ky thuat trong hoa van tho

Kỹ thuật trồng hoa vạn thọ

Kỹ thuật trồng hoa vạn thọ
... gieo cấy giỏ, vạn thọ lùn giỏ trồng có đường kính 20-25 cm, vạn thọ cao giỏ trồng có đường kính 25-30cm, dùng túi nilon có đường kính thích hợp lót giỏ, ý nhớ cắt đáy để thoát nước Đất trồng giỏ ... chồi nách tốt (Lưu ý vạn thọ cao bấm đọt trễ 5/12 âm lịch vạn thọ lùn 10/12 âm lịch) - Khi 45 ngày tuổi tất có nụ, tỉa bỏ tất chồi nhỏ nhánh chừa hoa lớn đẹp Ở giai đoạn hoa bắt đầu nở lượng ... giảm tránh để lạm phân thuốc làm cho chết héo, hoa nở không lớn không vun tròn Kỹ thuật xử lý hoa: - Nếu hoa có khả nở sớm dự định, cần hãm tốc độ nở hoa cách tưới thêm phân urê theo tỷ lệ 10gram/...
 • 5
 • 696
 • 6

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa cúc ở tỉnh bình định

Luận văn nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa cúc ở tỉnh bình định
... hình nghiên c u hoa Cúc th gi i Vi t Nam 31 1.5.1 Tình hình nghiên c u hoa Cúc th gi i 31 1.5.2 Tình hình nghiên c u hoa Cúc Vi t Nam 35 CHƯƠNG V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN ... n hoa Vi c thu ho ch hoa kho ng cách 15x15 cm 20x20 cm cho tu i th trung bình hoa 9,3 ngày 25x25 cm 8,7 ngày thu mu n 75% s hoa n 8,7 ngày 1.5.2 Tình hình nghiên c u hoa Cúc Vi t Nam Cây hoa Cúc ... phân lo i hoa Cúc thu c nhóm thân th o, có hoa làm c nh ñưa m t s Cúc tr ng Vi t Nam T n ô (Rau Cúc - C.coronarium Linn), Cúc tr ng (C.morifolium), Cúc Vàng (Kim Cúc - C.indicum Linn) Cúc Tr trùng...
 • 116
 • 764
 • 0

Tài liệu luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN docx

Tài liệu luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN docx
... NGUYỄN VĂN TẤP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... vụ trồng, mật độ trồng phù hợp chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển số biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily Ba Bể-Bắc Kạn" ... vật học số giống Lily trồng tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống lily Sorbonne tỉnh Bắc Kạn - Xây dựng mô hình trồng hoa Lily tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại...
 • 115
 • 376
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN potx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN potx
... NGUYỄN VĂN TẤP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... vụ trồng, mật độ trồng phù hợp chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển số biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily Ba Bể-Bắc Kạn" ... điểm sinh vật học số giống Lily trồng tỉnh Bắc Kạn - Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống lily Sorbonne tỉnh Bắc Kạn - Xây dựng mô hình trồng hoa Lily tỉnh Bắc Kạn Số hóa Trung tâm Học...
 • 115
 • 220
 • 0

Quy trình kỹ thuật trồng hoa cúc.doc

Quy trình kỹ thuật trồng hoa cúc.doc
... dụng để trình phát triển thuận lợi), san mặt luống phẳng Sau ta tiến hành bón lót cho đất Phân giải mặt luống dùng cuốc trộn phân với đất 2.4: Kỹ thuật trồng chăm sóc 2.4.1: Kỹ thuật trồng Trồng ... tên khoa học: chrysanthemuin), loài hoa trồng nhiều nơi đem lại giá trị kinh tế cao cho người trồng Ở Việt Nam hoa cúc trồng khắp nơi từ núi cao đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị, trồng ... đoàn cúc chi hà lan… QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG 2.1: Giống Giống cúc vàng 2.2: Địa điểm, Thời vụ Trung tâm thực hành thực nghiệm khoa nông học trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên Trồng vào vụ đông...
 • 11
 • 2,155
 • 1

Quy trình kỹ thuật trồng hoa cúc

 Quy trình kỹ thuật trồng hoa cúc
... mi, cúc chi đà lạt, cúc đỏ ấn độ, cúc gấm, cúc đại đóa vàng, cúc kim từ nhung… giống cúc nhập nội giống CN93, CN97, CN98, cúc vàng đài loan, cúc tím hè, cúc tím hà lan, cúc xanh, tập đoàn cúc ... thị, trồng tập chung vùng trồng hoa truyền thống: Ngọc Hà, Nhật Tân, Quảng An… Hoa Cúc trồng nhiều nơi đa dạng chủng loại với sắc màu hình dáng đa dạng giống địa phương như: cúc vàng hè đà lạt, cúc ... loài hoa phổ biến không nói tới hoa cúc( tên khoa học: chrysanthemuin), loài hoa trồng nhiều nơi đem lại giá trị kinh tế cao cho người trồng Ở Việt Nam hoa cúc trồng khắp nơi từ núi cao đến đồng...
 • 11
 • 822
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại ba bể-bắc Cạn

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật trồng hoa lily tại ba bể-bắc Cạn
... NGUYỄN VĂN TẤP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI BA BỂ-BẮC KẠN CHUYÊN NGÀNH TRỒNG TRỌT MÃ SỐ: 60.62.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP ... thời vụ trồng, mật độ trồng phù hợp chưa nghiên cứu cách hệ thống đầy đủ Chính vậy, triển khai đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển số biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily Ba Bể-Bắc ... khoa học thực tiễn cho việc mở rộng sản xuất hoa Lily địa phương Mục đích Xác định khả thích ứng hoa Lily số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa Lily tỉnh Bắc Kạn Yêu cầu - Nghiên cứu đặc điểm sinh...
 • 115
 • 687
 • 1

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG HOA CÚC

QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG HOA CÚC
... mi, cúc chi đà lạt, cúc đỏ ấn độ, cúc gấm, cúc đại đóa vàng, cúc kim từ nhung… giống cúc nhập nội giống CN93, CN97, CN98, cúc vàng đài loan, cúc tím hè, cúc tím hà lan, cúc xanh, tập đoàn cúc ... thị, trồng tập chung vùng trồng hoa truyền thống: Ngọc Hà, Nhật Tân, Quảng An… Hoa Cúc trồng nhiều nơi đa dạng chủng loại với sắc màu hình dáng đa dạng giống địa phương như: cúc vàng hè đà lạt, cúc ... loài hoa phổ biến không nói tới hoa cúc( tên khoa học: chrysanthemuin), loài hoa trồng nhiều nơi đem lại giá trị kinh tế cao cho người trồng Ở Việt Nam hoa cúc trồng khắp nơi từ núi cao đến đồng...
 • 11
 • 885
 • 13

Kỹ thuật trồng hoa hồng pháp

Kỹ thuật trồng hoa hồng pháp
... 0 13h30 40 Kỹ thuật trồng hoa 14h10 14h30 20 + Bón lót trồng 14h55 25 + Bón thúc cho gốc ghép 15h10 15 Giảng có Tài liệu, tranh tham ... hành làm mẫu Nghỉ giải lao Kỹ thuật chăm sóc, bón phân + Khái quát giai đoạn chăm sóc 15h25 40 + Bón thúc sau ghép mắt 16h05 10 + Từ năm thứ trở 16H15 50 Kỹ thuật bao hoa 17h05 Kết thúc buổi tập ... hành làm mẫu Giảng có Tài liệu, tranh tham gia, thực ảnh minh họa hành làm mẫu Tài liệu, hoa Giảng có hồng, giấy tham gia, thực chuyên dùng hành làm mẫu ...
 • 2
 • 532
 • 2

Kỹ thuật trồng hoa lan

Kỹ thuật trồng hoa lan
... để tạo lớp cho rễ lan bám xuống Giá thể trồng lan Oncidium: Tương tự trồng Dendrobium, chất trồng vỏ dừa chặt khúc, than Giá thể trồng lan Paphiopedilum: Paphiopedilum loài lan đất nên giá thể ... trồng hoa lan Loại chất trồng chọn tùy thuộc điều kiện ngoại cảnh, nhân lực, loài lan Và qui mô sản xuất Các chất trồng sử dụng gồm than, gạch, dớn, xơ dừa, rễ lục bình, vỏ thông Các chất trồng lan ... Achimo muốn post "môi trường trồng lan" từ trang web netcenter cho bạn đọc rút kinh nghiệm.[:)] Môi trường trồng hoa lan 'Môi trường trồng hoa lan' ; Loại chất trồng chọn tùy thuộc điều kiện...
 • 13
 • 749
 • 14

Xem thêm