Đánh giá vai trò địa chất trong tai biến sụt lún đất khu vực xóm Khi, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình và đề xuất giải pháp khống chế

DO AN tốt nghiệp ngành địa chất: Đánh giá vai trò địa chất trong tai biến sụt lún đất khu vực xóm Khi, Ân Nghĩa, tỉnh Hòa Bình đề xuất giải pháp khống chế

DO AN tốt nghiệp ngành địa chất: Đánh giá vai trò địa chất trong tai biến sụt lún đất khu vực xóm Khi, xã Ân Nghĩa, tỉnh Hòa Bình và đề xuất giải pháp khống chế
... nứt sụt đất, gây hoang mang lo lắng cho người dân đảo lộn sống số gia đình Trước nguy tượng sụt đất trên, với Đề tài “ Đánh giá vai trò địa chất tai biến sụt lún đất khu vực xóm Khi, Ân Nghĩa, ... Nghĩa, tỉnh Hòa Bình đề xuất giải pháp khống chế ” em xin trình bày số kết nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố kiến tạo địa chất đến tượng sụt lở khu vực xóm Khi đề xuất số biện pháp phòng chống sụt đất ... tiêu đề tài Mục tiêu Đề tài làm rõ vai trò yếu tố địa chất đến tai biến sụt đất từ đề xuất giải pháp khống chế, giảm thiểu hậu sụt đất Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài thành tạo địa...
 • 60
 • 282
 • 0

Xây dựng mô hình thí điểm nuôi giun Quế xử lý rác thải tại chợ Bãi Đa Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đề xuất giải pháp nhằm nhân rộng mô hình

Xây dựng mô hình thí điểm nuôi giun Quế xử lý rác thải tại chợ Bãi Đa xã Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và đề xuất giải pháp nhằm nhân rộng mô hình
... vấn đề nghiên cứu là: Xây dựng hình thí điểm nuôi giun Quế xử rác thải chợ Bãi Đa Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình đề xuất giải pháp nhằm nhân rộng hình TÀI LIỆU THAM KHẢO ... trấn thu gom vào bãi rác Hàng Trạm, chợ lại phần lớn không thu gom mà rác thải tập chung cuối chợ gây ô nhiễm môi trường đặc biệt trời mưa Đặc biệt Chợ Bãi Đa Bảo Hiệu huyện Yên Thủy, khu vực ... huyện Yên Thủy sau thị trấn Hàng Trạm không thu gom xử Mỗi ngày chợ Bãi Đa thải khoảng 100kg rác [1] Việc quản rác thải chưa hợp nguyên nhân gây ô nhiễm nước mặt, nước ngầm nước rỉ rác, ...
 • 5
 • 158
 • 0

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm do bao bì thuốc BVTV tại Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đề xuất giải pháp quản lý phù hợp

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm do bao bì thuốc BVTV tại xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp
... Ô nhiễm bao thuốc BVTV Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình - Phạm vi nghiên cứu: + Hiện trạng ô nhiễm bao thuốc BVTV Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình + Các giải pháp ... Đánh giá trạng ô nhiễm bao thuốc BVTV Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đề xuất giải pháp quản phù hợp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng công tác xử bao thuốc ... trạng ô nhiễm bao thuốc BVTV Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình + Đưa tác động bao thuốc BVTV môi trường + Tạo sở đề xuất biện pháp quản xử bao thuốc BVTV cách phù hợp...
 • 86
 • 415
 • 3

Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển mô hình NLKH tại Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển mô hình NLKH tại xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình
... thực tập Ân Nghĩa - Huyện Lạc Sơn - tỉnh Hòa Bình với đề tài : “ Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển hình NLKH Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình Trong trình thực chuyên đề, nỗ ... thống NLKH có hiệu kinh tế môi trường Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 1.3 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Đánh giá trạng phát triển hình NLKH địa bàn Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình ... huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu số hệ thống NLKH Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình để tìm tiềm hạn chế, từ đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu phát triển số...
 • 71
 • 302
 • 1

đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt vùng bán sơn địa huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình đề xuất giải pháp quản lý

đánh giá hiện trạng chất lượng nước sinh hoạt vùng bán sơn địa huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình và đề xuất giải pháp quản lý
... Đánh giá trạng chất lượng nước sinh hoạt vùng bán sơn địa huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đề xuất giải pháp quản thực nhằm khảo sát tình hình sử dụng, đánh giá chất lượng nước sinh hoạt ... dụng đánh giá chất lượng nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt vùng bán sơn địa Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình Xác định số nguyên nhân tác động đến chất lượng nước sinh hoạt đề xuất giải ... 3.4 ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC SINH HOẠT 52 3.4.1 Giải pháp quản tài nguyên nước sinh hoạt vùng BSĐ Quảng Lưu 52 3.4.2 Những giải pháp quản tài nguyên nước sinh hoạt...
 • 96
 • 610
 • 3

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ HỢP
... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG NGUYỄN THỊ SIM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÙ ... huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đề xuất giải pháp phù hợp lựa chọn nghiên cứu hoàn thành Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá trạng công tác quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Kiến Xương, tỉnh ... Lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt 3.2 Tình hình quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Kiến Xương: Tìm hiểu hệ thống tổ chức quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyên Kiến Xương:...
 • 82
 • 474
 • 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÙ HỢP
... Hoàng Hải em thực đề tài: Đánh giá trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn Huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đề xuất giải pháp phù hợp ∗Mục đích nghiên cứu: - Điều tra, đánh giá tình hình thu ... chất thải rắn sinh hoạt + Đánh giá tình hình xử chất thải rắn sinh hoạt - Nhận thức cộng đồng công tác thu gom, phân loại, xử rác thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Yên Sơn +Nhận thức, đánh ... xã hội - Điều tra, đánh giá công tác quản rác thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Yên Sơn + Điều tra đánh giá nguồn gốc phát sinh thành phần chất thải rắn sinh hoạt + Đánh giá tình hình thu gom,...
 • 77
 • 283
 • 0

Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn tại tam hải, huyện núi thành, tỉnh quảng nam đề xuất giải pháp khắc phục

Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn tại xã tam hải, huyện núi thành, tỉnh quảng nam và đề xuất giải pháp khắc phục
... sở thực tiễn tiến hành chọn đề tài "Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đề xuất giải pháp quản lý "nhằm đánh giá thực trạng diện tích, thành phần loài, ... tiến trình nghiên cứu 43 Sơ đồ 3.1 Cây vấn đề diện tích RNM Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 57 ĐẶT VẤN ĐỀ Rừng ngập mặn hệ sinh thái đặc biệt mà Việt Nam quốc gia ... địa phương để làm sở đề xuất giải pháp quản lý khai thác, sử dụng RNM cách hiệu CHƯƠNG1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan rừng ngập mặn * Khái niệm rừng ngập mặn Rừng ngập mặn (RNM) hệ sinh thái...
 • 38
 • 552
 • 0

Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn tại tam hải, huyện núi thành, tỉnh quảng nam đề xuất giải pháp quản lý

Nghiên cứu thực trạng rừng ngập mặn tại xã tam hải, huyện núi thành, tỉnh quảng nam và đề xuất giải pháp quản lý
... Cây vấn đề diện tích RNM Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 57 ĐẶT VẤN ĐÈ Rừng ngập mặn hệ sinh thái đặc biệt mà Việt Nam quốc gia thiên nhiên ban tặng Rừng ngập mặn có nước ... quanh hồ nuôi tôm tình trạng dịch bệnh tôm, nguyên nhân rừng ngập mặn bị khai CHƯƠNGl TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tống quan rừng ngập mặn * Khái niệm rừng ngập mặn Rừng ngập mặn (RNM) hệ sinh thái ... Phân bố tỉnh Ven biển Bắc Bộ Ven biển Trung Bộ Venbiển Nam Bộ Tỷ Diện tích đất T Diện tích rừng lệ ỷ ngập mặn ngập mặn (ha) lệ (%) (ha) 122.335 Bảng 22,6 43.881 3 3và rừng ngập mặn ỏ’ việt nam 1.4...
 • 35
 • 113
 • 0

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải trang trại chăn nuôi lợn tại Liên Nghĩa huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên đề xuất một số phương pháp quản lý

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải trang trại chăn nuôi lợn tại xã Liên Nghĩa huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên và đề xuất một số phương pháp quản lý
... quản chất thải trang trại chăn nuôi lợn Liên Nghĩa huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên đề xuất số phương pháp quản được thực nghiên cứu 1.2 Mục đích nội dung nghiên cứu - Đánh giá trạng chăn ... lượng chất thải rắn tạo loại lợn - Hiện trạng hệ thống xử chất thải địa bàn - Hiện trạng chất lượng môi trường ảnh hưởng chất thải trang trại chăn nuôi 3.3.3 Các biện pháp quản chất thải chăn ... Điều kiện kinh tế hội địa phương 3.3.2 Điều tra đánh giá thực trạng môi trường khu chăn nuôi tập trung Liên Nghĩa Văn Giang Hưng Yên - Hiện trạng chăn nuôi lợn Liên Nghĩa - Tình hình...
 • 67
 • 1,848
 • 16

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đề xuất giải pháp công nghệ xử lý phù hợp

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và đề xuất giải pháp công nghệ xử lý phù hợp
... giá trạng quản chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định đề xuất giải pháp công nghệ xử phù hợp với mong muốn góp phần tìm giải pháp công nghệ xử chất thải rắn sinh ... sinh hoạt phù hợp cho huyện Giao Thủy Mục tiêu đồ án - Đánh giá trạng quản chất thải rắn sinh hoạt khu vực huyện Giao Thủy - Đề xuất giải pháp công nghệ xử chất thải rắn sinh hoạt địa bàn huyện ... chất thải rắn sinh hoạt 19 3.2.3 Hiện trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt 19 3.2.4 Hiện trạng vận chuyển xử chất thải rắn sinh hoạt 21 3.2.5 Phân tích trạng quản CTRSH địa...
 • 17
 • 526
 • 4

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÙ HỢP

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÙ HỢP
... Vì việc” Đánh giá trạng chất thải rắn địa bàn huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đề xuất giải pháp phù hợp việc làm cần thiết cấp bách Nội dung nghiên cứu đề tài - Khảo sát, điều tra trạng tình ... quản lý chất thải rắn gặp nhiều khó khăn Trên cơsở khảo sát trạng trạng chất thải rắn địa bàn huyện Lập Thạch, đề tài tập trung vào mục tiêu sau : Đánh giá trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh ... sinh hoạt địa bàn huyện Lập Thạch, dự báo khối lượng chất thải rắn cho tương lai - Đánh giá nhận thức cộng đồng công tác quản lý chất thải rắn địa bàn huyện Lập Thạch - Đề xuất giải pháp nhằm...
 • 90
 • 273
 • 2

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ cho dự án khu công nghiệp hanaka, thị từ sơn, tỉnh bắc ninh đề xuất giải pháp ổn định sinh kế cho người dân

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ cho dự án khu công nghiệp hanaka, thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh và đề xuất giải pháp ổn định sinh kế cho người dân
... giá thực trạng công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ cho Dự án xây dựng Khu công nghiệp Hanaka, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đề xuất giải pháp ổn định sinh kế cho người dân Mục tiêu nghiên cứu ... - Thu thập hệ thống tài liệu sách trình thực công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ Dự án xây dựng KCN Hanaka, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Đánh giá, phân tích thực trạng công tác thu hồi đất, ... có đánh giá đắn ảnh hưởng dự án, đưa số giải pháp hiệu cho công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ từ học kinh nghiệm dự án này, tác giả chọn thực đề tài nghiên cứu: Đánh giá thực trạng công tác...
 • 100
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chỉ số phát triển xã hội hdi tại xã tân mỹ huyện lạc sơn tỉnh hòa bìnhđánh giá khả năng sinh sản của lợn bản thuần và tổ hợp lai giữa đực móng cái với lợn nái bản tại xã độc lập huyện kỳ sơn tỉnh hoà bìnhđánh giá hiện trạng môi trường thành phố uông bí tỉnh quảng ninh và đề xuất giải pháp quản lýđánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt tại địa bàn thành phố hạ long và đề xuất giải pháp quản lý theo mục tiêu phát triển bền vữngđánh giá vai trò tầm quan trọng của sản xuất raubước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng keo lai và keo tai tượng tại xã dũng phong huyện cao phong tỉnh hòa bìnhđánh giá hiện trạng xử lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của một số trang trại tại các huyện phía nam tỉnh thái nguyêndanh gia hien trang va de xuat giai phap quan ly chat thai ran sinh hoat tại tinh bac lieuđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý môi trường tại một số nhà máy chế biến cao su trên địa hình tỉnh tây ninhnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nộiđánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý đất nông nghiệp địa bàn huyện yên bình tỉnh yên báiđánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi tính đa dạng thực vật tại trạm đa dạng sinh học mê linh vĩnh phúcđánh giá thực trạng công tác an toàn lao động môi trường nhà xưởng tại công ty tnhh disen việt nam và đề xuất giải pháp quản lýđồ án đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn đô thị và đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tỉnh bình dương đến 2025đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên111Nghi quyet DHCD 2011111BC hop nhat giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI2. Phieu dang ky du thiThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch hhtmMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGDao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020