skkn lồng ghép một số hiện tượng, vấn đề xảy ra trong thực tế vào giảng dạy môn hóa học 9

SKKN: Lồng ghép một số hiện tượng thực tiễn tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học chương I hóa học 9

SKKN: Lồng ghép một số hiện tượng thực tiễn tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học chương I hóa học 9
... thực tiễn dạy học, thấy rằng: Lồng ghép số tượng thực tiễn nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh lớp THCS” tạo hứng thú, kh i dậy niềm đam mê; học sinh hiểu vai trò ý nghĩa thực tiễn học hoá học ... NGHIỆM ĐỀ T I LỒNG GHÉP MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG I HÓA HỌC Họ tên: VÕ VĂN AN Đơn vị: LÊ ĐÌNH CHINH Chức vụ: Giáo Viên Trình độ đào tạo: ... nhiều hình thức khác nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú học tập môn Từ lí chọn đề t i: Lồng ghép số tượng thực tiễn tạo hứng thú học tập cho học sinh...
 • 22
 • 115
 • 0

Lồng ghép một số câu tục ngữ, thành ngữ nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy môn sinh học lớp 12

Lồng ghép một số câu tục ngữ, thành ngữ nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy môn sinh học lớp 12
... trình giảng dạy môn Sinh học lồng ghép số câu tục ngữ, thành ngữ vào số nội dung học chương trình sinh học THPT hợp lí thuận lợi Thế thực tế việc vận dụng hệ thống kinh nghiệm dạy học môn quan tâm ... nghiệm, thấy hiệu việc đổi phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Với thân qua trình áp dụng rút số học nhỏ sau: 11 Việc đưa tục ngữ, thành ngữ vào môn sinh học việc gây ... với câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ học hay hơn, sinh động nhiều Lý giải thích cho vấn đề câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ việc ôn lại cho học sinh kiến thức văn học giúp học sinh giải thích kinh...
 • 14
 • 3,182
 • 3

TÌM HIỂU về ánh sáng và MỘT số hiện tượng ánh sáng xảy ra trong tự nhiên

TÌM HIỂU về ánh sáng và MỘT số hiện tượng ánh sáng xảy ra trong tự nhiên
... I TH I C ĐẠI .4 1.1 ÁNH SÁNG ĐƢ C NGƢ I C ĐẠI GI I THÍCH THEO DUY TÂM 1.2 ÁNH SÁNG TRONG CON M T NGƢ I C ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI Chƣơng 2:NH NG THÀNH TỰU CỦA CON NGƢ I VỀ ÁNH SÁNG T TH VII Đ N TH ... họ m ng tên “T M HI U V NG ÁNH SÁNG X Y R o TRONG T ÁNH SÁNG V NHI N” th t s h y v CỦA ĐỀ TÀI T m hiểu nh s ng v m t số hi n t Dùng ki n th qu ng họ ã họ ng qu ng họ t nhiên ể gi i thí h nh s ng ... T S HIỆN TƢ NG ÁNH SÁNG TRONG TỰ NHI N 21 3.1 HIỆN TƢ NG O NH QUANG HỌC 21 3.1.1 M hi n ƣ ng .21 3.1.2 Cơ h h 21 3.1.2.1 Đ nh ph n 21 3.1.2.2 Đ nh h ánh...
 • 54
 • 137
 • 0

Lồng ghép một số câu tục ngữ, thành ngữ nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy môn sinh học lớp 12 THPT – chương trình chuẩn

Lồng ghép một số câu tục ngữ, thành ngữ nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy môn sinh học lớp 12 THPT – chương trình chuẩn
... mà trình giảng dạy môn Sinh học lồng ghép số câu tục ngữ, thành ngữ vào số nội dung học chương trình sinh học THPT hợp lí thuận lợi Thế thực tế việc vận dụng hệ thống kinh nghiệm dạy học môn ... trường THPT Lê Lai Qua kiểm nghiệm, thấy hiệu việc đổi phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Với thân qua trình áp dụng rút số học nhỏ sau: Việc đưa tục ngữ, thành ngữ vào môn ... với câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ học hay hơn, sinh động nhiều Lý giải thích cho vấn đề câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ việc ôn lại cho học sinh kiến thức văn học giúp học sinh giải thích kinh...
 • 13
 • 71
 • 0

SKKN Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong giảng dạy môn hóa học 9

SKKN Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong giảng dạy môn hóa học 9
... em thích môn học có kết cao thích giáo viên thích học môn Người giáo viên dạy hóa học phải biết nắm tâm lý đặc điểm lứa tuổi học sinh, phương pháp dạy học cách lồng ghép giải thích tượng hóa học ... thống số tượng hóa học thực tiễn cho giảng chương trình hóa học lớp Phan Đức Thuận: Trường THCS Phan Bội Châu Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giải thích tượng thực tế giảng dạy môn hóa học Vận ... thức học tập yêu thích môn cho học sinh Phan Đức Thuận: Trường THCS Phan Bội Châu Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giải thích tượng thực tế giảng dạy môn hóa học Để áp dụng đề tài vào giảng dạy thực...
 • 23
 • 684
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm giáo dục công dân Vận dụng một số phương pháp và kết hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy môn GDCD THCS

sáng kiến kinh nghiệm giáo dục công dân Vận dụng một số phương pháp và kết hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy môn GDCD THCS
... pháp kết hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy môn GDCD THCS xem phương pháp đặc thù, không vận dụng kết hợp phương pháp chắn học trở nên khô khan, thiếu tính giáo dục dạy môn Giáo dục công dân ... dụng số phương pháp kết hợp công nghệ thông tin vào dạy để đạt hiệu cao Người viết: Đặng Thị Hồng Bảo Trang GV: Trường THCS Ngũ phụng Đề tài Vận dụng số phương pháp kết hợp công nghệ thông tin vào ... Trường THCS Ngũ phụng Đề tài Vận dụng số phương pháp kết hợp công nghệ thông tin vào giảng dạy môn GDCD THCS khác nhận xét, bổ sung, sau giáo viên chốt lại nội dung thảo luận kết hợp với công nghệ...
 • 15
 • 219
 • 0

skkn sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn hoá học 9 để phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh

skkn sử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn hoá học 9 để phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh
... là: Sử dụng đồ giảng dạy môn hoá học để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy môn Thiết kế sử dụng đồ duy: Bản đồ (BĐTD) gọi sơ đồ duy, ... là: Sử dụng đồ giảng dạy môn Hoá học để phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ: Lý chọn chuyên đề: Trong SGK Hóa học 9, kiến thức trọng tâm chương I,IV tảng để học sinh ... Protein Polime III KẾT LUẬN: Sử dụng đồ để cao hiệu giảng dạy môn hoá học nói riêng môn hoá học THCS nói chung Kết đánh giá cho thấy học sinh có hứng thú tiếp xúc với cách học mới, khả tiếp thu kiến...
 • 11
 • 1,034
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng việc lồng ghép một số trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học các nội dung thể dục cơ bản đội ngũ, đội hình cho học sinh khối 11 trường PTTH lê hồng phong

Nghiên cứu hiệu quả ứng dụng việc lồng ghép một số trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh khi học các nội dung thể dục cơ bản  đội ngũ, đội hình cho học sinh khối 11 trường PTTH lê hồng phong
... đề tài " Nghiên cứu hiệu ứng dụng việc lồng ghép số trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh học nội dung thể dục - đội hình đội ngũ cho học sinh khối 11 Trờng THPT Hồng Phong - Hng ... chọn lồng ghép nội dung trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh học nội dung thể dục đội hình đội ngũ Chúng tham khảo trò chơi "100 trò chơi vận động" tác giả Trần Đồng Lâm, "72 trò chơi ... định số đặc điểm tâm sinh lí vấn đề liên quan đến việc sử dụng trò chơi vận động nhằm gây hứng thú cho học sinh học nội dung thể dục - đội hình đội ngũ Trò chơi vận động hoạt động giúp cho ngời chơi...
 • 49
 • 779
 • 1

CÔNG NGHIệP HOá, HIệN ĐạI HOá NÔNG NGHIệP, NÔNG THÔN ở HUYệN Bố TRạCH, TỉNH QUảNG BìNH: MộT Số THàNH TựU, VấN Đề ĐặT RA Và HƯớNG GIảI QUYếT

CÔNG NGHIệP HOá, HIệN ĐạI HOá NÔNG NGHIệP, NÔNG THÔN ở HUYệN Bố TRạCH, TỉNH QUảNG BìNH: MộT Số THàNH TựU, VấN Đề ĐặT RA Và HƯớNG GIảI QUYếT
... điểm Đảng CSVN vai trò, vị trí nông nghiệp, nông thôn, nông dân nghiệp CNH, HĐH đất nớc, l: Nông nghiệp l mặt trận hng đầu, Nông nghiệp, nông thôn, nông dân l vấn đề chiến lợc cách mạng Việt Nam, ... Việt Nam, Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nớc phải giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn v nông dân V cần khắc phục tình trạng: chế, sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân thiếu đồng bộ, thiếu tính đột ... nhu cầu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thơng mại v l lúc đời sống kinh tế-xã hội Bố Trạch khởi sắc v ngợc lại Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn l nhu cầu xúc Cụng...
 • 12
 • 485
 • 1

SKKN Hóa THCS: Cải tiến dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm để thực hiện thành công một số thí nghiệm trong 7 bài thực hành bắt buộc của môn hóa học 9 trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất..”

SKKN Hóa THCS: Cải tiến dụng cụ và cách tiến hành thí nghiệm để thực hiện thành công một số thí nghiệm trong 7 bài thực hành bắt buộc của môn hóa học 9 trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất..”
... lượng cho thí nghiệm Trong chương trình hóa học lớp có bảy thực hành bắt buộc Hướng dẫn thực thực hành thí nghiệm: Phải đảm bảo dạy đủ số tiết thực hành chương năm học, tùy theo điều kiện sở vật chất ... thí nghiệm tương đối dễ làm, tốn công sức, khắc phục nhiều khó khăn nên khả áp dụng khả quan Thực việc cải tiến cách tiến hành thí nghiệm bảy thực hành môn hóa học lớp đem lại số lợi ích thiết thực ... Tiết 19: Bài 14 .Thực hành tính chất hóa học bazơ muối - Trong thực hành thí nghiệm: + Thí nghiệm 1: Natri hiđroxit tác dụng với muối + Thí nghiệm 2: Đồng II hidroxit tác dụng với axit + Thí nghiệm...
 • 15
 • 324
 • 0

vấn đề ly thân trong thực tế hiện nay tương đối phổ biến. Hãy nêu những hiểu biết của mình về ly thân

vấn đề ly thân trong thực tế hiện nay tương đối phổ biến. Hãy nêu những hiểu biết của mình về ly thân
... thân thực tế tương đối phổ biến Hãy nêu hiểu biết ly thân em xin đưa hiểu biết bình luận vấn đề ly thân B.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VẤN ĐỀ LY THÂN: Vấn đề li thân có ... vợ chồng (phương thức chia) III: VẤN ĐỀ LY THÂN TRONG THỰC TẾ HIỆN NAY: Thực trạng: Vấn đề ly thân xảy tương đối phổ biến xã hội nay Trên thực tế, vấn đề ly thân không quy định văn pháp luật ... 2000 vấn đề không quy định Câu hỏi đặt Luật hôn nhân gia đình năm 2000 không quy định vấn đề ly thân? Và pháp luật hành không quy định vấn đề áp dụng thực tế phổ biến Bài luận vấn đề ly thân thực...
 • 14
 • 622
 • 1

SKKN một số biện pháp về áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn âm nhạc ở THCS

SKKN một số biện pháp về áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy bộ môn âm nhạc ở THCS
... có ứng dụng công nghệ thông tin nhà trường phổ thông - Đề số biện pháp áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn âm nhạc III ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI - Đối tượng học sinh trường THCS IV ... tất thông tin cần có) Qua việc giảng dạy môn Âm nhạc so sánh học không sử dụng công nghệ thông tin học có sử dụng công nghệ thông tin thực tế chứng minh chất lượng học Âm nhạc có sử dụng công nghệ ... học chưa sử dụng công nghệ thông tin tiết học có sử dụng công nghệ thông tin thấy tiết học có sử dụng công nghệ thông tin đại kết rõ rệt so với tiết học chưa sử dụng công nghệ thông tin: * Cụ thể...
 • 16
 • 935
 • 6

Đề tài Vấn đề ly thân trong thực tế hiện nay tương đối phổ biến. Hãy nêu những hiểu biết của mình về ly thân

Đề tài Vấn đề ly thân trong thực tế hiện nay tương đối phổ biến. Hãy nêu những hiểu biết của mình về ly thân
... nhiên sâu vào kết ta thấy kết ly hôn mà ly thân có tiêu đề Điều chứng tỏ ly thân vấn đề phổ biến nhận định hiểu biết cách rõ rang chưa có Có người nói rằng, vợ chồng coi ly than họ không chung sống ... tụ được, lúc đó, ly thân sở để tòa án xem xét giải cho ly hôn Thực trạng li thân thực tế Khác với ly hôn, dễ dàng thống kê số vụ ly hôn thực tế qua tòa an, tòa an quan định ly hôn, chấm dứt mối ... chồng; ly thân khó thống kê thực tế Người ta đưa nhận định ngày nay, số cặp vợ chồng ly thân không nhỏ, dựa kinh nghiệm thực tế nghiên cứu xã hội số thống kê cụ thể Thực tế xuất phát từ đặc điểm ly...
 • 16
 • 269
 • 1

skkn một số BIỆN PHÁP đưa các bài TOÁN THỰC TIỄN vào GIẢNG dạy môn TOÁN cấp THCS NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH

skkn một số BIỆN PHÁP đưa các bài TOÁN THỰC TIỄN vào GIẢNG dạy môn TOÁN cấp THCS NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực học SINH
... Hường THCS Ninh Hải Một số biện pháp đưa toán thực tiễn vào giảng dạy môn Toán cấp THCS nhằm phát triển lực học sinh phát triển thực tiễn có tác dụng lớn toán học Thực tiễn sở để nảy sinh, phát triển ... Nguyễn Thị Hường THCS Ninh Hải Một số biện pháp đưa toán thực tiễn vào giảng dạy môn Toán cấp THCS nhằm phát triển lực học sinh + Khả liên hệ kiến thức Toán học vào thực tiễn giáo viên Toán nhiều hạn ... Thị Hường THCS Ninh Hải 23 Một số biện pháp đưa toán thực tiễn vào giảng dạy môn Toán cấp THCS nhằm phát triển lực học sinh Ở tình học sinh phải chuyển yêu cầu toán đưa thành vấn đề toán học : tính...
 • 86
 • 1,843
 • 23

SKKN hướng dẫn học sinh sử dụng phương trình ion thu gọn giải một số dạng bài toán hoá học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn hoá học ở trường THPT số 2 mường khương

SKKN hướng dẫn học sinh sử dụng phương trình ion thu gọn giải một số dạng bài toán hoá học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn hoá học ở trường THPT số 2 mường khương
... tư học sinh Có nhiều phương pháp để giải toán hoá học, hướng dẫn học sinh sử dụng phương trình ion thu gọn theo bước cụ thể làm cho lời giải ngắn gọn hơn, học sinh hiểu chất phản ứng hóa học, ... toán hoá học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn hóa học trường THPT số Mường Khương" Giải vấn đề 2. 1 Cơ sở lý luận vấn đề Để giải nhanh số toán hoá học phương pháp ion thu gọn em cần phải nắm ... 20 12 66,67%, năm học 20 12 - 20 13 85,71%; năm học 20 13 – 20 14 91,18 % Qua số liệu cho thấy chất lượng giảng dạy thấy tăng dần theo năm học Vì việc hướng dẫn học sinh sử dụng phương trình ion để giải...
 • 12
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài vấn đề li thân trong thực tế hiện nay tương đối phổ biến hãy nêu những hiểu biết của mình về li thân và quan điểm của bản thân về việc nàythực trạng cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước ở nước ta hiện nay và các vấn đề phát sinh trong thực tếmột số biện pháp tích hợp bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn sinh học 9cac hien tuong hu hai xay ra trong bao quan thoc va bien phap khac phucmột số bệnh dịch đã từng xảy ra trong lịch sửcâu 1 phản ứng màng xương là hiện tượng có thể xảy ra trong các bệnh lý tìm câu đúng1 15 một số thiết bị chỉ thị khối lượng trong thực tếhiện tượng hư hỏng xãy ra trong quá trình bảo quảnphần iv một số ứng dụng khai mỏ dữ liệu trong thực tếskkn giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh trong giảng dạy môn hoá họcsổ phân định thiết bị dạy học cho từng bài dạy môn hóa học 9 theo mẫu 3skkn một số kinh nghiệm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học lớp 11 ở trung tâm gdtxlý thuyết trò chơi và một số hiện tượng thơ việt nam đương đại luận án tiến sĩ ngữ vănvận dụng bài học hoá học 12 để giải thích một số hiện tượng thực tiễnvận dụng kiến thức về sự nở vỡ nhiệt để giải thớch được một số hiện tượng và ứng dụng thực tếĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại