3. TIENG ON VA CON NGUOI CHUONG 3 (1)

3. TIENG ON VA CON NGUOI CHUONG 3 (1)

3. TIENG ON VA CON NGUOI CHUONG 3 (1)
... 105 115 105 110 115 125 115 120 130 135 115 120 100 105 115 125 110 120 115 120 115 120 Cao 130 120 125 120 120 125 120 120 135 125 140 125 110 135 130 130 130  *** Tiếng ồn dụng cụ gia đình ... 3. 1 Khái niệm tiếng ồn - Tiếng ồn âm giá trị, không phù hợp với mong muốn người nghe - Có hai loại tiếng ồn là: tiếng ồn khí động tiếng ồn va chạm - Tiếng ồn tổng hợp ... đo 10 phút cường độ dòng xe 1000 – 30 00xe/h -20 phút cường độ dòng xe 500 – 1000xe/h -30 phút cường độ dòng xe 500xe/h -Khi chưa rõ cường độ dòng xe đo từ 20 – 30 h -Tốc độ lấy số liệu đo: 1s/1...
 • 28
 • 439
 • 0

Môi trường con người - Chương 3 pdf

Môi trường và con người - Chương 3 pdf
... hàng ngày (kcal) 3. 318 3. 133 3. 261 2.528 2.495 2.188 2.082 Lợng calo có từ nguồn gố động vật phần ăn hàng ngày (Kcal) (%) 1 .32 4 40 1.102 35 1.190 15 433 17 236 9.4 141 6.4 124 6.7 - Thức ăn đòi ... niên Mẹ cho bú Nhu cầu lợng ngày (kcal) 1. 230 1.970 3. 050 3. 200 3. 200 Lợng protid cần thiết (kcal) (%) 24 7.8 29 5.9 61 8.0 34 4.25 76 9.5 - Suy dinh dỡng, bội dinh dỡng Suy dinh dỡng xảy phần ... đô thị theo năm tỷ lệ vớ dân số nớc (%) 1960 15.1 1965 17 .3 1970 21.4 1989 20 .3 19 93 19.5 1994 19.9 1996 21.4 3. 5 Các nhu cầu khác ngời 3. 5.1 Nhu cầu học tập Là nhu cầu thiết yếu ngời nằm hoàn...
 • 8
 • 210
 • 0

Tài liệu Môi trường con người - chương 1 pdf

Tài liệu Môi trường và con người - chương 1 pdf
... TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO LIỆ KHẢ STT GS Mai Đình Yên tập thể tác giả, Con người môi trường, , NXBGD Nguyễn Thị Ngọc Ẩn, 19 99, Môi trường Con người Tủ sách trường Đại học ... http://www.wri.org N ỘI DUN G b Chương 1: Môi trường tài nguyên trườ b Chương 2: Con người phát triển người ngườ phá triể củ ngườ b Chương 3: Sự tương tác người môi Sự tá giữ ngườ trường trườ b Chương 4: Cách ... Khoa học môi trường, Nxb Giáo dục, 2002 , Hoàng Hưng - Nguyễn Thị Kim Loan, Con người môi trường, NXB Đại học quốc gia Môi trường không khí, Phạm Ngọc Đăng, NXB KHKT, 19 97 Luật Bảo vệ môi trường, ...
 • 67
 • 369
 • 5

Tài liệu Môi trường con người - chương 2 pptx

Tài liệu Môi trường và con người - chương 2 pptx
... khả điều khiển môi trường, sử dụng nguồn tài nguyên để sản xuất thêm nguồn tài nguyên khác bắt đầu tác động vào môi trường đô thị hóa cách 6000 năm người bắt đầu làm thoái hóa môi trường GV: Nguyễn ... QUÁ TRÌN H PHÁT TRIỂN CỦA CON N GƯỜI Quá trình phát triển (tt) Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại GV: Nguyễn Chí Hiếu Tác động đến môi trường qua giai đoạn tiến ... với trồng trọt động vào môi trường gia tăng khả tác GV: Nguyễn Chí Hiếu Tác động đến môi trường qua giai đoạn tiến hóa (tt) N gười đứng thẳng – Homo Erectus (cách 1,8 triệu – 20 0.000 năm) Biết...
 • 33
 • 303
 • 1

tóm tắt môi trường con người chương 2

tóm tắt môi trường và con người chương 2
... với môi trường mà tồn Không có sống môi trường sống môi trường mà không thích hợp, thích ứng Chương 2: Môi trường ngườiPage  Con người có đặc thù cấu tạo, chức quan hệ đặc biệt với môi trường môi ... CHƯƠNG MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI I QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA CỦA LOÀI NGƯỜI Bộ động vật linh trưởng Người vượn Người khéo léo Người đứng thẳng Người cận đại Người đại II CÁC HÌNH ... tới đói Tóm lại giai đoạn này, người sử dụng công cụ ngày phức tạp biết sử dụng lửa Bắt đầu sử dụng động vật làm thức ăn tăng khả tác động vào môi trường NGƯỜI CẬN ĐẠI Chương 2: Môi trường ngườiPage...
 • 18
 • 342
 • 0

Môi trường con người - Chương 7 docx

Môi trường và con người - Chương 7 docx
... bảo vệ môi trờng- NXB ĐH GDCN Lê Văn Khoa 1995 - Môi trờng ô nhiễm - NXB GD Nguyễn Văn Tuyên 19 97 - Sinh thái Môi trờng - NXB GD Hán Văn Ninh 2004 - Bài giảng Môi trờng ngời - Khoa KHTN - ĐHTN ... trình Môi trờng ngời - NXB Thống kê Tăng Văn Đoàn- Trần Đức Hạ 200 1- Kỹ thuật môi trờng - NXB Giáo dục Mai Đình Yên 1990 - Cơ sở Sinh thái học - ĐHTH Hà Nội Cao Liên, Trần Đức Viên 1990 - Sinh ... 65 65 72 74 76 79 80 82 83 83 84 91 97 99 100 101 101 102 104 108 110 Câu hỏi gợi ý Chơng 1-2 1/ Mục đích môn học Môi trờng ngời 2/ Đối tợng nghiên cứu môn học 3/ Môi trờng gì? Có loại môi trờng?...
 • 13
 • 187
 • 1

Môi trường con người - Chương 6 docx

Môi trường và con người - Chương 6 docx
... 1.170,00 61 ,00 571,00 370.000,00 70.000,00 2 .60 0,00 6. 400,00 6, 00 0,01 3,31 0,01 ...
 • 18
 • 242
 • 0

Môi trường con người - Chương 5 potx

Môi trường và con người - Chương 5 potx
... 44.314,0 8.312,0 8 95, 0 5. 262,0 5. 978,0 18.736,0 2.6 35, 0 2.496,0 Rừng Diện tích (%) 18,8 2,0 11,9 13 ,5 42,3 5, 9 5, 6 8.630,9 1.688 ,5 22,7 1.426,8 1.490,1 3.396,7 52 7,6 78 ,5 19,6 0,3 16 ,5 17,3 39,4 6,1 ... 37.7 75 1991 20. 257 1992 40.209 1993 21.688 1994 14.436 19 95 25. 898 6,06% 16,22% 14,79% 13,66% 21,73% 11,21% 0,01% 0,12% 0,00% 0,06% 0,12% 0,01% 7,69% 3,97% 4,23% 21,89% 1,29% 0 ,54 % 5, 88% 15, 61% ... (c) 49 14 38 31 17 52 71 12 17 50 24 26 14 16 70 64 24 12 56 20 24 49 17 34 (a): mật độ dân số biển < 75 ngời/km2, mật độ giao thông ...
 • 21
 • 251
 • 1

Môi trường con người - Chương 4 pps

Môi trường và con người - Chương 4 pps
... 152025303 540 45Năm 19 24 29 34 39 44 49 1990 38.2 199.0 207.0 142 .8 88 .4 44. 6 10.1 1995 34. 4 160.7 172.5 106.7 55 .4 28.8 2.0 2000 28 .4 136.6 159.0 103.8 51.1 24. 9 2.0 2005 23.6 117.5 148 .4 101.8 47 .7 ... 195 0-1 955 195 5-1 960 196 0-1 965 196 5-1 970 197 0-1 975 197 5-1 980 198 0-1 985 198 5-1 990 199 0-1 995 199 5-2 000 200 0-2 005 200 5-2 010 201 0-2 015 201 5-2 020 202 0-2 025 Dân số tăng hàng năm (triệu ngời) 47 .10 53 .46 ... 2.780 039 3. 345 3.706 4. 086 4. 4 54 4.850 19.5 21.2 23.2 25.5 28.3 31.2 34. 0 37.0 1990 1995 1999 2000 2010 2020 2025 2050 5.277 5.682 5.996 6.073 6.832 7.562 7.896 9.298 40 .3 43 .4 45.8 46 .4 52.1 57.7...
 • 18
 • 212
 • 0

Môi trường con người - Chương 2 doc

Môi trường và con người - Chương 2 doc
... đến 1500curi, đến 5000 curi -> CO2 không khí tăng hàng năm 440 ppm -> NOx 30 triệu tấn/năm, CH4 550 triệu tấn/năm -> Chlor- Fluor-Cacbon (CFC's) 400 nghìn tấn/năm -> Hiệu ứng nhà kính, hậu làm ... Thuỵ điển có GDP xếp thứ 22 , HDI xếp thứ 22 , nhng GDI xếp thứ Arập Xêut có GDP xếp thứ 46, HDI xếp thứ 70 GDI xếp thứ 70 Việt Nam GDI xếp thứ 108 2. 5 Con ngời Việt Nam 2. 5.1 Khí hậu Việt Nam Lãnh ... đến 40.000 năm) Năng suất thấp, dân c tha thớt, phụ thuộc chủ yếu vào môi trờng tự nhiên, cha ảnh hởng đấn môi trờng tự nhiên 2. 2 .2 Săn, bắt cá Săn bắt cá manh nha từ thời hái lợm, với loài thú...
 • 10
 • 172
 • 0

Môi trường con người - Chương 1 doc

Môi trường và con người - Chương 1 doc
... sinh Ví dụ cần 10 0kg cỏ để tạo thành 10 kg thỏ 10 kg thỏ tạo thành 1kg cáo Hình I 5: Các dạng tháp sinh thái (theo Whittaker năm 19 61) 15 0 ,1, 0 ,1 100 0,7 12 1, 5x104 1, 3 27 7,2x1 010 17 ,7 280 Tháp ... Chóp băng nam cực Thời gian lu trữ nớc ngày tuần tuần đến năm 10 năm 1 0 -1 00 năm 12 0 năm 300 năm đến 10 .000 năm 10 .000 năm Hình 1. 1: Sơ đồ chu trình tuần hoàn nớc Trong chu trình tuần hoàn nớc: ... hệ ngời môi trờng: - Con ngời sống môi trờng tồn nh sinh vật, mà ngời sinh vật biết t duy, nhận thức đợc môi trờng biết tác động ngợc lại yếu tố môi trờng để tồn phát triển - Mối quan hệ môi trờng...
 • 21
 • 194
 • 0

Môi trường con người - Chương mở đầu doc

Môi trường và con người - Chương mở đầu doc
... môi trờng nh tài nguyên lợng môi trờng; thực phẩm, nông nghiệp môi trờng, sức khoẻ môi trờng; khai thác; môi trờng biển; môi trờng hoá học; đánh giá kiểm định môi trờng; môi trờng xây dựng; môi ... sau: - Khoa học môi trờng: Nghiên chung môi trờng mối quan hệ tơng tác ngời môi trờng Trong ngời vừa thự thể sinh học vừa ngời xã hội học - Kỹ thuật môi trờng: Nghiên cứu đánh giá tác động môi ... môi trờng, giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trờng - Kinh tế môi trờng: Nghiên cứu việc khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên môi trờng thiên nhiên, thiết lập sách, định chế pháp luật, quản trị môi...
 • 4
 • 86
 • 0

Môi trường con người chương 2

Môi trường và con người  chương 2
... QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NGƯỜI Quá trình phát triển (tt) Người vượn Người khéo léo Người ñứng thẳng Người cận ñại Người ñại GV: Nguyễn Chí Hiếu Tác ñộng ñến môi trường qua giai ñoạn tiến ... ñiều khiển môi trường, sử dụng nguồn tài nguyên ñể sản xuất thêm nguồn tài nguyên khác bắt ñầu tác ñộng vào môi trường ñô thị hóa cách ñây 6000 năm người bắt ñầu làm thoái hóa môi trường GV: ... với trồng trọt ñộng vào môi trường gia tăng khả tác GV: Nguyễn Chí Hiếu Tác ñộng ñến môi trường qua giai ñoạn tiến hóa (tt) Người ñứng thẳng – Homo Erectus (cách 1,8 triệu – 20 0.000 năm) Biết sử...
 • 33
 • 134
 • 0

Độc học, môi trường sức khỏe con người - Chương 3 docx

Độc học, môi trường và sức khỏe con người - Chương 3 docx
... Bên cạnh đó, qua thở đào thải số độc chất dạng khí, 3. 5 HẤP THỤ ĐỘC CHẤT QUA MÀNG RUỘT Nhiều độc chất môi trường cấu tử thực phẩm hấp thụ qua hệ tiêu hóa Các độc chất thường giống chất dinh dưỡng ... thiocyanat không độc thải vào nước tiểu 63 Liên hợp với nhóm methyl (- CH3) - Liên hợp với H2SO4: Phần lớn cacbua thơm dẫn xuất ni tro quan bị oxy hóa (hoặc khử), sau liên hợp với H2SO4 thải vào nước ... Có nhiều yếu tố ảnh hương đến hấp thụ độc chất qua da: Cấu trúc hóa học, tính chất lý hóa, độc chất, nhiệt độ môi trường, vùng giải phẫu da khác 58 Hầu hết độc chất hấp thụ thông qua tế bào biểu...
 • 17
 • 257
 • 1

Giáo án TNXH lớp 3 - ÔN TẬP CON NGƯỜI SỨC KHOẺ potx

Giáo án TNXH lớp 3 - ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ potx
... lên bốc thăm - Thảo luận theo câu hỏi bốc - Đại diện nhóm lên thi nói ND câu hỏi nhận H+G: Lắng nghe, nhận xét, bổ sung đánh giá H: Bình chọn bạn hùng biện tốt 3, Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Nhắc ... chơi Xem cử động G: Nêu rõ yêu cầu đoán tên cơ, xương khớp - Chia nhóm, nêu rõ yêu cầu cho nhóm xương H: Thực số động tác vận động theo yêu cầu GV( nhóm) - HS khác quan sát, nhận xét( nêu rõ ... sung đánh giá H: Bình chọn bạn hùng biện tốt 3, Củng cố – dặn dò: (3 phút) H: Nhắc lại ND học (1H) - Ôn lại nhà G: Nhận xét học ...
 • 3
 • 690
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập con người và sức khỏe lớp 3ô nhiễm tiếng ồn và tác hại với môi trường và con người§ 3 ơ nhiễm tiếng ồn và biện pháp phịng chốngôn tập con người và sức khỏeôn tập môi trường và con ngườitài liệu ôn thi môn môi trường và con ngườitài liệu ôn tập môi trường và con ngườiôn tập con người và sức khỏe lớp 2ôn tập con người và sức khỏe lớp 1ôn tập con người và sức khỏe lớp 5ôn tập con người và sức khỏe lớp 4đề cương ôn tập môn môi trường và con ngườide cuong on thi mon moi truong va con nguoide cuong on tap mon moi truong va con nguoide cuong on thi moi truong va con nguoiBài tập hữu cơ - Sáng tạo và phát triển tư duy BIỆN LUẬN giải bài tập Ancol, Phenol, Dẫn xuất hidrocacbonCON LẮC LÒ XOĐề kiểm tra kiến thức Vật Lý 8nhờ thầy cô xem giúp em câu này vớiđề kiểm tra lớp 12Ôn giữa kỳ 1Một số câu hỏi giáo khoa lý 10Đề kiểm tra 1 tiếtvật lý 11 chuơng 1GIẢI ĐÁP CÁC CÂU C SGK VẬT LÝ 9 CHƯƠNG 1Bộ đề thi thử THPT QG 2018 cực chấtĐề + ĐA KT chương 1 hình 8Bài 30. ua, ưaThiet ke he thong xu ly khi thai nha may nhiet dien dot thanON THI 8 TUAN HKIMidterm speaking testBài 18. x, chCHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 2017Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Hoạc kì 1pp Các bản đồ kinh tế xã hội