Bài tập estelipit hay

Bài tập estelipit hay

Bài tập estelipit hay
... thường? A (C15H31COO)3C3H5 B (C17H31COO)3C3H5 C C15H31COOC3H5(OOCC17H35)2 D (C17H35COO)3C3H5 BÀI TẬP Dạng toán thủy phân este Câu 1: Cho gam este axit cacboxylic no đơn chức ancol no đơn chức ... natri axetat etanol Vậy E có công thức là: A CH3COOCH3 B CH3COOC2H5 C C 2H5COOCH3 D HCOOCH3 Học tập vấn đề thái độ khiếu (Georgi Lozanov) Con đường thành công không chứa dấu chân kẻ lười biếng ... đơn chức, chưa no C no, đa chức D đa chức, no Câu 60: Este sau không thu phản ứng axit ancol Học tập vấn đề thái độ khiếu (Georgi Lozanov) Con đường thành công không chứa dấu chân kẻ lười biếng...
 • 14
 • 296
 • 0

BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY

BAI TAP ESTELIPIT THEO MUC DO CO DAP ANRAT HAY
... học) công thức ba muối : A CH2=CH-COONa, HCOONa CH ≡ C-COONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C HCOONa, CH ≡ C-COONa CH3-CH2-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa Câu 42: Cho axit salixylic ... CH3CHO, CH3COONH4, CH3COOH, CH3COOC2H5 B C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO, CH3COO-C2H5 C CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5 D CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOC2H5 Câu 72: Khi thủy phân este HCOOC(CH3)=CH2 ... là: A CH2=CH-COOCH3 B CH3COOCH=CH2 C HCOOCH=CH-CH3 D HCOOCH2CH=CH2 Câu 67: Cho sơ đồ sau: C4H10→X→Y→CH3COOC2H5 X, Y là: A CH4, CH3COOH B C2H4, C2H5OH C C2H4, CH3COOH D CH3COOH, CH3COONa Câu 68:...
 • 9
 • 1,391
 • 49

Hướng dẫn làm bài tập Project hay đồ án môn học

Hướng dẫn làm bài tập Project hay đồ án môn học
... - Ưu khuyết điểm chương trình, đồ án - Đánh giá kết thực hiện: phần hoàn thành, phần chưa ? - Hướng mở rộng chương trình ? Phần 7: Tài liệu tham khảo - Liệt kê ... chứa toàn chương trình nguồn project o Thư mục chứa file thi hành EXE file thư viện (Lib, DLL,…), có o Thư mục chứa toàn chương trình cài đặt project (nếu cần phải setup) o ... mà Project có tham khảo, có Lưu ý: không nộp file trung gian trình biên dịch NCB, OPT, PCH, … Các lưu ý khác: - Nếu chương trình có sử dụng công cụ khác (không phải thư việc chuẩn ngôn ngữ) hay...
 • 2
 • 982
 • 1

bài tập 12 hay và khó

bài tập 12 hay và khó
... 54,6 s Khoảng cách RBX A0 ? d Vào thời điểm chuỗi pơlipeptit tổng hợp RBX thứ chứa 300 aa chuỗi pơlipéptit tổng hợp RBX cuối chứa aa?vào thời điểm giây thứ RBX thứ 12 tính từ lúc RBX bắt đầu tiếp ... cần mmơi trường cung cấp 5820 Nu tự a xác định chiều dài gen B b b Tính số lượng loại Nu gen B 12 Mạch đơn thứ cảu gen có 10% A, 30%G Mạch đơn thứ hai có 20%A a Khi gen nhân đơi cần tỉ lệ % loại ... có 998 aa Gen có tỉ lệ A/G 2/3 Một đột biến xảy làm cho tỉ lệ A/G = 66,58% chiều dài gen khơng thay đổi Đột biến thuộc dạng đột biến nà liên quan đến cặp Nu 11 Gen B bị đột biến đoạn gồm hai mạch...
 • 3
 • 1,508
 • 33

Kho bài tập Pascal - Hay

Kho bài tập Pascal - Hay
... ',kqua); Readln; End BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài tập 6.11: Viết chương trình nhập vào xâu ký tự từ bàn phím Tìm in hình từ có độ dài lớn xâu Gợi ý: Tách từ để so sánh (xem tập 5) Bài tập 6.12: Viết chương ... c Đầu câu in hoa Bài tập 6.17: Viết chương trình thực phép nhân số nguyên lớn Gợi ý: - Viết hàm để nhân số lớn với số có chữ số - Áp dụng hàm tính tổng số lớn (xem tập 10) Bài tập 6.18: Viết chương ... S.') Else Writeln('Diem P nam ngoai da giac S.'); Readln; End BÀI TẬP TỰ GIẢI Bài tập 7.4: Viết chương trình nhân hai số phức c1, c2 Bài tập 7.5: Viết chương trình quản lý điểm thi học phần sinh...
 • 60
 • 13,463
 • 178

TUYỂN tập 200 bài tập hóa HAY và KHÓ

TUYỂN tập 200 bài tập hóa HAY và KHÓ
... lọc tập hay khó để rèn giũa thêm Việc tiếp cận với tập giúp em có nhanh nhạy xử lý tập phức tạp Chuỗi tuyển tập tập hay khó bao gồm tài liệu sau: Tuyển tập 100 tập hóa hay khó (2 tập) (đã mắt tập ... cơ) Tuyển tập 200 câu hỏi lý thuyết hóa hay khó (2 tập) (dự kiến mắt 20/05) Tuyển tập 500 toán điển hình đề thi đại học (10 tập) (dự kiến mắt tập 1,2 25/05) Tuyển tập 123 tập vật lý hay khó (dự ... hơn, khó xác định phản ứng hết hay dư ta nên sử dụng cách thứ Câu 12: Đ|p |n B n ol n ol n ol Dung dịch Y có K+, Na+, HCO ,Cl- GSTT GROUP – SHARING THE VALUE Tuyển tập 100 tập hóa hay khó – tập...
 • 20
 • 13,864
 • 147

Bài tập Ancol (Hay)

Bài tập Ancol (Hay)
... số mol CO2 = : Vậy ete tạo từ : a ancol etylic b ancol metylic; ancol iso-propylic c ancol metylic; ancol n – propylic d Tất 51 Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic với H= 80% Hấp thụ hoàn ... hh X gồm ancol etylic ancol Y thuộc dẫy đồng đẳng ancol etylic, cho 0.76 gam X tác dụng hết với Na thấy thoát 0,168 lít khí (đkc), cho biết tỉ lệ số mol ancol etylic ancol Y 2:1, CTPT ancol Y ... ngẫu nhiên ete số ete đốt cháy hoàn toàn thu 6,6g CO2 3,6g H2O X, Y là: a Hai ancol đơn chức no b CH3OH; C2H5OH c Hai ancol đơn chức có số C d C2H5OH, C3H7OH 49.Một hỗn hợp X gồm Metanol, Etanol,...
 • 2
 • 1,948
 • 131

bai tap li hay de

bai tap li hay de
... P = UI hay P = U2 = Z C F v mH 10 U2 R + (Z L ZC )2 Vy P max v ch khi: R = Z L Z C hay R = Z C (doZ L = 2Z C ) 10 D mF v H 10 Khi ú, tng tr ca mch l Z = Z C = 100 C = U = 100 2() Hay I 1 ... Tớnh giỏ tr cc i ú Hng dn gii : Cc tr li n quan n in ỏp cc i : R + ZC U ZL = R + ZC -Khi L thay i, C v f khụng i UL cc i thỡ vi ULmax = ZC R -Khi C thay i, L v f khụng i UC cc i thỡ Z C = ... ỏp hai u mch u = 120 cos100 t (V) in tr R = 50 , L l cun dõy thun cm cú L = H , in dung C thay i c.Thay i C cho in ỏp hai u on mch nhanh pha hn hai u t mt gúc Tỡm C 4 1000 10 10 104 àF A...
 • 26
 • 216
 • 0

bai tap hoa hay nhat de

bai tap hoa hay nhat de
... chức, mạch hở CnH2n+2O Số ancol = 2n – với n n〈6 CƠNG THỨC 20 Số đồng phân andehitl no đơn chức, mạch hở CnH2nO Số andehit = 2n – với n n〈7 CƠNG THỨC 21 Số đồng phân axit cacboxylic no đơn chức, ... thời gian người ta thu được 104,8 gam hỡn hợp rắn A gờm Fe,FeO,Fe2O3 và Fe3O4 Hòa tan hoa n toàn A HNO3 dư thu được dung dịch B và 12,096 lit hỡn hợp khí NO và NO2 (đktc) có ... H2SO4 mol O2- mmuối sunfat = moxit + 80.nH SO4 (15) * Chú ý: Áp dụng cơng thức kim loại khơng thay đổi hố trị BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài (Câu 45 – TSĐH – khối A – 2007 – mã đề 182): Hòa tan hồn tồn...
 • 14
 • 411
 • 4

Bài tập hóa hay (tải ngay)

Bài tập hóa hay (tải ngay)
... chất oxi hóa hay chất khử? 1/ CH2 = CH2 + H2  → CH3 CH3 2/ CH2 = CH2 + Br2  → CH2Br CH2Br A (1) (2): Chất khử B (1): Chất khử -(2):Chất oxi hóa C (1) (2): Chất oxi hóa D (1): Chất oxi hóa – ... chất oxi hóa hay chất khử? 1/ CH2 = CH2 + H2  → CH3 CH3 2/ CH2 = CH2 + Br2  → CH2Br CH2Br A (1) (2): Chất khử B (1): Chất khử -(2):Chất oxi hóa C (1) (2): Chất oxi hóa D (1): Chất oxi hóa – ... II Câu 9: Người ta thực biến hóa sau loại phản ứng nào? Dùng biến hóa: C2H4 ® C2H5OH dùng phản ứng: I/ Hydrat hóa II/ Thủy phân ® (C2H5)2O dùng phản ứng: Dùng biến hóa: C2H5OH III/Đehydrat IV/...
 • 25
 • 294
 • 3

Unit 4 +7 bài tập cực hay

Unit 4 +7 bài tập cực hay
... +II+III+IV 1b 2d 3d 4b 5c 6b 7a 8c 9c 10d 15a 16c 17a 18b 19d 20c 11a 12d 13c 14b Week : UNIT : SPECIAL EDUCATION Period : Aims Consolidation the grammar and vocabulary in unit A/ TU LUAN I/ GIVE ... CHOICE 1b 2c 3c 15d 16a 17c 4a 18d 5c 19c 6b 20b 7a 8d 9c 10c 11a 12d 13b 14d Week : UNIT THE MASS MEDIA Period : Aims : Ss can consolidate their knowledge in this unit thoroughly doing exercise ... 10 I haven’t visited her since 2000 II/ MULTIVE CHOICE 1b 2b 3c 4a 5c 6c 7b 14d 15c 16b 17c 18a 19b 20d 8b 21c 9c 22a 10d 23c 11b 24c 12b 25b 13c 26d ...
 • 14
 • 1,125
 • 14

bài tập PH (hay)

bài tập PH (hay)
... 11,65g 13,22 D Đáp án khác Câu 15: Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 có pH = với V2 lit dung dịch NaOH có pH = 12 để dung dịch có pH = 4, tỷ lệ V1: V2 có giá trị nào: A 99:101 B 101:9 C 9:11 D Tỉ lệ ... tích để dung dịch thu có pH= 13: A VX:VY=5:4 B VX:VY=5:3 C VX:VY=4:5 D Đáp án khác Câu 17: Trộn 50ml dung dịch HCl với 50ml dung dịch NaOH có pH = 13 thu dung dịch X có pH = Nồng độ mol dung dịch ... Gía trị pH dung dịch X là: A B C D Câu 20: Đáp án sau đâylà sai A pH + pOH = 14 B [H+] = 10a pH = a C [H+] [OH-] = 10-14 D pH = - lg[H+] Trang 2/2 - Mã đề thi 132 ...
 • 2
 • 436
 • 14

1 số bài tập cực hay luôn

1 số bài tập cực hay luôn
... HNO = 3a + 0 ,1 ; nH = Suy ta có : 19 ,2 + 63(3a + 0 ,1) = 242a + 3a + 0 ,1 × + 30 ×0 ,1 18 Giải : a = 0,27 ⇒ n HNO3 = 0, 91 mol 0, 27 ×232 = 20,88 ( gam ) 20,88 − 19 , = 0 ,10 5 mol Theo pư (1) (2) ta có ... 8,8 = 0, 055 (1) Ta có : 0,25x + 0,5y = 16 0 Pư phần 2: 10 FeSO4 + 2KMnO4 + H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + H2O 0,5x → 0,1x Ta có : 0,1x = 0, 01 ⇒ x = 0 ,1 ( mol) (2) Thay (2) vào (1) ta : y = ... + 10 HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 3H2O + NO2 ↑ 0 ,1 mol → 0 ,1 mol 2NO2 + ½ O2 + H2O → 2HNO3 Bđ: 0 ,1 0, 017 5 (mol) Pư: 0,07 0, 017 5 0,07 (mol) Spư: 0,03 0,07 (mol) 2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2 0,03 → 0, 015 0, 015 ...
 • 5
 • 216
 • 0

Xem thêm