Biện pháp quản lý nợ công của Việt Nam, thành tựu và những vấn đề còn tồn tại

báo cáo Các biện pháp quản nợ côngViệt nam

báo cáo Các biện pháp quản lý nợ công ở Việt nam
... chế công tác quản nợ công Việt Nam .16 2.3.1 Thành tựu 16 2.3.2 Hạn chế 17 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NỢ CÔNG VIỆT NAM .18 3.1 Hoàn thiện pháp chế quản nợ công ... Các biện pháp quản nợ công Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Đưa số khái niệm nợ công, chất nợ công tác động nợ công kinh tế Là đề tài đánh giá tổng quan tình hình sử dụng quản nợ công Việt ... sinh nợ công nợ công có ba loại nợ công từ vốn vay ODA, nợ công từ vốn vay ưu đãi nợ thương mại thông thường Theo trách nhiệm chủ nợ nợ công phân loại thành nợ công phải trả nợ công bảo lãnh Nợ công...
 • 28
 • 149
 • 1

ốn mươi năm nghiên cứu đào tạo Đại học lưu trữ ở Việt Nam - thành tựu những vấn đề đặt ra

ốn mươi năm nghiên cứu và đào tạo Đại học lưu trữ ở Việt Nam - thành tựu và những vấn đề đặt ra
... niém thQ 40 ngày thành làp ngành dao tao dai hpc Luu irQ d Viét Nam (1967 - 2007) va IO nàm thành làp Khoa Luu trQ hpe va Quàn tri vàn phdng, Trudng Dai hpc Khoa hpc Xà bòi va Nhàn vàn lo chQc Hói ... nghién cuu va tao dai hpc Luu trQ d Viét Nam- Thành luu va nhQng vàn de dàt ra' ' de nhìn lai chàng dudng xày dung va phàl Irièn dà qua, dành già dùng nhQng thành luu dà dal dupe cQng nhu nhQng tón ... Viét Nam Ve nghién eùu khoa hpc: Cóng làc nghién cQu khoa hpc dà dupe trièn khai tQ mdi thành làp Bó Luu trQ hpc cho dén DAI HOC QUÓC GIÀ nr- TRUNG TÀM THÒNG TIN THU VIÉNj ^-w / ly '-^ - r /...
 • 7
 • 192
 • 0

Luận văn Giải pháp đề xuất để quản nợ công của Việt Nam trong thời gian tới pptx

Luận văn Giải pháp đề xuất để quản lý nợ công của Việt Nam trong thời gian tới pptx
... giới Đề án thuyết Tài - Tiền tệ Đỗ Như Sơn – CQ523072 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Luận văn Giải pháp đề xuất để quản nợ công Việt Nam thời gian tới Luận văn Giải ... Working Paper 15795 47 Đề án thuyết Tài - Tiền tệ Đỗ Như Sơn – CQ523072 MỤC LỤC Luận văn Giải pháp đề xuất để quản nợ công Việt Nam thời gian tới 48 Đề án thuyết Tài - Tiền ... tính công liên thếhệvề gánh nặng nợ công quản nợ công ViệtNam hiệu quả, cần phải cải thiện tốt thời gian tới 2.3.2 Tác động tới xuất Tác động khủng hoảng nợ công châu Âu đến kinh tế Việt Nam...
 • 50
 • 417
 • 2

THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM NHẰM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM NHẰM ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ
... trạng kinh tế tình hình quản nợ công Việt Nam - Trên sở phân tích thực trạng quản nợ công nay, nhóm tác giả đề xuất giải pháp góp phần tăng cường quản nợ công nhằm ổn định kinh tế ... Tăng cường công tác quản nợ công nhằm ổn định kinh tế bao gồm chương: Chương 1: thuyết chung quản nợ công Chương 2: Thực trạng quản nợ công Việt Nam Chương 3: Giải pháp tăng ... Chương 3: Giải pháp tăng cường quản nợ Việt Nam nhằm ổn định kinh tế CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ QUẢN LÝ NỢ CÔNG 1.1 Tổng quan nợ công 1.1.1 Khái niệm nợ công Nợ khoản vay phải trả, bao...
 • 98
 • 287
 • 0

Báo cáo khoa học " MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM " potx

Báo cáo khoa học
... gia bị đe doạ Bên cạnh đó, tình trạng nợ công tác quản nợ công Việt Nam số bất ổn như: công tác rà soát, thống kê số liệu văn quy phạm pháp luật quản nợ chưa đầy đủ đồng bộ; việc giải ngân ... kế hoạch7, tính khoản chưa cao; công tác quản nợ có phân tán nợ nước nợ nước ngoài; thị trường có nhiều biến động gây khó khăn cho việc cấu lại nợ 3- Một số kiến nghị Trước diễn biến phức ... ta bất cập công tác quản nợ công Theo số liệu Bộ Tài chính, ước tính tổng số nợ công Việt Nam đến cuối năm 2009 khoảng 44,7% GDP Trong đó, nợ Chính phủ chiếm 35,4% GDP; nợ Chính phủ bảo lãnh...
 • 8
 • 427
 • 4

Quản nợ côngviệt nam thực trạng giải pháp

Quản lý nợ công ở việt nam thực trạng và giải pháp
... Trên sở đó, nhóm chúng em thực đề tài: Quản nợ công Việt Nam: Thực trạng giải pháp nhằm cung cấp nhìn tổng quát công tác quản nợ công nước ta số góp ý nhằm hoàn chỉnh công tác quản I ... phát triển Việt Nam 16 2.3 Về công cụ quản 17 Đánh giá tình trạng nợ công công tác quản nợ công 17 3.1 Những kết đạt .17 3.2 Những tồn quản nợ 19 III Giải pháp ... đất nước, quản nợ an toàn, hiệu Do đó, Luật quản nợ công tạo khung pháp để nâng cao hiệu quản lý, xác định rõ nội dung quản chủ đạo phạm vi quản nợ công, mục đích vay nợ, trách...
 • 30
 • 2,500
 • 7

vai trò của kiểm toán nhà nước trong quản nợ công của việt nam hiện nay

vai trò của kiểm toán nhà nước trong quản lý nợ công của việt nam hiện nay
... ro quản nợ công Thực trạng nợ công Việt Nam Kiểm toán nhà nước vai trò kiểm toán nhà nước việc quản nợ công Việt Nam Sơ lược kiểm toán nhà nước Vai trò kiểm toán nhà nước quản nợ công ... quan Nợ công vai trò nợ công đất nước Phân loại nợ công Một số khái niệm quan điểm nợ công Đặc trưng nợ công Vai trò nợ công Vấn đề quản nợ công Việt Nam Sự cần thiết quản nợ công Việt Nam ... hoảng nợ công số nước giới phải đối mặt Nhận thấy tầm quan trọng kiểm toán nhà nước vai trò quản nợ công Việt Nam, đề tài tập trung tìm hiểu vai trò kiểm toán nhà nước việc quản nợ công Việt...
 • 33
 • 446
 • 0

Hoàn thiện công tác quản nợ công của Việt Nam đ́ên năm 2020

Hoàn thiện công tác quản lý nợ công của Việt Nam đ́ên năm 2020
... tình hình quản nợ công đƣa nhƣng giải pháp đến năm 2020 nợ công Việt Nam Phạm vi nội dung: Nghiên cứu cục quản nợ tài đối ngoại thuộc Bộ Tài Chính nợ công Việt Nam gồm: Nợ phủ, Nợ đƣợc phủ ... Một số tồn tại, hạn chế công tác quản nợ công: 33 2.4 Nguyên nhân hạn chế 36 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÍ NỢ CÔNG CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 39 3.1 Quan ... định lỡ hội Tóm lại, yêu cầu quản nợ công đòi hỏi cấp thiết phải sớm tạo lập hoàn thiện khung khổ pháp phục vụ công tác quản nợ, đƣa công tác quản nợ công vào nếp, góp phần thực thắng...
 • 78
 • 372
 • 3

problem based learning) – lợi ích những vấn đề còn tồn tại áp dụng thực tế trong việc giảng dạy môn học công nghệ sản xuất sạch hơn tại trường đại học kỹ thuật công nghệ TP HCM

problem based learning) – lợi ích và những vấn đề còn tồn tại áp dụng thực tế trong việc giảng dạy môn học công nghệ sản xuất sạch hơn tại trường đại học kỹ thuật công nghệ TP HCM
... dụng phương pháp này? II Mục ích nghiên cứu Đề tài tập trung vào vấn đề - Áp dụng giảng dạy môn Công Nghệ Sản Xuất Sạch Hơn: đặc điểm môn học, áp dụng việc giảng dạy phương pháp đặt vấn đề vào ... chuyên môn nhiều Môn học bắt đầu giảng dạy khoảng 10 năm trở lại Do vậy, áp dụng PBL vào công tác giảng dạy môn học Công Nghệ Sản Xuất Sạch Hơn điều thực cần thiết Nhưng áp dụng nào, thuận lợi khó ... pháp giảng dạy đặt vấn đề (Problem based learning): định nghĩa, mục ích, phương pháp, lợi ích, ý nghĩa, phạm vi áp dụng, thuận lợi khó khăn việc giảng dạy phương pháp + Áp dụng phương pháp giảng...
 • 13
 • 416
 • 0

Giải pháp hoàn thiện chính sách quản nợ côngviệt nam giai đoạn 2011 2015 tầm nhìn đến 2020

Giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý nợ công ở việt nam giai đoạn 2011 2015 và tầm nhìn đến 2020
... 2 Giải pháp hoàn thiện sách quản nợ công Việt Nam giai đoạn 20112 015 tầm nhìn đến 2020MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nợ công trở thành vấn đề quan trọng phức tạp kinh tế quốc gia toàn cầu giai ... đến đề tài Giải pháp hoàn thiện sách quản nợ công Việt Nam giai đoạn 2011- 2015 tầm nhìn đến 2020 , Tác giả biết có số công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề luận thực tiễn liên quan đến ... trả nợ 1.1.3 Quản nợ công 1.1.3.1 Mục tiêu tầm quan trọng quản nợ công Quản nợ công trình thiết lập thực chiến lược quản nợ nhằm đạt mục tiêu quản nợ thời kỳ Mục tiêu quản nợ công...
 • 135
 • 999
 • 3

Pháp luật về quản nợ côngviệt nam trước yêu cầu phát triển bền vững

Pháp luật về quản lý nợ công ở việt nam trước yêu cầu phát triển bền vững
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT LU TH HIN PHáP LUậT Về QUảN Nợ CÔNG VIệT NAM TRƯớC YÊU CầU PHáT TRIểN BềN VữNG Chuyờn ngnh: Lut kinh t Mó s: 60 38 50 LUN VN THC S LUT HC ... 1.2 Nhng lun v qun n cụng trc yờu cu phỏt trin bn vng 1.2.1 Khỏi nim qun n cụng cú th nhn thc y v khỏi nim qun n cụng, cú l cn bt u t khỏi nim qun V thuyt, qun l mt dng ... hp ca cỏc tip cn v quan nim v qun lch s t tng qun lý, cú th tng hp v rỳt nh ngha v qun nh sau: Qun l tỏc ng cú ý thc, bng quyn lc, theo quy trỡnh ca ch th qun ti i tng qun ...
 • 98
 • 251
 • 1

Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản nợ côngViệt Nam

Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản lý nợ công ở Việt Nam
... TRẠNG VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỢ CÔNG VIỆT NAM 72 3.1 Quản nợ công Việt Nam 72 3.1.1 Nợ công Việt Nam năm qua 72 3.1.2 Quản nợ công Việt Nam ... việc quản nhà nước phát triển chiến lược nợ công Kiểm toán khung pháp nợ công Kiểm toán cấu quản nợ công Kiểm toán chiến lược quản nợ công Kiểm toán hoạt động quản nợ công Kiểm toán ... chức kiểm toán quản nợ công; (2) đánh giá, kiến nghị quản nợ công (3) Công khai kết kiểm toán quản sử dụng nợ công 2.2.5.1 Tổ chức kiểm toán quản nợ công Đây vai trò KTNN quản nợ công...
 • 146
 • 319
 • 0

Tóm tắt luận án Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản nợ côngViệt Nam

Tóm tắt luận án Vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong quản lý nợ công ở Việt Nam
... kiểm toán, thực kiểm toán lập báo cáo kiểm toán Chuẩn bị kiểm toán Thực kiểm toán Lập báo cáo kiểm toán Việt Nam nay, KTNN chưa xây dựng quy trình riêng để kiểm toán nợ công mà vào kiểm toán ... THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG QUẢN LÝ NỢ CÔNG VIỆT NAM 3.1 Quản nợ công Việt Nam 3.1.1 Nợ công Việt Nam năm qua Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nợ công 404.556 ... nghị quản nợ công công khai kết kiểm toán quản sử dụng nợ công Trên sở kinh nghiệm vai trò KTNN nước giới quản nợ công lấy ví dụ nước có trình độ quản nợ công tiên tiến Mỹ, nước có công...
 • 12
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp quản lý nợ công ở việt namchính sách cơ chế và biện pháp quản lý nhập khẩu của việt nam hiện nayưu điểm và những vấn đề còn tồn tại trong công tác gia công may mặc xuất khẩu ở xí nghiệp may xuất khẩu lạc trunggiải pháp hoàn thiện chính sách quản lý nợ công ở việt nam giai đoạn 2011 2015 và tầm nhìn đến 2020mở đầuquản lý nợ công ở việt namtăng cường quản lý nợ công ở việt namtiểu luận quản lý nợ công ở việt namnợ công và quản lý nợ công ở việt namtình hình nợ công và quản lý nợ công ở việt namthực trạng nợ công và quản lý nợ công ở việt namtình hình quản lý nợ công ở việt namthực trạng quản lý nợ công ở việt nammột số khuyến nghị về hoạt động vay nợ và quản lý nợ công ở việt namtương lai nợ công của việt nam xu hướng và thử tháchquan điểm của đảng cộng sản việt nam về giải quyết những vấn đề xã hội trong thời kì đổi mớiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ