Thiết kế thi công giếng khoan thăm dò dầu khí BH16X nằm ở phía Đông Bắc mỏ Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long

Thiết kế thi công giếng khoan thăm Dầu khí 09209KTN5X mỏ Kình Ngư Trắng Nam

Thiết kế thi công giếng khoan thăm dò Dầu khí 09209KTN5X mỏ Kình Ngư Trắng Nam
... khoan Giếng khoan 09-2/09-KTN-5X thi t kế với mục đích thăm khai thác dầu khí tầng đá móng thuộc mỏ Kình Ngư Trắng Nam , bể Cửu Long Công tác thi t kế thi công giếng đòi hỏi phải đáp ứng yêu ... chế độ khoan Song ta thừa hưởng kinh nghiệm tổng kết lại khoan giếng trước mỏ Kình Ngư Trắng Nam để lựa chọn cho 40 chế độ khoan giếng thi t kế phù hợp với điều kiện địa chất, tiêu kỹ thuật giếng ... QUAN VỀ MỎ KÌNH NGƯ TRẮNG NAM VÀ GIẾNG 09-2/09-KTN-5X 1.1 Vị trí địa lý điều kiện khí hậu 1.1.1 Vị trí địa lý Mỏ Kình Ngư Trắng Nam thuộc lô 09-2/09 thuộc bể Cửu Long khơi Việt Nam, Giếng nằm...
 • 133
 • 1,465
 • 6

Thiết kế thi công giếng khoan thăm khai thác dầu khí БT19 nằm phía Đông Bắc của vòm bắc trên mỏ Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long

Thiết kế thi công giếng khoan thăm dò khai thác dầu khí БT19 nằm ở phía Đông Bắc của vòm bắc trên mỏ Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long
... tác khoan 1.3.1 Địa chất giếng khoan Giếng khoan БT19 nằm phía Đơng Bắc vòm Bắc mỏ Bạch Hổ, giếng thăm bổ sung, nhằm đánh giá lại trữ lượng khu vực mỏ, trữ lượng lớn chuyển thành giếng khai ... xây dựng giếng: Nằm lơ – phía Đơng Bắc vòm Bắc mỏ Bạch Hổ thuộc bồn trũng Cửu Long Độ lệch đáy: 1150m Góc phương vị giếng khoan: 161,50 Độ sâu mực nước biển: 45m Đối tượng khoan thăm chính: ... cột dung dịch khoan với đặc tính thích hợp làm cân áp suất đáy Thi t bị đối áp đặc biệt cần thi t giếng khoan thăm dò, giếng khoan cấu tạo mới, giếng khoan sâu,… khoan mở vỉa, gọi dòng sản phẩm,...
 • 95
 • 906
 • 9

Bản chất phương pháp đo điện trở đất đá dưới tác dụng nguồn điện nhân tạo ứng dụng vào Mỏ Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long

Bản chất phương pháp đo điện trở đất đá dưới tác dụng nguồn điện nhân tạo ứng dụng vào Mỏ Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long
... TRŨNG CỬU LONG CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ BẠCH HỔ Trang 10 Trang 38 PHẦN CHUYÊN ĐỀ CHƯƠNG V : CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẪU Trang 48 CHƯƠNG VI: BẢN CHẤT PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT ĐÁ DƯỚI TÁC ... đánh giá trữ lượng mỏ quan trọng, đònh mỏ có giá trò thương mại hay không để từ có kế hoạch khai thác cách hợp lý hiệu cao Với đề tài Bản chất phương pháp đo điện trở đất đá tác dụng nguồn điện ... theo phương pháp K/Ar đá móng mỏ Bạch Hổ khoảng Triat sớm - Creta muộn Tuổi tuyệt đối đá móng thuộc mỏ Rồng 178 - 159 tr.n ( Jura ) 97 tr.n (Creta muộn ) cấu tạo Tam Đảo Đá móng mỏ Bạch Hổ gồm...
 • 66
 • 465
 • 0

đồ án kỹ thuật dầu khí Thiết kế thi công giếng khoan N0 3002 mỏ Rồng

đồ án kỹ thuật dầu khí Thiết kế thi công giếng khoan N0 3002 mỏ Rồng
... chọn khoan cụ cho khoảng khoan Công tác thi t kế dụng cụ khoan phù hợp cho khoảng khoan yếu tố quan trọng đảm bảo thi công giếng khoan theo quĩ đạo thi t kế, giảm phức tạp cách đáng kể khoan, ... XNLD Vietsovpetro tìm hiểu công nghệ khoan khai thác Trên sở định nhận đề tài tốt nghiệp: thi t kế thi công giếng khoan N0 3002 mỏ Rồng Dưới giúp đỡ, tạo điều kiện môn Khoan – Khai thác, đặc biệt ... thác mỏ dầu nhiều vỉa; - An toàn khoan gia cố; - Giảm thi u phụ tải lên thi t bị khoan thực công tác kéo thả; - Thi t bị khai thác lòng giếng làm việc với độ tin cậy cao; - Thả tự lòng giếng thi t...
 • 137
 • 1,144
 • 5

Đồ án thiết kế kỹ thuật giếng khoan thăm và khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ

Đồ án thiết kế kỹ thuật giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ
... kt, ngng lm vic Thiết kế kỹ thuật giếng khoan thăm khai thác dầu khí mỏ Bạch Hổ 50 Đồ án môn học - - Cụng sut thy lc ca mỏy bm khoan khoan tua bin cn phi ln hn rt nhiu so vi khoan roto Cỏc ... kinh nghim khoan trờn m v kh nng cung cp ca xớ nghip, ta chn c cỏc loi choũng khoan cho tng khong khoan nh sau: Thiết kế kỹ thuật giếng khoan thăm khai thác dầu khí mỏ Bạch Hổ 35 Đồ án môn học ... 250 Thiết kế kỹ thuật giếng khoan thăm khai thác dầu khí mỏ Bạch Hổ 34 Đồ án môn học - Cụng sut truyn n ti (kw) 885 Trng lng (T) 212 Cỏc thit b ng b vi mỏy khoan Uralmas 3D 76: - Thỏp khoan: ...
 • 58
 • 1,322
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược khi khoan trong đá cứng để khoan các giếng khoăn thăm dò, khai thác nước dưới đất vùng đông nam bộ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược khi khoan trong đá cứng để khoan các giếng khoăn thăm dò, khai thác nước dưới đất vùng đông nam bộ
... HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KHOAN TUẦN HOÀN NGƯỢC KHI KHOAN TRONG ĐÁ CỨNG ĐỂ KHOAN CÁC GIẾNG KHOAN THĂM DÒ, KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CƠ QUAN CHỦ TRÌ ... đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ cấp Bộ "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược khoan đá cứng để khoan lỗ khoan thăm dò, khai thác nước dười đất vùng Đông Nam Bộ" nhóm ... NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI I.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Đ ề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu ứng dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược khoan đá cứng để khoan lỗ khoan thăm dò, khai thác nước đất vùng Đông...
 • 198
 • 451
 • 1

thiết kế kỹ thuật giàn khoan thăm và khai tác tại mỏ bạch hổ

thiết kế kỹ thuật giàn khoan thăm dò và khai tác tại mỏ bạch hổ
... Thiết kế kỹ thuật giếng khoan thăm khai thác dầu khí mỏ Bạch Hổ Đồ án môn học - Thiết kế kỹ thuật giếng khoan thăm khai thác dầu khí mỏ Bạch Hổ Đồ án môn học - Thiết kế kỹ thuật giếng khoan ... kG/cm2 Thiết kế kỹ thuật giếng khoan thăm khai thác dầu khí mỏ Bạch Hổ 23 Đồ án môn học - chơng iv chọn thiết bị dụng cụ khoan I tháp khoan thiết bị nâng thả Tháp khoan Khi chọn tháp khoan ... giếng khoan thăm khai thác dầu khí mỏ Bạch Hổ 28 Đồ án môn học - - Các khoan cụ đơn giản thuận tiện trình khoan - Nâng cao tiêu kinh tế kỹ thuật khoan a) Cơ sở tính toán thiết kế cần khoan: ...
 • 43
 • 263
 • 0

Hướng dẫn thiết kế thi công màng chống thấm trong công trình thủy lợi

Hướng dẫn thiết kế thi công màng chống thấm trong công trình thủy lợi
... chống thấm cho công trình - Độ ổn định toàn khối công trình yếu tố định cho bền vững lớp màng chống thấm - Khi thi t kế công trình sử dụng màng chống thấm phải ý tạo điều kiện thuận lợi cho công ... tài liệu dẫn thi t kế, lắp đặt nhà máy sản xuất màng chống thấm cung cấp cần đối chiếu với nội dung hớng dẫn để tối u hoá qui trình thi t kế thi công 1.2 Giới thi u chung màng chống thấm: 1.2.1 ... biệt không nên thi t kế mái dạng bậc thang) chất lợng công đoạn hàn nối màng chống thấm định chất lợng toàn công trình - Màng chống thấm chịu nhiều rủi ro trình vận chuyển, thi công lắp đặt, vận...
 • 53
 • 285
 • 4

Hoạt động khai thác thăm dầu khí Việt Nam và Thế Giới

Hoạt động khai thác thăm dò dầu khí Việt Nam và Thế Giới
... thác dầu khí giới Việt Nam Chơng II: Tình hình hoạt động đầu t thăm dò- khai thác dầu khí nớc Tổng công ty dầu khí Việt Nam Chơng III: Triển vọng giải pháp đẩy mạnh đầu t thăm dò- khai thác dầu khí ... đầu t thăm dò- khai thác dầu khí nớc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 37 Cơ sở pháp lý hoạt động đầu t thăm dò- khai thác dầu khí nớc 37 Tiềm lực kinh tế kĩ thuật Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 43 ... pháp đẩy mạnh đầu t thăm dò- khai thác dầu khí nớc Tổng công ty dầu khí Việt Nam 63 I Triển vọng phát triển đầu t thăm dò- khai thác dầu khí nớc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 63 Phơng hớng phát...
 • 104
 • 232
 • 0

hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích mioxen, mỏ bạch hổ (bồn trũng cửu long)

mô hình hóa tầng chứa dầu khí trên cơ sở phân tích các thuộc tính địa chấn và tài liệu địa vật lý giếng khoan trong trầm tích mioxen, mỏ bạch hổ (bồn trũng cửu long)
... tượng chứa dầu khí trầm tích Mioxen hạ nhà nghiên cứu tập trung đánh giá lại Luận án hình hóa tầng chứa dầu khí sở phân tích thuộc tính địa chấn tài liệu địa vật giếng khoan trầm tích Mioxen, ... phương pháp phân tích địa chấn đại, kiểm chứng cách tiếp cận phân tích tổng hợp tài liệu địa vật giếng khoan nhằm xây dựng hình tầng chứa dầu khí điều kiện địa chất mỏ Bạch Hổ, bể Cửu Long ... phân tích thống kê, mạng nơ-ron, địa thống kê, phân tích tài liệu địa chất -địa vật lý, nghiên cứu thuộc tính địa chấn phân tích tổng hợp tài liệu ĐVLGK để xây dựng xác hóa hình tầng chứa dầu...
 • 27
 • 384
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế thi công lỗ khoan thăm dò lấy mẫuthiết kế thi công giếng khoan dầu khíthiet ke thi cong gieng khoanthiết kế thi công cọc khoan nhồikiểm tra chất lượng phải căn cứ vào những tài liệu hướng dẫn ghi trong thiết kế thi công những tài liệu đó bao gồmlệ phí trước bạ giàn khoan thăm dò dầu khíkhoan thăm dò dầu khíthăm dò dầu khí việt nambắn chìm tàu thăm dò dầu khí việt namthẩm định thiết kế thi côngđồ án thiết kế thi côngđồ án thiết kế thi công cầuthiết kế thi công đồ gỗ nội thấtthẩm tra thiết kế thi công dự án cnttthiết kế thi công đồ ánufma so kc 07 11 1522263ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299N I DUNG CHI TI T M N H C(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017De an tuyen sinh DHCQ 2017 cua DHQGHNTài liệu Ashrae 62 1HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGD20100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBao Cao thuong Nien 20150326 FA webBao cao thuong nien 2010 Phan 2Báo cáo tài chính tóm tắt 2008Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Tài liệu xây dựng nông thôn mớiTỔ CHỨC DỊCH VỤ CUNG ỨNG GIỐNG TRONG HỢP TÁC XÃBia - Phu luc Chien luoc 2011-2020