Tong quang ve ngon ngu lap trinh

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C
... dấu kết th c \0 cho ct Ký tự chuyển dạng : Ký tự chuyển dạng x c định c ch th c dò đ c ký tự dòng vào nh c ch chuyển dịch thông tin đ c đự c tr c gán cho địa tơng ứng C ch dò đ c thứ đ c theo trờng ... phần bắt bu c chơng trình Chơng trình bắt đầu th c câu lệnh hàm main() kết th c gặp dấu } cuối hàm Khi chơng trình làm vi c, máy chạy từ hàm sang hàm kh c C c chơng trình C đ c tổ ch c theo mẫu ... khối lệnh 4.3 C u tr c chơng trình : 33 C u tr c chơng trình hàm vấn đề quan trọng C Về hàm ta c chơng nói tỉ mỷ ta đa số qui t c chung : Hàm đơn vị đ c lập chơng trình Tính đ c lập hàm thể hai...
 • 139
 • 1,365
 • 9

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình trong java

Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình trong java
... triển máy ảo Java chạy hệ điều hành kiến trúc CPU khác Thông dịch: Java ngôn ngữ lập trình vừa biên dịch vừa thông dịch Chương trình nguồn viết ngôn ngữ lập trình Java có đuôi * .java biên dịch ... Sau không lâu ngôn ngữ với tên gọi Java đời giới thiệu năm 1995 Java tên gọi đảo Indonexia, Đây nơi nhóm nghiên cứu phát triển chọn để đặt tên cho ngôn ngữ lập trình Java chuyến tham quan làm việc ... Hướng đối tượng Java tương tự C++ Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng hoàn toàn Tất thứ đề cập đến Java liên quan đến đối tượng định nghĩa trước, chí hàm chương trình viết Java (đó hàm main)...
 • 14
 • 272
 • 0

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
... STRUCT java. math.BigDecimal java. math.BigDecimal java. lang.String java. lang.String java. lang.String java. sql.Date java. sql.Time java. sql.Timestamp byte[ ] byte[ ] byte[ ] java. sql.Blob Java. sql.Clob ... Java. sql.Clob Java. sql.Array Java. sql.Ref Java. sql.Struct Bảng chuyển đổi từ kiểu liệu SQL sang Java Java Type boolean byte short int long float double java. math.BigDecimal java. lang.String byte[ ] java. sql.Date ... java. math.BigDecimal java. lang.String byte[ ] java. sql.Date java. sql.Time java. sql.Timestamp java. sql.Blob java. sql.Clob java. sql.Array java. sql.Ref SQL Type BIT TINYINT SMALLINT INTEGER BIGINT...
 • 48
 • 292
 • 0

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình và chương trình dịch
... liờn quan n li ny thụng bỏo cho ngi lp trỡnh Mỗi giai đoạn có nhiều lỗi, tùy thuộc vào trình biên dịch mà là: - Dừng thông báo lỗi gặp lỗi dầu tiên (Pascal) - Ghi nhận lỗi tiếp tục trình dịch ... Giai đoạn phân tích cú pháp: Có lỗi token kết hợp với theo cấu trúc ngôn ngữ (ví dụ: if stmt then expr) + Giai đoạn phân tích ngữ nghĩa báo lỗi toán hạng có kiểu không yêu cầu phép toán * Giai ... real thuộc tính kiểu real cha thể xác định Các giai đoạn sau nh phân tích ngữ nghĩa sinh mã trung gian đa thêm thông tin vào sử dụng chúng Nói chung giai đoạn sinh mã sử dụng bảng ký hiệu để giữ...
 • 10
 • 276
 • 0

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH
... .NET cung cấp lớp lập trinhg hợp với API dùng chung cho ngôn ngữ lập trình Các ngôn ngữ tương tác với ngôn ngữ khác lớp lập trình hợp cho phép nhà phát triển lựa chọn ngôn ngữ mà họ muốn cần ... triển từ VB6 mà ngôn ngữ lập trình hoàn toàn Microsoft’s.NET Framework Do đó, VB phiên Thật sự, ngôn ngữ lập trình lợi hại, lập tảng vững theo kiểu mẫu đối tượng ngôn ngữ lập trình hùng mạnh ... (API) sử dụng nhiều ngôn ngữ khác Để sử dụng ngôn ngữ lập trình khác nhau, nhà phát triển nghiên cứu thư viện lớp khác để lamg việc với ngôn ngữ lập trình khác Vấn đề làm chậm trình phát triển ứng...
 • 11
 • 275
 • 0

Tài liệu GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA ppt

Tài liệu GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA ppt
... 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA 1.1 Mở đầu 1.2 Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java 1.2.1 Java gì? 1.2.2 Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình Java ... trình Java 1.2 .Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java 1.2.1 Java gì? Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (tựa C++) Sun Microsystem đưa vào thập niên 90 Chương trình viết ngôn ngữ lập trình java ... JFC (Java Foundation Class), lập trình mạng, lập trình sở liệu java, lập trình ứng dụng web dùng J2EE (Java Enterprise Edition), … nói đến chuyên đề nâng cao Chương giáo trình giới thiệu tổng quan...
 • 206
 • 329
 • 1

Slide tổng quan về ngôn ngữ lập trình web: HTML doc

Slide tổng quan về ngôn ngữ lập trình web: HTML doc
... Web HTML: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn (HTML) sử dụng để tạo tài liệu truy cập Web Tài liệu HTML tạo cách sử dụng thẻ phần tử HTML File lưu Web server với đuôi htm html Ngôn ngữ HTML      HTML ... phần HTML 17   Tài liệu HTML tập tin văn cấu thành từ thành phần HTML Các thành phần HTML định nghĩa cách sử dụng thẻ HTML 18 Các thẻ HTML        Thẻ HTML dùng để tạo nên thành phần HTML ... tập tin HTML tập tin văn có chứa thẻ đánh dấu Các thẻ đánh dấu giúp trình duyệt Web xác định cách trình bày trang Web Một tập tin HTML phải có đuôi mở rộng htm html Một tập tin HTML viết trình...
 • 191
 • 701
 • 1

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÍNH C/C++ pps

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÍNH C/C++ pps
... hóa C biết đến ANSI Standard C C++ xây dựng tảng ANSI Standard S d dC C++ ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, b hà ngôn ngữ C tượ ó bao hàm ả ô ữ 2 Kỹ thuật để giải toán Một chương trình máy tính ... 1 Lịch sử ngôn ngữ C/C++ C tạo Dennis Ritchie Bell Telephone Laboratories vào năm 1972 Vào năm 1983, học viện chuẩn quốc gia Mỹ (American National Standards Institute - ANSI) thành lập tiểu ban ... dẫn máy tính thực công việc người lập trình đưa − Tập tin mã nguồn có phần mở rộng cpp cpp (C++) Biên dịch mã nguồn (compile) − Chương trình viết ngôn ngữ cấp cao C/C++ biên dịch sang mã máy chương...
 • 18
 • 362
 • 0

slike ngôn ngữ lạp trình nguyễn văn linh chương 1 tổng quan về ngôn ngữ lập trình

slike ngôn ngữ lạp trình nguyễn văn linh chương 1 tổng quan về ngôn ngữ lập trình
... Chapte r1 KHÁI NIỆM VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH • Là ngôn ngữ dùng để viết chương trình • • • • cho máy tính NNLT có từ vựng, cú pháp ngữ nghĩa Ngôn ngữ máy Hợp ngữ Ngôn ngữ cấp cao Nguyễn Văn Linh - ... Lập trình hàm Lập trình logic Nguyễn Văn Linh - Programing Language - Chapte r1 TỔNG QUAN - Cung cấp cho sinh viên kiến thức ngôn ngữ lập trình, qua người sinh viên hiểu rõ ngôn ngữ lập trình ... Language - Chapte r1 CHƯƠNG 1: MỞ ÐẦU • Khái niệm ngôn ngữ lập trình • Vai trò ngôn ngữ lập trình • Lợi ích việc nghiên cứu NNLT • Các tiêu chuẩn đánh giá ngôn ngữ tốt Nguyễn Văn Linh - Programing...
 • 10
 • 177
 • 0

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình haskell

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình haskell
... Kiểu giống void số ngôn ngữ Ví dụ: Trang 49 TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH-NGÔN NGỮ HASKELL Những ưu điểm Haskell 8.1 Haskell ngôn ngữ lập trình hàm túy Khi ngôn ngữ đem lại cách tiếp ... 53 Haskell trở thành xu 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Trang TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH-NGÔN NGỮ HASKELL Tổng quan Haskell 1.1 Giới thiệu Haskell ngôn ngữ lập trình ... sau: Trang TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH-NGÔN NGỮ HASKELL 2.2 Cấu trúc từ vựng chương trình Trang TIỂU LUẬN NGUYÊN LÝ CÁC NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH-NGÔN NGỮ HASKELL Kỹ thuật phân tích từ vựng...
 • 55
 • 1,084
 • 9

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

TỔNG QUAN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA
... trình Java 1.2.Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java 1.2.1 Java gì? Java ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (tựa C++) Sun Microsystem đưa vào thập niên 90 Chương trình viết ngôn ngữ lập trình java ... triển máy ảo Java chạy hệ điều hành kiến trúc CPU khác Thông dịch: Java ngôn ngữ lập trình vừa biên dịch vừa thông dịch Chương trình nguồn viết ngôn ngữ lập trình Java có đuôi * .java biên dịch ... ngữ lập trình java chạy hệ thống có cài máy ảo java (Java Virtual Machine) 1.2.2.Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình Java Ngôn ngữ lập trình Java James Gosling công Công ty Sun Microsystem...
 • 205
 • 276
 • 0

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình
... Tổng quan Ngôn ngữ lập trình Chương 7: Kiểu trỏ Chương 8: Kiểu chuỗi ký tự Chương 9: Kiểu cấu trúc Chương 10: Kiểu tập tin KIẾN THỨC LIÊN QUAN Để học tốt môn Lập Trình Căn Bản A, ... Giúp tự học Lập Trình với ngôn ngữ C, Nhà xuất Đồng Nai, 2002 [5] Brain W Kernighan & Dennis Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall Publisher, 1988 TỪ KHÓA Bài toán, chương trình, giải ... [1] Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Tin Học Đại Cương A, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại học Cần Thơ, 1991 [2] Nguyễn Đình Tê, Hoàng Đức Hải , Giáo trình lý thuyết tập ngôn ngữ C; Nhà xuất Giáo dục,...
 • 2
 • 38
 • 0

Tổng hợp các bài tập có lời giải về ngôn ngữ lập trình c hay

Tổng hợp các bài tập có lời giải về ngôn ngữ lập trình c hay
... b.thuc; c. ao = a.ao + b.ao; return c; } complex hieu(complex a, complex { Tổng hợp tập c lời giải ngôn ngữ lập trình C hay complex c; c. thuc = a.thuc - b.thuc; c. ao = a.ao - b.ao; return c; } complex ... đĩa Tổng hợp tập c lời giải ngôn ngữ lập trình C hay 11 .Trình bày bư c chuyển n đĩa từ c c A sang c c C toán Tháp Hà Nội dùng đĩa MÃ HÓA THÔNG ĐIỆP C code: Lựa chọn code | Ẩn/Hiện code #include ... Tổng hợp tập c lời giải ngôn ngữ lập trình C hay 12.In bảng c u chương 13.Nhập chuỗi in chuỗi 14 .Giải hệ phương trình b c 15.Tính thứ ngày Trang Chuyển số La Mã sang số Ả rập Chuyển năm...
 • 192
 • 2,679
 • 6

cơ bản về ngôn ngư lập trình pascal

cơ bản về ngôn ngư lập trình pascal
... chương trình dễ dàng ngư i khác dễ hiểu nội dung chương trình III CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL PROGRAM Tên_Chương _Trình; USES LABEL ® (*Tiêu đề*) ® (*Phần khai báo: đơn vị chương trình nhãn ... mô tả thủ tục/ch trình FUNCTION hàm *) BEGIN ® (*Thân chương trình chính*) (*Các câu lệnh chương trình* ) END ® (*Kết thúc chương trình* ) Hình 6.1: Sơ đồ cấu trúc chương trình Pascal Ví dụ 6.3: ... thúc chương trình  Dấu chấm phẩy (;): Dấu ; dùng để ngăn cách câu lệnh Pascal thiếu ‘ Lời thích: Lời thích dùng để giải cho ngư i sử dụng chương trình nhớ nhằm trao đổi thông tin ngư i ngư i, máy...
 • 15
 • 421
 • 14

Xem thêm