiểm toán gồm sở dẫn liệu sau: Mục tiêu hiệu lực Mục tiêu đầy đủ Mục tiêu quyền nghĩa vụ Mục tiêu định giá Mục tiêu phân loại Mục tiêu trình bày Mục tiêu xác ... không? Nó liên quan đến mục tiêu quyền nghĩa vụ 7-C Phần 3: Bài tập thảo luận Bải tập 1: STT Mục tiêu kiểm toán đặc thù Không có TSCD tồn mà Mục tiêu kiểm toán chung Mục tiêu đầy đủ không ghi sổ ... tăng số lượng mục tiêu kiểm toán mà làm tăng số lượng chứng kiểm toán Câu 8: Sai Giải thích: tương tự câu Quy mô đơn vị kiểm toán chưa hẳn làm tăng số lượng mục tiêu kiểm toán Phẩn 2: Chọn câu...
 • 9
 • 136
 • 0

Bài giảng nghiệp vụ kế toán chương 1 Bản chất và đối tượng của kế toán

Bài giảng nghiệp vụ kế toán  chương 1 Bản chất và đối tượng của kế toán
... xut, nhp nh sau: Tn kho u k 2 /1 mua 200 n v, giỏ 10 0/v, Gtr: 20.000 10 /1 mua 700 n v, giỏ 95/v, Gtr: 66.500 25 /1 mua 10 0 v, giỏ 10 5/v, Gtr: 10 .500 27 /1, xut 250 n v em bỏn, vy tr giỏ ca ... Doanh thu Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thường hoạt động khác doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Chi phớ l tng ... hỡnh: l nhng TSC cú hỡnh thỏi vt cht nh: cụng trỡnh xõy dng, mỏy múc, thit b, phng tin chuyn TSC vụ hỡnh: l TSC khụng cú hỡnh thỏi vt cht nhng xỏc nh c giỏ tr, doanh nghip nm gi Ti sn di hn u...
 • 59
 • 538
 • 1

Tài liệu Chương I : Bản chất và đối tượng của Kế toán pdf

Tài liệu Chương I : Bản chất và đối tượng của Kế toán pdf
... nhằm đ i chiếu v i số liệu kế toán cung cấp Khi kiểm kê xảy trường hợp: Thừa kiểm k : Số liệu kiểm kê > Số liệu kế toán Thừa kiểm k : Số liệu kiểm kê < Số liệu kế toán 5.2.2 Phân lo i kiểm kê ... LỤC CHƯƠNG I BẢN CHẤT VÀ Đ I TƯNG CỦA KẾ TOÁN CHƯƠNG II BẢNG CÂN Đ I KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHƯƠNG III T I KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP CHƯƠNG IV ... khoản Kh i niệm t i khoản - T i khoản phương pháp phân lo i đ i tượng kế toán theo n i dung kinh tế M i đ i tượng kế toán khác theo d i t i khoản riêng Vẽ hình thức biểu t i khoản sổ kế toán tổng...
 • 35
 • 547
 • 2

CHƯƠNG I BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN pps

CHƯƠNG I BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN pps
... LỤC CHƯƠNG I BẢN CHẤT VÀ Đ I TƯNG CỦA KẾ TOÁN CHƯƠNG II BẢNG CÂN Đ I KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH .4 CHƯƠNG III T I KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP .7 CHƯƠNG ... ph i kiểm tra việc ghi chép biên kiểm kê, đ i chiếu số liệu sổ sách kế toán v i biên kiểm kê để xác đònh khoản chênh lệch t i sản doanh nghiệp Sau kiểm kê kế toán vào kết kiểm kê ý kiến gi i lãnh ... thước đo th i gian lao động 3.4 M i quan hệ t i khoản bảng cân đ i kế toán TK Bảng cân đ i kế toán có m i quan hệ mật thiết biểu qua mặt: - Đầu kỳ ph i Bảng cân đ i kế toán lập vào cu i kỳ trước...
 • 35
 • 692
 • 0

CHƯƠNG I - BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN potx

CHƯƠNG I - BẢN CHẤT VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ TOÁN potx
... hợp chi tiết, đ i chiếu bảng v i t i khoản sổ Trang33 Trang34 MỤC LỤC CHƯƠNG I BẢN CHẤT VÀ Đ I TƯNG CỦA KẾ TOÁN CHƯƠNG II BẢNG CÂN Đ I KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ... ph i kiểm tra việc ghi chép biên kiểm kê, đ i chiếu số liệu sổ sách kế toán v i biên kiểm kê để xác đònh khoản chênh lệch t i sản doanh nghiệp Sau kiểm kê kế toán vào kết kiểm kê ý kiến gi i lãnh ... thước đo th i gian lao động 3.4 M i quan hệ t i khoản bảng cân đ i kế toán TK Bảng cân đ i kế toán có m i quan hệ mật thiết biểu qua mặt: - Đầu kỳ ph i Bảng cân đ i kế toán lập vào cu i kỳ trước...
 • 35
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đối tượng của hạch toán kế toántrình bày đối tượng của hạch toán kế toánđối tượng của kiểm tra kế toánđối tượng của kiểm toán tài chính là gìđối tượng của kiểm toánđối tượng của kiểm toán là gìđối tượng của kiểm toán độc lậpđối tượng của kiểm toán tài chínhđối tượng của kiểm toán nội bộ là gìđối tượng của kiểm toán nội bộđối tượng của kiểm toán báo cáo tài chínhđối tượng của kiểm toán tuân thủđối tượng của kiểm toán nhà nướctiểu luận về đối tượng của kiểm toánđối tượng của thanh toán không dùng tiền mặtso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGquyet dinh thay doi niem yet cp gdtDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)111Nghi quyet DHCD nam 20101.chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20173. Bao cao Hoi dong quan tri nam 20166. Bao cao tai chinh thuc hien nam 20157. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQT1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phu luc bao cao ve so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ket qua giao dich quyen mua co phieucuc tri hinh khong gian oxyz p1MBB Bao cao tai chinh hop nhat ban nien soat xet 2017 compressed