sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm trong công tác

Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kĩ năng trong công tác chủ nhiệm lớp 7

Sáng kiến kinh nghiệm: Một vài kĩ năng trong công tác chủ nhiệm lớp 7
... thể lớp vững mạnh, vai trò nhiệm vụ cán lớp việc xây dựng tập thể lớp, mối quan hệ công tác cán lớp với - Giao nhiệm vụ cụ thể cho cán lớp, cán chức năng, yêu cầu em ghi nhiệm vụ vào sổ công tác ... tổ chức thực 3.1 lựa chọn đội ngũ cán lớp đủ uy tín có lực điều khiển tập thể lớp 3.2 tổ chức huấn luyện đội ngũ cán lớp 3.3 phân công nhiệm vụ cho ban cán lớp 3.4 tổ chức huấn luyện, ... kế hoạch công tác lớp, định hướng vào công việc loại cán lớp - Nếu cần, tổ chức huấn luyện riêng cho rtừng loại cán lớp theo chương trình huấn luyện GVCN biên soạn 3.3 phân công nhiệm vụ cho...
 • 13
 • 270
 • 2

Bài soạn Sáng kiến inh nghiệm về công tác chủ nhiệm

Bài soạn Sáng kiến inh nghiệm về công tác chủ nhiệm
... biện pháp , tranh thủ thời gian hoàn thành tốt nhiều công tác kiêm nhiệm khác IV/ Rút kinh nghiệm : * Quá trình quản lí học sinh rút kinh nghiệm sau: * Đầu năm phải có nội quy, quy đònh riêng ... đình, kết hợp chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm bên cạnh nhờ giúp đỡ BGH nhà trường quyền đòa phương V/ Kết luận: Trong công tác chủ nhiệm lớp, gặp nhiều khó khăn Bằng kinh nghiệm nhỏ bé áp dụng vào thực ... giỏi,học sinh đòa bàn xa, học sinh đòa bàn gần, có học sinh ngoan, có học sinh cá biệt … * Bầu tổ trưởng tổ phó : - Lấy ý kiến biểu tổ sở gợi ý giáo viên chủ nhiệm - Giao nhiệm vụ cho tổ trưởng, tổ...
 • 5
 • 1,850
 • 29

Gián án Sáng kiến inh nghiệm về công tác chủ nhiệm

Gián án Sáng kiến inh nghiệm về công tác chủ nhiệm
... sinh yếu, học sinh giỏi,học sinh đòa bàn xa, học sinh đòa bàn gần, có học sinh ngoan, có học sinh cá biệt … * Bầu tổ trưởng tổ phó : - Lấy ý kiến biểu tổ sở gợi ý giáo viên chủ nhiệm - Giao nhiệm ... biện pháp , tranh thủ thời gian hoàn thành tốt nhiều công tác kiêm nhiệm khác IV/ Rút kinh nghiệm : * Quá trình quản lí học sinh rút kinh nghiệm sau: * Đầu năm phải có nội quy, quy đònh riêng ... cán lớp : giỏi học tập ý thức đạo đức tốt , động , sáng tạo , mạnh dạn , cánh tay đắt lực giáo viên chủ nhiệm * Sự kết hơp chặt chẽ giáo viên môn, có biện pháp hỗ trợ kòp thời giáo viên chủ nhiệm...
 • 5
 • 4,440
 • 105

MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP

MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP
... đỡ giáo viên môn, BGH nhà trường, gia đình xã hội, kết công tác chủ nhiệm lớp đạt cao Trên vài biện pháp phần quàn lí học sinh lớp chủ nhiệm , mong đóng góp đồng nghiệp giúp đỡ làm tốt Xin ... có biện pháp hỗ trợ kịp thời giáo viên chủ nhiệm * Sự quan tâm gia đình, kết hợp chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm bên cạnh nhờ giúp đỡ BGH nhà trường quyền địa phương V/ Kết luận: Trong công tác chủ ... chặt chẽ giáo viên chủ nhiệm gia đình, thông tin xác kịp thời … lớp chủ nhiệm nhiều năm qua học sinh cúp tiết, bỏ ° Các em tự rèn cho ý thức giữ gìn lớp đẹp Trong suốt buổi học lớp tượng xả rác...
 • 4
 • 1,518
 • 34

SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN

SKKN MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIÁO VIÊN
... đề tài để ghi lại vài kinh nghiệm nhỏ trình quản đội ngũ sư phạm nhà trường 4/ Phạm vi đề tài : Một vài biện pháp công tác quản để nâng cao chất lượng đội ngũ III/ CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trên sở ... kinh nghiệm : Nâng cao chất lượng đội ngũ Tôi cho rằng, muốn nâng cao chất lượng dạy học tốt phải trọng đến công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn nghiệp vụ, công việc phần ... làm công tác quản lý, luôn vận dụng công tác để nâng cao chất lượng đội ngũ việc làm vào đầu năm học tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập, quán triệt Chỉ thị, Nghị quyết, Điều lệ có liên quan công...
 • 32
 • 2,332
 • 24

skkn một vài biện pháp trong công tác chủ nhiệm ở trường bán công

skkn một vài biện pháp trong công tác chủ nhiệm ở trường bán công
... hỏi bạn đồng nghiệp công tác thực tế công việc, hình thành nên số biện pháp cụ thể Vì thế, thực đề tài với tên gọi là: “ MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TRƯỜNG BÁN CÔNG “ Trên tinh ... Trường bán công trường phổ thông trường công lập khác, cạnh trường bán công có số đặc thù, sắc thái riêng Công tác giảng dạy chủ nhiệm trường bán công có số điều khác biệt so vời trường công lập ... SKKN GV : Lê Thừa Thành THPT BC NGUYỄN HIỀN TP ĐĂ NẴNG MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM TRƯỜNG BÁN CÔNG LOẠI ĐỀ TÀI : KINH NGHIỆM GIÁO DỤC Tác giả : Lê Thừa Thành...
 • 16
 • 223
 • 0

MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ( PHẦN QUẢN LÍ HỌC SINH)

MỘT VÀI BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP ( PHẦN QUẢN LÍ HỌC SINH)
... thành phần quản gần thành viên, góp phần lớn việc điều hành chung lớp phó củng lớp trưởng giáo viên chủ nhiệm Trang Một vài biện pháp chủ nhiệm lớp (Phần quản học sinh) * Giáo viên chủ nhiệm ... viên chủ nhiệm Họp phụ huynh lần vào cuối học kì I Họp phụ huynh lần vào cuối học kì II Trang Một vài biện pháp chủ nhiệm lớp (Phần quản học sinh) III/ Kết đạt • Đại đa số học sinh lớp chủ nhiệm ... Một vài biện pháp chủ nhiệm lớp (Phần quản học sinh) – Tổ chức cán lớp : Tiến hành sau vài buổi học đầu tiên, lấy ý kiến biểu tập thể a , Chia tổ : VD : Lớp tổng số 22 học sinh ,...
 • 4
 • 93
 • 0

SKKN một vài biện pháp trong công tác quản lí để nâng cao chất lượng đội ngũ

SKKN một vài biện pháp trong công tác quản lí để nâng cao chất lượng đội ngũ
... 2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ phẩm chất đạo đức trị.Trang a) Về phẩm chất trị b) Về phẩm chất đạo đức 2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ chuyên môn, nghiệp vụ:… Trang a) Bồi dưỡng nâng cao chất lượng ... làm công tác quản đội ngũ, thân rút học kinh nghiệm công tác quản bồi dưỡn đội ngũ sau : - Phải xây dựng đội ngũ cán giáo viên nhân viên tâm huyết với nghề bởi: Yếu tố định nâng cao chất lượng ... tiểu học lĩnh vực: Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, kiến thức, kỹ sư phạm III Một số biện pháp công tác quản để nâng cao chất lượng đội ngũ 1.Trước hết phải làm tốt công tác tư tưởng, bồi dưỡng...
 • 22
 • 86
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm trong công tác

sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm trong công tác
... Đỗ Thị Hồng Cẩm 22 BẢNG CHẤM ĐIỂM ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Tên đề tài, SKKN: Một vài kinh nghiệm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi Văn 9” - Tên tác giả: ĐỖ THỊ HỒNG CẨM - Đơn vị: Trường ... Độc lập – Tự – Hạnh phúc Phước Lý, ngày 07 tháng năm 2016 ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: Một vài kinh nghiệm công tác Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn 9” A SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: - Ông (bà): ... muốn gửi gắm - Công việc 2: Yêu cầu học sinh nắm tiểu sử tóm tắt tác giả cung cấp số kiến thức lịch sử liên quan để có sở hiểu tác phẩm Nếu không nắm tiểu sử tác giả hoàn cảnh sáng tác phân tích...
 • 24
 • 63
 • 0

Một vài kinh nghiệm trong công tác thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên ở các trường Trung học Phổ thông tỉnh Kiên Giang

Một vài kinh nghiệm trong công tác thanh tra hoạt động sư phạm giáo viên ở các trường Trung học Phổ thông tỉnh Kiên Giang
... môn trường THPT tra hoạt động phạm GV địa bàn tỉnh năm công tác Phòng Giáo dục Trung học Thường xuyên(GDTrH-TX); công tác Thanh tra Sở nay, mạnh dạn chọn đề tài: " Một vài kinh nghiệm công tác ... thực công tác tra hoạt động phạm giáo viên trường THPT tỉnh Kiên Giang II NỘI DUNG Cơ sở lý luận vấn đế: Thanh tra hoạt động phạm giáo viên nhằm đánh giá khách quan, toàn diện chất lượng hoạt ... công tác tra hoạt động phạm giáo viên trường trung học phổ thông tỉnh Kiên Giang để trình bày vài kinh nghiệm nhỏ, kiến giải hầu mong góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao chất lượng hoạt động phức...
 • 21
 • 1,029
 • 8

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
... Bài học kinh nghiệm: - Hiệu giáo dục trường học thể chất lượng dạy -học, chất lượng giáo dục Vì vậy, chất lượng dạy -học, chất lượng giáo dục phải mối quan tâm hàng đầu cán quản công tác quản ... viên loại hình) trở ngại lớn việc giải toán nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường III MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Xây dựng, trì, củng cố lề lối ... trở ngại thêm nhiều Trong phạm vi đề tài đề cập: Một số giải pháp quản chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục , xin nêu số khó khăn sau: Một vài nét đặc điểm đơn vị khó khăn nhà trường: ...
 • 24
 • 2,069
 • 49

sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm trong công tác hoạt động đội

sáng kiến kinh nghiệm một số kinh nghiệm trong công tác hoạt động đội
... thấy có 1/2 số Liên đội hoàn thành tốt công tác đội nhà trờng, lại 1/2 Liên đội hoàn thành công tác đội mức trung bình số Liên đội cha quan tâm đến hoạt động Đội nhà trờng Sở dĩ nh số TPTĐ cha ... bỏ hoạt động Đội phải có nhà trờng nh : Sinh hoạt báo đội hay thi , vui chơi giải trí em sợ làm ảnh hởng tới học tập Riêng trờng THCS Xi Măng, hoạt động Đội nhà trờng thực đợc coi trọng hoạt động ... hoạt động đoàn Đội nhà trờng Theo kế hoạch chung Liên đội kết hợp với Ban chấp hành Đoàn trờng, đạo theo dõi hoạt động chi đội, tiếp thu ý kiến, đề xuất anh chị phụ trách để điều chỉnh hoạt động...
 • 15
 • 279
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp

Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp
... sáng kiến kinh nghiệm năm học : Một số kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp Mong chia sẻ nhận đóng góp chân tình từ thầy giáo, cô giáo III- MỤC ĐÍCH VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Tôi viết sáng kiến ... gắng phấn đấu làm tốt vai trò, nhiệm vụ giáo viên chủ nhiệm lớp -3- II- BIỆN PHÁP THỰC HIỆN Công việc giáo viên chủ nhiệm lớp vô vàn, thống kê hết Trong sáng kiến kinh nghiệm này, sâu vào nội dung ... để đưa vào sáng kiến kinh nghiệm - 15 - Nếu có thêm hình ảnh sáng kiến kinh nghiệm có tính thuyết phục V BÀI HỌC KINH NGHIỆM Theo tôi, muốn trở thành nhà sư phạm, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi,...
 • 16
 • 1,307
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học

sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm trong công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học
... IV.BÀI HỌC KINH NGHIỆM Từ kết đạt thân rút số học kinh nghiệm công tác xây dựng sở vật chất nhà trường sau: Một là: Người cán quản lý người hiệu trường phải làm tốt công tác tham mưu Có làm tốt công ... Thực tốt công tác xã hội hoá giáo dục mầm non Làm tốt công tác xã hội hoá việc làm vô cần thiết công tác xây dựng sở vật chất nhà trường Nếu dựa vào đóng góp nhân dân xây dựng sở vật chất để đáp ... cháu học tốt Sau nhiều lần suy nghĩ, đến định chọn tìm đường để giải khó khăn sở vật chất trước mắt mà nhà trường cần giải Đây lý chọn đề tài: "Một số kinh nghiệm công tác xây dựng sở vật chất trường...
 • 11
 • 849
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật học hòa nhập, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Năm học 2011 2012

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số kinh nghiệm trong công tác quản lý, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục kỹ năng sống cho trẻ khuyết tật học hòa nhập, tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, Năm học 2011 2012
... tác quản lý, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ khuyết tật học hòa nhập, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật năm học 2011- 2012. ” ... đơn vị, góp phần không ngừng nâng cao chất lượng công tác giáo dục kỹ sống cho trẻ khuyết tật học hòa nhập, trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật năm học 2011- 2012. ” để ... sách quốc gia giáo dục trẻ khuyết tật Phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục trẻ khuyết tật Phát triển hệ thống hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật Nâng cao lực quản giáo dục trẻ khuyết tật tăng cường...
 • 42
 • 573
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: kiến nghị về một số tồn tại trong công tác tổ chức bộ máy kế toánmột vài yêu cầu trong công tác khử độ lệch thực tế và trường khửsáng kiến kinh nghiệm đã sửa một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớpsang kien kinh nghiem trong cong tac chu nhiem lop thcssang kien kinh nghiem trong cong tac chu nhiem thcssáng kiến kinh nghiệm trong công tác thủ quỹsáng kiến kinh nghiệm trong công tác độisáng kiến kinh nghiệm trong công tác tổng hợpsáng kiến kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớpbáo cáo sáng kiến kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chínhsang kien kinh nghiem trong cong tac chu nhiem lop 2sáng kiến kinh nghiệm trong công tác văn thư lưu trữ trường thptsang kien kinh nghiem trong cong tac chu nhiem quan li hoc sinh thptsang kien kinh nghiem trong cong tac chu nhiem lop tieu hovmột số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớpNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảtieu luan bds2003Bài 11: axit photphoric và muối photphat (Hóa 11)24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh39 TNH kinh phap an thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu hotính toán hồ nước máiVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDF17 THP KARATE cận CHIẾN tự DO74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũKỹ thuật trình bày văn bản05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013