file Ghost bằng phần mềm rất thông dụng Norton Ghost 8.3

Xử lý file PDF bằng phần mềm có bản quyền ppt

Xử lý file PDF bằng phần mềm có bản quyền ppt
... trang sau xử AnyBizSoft PDF Merger công cụ với tính ngược lại với phần mềm kể Bạn sử dụng phần mềm để kết hợp nhiều file PDF vào làm 1, giúp thuận tiện để quản file in ấn Phần mềm cho phép ... vài tính phần mềm: - Thực file bảo vệ mật (yêu cầu người dùng phai rbieets mật khẩu) - Chia file PDF nhiều trang thành nhiều file PDF trang tương ứng - Chia nhỏ file PDF thành nhiều file với ... để chỉnh sửa phần mềm Microsoft Word AnyBizSoft Word Converter phần mềm cho phép bạn thực điều Đặc biệt, phần mềm hỗ trợ tốt file PDF với font chữ tiếng Việt Download dùng thử phần mềm Tiếp theo,...
 • 9
 • 215
 • 0

Một số kinh nghiệm tạo bài trình chiếu file pdf bằng phần mềm VieTex 2.8 cho giáo viên

Một số kinh nghiệm tạo bài trình chiếu file pdf bằng phần mềm VieTex 2.8 cho giáo viên
... hoc, thông qua số lần thử nghiệm tương đối thành công, xin mạnh dạn đề xuất sáng kiến, là: Một số kinh nghiệm tạo trình chiếu file pdf phần mềm VieTex 2.8 cho giáo viên III Nhiệm vụ nghiên ... môn toán, việc tạo trình chiếu khác trình bày tương tự V Phương pháp nghiên cứu: +) Tìm hiểu phần mềm VieTeX 2.8 +) Tìm hiểu phần mềm MiKTeX 2.8 +) Nghiên cứu cách trình chiếu file pdf +) Xây dựng ... PHẦN NỘI DUNG I Yêu cầu máy tính: Để tạo trang trình chiếu file pdf yêu cầu máy tính phải cài đặt phần mềm sau: +) Phần mềm đọc file pdf ( Ví dụ như: Foxit Reader 2.3 Adobe Reader…) +) Phần mềm...
 • 15
 • 289
 • 0

Sử dụng mô hình vsepr mô tả dạng hình học phân tử HXOn (x halogen, cl, br, i) và mô tả bằng phần mềm lượng tử hyperchem phiên bản 8 03

Sử dụng mô hình vsepr mô tả dạng hình học phân tử HXOn (x halogen, cl, br, i) và mô tả bằng phần mềm lượng tử hyperchem phiên bản 8 03
... lượng tử hiểu thêm phần mềm hóa học áp dụng phần mềm để giải yêu cầu toán hóa học, lựa chọn đề tài Sử dụng hình VSEPR tả dạng hình học phân tử HXOn (X: Halogen, Cl, Br, I) tả phần mềm lượng ... dạng hình học phân tử phân mềm lượng tử Hyperchem Đối tƣợng nghiên cứu Phần mềm lượng tử Hyperchem Các tham số cấu trúc, tham số lượng tử Đại lượng nhiệt động H 2 98 hình VSEPR hình dạng phân ... lượng tử Hyperchem phiên 8. 03. ” 3 Mục đích nghiên cứu Vận dụng hình lượng tử VSEPR xác định dạng hình học phân tử phân tử dạng tương đối phức tạp để từ giải thích số tính chất liên quan dạng...
 • 53
 • 499
 • 0

Nghiên cứu tham số cấu trúc, tham số lượng tử và khả năng tham gia phản ứng thế halogen của phân tử c3h8 bằng phần mềm lượng tử hyperchem phiên bản 8 03

Nghiên cứu tham số cấu trúc, tham số lượng tử và khả năng tham gia phản ứng thế halogen của phân tử c3h8 bằng phần mềm lượng tử hyperchem phiên bản 8 03
... động H 2 98 số phản ứng halogen vào phân tử C3H8 cách sử dụng phần mềm Hyperchem phiên 8. 03 Đối tượng nghiên cứu Phần mềm lượng tử Hyperchem Các tham số cấu trúc, tham số lượng tử Đại lượng nhiệt ... lượng tử khả tham gia phản ứng Halogen phân tử C3H8 phần mềm lượng tử Hyperchem phiên 8. 03 Mục đích nghiên cứu Bằng phần mềm xác định thông số cấu trúc, đánh giá độ bền liên kết C-H phân tử C3H8, ... 2 98 Phản ứng halogen vào phân tử C3H8 Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu phần mềm lượng tử Hyperchem Nghiên cứu tài liệu: nhiệt hiệu ứng nhiệt phản ứng hóa học, định luật Hess thông số cấu trúc,...
 • 60
 • 291
 • 0

Tài liệu Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm ppt

Tài liệu Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm ppt
... trình việc tạo hình ảnh Figure Qua so sánh đợc việc lập trình Figure Toolbox nhằm đúc kết kinh nghiệm cho việc xây dựng phát triển chơng trình sau TP Hồ Chí Minh Ngày 02 tháng 04 năm 2001 Ngời ... - Chơng trình đợc ứng dụng nh động viên , khuyến khích sinh viên việc nghiên cứu khoa học , mở rộng chơng trình ngày hoàn thiện - Trong việc hoàn thiện chơng trình cải tiến chơng trình việc ... lỗi Bit IV/> Khả ứng dụng đề tài : - Đề tài đợc ứng dụng nh công cụ đắc lực hỗ trợ cho công tác giảng dạy Trong điều kiện thiết bị thực hành thiếu thốn , chơng trình đóng vai trò thay cho việc...
 • 5
 • 302
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm MATLAB " pptx

Tài liệu Báo cáo
... hiểu lí thuyết điều chế tín hiệu số hệ thống vi ba số - Tìm hiểu khái qt hệ thống viba số , sơ đồ khhối đầuthu đầu phát - Tìm hiểu sơ đồ khối qúa trình điềuchế số Phân tích cơng thức , dạng sóng ... học đề tài : - Chương trình hệ thống viba số có nội dung : mơ điều chế số M trạng thái MASK MFSK MPSK QASK gồm phần sau : - Màn hình giao diện với người sử dụng Sơ đồ khối khối điều chế số : ... phần mềm MATLAB - Tìm hiểu tính lập trình MATLAB Xác định tính hỗ trợ cho việc mơ - Viết tập tin M-File để mơ chuổi bit sồ dạng Uniporlar , chương trình vẽ dạng tín hiệu điều chế , chương trình...
 • 8
 • 385
 • 0

Tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập bằng phần mềm Snort pot

Tài liệu Luận văn Xây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập bằng phần mềm Snort pot
... sau ta xây dựng hệ thống 38 phát bất thường dựa tập luật (Rule-based Detection) với phần mềm phát xâm nhập Snort 39 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP BẤT THƯỜNG VỚI PHẦN MỀM Snort 3.1 ... Nơ-ron, Hệ chuyên gia Đưa đánh giá hiệu kỹ thuật • Xây dựng hệ thống phát bất thường cách sử dụng phần mềm phát xâm nhập Snort Cấu trúc đề tài Chương 1: Giới thiệu tổng quan Hệ thống Phát xâm nhập ... điểm Hệ thống phát xâm nhập trái phép dựa phát bất thường Chương đưa đánh giá số hướng nghiên cứu thực Chương 3: Xây dựng hệ thống phát xâm nhập với Snort cho hệ thống thông tin Đưa cách xây dụng...
 • 71
 • 588
 • 2

Tài liệu Báo cáo " Xây dựng bộ sưu tập số luận án, luận văn bằng phần mềm Greenstone tại TT thông tin - thư viện đại học Vinh " pot

Tài liệu Báo cáo
... •Bi.'jh.iM:.iern fj^IM[*lp.*L(ltollO-.M; b Bd suu tap LALV Khoa hge Tu nhien b Tim kiem theo Tac gia tai lieu BSB * • 3i.,ti£lri.,™::JL;i:.i^ • « - - " - ° — - - • — - - ' '"" " " " 16 Mi Iff tfi'tuAu /W ... t^32 a Tim kiem theo Nhan de tai lieu ; ;, , — : — e u-; •• «.• Ow« - » - «H tOSUUlAt id UlitJ M [UM VAu t)» HOC UI • iB>« » - O -^ - » — - • ) ' « Sd !M1^ i6 LUfiN Ml\Ji*lVMl t>» HOC \^NH CH^/^KCfM ... muc tieu phat trien hoat ddng TT- TV dai hgc Viet Nam giai doan 200 6-2 010 Nguyen Minh Hiep ThU vien so vdi he thong nguon md Ban tin thU vien cdng nghe thdng tin, 8-2 006 Nguyin Thj Ngoc Mai, Ooan...
 • 5
 • 439
 • 0

Nghiên cứu hệ thống phần mềm mã nguồn mở và phát triển ứng dụng bằng phần mềm mã nguồn mở tại bộ công thương

Nghiên cứu hệ thống phần mềm mã nguồn mở và phát triển ứng dụng bằng phần mềm mã nguồn mở tại bộ công thương
... vi nghiên cứu Đề tài Nghiên cứu hệ thống phần mềm nguồn mở phát triển ứng dụng phần mềm nguồn mở Bộ Công Thương ’ với mục đích đưa phần mềm nguồn mở vào sử dụng quan Bộ phục vụ công ... mềm nguồn mở Qua công việc phải làm là: - Khảo sát trạng sử dụng phần mềm Bộ Công Thương - Nghiên cứu tổng quan hệ thống phần mềm nguồn mở - Xây dựng ứng dụng phần mềm nguồn mở ứng dụng ... tắc ứng dụng nguồn mở cho Bộ Công Thương 52  4.4 Phạm vi ứng dụng phần mềm nguồn mở Bộ Công Thương 53  4.4.1 Phần mềm nguồn mở ứng dụng công tác văn phòng 53  4.4.2 Phần mềm nguồn mở ứng...
 • 155
 • 302
 • 0

mô phỏng mạng thông tin cho trước bằng phần mềm chuyên dùng ns-2

mô phỏng mạng thông tin cho trước bằng phần mềm chuyên dùng ns-2
... diễn khả thông luồng khoảng thời gian Thay đổi kích thước gói làm lại thao tác mục Nhận xét kết thu Công cụ phỏng: Phần mềm NS-2 (network Simulator v2) Đây phần mềm mã nguồn mở, kiện rời ... Viết kịch chạy hệ thống thông tin nói khoảng thời gian không ngắn phút Thu thập vẽ đồ thị số liệu trễ xếp hàng gói nút mạng Trong phiên chạy phỏng, giả thiết sau 30s, băng thông liên kết ... thuyết, cách dùng NS-2, viết thuật toán xử lý kiện sau 30s băng thông liên kết giảm, viết thủ tục thu thập số liệu khả thông luồng IV Phạm Khánh thiện, Lê Văn Tuấn: Đọc lý thuyết, cách dùng NS-2, viết...
 • 35
 • 327
 • 1

Thiết kế hệ thống chưng cất và thu hồi nhiệt tại 115% năng suất 7.5 triệu tấn năm của nhà máy lọc dầu dung quất bằng phần mềm mô phỏng PRO II

Thiết kế hệ thống chưng cất và thu hồi nhiệt tại 115% năng suất 7.5 triệu tấn năm của nhà máy lọc dầu dung quất bằng phần mềm mô phỏng PRO II
... tấn/ năm, CDU sản xuất 7.5 triệu tấn/ năm, lại phân xưởng VDU 1.5 triệu tấn/ năm Nhiệm vụ đề tài Thiết kế hệ thống chưng cất thu hồi nhiệt 115% suất (7.5 triệu tấn/ năm) nhà máy lọc dầu Dung Quất phần ... ProII, Hysys, Dynsim…càng làm cho việc tối ưu hóa, qui hoạch thu n lợi Từ phân tích trên, định chọn đề tài: Thiết kế hệ thống chưng cất thu hồi nhiệt 115% suất (7.5 triệu tấn/ năm) nhà máy lọc ... triệu tấn/ năm) nhà máy lọc dầu Dung Quất phần mềm PRO/ II ” 9 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT 0.1 Tổng quan: Nhà máy lọc dầu Dung Quất đặt huyện Bình Sơn, tỉnh...
 • 118
 • 640
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn giải nén file iso bằng phần mềm ultraisophần mềm android thông dụngcác đặc điểm của phần mềm gis thông dụngcác phần mềm chat thông dụngcác phần mềm chat thông dụng trên máy tínhphần mềm photoshop thông dụng nhấtphần mềm photoshop thông dụng nhất hiện nayphần mềm chat thông dụng nhấtphần mềm chat thông dụng nhất hiện nayphần mềm chat thông dụngphần mềm photoshop thông dụngphần mềm tắt ứng dụng chạy ngầm iphone 3gphần mềm tắt ứng dụng chạy ngầm iphone 3gsxây dựng chương trình mô phỏng hệ thống viba số bằng phần mềmxây dựng hệ thống phát hiện xâm nhập bằng phần mềm snortUNIT 5e9Unit 9 lesson b 12chuyen de van hoc dia phuongGiao an anh 9 tuan 8, 9giao án đai so 8 học ki iTB ULSA LVTS2016Thong bao thu hoc phi CH nam 2017 CV di so 696Công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tây (tt)Phát triển dịch vụ tổng đài di động của Vnpt Vinaphone (tt)Vai trò nhà nước đối với vốn xây dựng đường giao thông nông thôn ở thành phố Hà Nội (LA tiến sĩ)bài tập trắc nghiệm ôn tập vật lý 12Kiểm toán ước tính kế toán trong kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp do các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam thực hiện (LA tiến sĩ)skkn giải pháp hình thành năng lực, phẩm chất cho HS lớp 4 theo thông tư số 30TT BGDĐTskkn một số KINH NGHIỆM và BIỆN PHÁP GIÁO dục đạo đức học SINH TIỂU học HIỆN NAYGiải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp ở địa bàn vùng venNghiên cứu ứng dụng khung năng lực vào đánh giá nhân sự quản lý cấp trung trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt namBài 20. Nước có những tính chất gì?Đề tài các bước dạy phần listen and read hiệu quảGiáo án tin học 7 học kỳ i năm học 2013 2014Tuần 9. Nghe-viết: Thợ rèn