Kỹ thuật truyền thông bluetooth năng lượng thấp và ứng dụng trong y tế

Kỹ thuật kiểm thử hiệu năng phần mềm ứng dụng

Kỹ thuật kiểm thử hiệu năng phần mềm và ứng dụng
... cứu vấn đề kiểm thử hiệu nhƣ khái niệm kiểm thử hiệu năng, công cụ hỗ trợ kiểm thử hiệu năng, kỹ thuật sử dụng kiểm thử hiệu Trên sở vấn đề nghiên cứu thực thử nghiệm kiểm thử cho phần mềm có sẵn ... thử phần mềm, khái niệm kiểm thử phần mềm nói chung kiểm thử hiệu nói riêng, hoạt động kiểm thử hiệu công cụ hỗ trợ kiểm thử hiệu CHƯƠNG 2: CÁC KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRONG KIỂM THỬ HIỆU NĂNG Trong ... trƣờng kiểm thử, lập kế hoạch kiểm thử, xây dựng kịch kiểm thử, thực kiểm thử, xây dựng báo cáo phân tích kết kiểm thử Tìm hiểu tính công cụ kiểm thử hiệu giúp kiểm thử tự động phần mềm, ứng dụng...
 • 79
 • 317
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông Công nghệ trải phổ ứng dụng cho WCDMA -Quá trình tiến lên thế hệ 3G

đồ án kỹ thuật viễn thông Công nghệ trải phổ và ứng dụng cho WCDMA -Quá trình tiến lên thế hệ 3G
... khai hệ thống chủ yếu đợc sử dụng để truyền Email từ máy tính xách tay + Hệ thống PDC: đợc sử dụng Nhật, sử dụng công nghệ TDMA + cdmaOne (IS-95): dựa công nghệ CDMA băng hẹp Hệ thống trở nên phổ ... chi phí thấp mà tận dụng đợc kỹ thuật trải phổ Tuy nhiên, thời điểm IP cha chứng tỏ đợc tiêu chuẩn săn sàng đáp ứng cách an toàn thông tin đòi hỏi thời gian thực trễ Nó cha chứng tỏ có khả quản ... 4.1.4 Phân hệ máy MS MS tổ hợp thiết bị đầu cuối ME Module nhận dạng dịch vụ thuê bao SIM MS = ME + SIM 4.2 Phơng án khả thi chuyển đổi lên 3G 4.2.1 Phân tích phơng án chuyển đổi Bốn công nghệ Cellullar...
 • 54
 • 156
 • 0

đồ án kỹ thuật điện lạnh Chức năng của UPS ứng dụng của nó trong thực tế

đồ án kỹ thuật điện lạnh Chức năng của UPS và ứng dụng của nó trong thực tế
... tục • Chất lượng nguồn điện Bộ nguồn liên tục UPS giải pháp đáp ứng yêu cầu cung cấp cho tải với nguồn ổn định liên tục trường hợp bị cố B Chức UPS ứng dụng thực tế UPS : Uninterruptible Power ... yêu cầu thiết bị điện từ nhạy cảm UPS cung cấp điện áp tin cậy, độc lập liên tục thông qua khâu trung gian: Acquy chuyển mạch tĩnh Ứng dụng UPS thực tế: Hiện nhu cầu ứng dụng UPS lĩnh vực tin ... đặc thù mà UPS chuyển đổi đơn có hiệu kinh tế UPS chuyển đổi kép Tuy nhiên tải ưu tiên UPS phải chịu thay đổi nguồn cấp tảI UPS chuyển đổi kép UPS quay Là UPS sử dụng máy điện làm chức nghịch...
 • 21
 • 156
 • 0

Phổ tổn hao năng lượng eels ứng dụng trong nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu nanô luận văn thạc sỹ vật lý

Phổ tổn hao năng lượng eels và ứng dụng trong nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu nanô luận văn thạc sỹ vật lý
... trỳc ph tn hao nng lng EELS - Nghiờn cu k thut ph tn hao nng lng EELS thc hin trờn kớnh hin vi in t truyn qua (TEM) - Phõn tớch vi cu trỳc ca mt s vt liu nano bng k thut EELS kt hp vi cỏc k thut ... EELS khỏc, vớ d nh: ph EELS phn x (Reflection EELS - REELS) s dng vi chựm in t nng lng t 10KeV 30 KeV, phộp phõn tớch ph EELS phõn gii cao (HREELS - High resolution EELS) vi chựm in t nng lng ... 26 Kt lun chng Trong chng nay, chung tụi a tỡm hiu c khỏi nim ph tn hao nng lng EELS v cu trỳc ph tn hao nng lng EELS gm ba vựng Vựng khụng tn hao nng lng (zero - loss) Vựng tn hao nng lng thp...
 • 33
 • 373
 • 3

Tìm hiểu về kỹ thuật phân tập không gian thời gian được ứng dụng trong hệ thống truyền tín hiệu thông tin di động.

Tìm hiểu về kỹ thuật phân tập không gian thời gian được ứng dụng trong hệ thống truyền tín hiệu thông tin di động.
... đặc tính, phân loại anten vào tìm hiểu, phân tích anten mảng Chương 2: Tìm hiểu kỹ thuật phân tập không gian - thời gian ứng dụng hệ thống truyền tín hiệu thông tin di động Chương 3: Tìm hiểu, phân ... thời gian, phân tập không gian phân tập tần số, phân tập phân cực 2.2 Phân tâp thời gian Trong kỹ thuật phân tập thời gian, tin truyền nhiều thời điểm khác nhau, ví dụ sử dụng khe thời gian khác ... trị hệ thống thông tin Tuy nhiên, số kỹ thuật tập trung nghiên cứu kỹ thuật xử lý không gian thời gian Kỹ thuật cho phép sử dụng tối đa phổ tần với hệ thống vô tuyến nói chung hệ thống thông tin...
 • 84
 • 166
 • 0

Kỹ thuật lưu lượng MPLS ứng dụng trong mạng VNPT

Kỹ thuật lưu lượng MPLS và ứng dụng trong mạng VNPT
... MPLS, kỹ thuật, chế điều khiển lưu lượng MPLS CHƢƠNG II: KỸ THUẬT LƢU LƢỢNG VÀ BÀI TOÁN GIẢI QUYẾT TẮC NGHẼN TRONG MẠNG MPLS Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển lưu lượng tìm hiểu toán tắc nghẽn mạng ... CHƢƠNG II: KỸ THUẬT LƢU LƢỢNG VÀ BÀI TOÁN GIẢI QUYẾT TẮC NGHẼN TRONG MẠNG MPLS 2.1 MPLS kỹ thuật lƣu lƣợng 2.1.1 Khái niệm kỹ thuật lƣu lƣợng Kỹ thuật lưu lượng (TE- Traffic Engineering) kỹ thuật ... hướng lưu lượng IP qua mạng thay đổi cost liên kết riêng biệt Không có cách hợp lí để điều khiển hướng mà lưu lượng chấp nhận sở nơi mà lưu lượng đến từ đâumà lưu lượng tới đâu Sử dụng thuật lưu...
 • 27
 • 617
 • 1

KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG QUANG SDH ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ

KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG QUANG SDH VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ TRONG MẠNG QUANG SDH ỨNG DỤNG TRONG THỰC TẾ Giáo viên hướng ... ĐẦU Mạng quang SDH đời kết hợp kỹ thuật ghép kênh đồng số SDH băng thông rộng sợi quang Mạng quang SDH tận dụng ưu điểm mềm dẻo kỹ thuật ghép kênh đồng số băng thông rộng sợi quang nên xem kỹ thuật ... SDH ứng dụng thực tế Nội dung đồ án chia làm chương: Chương 1: Kỹ thuật ghép kênh đồng SDH Chương 2: Mạng quang đồng SDH Chương 3: Đồng mạng quang SDH Chương 4: Giới thiệu thiết bị truyền dẫn quang...
 • 113
 • 707
 • 4

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG
... đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tƣơng tự ứng dụng ” nhằm nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tương tự Trainable similarity measure (TSM) Histogram dòng cột Qua đó, đưa số nhận ... NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRẦN QUANG HUY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH ĐỘ ĐO TƯƠNG TỰ VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 LUẬN VĂN THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ... tượng chuyển động liệu video quan tâm tính ứng dụng đa dạng cần thiết khoa học, xã hội đời sống người Trong luận văn thạc sĩ với đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật xác định độ đo tƣơng tự ứng dụng , tập...
 • 63
 • 309
 • 2

Trình bày kỹ thuật tạo cây đơn bội in vitro ứng dụng của chúng trong công tác giống cây trồng

Trình bày kỹ thuật tạo cây đơn bội in vitro và ứng dụng của chúng trong công tác giống cây trồng
... Sơ đồ tạo đơn bội nuôi cấy bao phấn: Cây đơn bội Phôi hóa Tạo callus Cây đơn bội Nuôi bao phấn môi trường dinh dưỡng đặc hiệu - Tạo đơn bội nuôi cấy noãn chưa thụ tinh: Sự hình thành đơn bội từ ... đơn bội Lai với thể đơn bội khác dung hợp tế bào trần (lai Soma) Nuôi tế bào trần thể đơn bội Gây đột biến, chọn lọc in vitro Tái sinh Nguyên liệu khởi đầu cho chọn giống * Kỹ thuật tạo đơn bội: ... triển thành đơn bội Sự phát sinh đơn bội từ hạt phấn gọi sinh sản đơn tính đực (androgensis) Khi nuôi cấy hạt phấn đơn nhân in vitro có phương thức sinh sản đơn tính đực sau:  Sinh sản đơn tính...
 • 5
 • 3,621
 • 92

Đề tài nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng ứng dụng

Đề tài nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng
... nhiều nghiên cứu ứng dụng theo hướng Xuất phát từ thực tế đó, việc nghiên cứu đưa phương pháp để xử lý Video vô thiết thực Được hướng dẫn TS Trần Hành tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số kỹ ... cứu đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng ứng dụng Trong khuôn khổ nghiên cứu này, mục tiêu tìm hiểu bước phát hiện, đánh dấu, phân loại đối tượng chuyển động Video so sánh ... Các vấn đề cần giải phạm vi nghiên cứu bao gồm: Nghiên cứu tổng quan Video phát đối tượng chuyển động Nghiên cứu đề xuất hướng khắc phục nhược điểm việc phát hiện, đánh dấu, phân loại đối tượng...
 • 78
 • 352
 • 2

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng ứng dụng nghiên cứu khoa học giảng viên

Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng và ứng dụng nghiên cứu khoa học giảng viên
... nghiên cứu đưa phương pháp để xử lý Video vô thiết thực Được hướng dẫn TS Trần Hành tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số kỹ thuật phát hiện, bám sát đối tượng ứng dụng Trong khuôn khổ nghiên ... đối tượng thoáng qua ứng yên từ đối tượng tĩnh cảnh động; phát phân biệt đối tượng di chuyển biến mất; phân loại đối tượng phát vào nhóm khác nhau, người, nhóm người, xe cộ,…; đánh dấu đối tượng ... 2.2.3 Phát đối tượng dời đối tượng bị loại bỏ 55 Chương 58 ỨNG DỤNG 58 3.1 Giám sát tự động trợ giúp Camera 58 3.2 Chương trình thử nghiệm phát bám sát đối tượng...
 • 78
 • 719
 • 3

Tài liệu Bài thuyết trình Kỹ thuật PCR Ứng dụng trong Y học ppt

Tài liệu Bài thuyết trình Kỹ thuật PCR và Ứng dụng trong Y học ppt
... thiêu bước kỹ thuật PCR việc l y mẫu đem phân tích Các bệnh phẩm y học ↓ Ly trích pre - nucleic acide ↓ Ly trích acide nucleic tinh khiết ↓ PCR ( RT - PCR) Thực xét nghiệm chẩn ↓ đoán PCR Phân ... sản phẩm cuối PCR đoạn DNA RNA phiên Số lượng tính theo hàm số mũ M y PCR II.Nguyên lí hoạt động PCR Các thành phần tham gia vào phản ứng PCR ( PCR mix): • - DNA khuôn • - Taq DNA polymerase • - ... I.Giới thiệu nguyên lý kỹ thuật PCR • Dựa vào chế tổng hợp gen đặc hiệu tế bào, nhà hóa sinh người Mĩ Karry Mullis phát minh kĩ thuật tổng hợp gen ống nghiệm (PCR) vào năm 1985 PCR phương pháp...
 • 24
 • 1,763
 • 11

Bài giảng kỹ thuật laser ứng dụng trong y sinh

Bài giảng kỹ thuật laser và ứng dụng trong y sinh
... kho lisinhstudy.tnu.edu.vn -Tham kho : Giỏo trỡnh lớ sinh y hc lisinhstudy.tnu.edu.vn ( Phan s An-NXB Y hc), Li sinh - Tham kho: Giỏo trỡnh Vt hc ( on Suy Ngh, NXB lớ i cng H Hu) 1 Khỏi nim Laser ... vy gi l mụi trng o ngc tớch lu Mụi trng ny l thnh phn c bn ca mi m y laser, cú tờn l hot cht laser 6/3/2014 13 Nguyờn lý m y phỏt x tia Laser * Ngun kớch thớch: Ngoi hot cht, M y phỏt tia Laser ... hng truyn, phõn cc, pha vi photon ó g y cng bc Hin tng phỏt x cng bc mang tớnh cht khuych i theo phn ng d y chuyn: sinh 2, sinh Nh vy bc x cng bc lm tng s photon, tc l cú kh nng khuych i ỏnh...
 • 26
 • 1,217
 • 4

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai ứng dụng trong chữ điện tử

Nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tử
... hóa công khai thuật toán thiết kế cho khóa hóa khác so với khóa giải khóa giải hóa tính toán từ khóa hóa Khóa hóa gọi khóa công khai (public key), khóa giải gọi khóa riêng (private ... KHÓA CÔNG KHAI 1.1 Khái niệm hóa khóa công khai 1.1.1 Mật hóa khóa đối xứng 1.1.2 Mật hóa khóa công khai 1.2 Các thuật toán mật hóa khóa công khai ... hóa khóa công khai, khóa cá nhân phải giữ bí mật khóa công khai phổ biến công khai Trong khóa, dùng để hóa khóa lại dùng để giải Điều quan trọng hệ thống tìm khóa bí mật biết khóa công khai...
 • 65
 • 735
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: cơ sở lý thuyết về kỹ thuật điện tử ứng dụng trong y tếnghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tửtìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụngluận văn sư phạm vật lý tìm hiểu một số dạng năng lượng mới và ứng dụngkỹ thuật đồng bộ trong mạng quang sdh và ứng dụng trong thực tếhệ thống báo hiệu số 7 và ứng dụng trong tổng đài alcatel 1000 e10xác suất thống kê và ứng dụng trong kinh tếxây dựng hệ thống nuôi cấy rễ tóc và ứng dụng trong nghiên cứu sản xuất artemisinin ở cây thanh hao artemisia annua linnkỹ thuật truyền thông không dâykỹ thuật truyền thông đa phương tiệncơ sở kỹ thuật truyền thông sợi quangkỹ thuật truyền thông sốcông ty tnhh máy tính và kỹ thuật truyền thôngđồ án kỹ thuật truyền thôngkỹ thuật bày hàng cá nhân hóa và các kỹ thuật truyền thốngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học