skkn phương pháp tổ chức hình thức học tập cặp, nhóm trong dạy học tiếng anh

skkn phương pháp tổ chức luyện tập phát huy tính tích cực nhằm nâng cao thành tích trong thực hành bắn súng tiểu liên ak đối với học sinh

skkn phương pháp tổ chức luyện tập phát huy tính tích cực nhằm nâng cao thành tích trong thực hành bắn súng tiểu liên ak đối với học sinh
... rõ họ tên đóng dấu) SKKN – GV Nguyễn Thị Thái PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC LUYỆN TẬP PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH TRONG THỰC HÀNH BẮN SÚNG TIỂU LIÊN AK ĐỐI VỚI HỌC SINH TRƯỜNG THPT THỐNG ... An ninh học sinh THPT Tôi mạnh dạn trình bày sáng kiến kinh nghiệm : Phương pháp tổ chức luyện tập phát huy tính tích cực nhằm nâng cao thành tích thực hành bắn súng tiểu liên AK học sinh trường ... NGHIỆM Năm học: 2010 – 2011 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm : Phương pháp tổ chức luyện tập phát huy tính tích cực nhằm nâng cao thành tích thực hành bắn súng tiểu liên AK học sinh trường...
 • 14
 • 416
 • 3

skkn phương pháp tổ chức một số trò chơi để gây hứng thú và nâng cao chất lượng giờ học môn thể dục lớp 11

skkn phương pháp tổ chức một số trò chơi để gây hứng thú và nâng cao chất lượng giờ học môn thể dục lớp 11
... cựng a cht lng mụn th dc ngy cng cao hn Nờn tụi ó la chn : PHNG PHP T CHC TRề MT S CHI GY HNG TH V NNG CAO CHT LNG GI HC - MễN TH DC LP 11 Lm ti nghiờn cu nm hc 2 011 - 2012 Trang -3- Sáng kiến ... dung bi Vớ d: Ni dung chy nhanh(th dc 11) ễn: chy nõng cao ựi Hc mi: ng ti ch ỏnh tay i bc nh sang chy nhanh (20m -30m) - Vỡ yờu cu ỏnh mnh tay v chy nõng cao ựi nhanh dn, nờn giỏo viờn cú th ... chi (i vi chng trỡnh lp 11) Trũ chi loi ny cú tỏc dng giỳp cỏc em luyn kin thc vi tinh thn t nguyn t giỏc cao, nờn giỏo viờn chỳ ý chn ỳng trũ chi thỡ tỏc dng luyn s c nõng cao hiu qu Giỏo viờn...
 • 22
 • 532
 • 1

sáng kiến kinh nghiệm skkn phương pháp tổ chức hoạt động nhóm để học sinh chủ động tích cực và hứng thú trong giờ học môn sinh học khối thpt hiệu quả

sáng kiến kinh nghiệm skkn phương pháp tổ chức hoạt động nhóm để học sinh chủ động tích cực và hứng thú trong giờ học môn sinh học khối thpt hiệu quả
... tìm tòi thực nghiệm lớp dạy nhận kết mong muốn Chính vậy, mạnh dạn đưa kinh nghiệm Phương pháp hoạt động nhóm để học sinh chủ động tích cực hứng thú học môn sinh học khối THPT hiệu quả cụ thể ... đỡ học tập Phương pháp dạy học hoạt động theo nhóm với đa số giáo viên THPT Có khuynh hướng hình thức, lạm dụng, cho tổ chức hoạt động nhóm dấu hiệu tiêu biểu đổi phương pháp dạy học, hoạt động ... dụng phương pháp dạy học thích hợp, với môn học, đặc điểm học sinh, điều kiện dạy học địa phương, làm cho hoạt động đổi phương pháp dạy học ngày mở rộng có hiệu Tuy nhiên, đổi phương pháp dạy học...
 • 66
 • 560
 • 0

skkn Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

skkn Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 4
... Trường Tiểu học Khai Phương pháp tổ chức dạy dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp4 Cùng yêu cầu cho học sinh chọn từ để đặt câu với từ Giáo viên cho học sinh làm việc cá nhân Khi chữa bài, giáo ... Thái - Trường Tiểu học Khai Phương pháp tổ chức dạy dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp4 II Cơ sở thực tiễn Việc giải dạng tập Luyện từ câu lớp có hiệu đặt cho Giáo viên Tiểu học vấn đề đơn giản ... Thị Phương Anh Thái - Trường Tiểu học Khai 12 Phương pháp tổ chức dạy dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp4 đỏ rực gần Khi học xong phần từ loại cho em làm tập tổng hợp để rèn kĩ xác định từ...
 • 26
 • 4,068
 • 11

skkn: phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyên từ và câu cho học sinh lớp 4

skkn: phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyên từ và câu cho học sinh lớp 4
... d¹y häc sinh nãi chung, ph¸t hiƯn båi dìng nh÷ng häc sinh kh¸, giái, phơ ®¹o häc sinh u nãi riªng 4. 2 Bµi häc kinh nghiƯm D¹y häc c¸c d¹ng bµi tËp “Lun tõ vµ c©u” cho häc sinh líp gióp häc sinh ... häc sinh mµ coi nhiƯm vơ häc cđa häc sinh lµ quan träng, lµ nh©n tè chđ u cho kÕt qu¶ gi¸o dơc Lu«n gỵi më kh¸m ph¸ t×m tßi biƯn ph¸p tèt nhÊt cho häc sinh n¾m ch¾c kiÕn thøc RÌn cho häc sinh ... chän nh÷ng c¸ch nãi nµo? a) Cho mỵn c¸i bót! b) Lan ¬i, cho tí mỵn c¸i bót! c) Lan ¬i, cËu cã thĨ cho tí mỵn c¸i bót ®ỵc kh«ng? Cho häc sinh tr¶ lêi c¸ nh©n, häc sinh chän trêng hỵp c, v× nã...
 • 19
 • 544
 • 0

SKKN phương pháp tổ chức dạy học địa lí theo nhóm nhỏ

SKKN phương pháp tổ chức dạy học địa lí theo nhóm nhỏ
... Một số nội dung tổ chức hoạt động nhóm nhỏ: -Bài 22: Thực hành vẽ phân tích biểu đồ mối quan hệ dân số bình quân lơng thực theo đầu ngời (SGK- Địa lí9 ) Câu hỏi: Dựa vào biểu đồ vẽ học 20, 21, cho ... tip theo hoc tip theo Vn dng phng phỏp dy hc hp tỏc nhúm nh a iu kin t chc hc sinh hc nhúm nh * Da vo ni dung bi hc Tu lng kin thc ca tit hc, mc kin thc ca bi m ta cú th t chc cho hc sinh hc theo ... du v nỳi Bc B) ( Thit b: bng ph ca giỏo viờn v giy nhỏp ca hc sinh, H17.1,B17.1 bn ) Ngi thc hin: Bựi Thanh Hi SKKN: Phng phỏp t chc dy hc a lớ theo nhúm nh Sau hc xong phn v trớ a lớ v gii hn...
 • 9
 • 914
 • 12

skkn phương pháp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh

skkn phương pháp tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh
... nội dung chơi - Cách chơi luật chơi - Cơ cấu cách đánh giá, xếp loại sau chơi Phơng pháp tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh c Tổ chức chơi : Bớc đầu cần phải cho học sinh chơi thử ... đích tổ chức Đội Kết hoạt động vui chơi giải trí phụ thuộc nhiều vào khả phơng Phơng pháp tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho học sinh pháp ngời hớng dẫn, điều khiển chơi Bởi lẽ vui chơi ... phơng pháp tổ chức hoạt động Đội - Nghiên cứu , tìm hiểu phơng pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho thiếu nhi Nhiệm vụ cụ thể : - Tìm nhiều phơng pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho học sinh ,thấy...
 • 17
 • 709
 • 5

skkn phương pháp tổ chức nhóm trong giờ dạy học ngữ văn ở trường thpt

skkn phương pháp tổ chức nhóm trong giờ dạy học ngữ văn ở trường thpt
... phương pháp tổ chức nhóm Ngữ văn bao quát đạo tốt người dạy lớp học dễ lộn xộn, trật tự làm ảnh hưởng đến lớp xung quanh ( lớp học hệ thống cách âm tốt) Phương pháp tổ chức nhóm dạy học Ngữ văn ... Sáng kiến kinh nghiệm Phương pháp tổ chức nhóm Hạn chế phương pháp dạy học theo nhóm 1.1 Phương pháp tổ chức nhóm đòi hỏi nhiều thời gian phạm vi nhóm rộng, người thầy tổ chức, đạo diễn không ... theo nhóm - Một số kinh nghiệm thân tổ chức nhóm Kinh nghiệm chủ yếu vào vấn đề mang tính phương pháp lí thuyết chung tổ chức nhóm dạy học Ngữ văn trường THPT Phương pháp nghiên cứu: Phân tích, tổng...
 • 10
 • 303
 • 0

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập luyện từ và câu cho học sinh lớp 4
... pháp tổ chức dạy dạng tập Luện từ câu cho học sinh II- Bài học kinh nghiệm Dạy học dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp giúp học sinh nắm đợc kiến thức phân môn Luyện từ câu cung cấp: Học sinh ... Phơng pháp tổ chức dạy dạng tập luyện từ câu cho học sinh lớp B Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu tình hình học tiếng việt phân môn Luyện từ câu thực hành xác định phơng pháp tổ chức dạy dạng tập luyện ... cần đợc xem xét trình dạy học Luyện từ câu, nhân tố định thành công trình dạy học Khi nghiên cứu trình dạy hớng dẫn học sinh làm dạng tập Luyện từ câu cho học sinh lớp 4, thấy thực trạng giáo...
 • 20
 • 284
 • 0

SKKN Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học THPT

SKKN Phương pháp tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy sinh học THPT
... dụng phương pháp dạy học thích hợp, với môn học, đặc điểm học sinh, điều kiện dạy học địa phương, làm cho hoạt động đổi phương pháp dạy học ngày mở rộng có hiệu Tuy nhiên, đổi phương pháp dạy học ... động theo nhóm với đa số giáo viên THPT Có khuynh hướng hình thức, lạm dụng, cho tổ chức hoạt động nhóm dấu hiệu tiêu biểu đổi phương pháp dạy học, hoạt động nhóm nhiều chứng tỏ phương pháp dạy ... - Trong học theo nhóm, đơn vị thời gian huy động nhiều học sinh tham gia vào hoạt động học tập, điều có ý nghĩa việc tăng tính tích cực tính động người học Dạy học theo nhóm thuận lợi cho tổ chức...
 • 35
 • 388
 • 4

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3

SKKN Phương pháp tổ chức dạy các dạng bài tập Luyện từ và câu cho học sinh lớp 3
... LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP CHƯƠNG TRÌNH 2000 3. 1/ Biện pháp dạy kiều cung cấp lý thuyết từ loại qua phân môn luyện từ câu lớp chương trình 2000: 3. 1.1/ Hướng dẫn học sinh làm tập: - Giáo viên giúp học ... kiến thức + Vận dụng luyện tập thực hành 3. 2/ Quá trình dạy kiểu cung cấp lý thuyết từ loại cho học sinh lớp qua phân môn luyện từ câu: Các bước lên lớp tiết dạy luyện từ câu giữ vị trí quan trọng, ... điểm dạy kiều cung cấp lý thuyết dùng từ laọi cho học sinh lớp thông qua phân môn luyện từ câu Nội dung dạy Tiếng việt lớp tập trung vào việc hình thành sở ban đầu cho việc học đọc, học viết Các...
 • 32
 • 772
 • 3

SKKN phương pháp tổ chức giờ học phụ đạo vật lí 11 tạo hứng thú học tập cho học viên trung tâm GDTX mường khương

SKKN phương pháp tổ chức giờ học phụ đạo vật lí 11 tạo hứng thú học tập cho học viên trung tâm GDTX mường khương
... Hiệu SKKN - Sáng kiến Phương pháp tổ chức học phụ đạo Vật 11 tạo hứng thú học tập cho học viên trung tâm GDTX Mường Khương GV thực từ thực tế học viên học môn Vật lý TT GDTX Mường Khương ... cho học viên Đó lựa chọn đề tài Phương pháp tổ chức học phụ đạo Vật 11 tạo hứng thú học tập cho học viên trung tâm GDTX Mường Khương Phần II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận vấn đề Giờ học ... năm học, nắm bắt tỷ lệ học viên yếu trung tâm GDTX Mường Khương đạo giáo viên môn xây dựng kế hoạch phụ đạo yếu cụ thể tổ chức giảng dạy Trong phụ đạo môn Vật 11 để học viên vận dụng kiến thức...
 • 16
 • 84
 • 0

skkn phương pháp tổ chức giảng dạy nhằm nâng cao thể lực

skkn phương pháp tổ chức giảng dạy nhằm nâng cao thể lực
... nghiệm C Phơng pháp tổ chức giảng dạy nhằm nâng cao thể lực cho học sinh trờng THPT Ba Vì I Trình tự giảng dạy động tác, tập thể lực Giảng dạy động tác kỹ thuật mới, tập thể lực bao gồm giai đoạn: ... mà cần phải kiên trì rèn luyện thể dục, thể thao Ngoài môn học thể dục trờng phổ thông mà Bộ Giáo dục-đào tạo quy định tổ chức phơng pháp giảng dạy để nâng cao thể lực cho học sinh cần thiết, giúp ... đổi đột ngột) - Tổ chức tập luyện hợp lý, chặt chẽ trì kỷ luật nghiêm túc - Tổ chức bảo hiểm, giúp đỡ chu đáo Bảo hiểm giúp đỡ Đây khâu quan trọng tổ chức phơng pháp giảng dạy thể lực ảnh hởng trực...
 • 28
 • 184
 • 0

SKKN biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học phổ thông phạm ngũ lão tỉnh hưng yên

SKKN biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học phổ thông phạm ngũ lão tỉnh hưng yên
... dựng biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Phạm Ngũ Lão - Hưng Yên CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI 13 TRƯỜNG THPT PHẠM NGŨ LÃO- HƯNG YÊN Trên sở phân ... Biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Phạm Ngũ Lão - Hưng Yên Mục đích nghiên cứu Đề tài hệ thống hoá đề xuất số biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Phạm Ngũ ... trung nghiên cứu biện pháp tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Phạm Ngũ Lão Các số liệu khảo sát, đánh giá thực trạng biện pháp tổ chức chức bồi dưỡng học sinh giỏi trường THPT Phạm Ngũ...
 • 29
 • 299
 • 0

Phương pháp tổ chức vật lý học ngoại khóa (Nguyễn Quang Đông - ĐH Thái Nguyên) - 1 ppt

Phương pháp tổ chức vật lý học ngoại khóa (Nguyễn Quang Đông - ĐH Thái Nguyên) - 1 ppt
... phối chơng trình vật lí trờng THPT, từ lớp 10 đến lớp 12 học sinh lần lợt đợc học: học - Nhiệt học - Điện học - Dao động sóng - Quang học - Vật lí hạt nhân Đó nội dung ngoại khoá vật lí theo cách ... khoa học công nghệ 1. 1.2 Các hình thức tổ chức dạy học Hình thức tổ chức dạy học thành tố cấu trúc trình dạy học Hình thức tổ chức dạy học đợc hiểu cách tổ chức xếp tiến hành trình dạy học Nó ... Nguyễn Quang Đông - ĐH Thái Nguyên Mobile: 0974.974.888 Email: nguyenquangdongtn@gmail.com Chơng sở lí luận 1. 1 Các hình thức tổ chức dạy học 1. 1 .1 Khái quát trình dạy học Quá trình dạy học trình...
 • 25
 • 219
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp tổ chức trò chơi học tậpphuong phap to chuc tro choi hoc tap nham gay hung thu cho hoc sinh tieu hoc lop 1 mon toanđổi mới các phương pháp đào tạo hình thức học tậpphương pháp tích hợp kiến thức giáo dục giới tính trong dạy học nội dung sinh học cơ thể động vật sinh học 11giải pháp 3 tổ chức thực hiện cải tiến phương pháp và các hình thức tổ chức dạy học tại các cơ sở đào tạotổ chức hình thức và phương pháp kiểm tra kết qhoạt động 3 hình thức phương pháp tổ chức giờ sinh hoạt lớpphương pháp tổ chức đoàn đội tiểu họcphương pháp tổ chức lớp học hiện trườngphương pháp tổ chức lớp họcphương pháp tổ chức thực hiện công việcphương pháp tổ chức hội thảo khoa họcphương pháp tổ chức dạy học theo nhómphương pháp tổ chức và quản lý lớp họcphương pháp tổ chức quản lý lớp họcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm