skkn biện pháp giúp học sinh học tốt “chia số có hai chữ số cho số có một chữ số”

SKKN - Biện pháp giúp học sinh học tốt hơn môn lịch sử

SKKN - Biện pháp giúp học sinh học tốt hơn môn lịch sử
... Nhưng tiết học lòch sử lại phải kết hợp nhiều phương pháp thành công Với biện pháp đối chiếu so sánh, ta giúp HS hiểu biết sâu vấn đề, kiện lòch sử Nhưng để HS lôi vào tiến trình học lòch sử cách ... phản cảm, phản giáo dục C/ KẾT THÚC VẤN ĐỀ: Cả hai biện pháp áp dụng hầu hết dạy môn lòch sử để tăng tính hiệu hấp dẫn tiết học sử Tôi áp dụng biện pháp nhiều bài, nhiều khối lớp khác nhau, kết đạt ... lòch sử cách say mê phải thêm biện pháp 2Kể chuyện lòch sử có liên quan đến học Mỗi lòch sử thường hay có người lòch sử, lên thường có câu chuyện gắn vào kiện lòch sử Như ta biết lứa tuổi HS phổ...
 • 3
 • 703
 • 7

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn tập làm văn

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn tập làm văn
... có may mắn học gỏi môn mà 3/ Nguyên nhân phía cha mẹ học sinh: - Cha mẹ học sinh giúp học sinh Tiểu học, học tốt môn khác Riêng môn tập làm văn, số người phối hợp dạy cho học tốt môn Họ vừa thiếu ... kể lại việc làm Qua nghiên cứu việc hướng dẫn học sinh học tốt môn tập làm văn, Tôi thấy vấn đề quan trọng việc giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt nói chung Học sinh học tốt môn Tiếng Việt ... Việt nâng cao” lớp 4, lớp Tôi nghĩ cách tốt nhất, hiệu Dạy thu hút học sinh học văn, làm văn biện pháp hỗ trợ: a Học sinh tiểu học có đặc điểm tâm lý thích học say sưa ngược lại Những văn chọn lọc...
 • 14
 • 616
 • 0

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 1, 2, 3 học tốt dạng toán nhận dạng hình và xác định số lượng hình hình học

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 1, 2, 3 học tốt dạng toán nhận dạng hình và xác định số lượng hình hình học
... cho học sinh, thiếu gợi mở dẫn dắt để giúp học sinh tư dần III/ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI SÓT CỦA HỌC SINH KHI HỌC DẠNG TOÁN NHẬN DẠNG HÌNH VÀ XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG HÌNH HÌNH HỌC: Ở lớp học sinh ... định số lượng hình hình học, học sinh việc liên tưởng đến đồ vật có hình dạng tương tự để xác định hình, giúp học sinh không nhầm lẫn hình tam giác với hình vuông Ở lớp 2, học sinh nhận dạng hình ... học tốt dạng toán Nhận dạng hình xác định số lượng hình lớp 1, ” dạy - học yếu tố hình học Rất mong ủng hộ đóng góp thêm nhiều biện pháp hay từ thầy cô giáo đồng nghiệp để giúp học sinh học tốt...
 • 14
 • 414
 • 0

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 1, 2, 3 học tốt dạng toán nhận dạng hình và xác định số lượng hình hình học tiểu học tấn tài

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 1, 2, 3 học tốt dạng toán nhận dạng hình và xác định số lượng hình hình học tiểu học tấn tài
... học sinh, thiếu gợi mở dẫn dắt để giúp học sinh tư dần III/ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI SĨT CỦA HỌC SINH KHI HỌC DẠNG TỐN NHẬN DẠNG HÌNH VÀ XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG HÌNH HÌNH HỌC: Ở lớp học sinh nhận ... để giúp học sinh học tốt dạng tốn B) Q TRÌNH THỰC HIỆN I/ THU THẬP VÀ LIỆT KÊ NHỮNG SAI SĨT CỤ THỂ CỦA HỌC SINH LỚP 1, VÀ KHI HỌC DẠNG TỐN “ NHẬN DẠNG HÌNH VÀ XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG HÌNH HÌNH HỌC ... giáo đồng nghiệp số biện pháp nhằm giúp học sinh học tốt dạng tốn “ Nhận dạng hình xác định số lượng hình lớp 1, ” dạy - học yếu tố hình học Rất mong ủng hộ đóng góp thêm nhiều biện pháp hay từ thầy...
 • 14
 • 461
 • 0

SKKN Biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp 5

SKKN Biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp 5
... nghiệm thân trình học hỏi thêm đồng nghiệp mà tìm số biện pháp giải pháp đệ dạy tốt phân môn LuyệnTừ câu lớp sau: Mục tiêu phân môn Luyện từ câu lớp 5: Phân môn Luyện từ câu giúp HS: Mở rộng, ... trọng phân môn Luyện từ câu nên cách dùng từ, đặt câu, thái độ học tập phân môn chưa tốt - Vốn sống, hiểu biết khả diễn đạt học sinh hạn chế - Một số HS chưa ham thích học phân môn Luyện từ câu ... tòi để tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn LuyệnTừ câu Luôn tìm hiểu nhiều phương pháp để vận dụng vào dạy tốt phân môn tập làm văn đặt biệt phân môn LuyệnTừ câu lớp Bằng...
 • 13
 • 643
 • 5

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt toán lời văn

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt toán có lời văn
... Biện pháp giúp học sinh lớp học tốt giải toán lời văn TÊN ĐỀ TÀI: BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN A MỞ ĐẦU 1/ Lí chọn đề tài: Hiện giáo ... giải toán lời văn 2/ Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp giúp học sinh lớp học tốt giải toán lời văn Khách thể: Các học sinh lớp 1C trường Tiểu học Bến Cừ năm học 2 011 2 012 ... Trang Trang 12 Biện pháp giúp học sinh lớp học tốt giải toán lời văn 1/ Bài học kinh nghiệm: Đối với học sinh lớp 1, ghi nhớ em ghi nhớ máy móc nên để em học tốt giải toán lời văn, giáo viên...
 • 17
 • 393
 • 1

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3b trường tiểu học phước hội học tốt giải toán lời văn

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3b trường tiểu học phước hội học tốt giải toán có lời văn
... đề toán cho biết gì? hỏi gì? Vậy làm để học sinh nắm yêu cầu đề toán trình bày giải Đó lý chọn đề tài: Biện pháp giúp học sinh lớp 3B trường Tiểu học Phước Hội học tốt giải toán lời văn ... lớp 3B trường Tiểu học Phước hội học tốt giải toán lời văn Phạm vi nghiên cứu: Với đề tài tập trung nghiên cứu phần giải toán lời văn lớp 3B trường Tiểu học Phước Hội Phương pháp nghiên cứu: ... tìm cách khắc phục, giúp học sinh giải tốt toán văn nhanh gọn xác 3.2 Giải pháp chứng minh vấn đề giải quyết: Để giúp học sinh học tốt phần giải toán lời văn thực biện pháp sau: 3.2.1 Vai...
 • 34
 • 246
 • 0

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 5a trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn thể loại văn tả người

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 5a trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn  thể loại văn tả người
... học sinh học tốt phân môn Tập làm văn - thể loại văn tả người nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh học lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A - Biện pháp dạy phân môn ... tra cho thấy học sinh ch a đạt yêu cầu chiếm tỉ lệ cao Do định chọn đề tài Biện pháp giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn thể loại văn tả người để nghiên ... pháp dạy phân môn Tập làm văn- thể loại văn tả người có hiệu Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thể loại văn tả người phân môn Tập làm văn lớp Trường Tiểu học Cầu Khởi A Phương pháp nghiên cứu:...
 • 32
 • 67
 • 0

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3b trường tiểu học phước hội học tốt giải toán lời văn

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3b trường tiểu học phước hội học tốt giải toán có lời văn
... đề toán cho biết gì? hỏi gì? Vậy làm để học sinh nắm yêu cầu đề toán trình bày giải Đó lý chọn đề tài: Biện pháp giúp học sinh lớp 3B trường Tiểu học Phước Hội học tốt giải toán lời văn ... lớp 3B trường Tiểu học Phước hội học tốt giải toán lời văn Phạm vi nghiên cứu: Với đề tài tập trung nghiên cứu phần giải toán lời văn lớp 3B trường Tiểu học Phước Hội Phương pháp nghiên cứu: ... tìm cách khắc phục, giúp học sinh giải tốt toán văn nhanh gọn xác 3.2 Giải pháp chứng minh vấn đề giải quyết: Để giúp học sinh học tốt phần giải toán lời văn thực biện pháp sau: 3.2.1 Vai...
 • 23
 • 97
 • 0

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 5a, 5b trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn thể loại văn tả người

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 5a, 5b trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn  thể loại văn tả người
... điều tra cho thấy học sinh ch a đạt yêu cầu chiếm tỉ lệ cao Do định chọn đề tài Biện pháp giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn thể loại văn tả người ... học sinh học tốt phân môn Tập làm văn - thể loại văn tả người nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh học lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A - Biện pháp dạy phân môn ... giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn - thể loại văn tả người để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Mục đích đề tài tìm sở lí luận, tìm giải pháp giúp học...
 • 22
 • 178
 • 0

SKKN : Một số biện pháp giúp học tốt môn địa lý 9

SKKN : Một số biện pháp giúp học tốt môn địa lý 9
... dạy tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Người viết: 15 PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG Trường: Trung học sở Pô Thi MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ HỌC TỐT MÔN ĐỊA LÝ GV: TRẦN THỊ HƯỜNG T : SỬ - ĐỊA ... học sôi động em hiểu lớp III/ KẾT LUẬN: Trên số phương pháp để học tốt môn đòa lớp 9, nhằm nâng cao chất lượng môn. Xuất phát từ tình hình thực tế ngày nay, số học sinh coi thường xem nhẹ môn ... giảng dạy môn đòa lớp trình trao đổi kinh nghiệm với giáo viên dạy môn thấy số phương pháp để giúp học sinh học tốt môn đòa Hiện có nhiều cách đònh nghóa khác phương pháp dạy học, song...
 • 16
 • 662
 • 4

SKKN biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn kể chuyện ở tiểu học

SKKN biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn kể chuyện ở tiểu học
... thực Hơn môn Toán môn học trừu tợng mà t học sinh tiểu học lại mang tính cụ thể cần phải lựa chọn phơng pháp dạy học phù hợp với đặc trng môn học đặc điểm tâm sinh học sinh Trong tiết học Toán, ... chơi Toán học có mục đích rõ ràng phù hợp II Tác dụng trò chơi Toán học Đối với học sinh Tiểu học, vui chơi nhân tố quan trọng hoạt động học sinh Với nhiều cách chơi khác giúp học sinh học mà chơi, ... chơi, chơi mà học Học sinh thêm hứng thú học tập tiếp thu tốt Vì với phơng pháp khác, trò chơi học tập phơng pháp nhằm tích cực hoá đối tợng học sinh Trò chơi làm thay đổi không khí học tập lớp...
 • 20
 • 6,869
 • 17

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3 tiếp cận với máy tính

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3 tiếp cận với máy tính
... SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính Trang SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính Trang SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính Ngay từ học ” NGƯỜI ... với học sinh lớp giáo viên nên cho em học phòng máy để em tiếp xúc với máy tính thường xuyên, học kiến thức Trang 11 SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính máy tính mình, học ... Năm học Giỏi HS Khá Ghi Trung bình KT 2011-2012 SL % SL % SL 129 45 34 .88 51 39 . 53 33 % 25.59 Trang 15 SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính 2012-20 13 116 51 43. 97 42 36 .21 23...
 • 20
 • 1,214
 • 12

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 đọc diễn cảm

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 4 đọc diễn cảm
... giúp học sinh lớp đọc diễn cảm tốt giúp cho tháo gỡ khó khăn Việc làm phân tích số yếu tố đọc diễn cảm; đọc diễn cảm, nhiệm vụ, cách rèn học sinh đọc diễn cảm Hi vọng với đúc kết giúp cho ... sáng tạo học sinh Đối với học sinh lớp 4, để dạy cho học sinh làm quen bước hình thành kó đọc diễn cảm, giáo viên thường thông qua biện pháp đọc mẫu để giúp học sinh thực hành luyện tập thể cảm nhận ... tình cho học sinh tìm cách đọc - Tạo điều kiện cho học sinh đọc diễn cảm (theo cặp, nhóm) để học sinh tự rút kinh nghiệm sau tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm trước lớp để tạo học tập, giúp đỡ...
 • 15
 • 266
 • 0

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tập hiệu quả tập làm văn miêu tả

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tập có hiệu quả tập làm văn miêu tả
... chọn số biện pháp giúp học sinh lớp học tập hiệu Tập làm văn miêu tả Với lý trên, chọn viết đề tài : “ Biện pháp giúp học sinh lớp học tập hiệu Tập làm văn miêu tả , trước hết giúp nâng ... TÀI : BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TẬP CÓ HIỆU QUẢ TẬP LÀM VĂN MIÊU TẢ II ĐẶT VẤN ĐỀ : Dạy tốt phân môn Tập làm văn nói chung kiểu văn miêu tả nói riêng vấn đề nhiều giáo viên tiểu học quan ... dạy học hiệu Tập làm văn Tiểu học ( văn miêu tả lớp 4, ) xin đề nghị sau : Đối với cấp : Cần điều chỉnh phân phối chương trình Tập làm văn lớp 4 -5 để thêm số tiết Tập làm văn viết trả...
 • 40
 • 628
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: skkn biện pháp giúp học sinh lớp 3 tiếp cận với máy tínhskkn biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn kể chuyện ở tiểu họcbiện pháp giúp học tốt môn học vầnskkn một số biện pháp giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ học tốt môn toán tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật đồng naiskkn một số biện pháp giúp học sinh yêu thích và học tốt phân môn vẽ tranh ở trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn thcs cẩm thủyskkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn 8 tập 1 ở trường thcs lạc hoàskkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn lớp 8skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnhskkn tiểu học một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán liên quan đến rút về đơn vịskkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng và đo đại lượng môn toán lớp 3skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán lớp 2skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5 trường tiểu học tân thạchskkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán lớp 4một số biện pháp giúp học sinh khá giỏi lớp 5 học tốt giải toán tỉ số phần trămbiện pháp giúp học sinh học tốt môn lịch sửĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)bài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảm