Giáo án lớp 1 Tuần 26

GIAO AN LOP 1 - TUAN 26

GIAO AN LOP 1 - TUAN 26
... Tranh 1, cần nói cảm ơn ; tranh 2, - theo dõi cần nói xin lỗi Hoạt động 5: Đóng vai (10 ') - Hoạt động theo nhóm - Thấy vui, dễ tha thứ - Theo dõi, nhắc lại - Đọc ghi nhớ cuối - Nhận xét học - ... chuyện theo tranh (10 ) - Tranh vẽ cảnh gì? - Chuột Nhắt nói với S Tử - Câu hỏi dới tranh gì? - Khi bị S Tử bắt Chuột Nhắt nói gì? - Gọi HS kể đoạn - em khác theo dõi nhận xét bạn - Các đoạn lại ... (2') - Nêu yêu cầu học - ghi đầu - HS đọc đầu - Hoạt động nhóm Hoạt động : Quan sát gà (12 ') - Quan sát tranh cho cô biết gà có - Có mào, đầu, cổ phận bên ? Mỏ gà, móng gà - Mỏ gà để mổ thức ăn,...
 • 17
 • 656
 • 6

Giáo án lớp 1 tuần 26-27

Giáo án lớp 1 tuần 26-27
... thóc _ Nhận xét, ghi điểm Bài a.Giới thiệu b.H 1: Hướng dẫn tô chữ hoa 1 10 -11 ’ * Trò chơi tiết 1- 2’ c.Hđ2: Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng 10 -15 ’ Củng cố, dặn dò 2-3’ _ Gv giới thiệu bài, ... thiệu b H 1: Làm tập – Thảo luận nhóm lớn * Trò chơi tiết c.Hđ 2: Làm tập Thời gian 1 2-3’ 1 10 -12 ’ 3-4’ 7-8’ Củng cố, dặn dò 3-4’ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh _ Ổn đònh lớp _ Yêu ... hoa D, Đ _ Nhắc lại tên a Giới thiệu 1 b H 1: Hướng dẫn tô chữ hoa 10 -11 ’ * Trò chơi tiết c Hđ2: Hướng dẫn viết vần, từ ngữ ứng dụng Củng cố, dặn dò 2’ 10 -15 ’ 2-3’ _ Gv nêu yêu cầu tiết tập viết,...
 • 36
 • 406
 • 2

Giáo án lớp 1(Tuần 26)

Giáo án lớp 1(Tuần 26)
... trước lớp ý kiến Giáo viên tổng kết: Tranh 1: Cảm ơn bạn tặng quà Học sinh lắng nghe nhắc lại Tranh 2: Xin lỗi cô giáo đến lớp muộn Hoạt động 2: (10’) Thảo luận nhóm tập 2: Nội dung thảo luận: Giáo ... DÁN HÌNH VUÔNG (Tiết 1) I.Mục tiêu: -Giúp HS biết kẻ, cắt dán hình vuông -Cắt dán hình vuông theo cách -HS cẩn thận, sáng tạo thực hành II.Đồ dùng dạy học: -Chuẩn bò tờ giấy màu hình vuông dán ... vuông ABCD  Giáo viên hướng dẫn học sinh cắt rời hình vuông dán Cắt theo cạnh AB, AD,DC, BC hình vuông + Bôi lớp hồ mỏng dán cân đối, phẳng + Thao tác bước để học sinh theo dõi cắt dán hình vuông...
 • 15
 • 233
 • 4

Giáo án lớp 1 tuần 26

Giáo án lớp 1 tuần 26
... sinh xếp hàng, giấy Trang 11 Giáo án lớp - Tuần 26 Chữ đẹp thể tính nết ai? Nhận xét học sinh trả lời Giáo viên đọc lại thơ gọi học sinh đọc lại Luyện nói: Chủ đề: Nói em Giáo viên cho học sinh ... trước lớp ý kiến Học sinh lắng nghe nhắc lại Trang Giáo án lớp - Tuần 26 thảo luận tranh Tranh 1: Nhóm Tranh 2: Nhóm Tranh 3: Nhóm Tranh 4: Nhóm Gọi đại diện nhóm trình bày GV kết luận: Tranh 1: ... theo động tác) Lon ton: Dáng dáng chạy nhanh nhẹn, hồi hộp em bé Học sinh đọc câu theo yêu cầu giáo viên Các học sinh khác theo dõi nhận xét bạn đọc Trang Giáo án lớp - Tuần 26 + Luyện đọc đoạn:...
 • 17
 • 238
 • 0

giáo án lớp 1 tuần 26-31 chuẩn

giáo án lớp 1 tuần 26-31 chuẩn
... xét học - Chuẩn bị sau: Kéo, thớc kẻ, bút chì, giấy màu Toán Tiết 10 6: Bảng số từ đến 10 0 (T145) I- Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết 10 0 số liền sau 99 Nhận biết số đặc điểm số bảng số đến 10 0 Kĩ ... 3: Giới thiệu số 10 0 (6') - Gọi HS nêu yêu cầu 1, sau làm - Số liền sau 97 98, 99 chữa 10 0 - Gọi HS đọc số 10 0, số có chữ - Đọc số 10 0, có ba chữ số, 99 thêm số ? 99 thêm 10 0? 10 0 - Hoạt động ... Thái độ: Say mê giải toán II Đồ dùng: - Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ toán tập 1; 2;3 SGK III Hoạt động dạy- học chủ yếu: 1. Hoạt động 1: Kiểm tra cũ (5) - Tính: 9-5 = 8-3 = 16 -4 = Hoạt động 2: Giới...
 • 175
 • 372
 • 1

Gián án giao an lop 1 tuan 26

Gián án giao an lop 1 tuan 26
... nhắc lại Trang Giáo án lớp - Tuần 26 thảo luận tranh Tranh 1: Nhóm Tranh 2: Nhóm Tranh 3: Nhóm Tranh 4: Nhóm Gọi đại diện nhóm trình bày GV kết luận: Tranh 1: Cần nói lời cảm ơn Tranh 2: Cần ... động : Quan sát tranh tập 1: Giáo viên nêu yêu cầu cho học sinh quan sát tranh tập cho biết: + Các bạn tranh làm gì? + Vì bạn lại làm vậy? Gọi học sinh nêu ý Giáo viên tổng kết: Tranh 1: Cảm ơn ... trống theo nhóm, nhóm đại diện học sinh Trang Giáo án lớp - Tuần 26 Giải Khánh năm tuổi theo anh vườn tưới Nhờ anh em Khánh chăm tưới, cối vườn tươi tốt Gánh thóc, ghi chép 5.Nhận xét, dặn dò: Yêu...
 • 17
 • 203
 • 0

Bài giảng giao an lop 1 tuan 26

Bài giảng giao an lop 1 tuan 26
... nhắc lại Trang Giáo án lớp - Tuần 26 thảo luận tranh Tranh 1: Nhóm Tranh 2: Nhóm Tranh 3: Nhóm Tranh 4: Nhóm Gọi đại diện nhóm trình bày GV kết luận: Tranh 1: Cần nói lời cảm ơn Tranh 2: Cần ... động : Quan sát tranh tập 1: Giáo viên nêu yêu cầu cho học sinh quan sát tranh tập cho biết: + Các bạn tranh làm gì? + Vì bạn lại làm vậy? Gọi học sinh nêu ý Giáo viên tổng kết: Tranh 1: Cảm ơn ... cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần iêt ? Bài tập 2: Tìm tiếng có vần iêt, uyêt ? Bài tập 3: Nói câu chứa tiếng có mang vần iêt uyêt Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét 3.Củng cố tiết 1: ...
 • 17
 • 1,251
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 26 ( 2 BUỔI ) CKTKN

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 26 ( 2 BUỔI ) CKTKN
... ngày tháng năm 2 010 Toán CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I Mục tiêu: - Nhận biết số lượng; biết đọc, viết, đếm số từ 20 đến 50; nhận biết thứ tự số từ 20 đến 50 - Bµi tËp cÇn lµm: Bài 1, 3, II Chuẩn bò: Giáo ... bảng -> đính số 20 -Lấy thêm que -> gắn que - Bây có que tính? gắn số 21 - Đọc hai mươi mốt - 21 gồm chục, đơn vò? - Tương tự cho đền số 30 - Tại biết 29 thêm 30? - Giáo viên gom 10 que rời bó ... Toán TiÕt Thứ sáu, ngày tháng năm 2 010 SO SÁNH CÁC SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ I Mục tiêu: - Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh số có chữ số, nhận số lớn nhất, số bé nhóm có số - Bµi tËp cÇn lµm: Bài 1, 2( a,b),...
 • 27
 • 593
 • 1

GIAO AN LOP 1 TUAN 26(CKTKN)

GIAO AN LOP 1 TUAN 26(CKTKN)
... động : Quan sát tranh tập 1: Giáo viên nêu yêu cầu cho học sinh quan sát tranh tập cho biết: + Các bạn tranh làm gì? + Vì bạn lại làm vậy? Gọi học sinh nêu ý Giáo viên tổng kết: Tranh 1: Cảm ơn ... hoạt động cá nhân quan sát tranh trả lời câu hỏi Trình bày trước lớp ý kiến Học sinh lắng nghe nhắc lại 28 Lịch báo giảng Khối Tranh 1: Nhóm Tranh 2: Nhóm Tranh 3: Nhóm Tranh 4: Nhóm Gọi đại ... bày GV kết luận: Tranh 1: Cần nói lời cảm ơn Tranh 2: Cần nói lời xin lỗi Tranh 3: Cần nói lời cảm ơn Tranh 4: Cần nói lời xin lỗi Hoạt động 3: Đóng vai (bài tập 4) Giáo viên giao nhiệm vụ đóng...
 • 26
 • 447
 • 0

giao án lớp 1 tuần 26(CKTKN)H

giao án lớp 1 tuần 26(CKTKN)H
... 50 II Đồ dùng dạy học: GV:- bó, bó có chục que tính 10 que tính rời - Bộ đồ dùng toán - HS: Bảng con, BT III Các hoạt động dạy học : TG 3’ 1 11 ’ Hoạt động GV KTBC: Sửa KTĐK - Nhận xét KTĐK học ... cắt rời hình vuông dán Cắt theo cạnh AB, BC, CD, DA hình vuông + Bôi lớp hồ mỏng dán cân đối, phẳng + Thao tác bước để học sinh theo dõi cắt dán hình vuông + Cho học sinh cắt dán hình vuông giấy ... -THỨ Ngày lên kế hoạch 8/ 03 /2 010 Ngày thực kế hoạch 9/ /2 010 ChÝnh t¶ C¸i Bèng I Mơc tiªu: - Nh×n s¸ch hc b¶ng, chÐp l¹i ®óng bµi ®ång giao “C¸i Bèng ” kho¶ng 10 15 - §iỊn ®óng vÇn anh, ach ;...
 • 12
 • 247
 • 2

GIAO AN LOP 1 TUAN 26

GIAO AN LOP 1 TUAN 26
... động 1: quan sát tranh tập - GV yêu cầu HS quan sát tập cho biết: + Các bạn tranh làm ? - HS quan sát tranh trả lời theo ý + Vì bạn làm ? thích  Kết luận: - Tranh 1: Cảm ơn bạn tặng quà - Tranh ... nhóm giao cho nhóm thảo luận tranh - HS thảo luận nhóm đại diện trình bày - Cả lớp trao đổi  Kết luận: - Tranh1: cần nói lời cảm ơn Giáo viên: Lê Bé Mười Trang Trường TH Biển Bạch - Tranh2: ... đồngthanh - Hs tự nói - Chò chơi với em bé - HS tự đặc câu hỏi trả lời HS đọc Bống cô bé ngoan , em cần học tập Bống , giúp đỡ bố mẹ Trang 16 Trường TH Biển Bạch Thứ năm ngày 12 tháng 03 năm 2 010 ...
 • 26
 • 114
 • 1

giao an lop 1 tuan 26 ca ngay - CKTKN

giao an lop 1 tuan 26 ca ngay - CKTKN
... lời) - GV nhận xét, cho điểm 2.Bài mới: *Giới thiệu ( trực tiếp) *H 1: Quan sát tranh tập - GV hớng dẫn học sinh quan sát hai tranh tập hỏi: ? Các bạn tranh làm ? Vì bạn làm nh - H/s quan sát tranh ... d/Chấm, chữa bài .- GV chấm 10 - 12 , nhận xét lại đem nhà chấm *HĐ2: HD làm tập tả +Bài tập 2 :-1 HS K nêu yêu cầu,cả lớp theo dõi.H/s quan sát tranh 1H/s G làm miệng, lớp nhận xét - HS làm cá nhân ... trả lời câu hỏi - GV kết luận: - Tranh 1: Cảm ơn đợc bạn tặng quà -Năm học: 2009 - 2 010 39 Phạm Thị Bích Hoà - Trờng Tiểu học An Lộc ...
 • 21
 • 399
 • 2

Giáo án lớp 1.TUẦN 26-CKTKN

Giáo án lớp 1.TUẦN 26-CKTKN
... Giáo án lớp Năm học: 2009-2010 Khi c ht cõu ta phi lm gỡ? Gi hc sinh c trn cõu theo cỏch: mi em t c ... sinh c li bi Thc hnh nh - GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm Giáo án lớp Năm học: 2009-2010 TON: CC S Cể HAI CH S I Mc ớch yờu cu: - Nhn bit v s lng ; bit c ; vit ... hai mi ba 36 ba mi - c cỏc s: CN - T sỏu 42 bn GV: Hồ Thị Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm Giáo án lớp Năm học: 2009-2010 mi hai - Cỏc s cũn li giỏo viờn hng dn tng t c Thc hnh: *Bi 1/136: Vit...
 • 25
 • 123
 • 0

Giáo án lớp 1- tuần 26

Giáo án lớp 1- tuần 26
... hành Tiết 2: Giáo án lớp trưởng Học sinh thực theo hướng dẫn GV Học sinh ôn động tác thể dục theo hướng dẫn giáo viên lớp trưởng Từng tổ trình diễn động tác, tổ khác theo dõi giáo viên đánh giá nhận ... 62 < 65 Giáo viên hướng dẫn học sinh xem hình vẽ SGK hình vẽ giáo viên vẽ sẵn bảng lớp (theo mẫu SGK) 62 có chục đơn vị, 65 có chục đơn vị Giáo án lớp Học sinh theo dõi phần hướng dẫn giáo viên ... tuỳ theo sức Giáo án lớp em -Cái Bống em - Khéo say khéo sàng cho mẹ nấu cơm - Ra gánh đỡ chạy cơm mưa ròng Học sinh rèn đọc theo hướng dẫn giáo viên Học sinh luyện nói theo gợi ý giáo viên: Coi...
 • 26
 • 128
 • 0

Giáo án lớp 1- TUẦN 26 - CKTKN

Giáo án lớp 1- TUẦN 26 - CKTKN
... Hồng - Trờng Tiểu học Trần Thị Tâm Giáo án lớp Năm học: 200 9-2 010 - Nờu yờu cu bi - Hng dn cỏch lm - Cho hc sinh lm bi vo v - Theo dừi, hng dn thờm cho HS - Nhn xột bi Cng c, dn dũ: (2') - Nhn ... dừi, c nhm - c cỏc t: CN - B - N - T - Nhn xột, chnh sa phỏt õm Luyn c on, bi: => Bi chia lm on - Luyn c theo on => õy l bi => c ngt, ngh cỏc du cõu - Nhn xột, b sung - c bi: CN - T - Tỡm ting ... bng vit s - Nhn xột sa sai *Bi 2/137: Vit s - Nờu yờu cu bi - Hng dn cỏch lm bi - Cho hc sinh lm bi vo v - Gi hc sinh: - HS1: c - HS2: Vit - Nhn xột bi *Bi 3/137: Vit s - Nờu yờu cu bi - Hng dn...
 • 25
 • 183
 • 0

Xem thêm