skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong hợp tác nhóm ở phân môn luyện từ và câu lớp năm

SKKN Sử dụng phương tiện trực quan để phát huy tính tích cực học sinh trong dạy học sinh học 9

SKKN Sử dụng phương tiện trực quan để phát huy tính tích cực học sinh trong dạy học sinh học 9
... Lớp thực nghiệm: Sử dụng thiết kế học theo phương án sử dụng phương tiện dạy học, mơ hình nhằm phát huy tính tích cực dạy học học sinh - Lớp đối chứng: Dạy theo phương pháp sử dụng tranh ảnh có ... sở dạy học nói chung phương tiện trực quan nói riêng, xác định hệ thống phương tiện trực quan để tổ chức dạy học sinh đề xuất biện pháp sử dụng phương tiện trực quan VI TÍNH SÁNG TẠO VỀ KHOA HỌC ... người học chủ yếu Con đường để nâng cao tính tích cực, chủ động giải vấn đề học tập sử dụng phương tiện dạy học. phương tiện học tập giúp học sinh thu thập thơng tin cách thuận lợi Phương tiện dạy...
 • 24
 • 759
 • 7

Bài giảng SKKN-Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8

Bài giảng SKKN-Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8
... kin thc 3.2 Phng phỏp dy cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi: 3.2.1 Vai trũ ca thớ nghim dy hc kin thc sinh lớ, sinh thỏi Trong vic dy hc cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi, thớ nghim úng mt vai trũ rt ... hc sinh phỏt trin Kt qu thc nghim v nhn xột: *Sau thc nghim ti dy hc th no hc sinh t lc tip thu kin thc trờn lp 8E vaỡ 8G thu c kt qu HKI nh sau: 4.1 Kt qu trc ỏp dng (Kho sỏt ban u) 8D 8E 8G ... TL% SL TL% SL TL% SL TL% 8E 10.2 25 64.1 20.5 5.1 0 8G 25 71.4 10 28. 6 0 0 0 *So sỏnh kt qu trc dng (kho sỏt ban u) v sau dng: Nhn xột: Qua kt qu thc nghim trờn lp 8E v 8G thu c kt qu khỏ kh quan,...
 • 11
 • 553
 • 10

SKKN Phat huy tinh tich cuc hoc tap cua hoc sinh trong bo mon sinh hoc 8

SKKN Phat huy tinh tich cuc hoc tap cua hoc sinh trong bo mon sinh hoc 8
... kin thc 3.2 Phng phỏp dy cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi: 3.2.1 Vai trũ ca thớ nghim dy hc kin thc sinh lớ, sinh thỏi Trong vic dy hc cỏc kin thc sinh lớ, sinh thỏi, thớ nghim úng mt vai trũ rt ... hc sinh phỏt trin Kt qu thc nghim v nhn xột: *Sau thc nghim ti dy hc th no hc sinh t lc tip thu kin thc trờn lp 8E vaỡ 8G thu c kt qu HKI nh sau: 4.1 Kt qu trc ỏp dng (Kho sỏt ban u) 8D 8E 8G ... TL% SL TL% SL TL% SL TL% 8E 10.2 25 64.1 20.5 5.1 0 8G 25 71.4 10 28. 6 0 0 0 *So sỏnh kt qu trc dng (kho sỏt ban u) v sau dng: Nhn xột: Qua kt qu thc nghim trờn lp 8E v 8G thu c kt qu khỏ kh quan,...
 • 11
 • 491
 • 1

skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11

skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giảng dạy chương i vẽ kĩ thuật cơ sở môn công nghệ 11
... Ng i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi 12 Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy chơng I: Vẽ thuật sở Môn Công nghệ 11 ii phát huy tính tích cực học tập học sinh ... Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy chơng I: Vẽ thuật sở Môn Công nghệ 11 - Giỏo viờn thu phiu hc theo d i hc sinh, nhn xột kp thi hc sinh rỳt kinh nghim - Giỏo viờn ... n i dung học Sử dụng phiếu học tập dạy học Ng i thực hiện: Nguyễn Thị Minh Thuận- Trờng THPT Ân Thi Phát huy tính tích cực học tập học sinh giảng dạy chơng I: Vẽ thuật sở Môn Công nghệ 11 Vic...
 • 20
 • 393
 • 2

skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong tập luyện thể dục thể thao bậc THPT yên định 2

skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong tập luyện thể dục thể thao bậc THPT yên định 2
... pháp 1: phát huy tính tích cực, học tập học sinh tập luyện thể dục thể thao trường (giờ thể dục nội khóa) - Biện pháp 2: phát huy tính thích cực học tập học sinh tập luyện thể dục thể thao trường ... kinh nghiệm phát huy tính tích cực học tập học sinh tập luyện thể dục thể thao bậc trung học phổ thông Tôi viết thực nghiệm năm học khối: lớp 11 năm học 20 11 -20 12 khối 10 năm học 20 12- 2013 Qua thực ... tập luyện thể dục thể thao Nhiều công trình khoa học chứng minh người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên có số thể lực sức khỏe cao người không tập luyện thể dục thể thao tập luyện thể dục...
 • 20
 • 911
 • 1

SKKN phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn giáo dục công dân trường THPT

SKKN phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn giáo dục công dân ở trường THPT
... GDCD môn Giáo dục công dân môn cách tích cực chủ động học sinh Từ giúp học sinh hiểu tên môn Giáo dục công dân Vậy, để phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh học tập môn Giáo ... Khánh Lâm Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập Học sinh Tổ: Sử - Địa – GDCD môn Giáo dục công dân - Hướng tới hoạt động chủ động, chống thói quen học tập thụ động, học sinh tích cực ... tích Trang Trường THPT số Nghĩa Hành GV: Lương T Khánh Lâm Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập Học sinh Tổ: Sử - Địa – GDCD môn Giáo dục công dân cực, chủ động, sáng tạo học sinh, loại...
 • 28
 • 1,592
 • 8

skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong việc giảng dạy môn sinh học 6

skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong việc giảng dạy môn sinh học 6
... nghiệp huy n bạn, với mong muốn nghiên cứu khoa học, mở rộng hiểu biết lý luận dạy học sinh học, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Phát huy tính tích cực học tập học sinh việc giảng dạy môn Sinh học 6" ... pháp phát huy tính tích cực học tập học sinh việc giảng dậy môn Sinh học + Phạm vi nghiên cứu: - Xác định sở, định hướng việc đổi phương pháp dạy Sinh học - Đề xuất số phương pháp để dạy môn Sinh ... dạn áp dụng phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh lớp Tôi xác định: Một học áp dụng phương pháp phát huy tính tích cực học tập học sinh có hiệu cần phải thoả...
 • 13
 • 357
 • 1

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ học Tiếng Việt

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong giờ học Tiếng Việt
... Nhằm phát huy tính tích cực học tập học sinh học Tiếng Việt để đêm lại hứng thú học tập nâng cao chất lượng môn học Đối tượng nghiên cứu Là học sinh khối 7,8 Trường Trunh Học Cơ Sở Phan Chu Trinh ... % học sinh dân tộc thiểu số nên kĩ đọc viết, kiến thức Tiếng Việt gặp nhiều hạn chế Vì để học sinh nắm kiến thức người giáo viên phải tổ chức học có hiệu 2.Mục tiêu nghiên cứu Nhằm phát huy tính ... tượng văn học Do vậy, so sánh áp dụng thường xuyên tiết học văn So sánh phương pháp dạy học nêu vấn đề: Giáo viên yêu cầu học sinh so sánh đưa học sinh vào tình có vấn đề: Nó kích thích học sinh phải...
 • 17
 • 693
 • 1

skkn phát huy tính tích cực học tậpcủa học sinh trong tiết luyện tập thpt chuyên lê quý đôn

skkn phát huy tính tích cực học tậpcủa học sinh trong tiết luyện tập thpt chuyên lê quý đôn
... tính tâm học sinh người ta dựa vào thời gian tích cực hoạt động, cường độ hoạt động tích cực, … * Kết học tập Kết học tập thể rõ ràng nhất, có tính thuyết phục tính tích cực học tập học sinh Học ... động Tính tích cực học tập hiểu là: “sự phản ánh vai trò tích cực cá nhân học sinh trình học, nhấn mạnh rằng, học sinh chủ thể trình học đối tượng thụ động Tính tích cực học sinh không tập trung ... quan tâm, đặt biệt luyện tập, luyện tập giai đoạn quan trọng trình dạy học Xuất phát từ lí chọn đề tài nghiên cứu: “PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG TIẾT LUYỆN TẬP”với mong muốn...
 • 37
 • 215
 • 0

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ NGỮ VĂN 6 BẰNG CÁCH DÙNG TRANH MINH HỌA

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG GIỜ NGỮ VĂN 6 BẰNG CÁCH DÙNG TRANH MINH HỌA
... tạo) Học sinh phải có ý thức tự giác, hăng say học tập III- MỘT VÀI VẤN ĐỀ VỀ VIỆC DÙNG TRANH MINH HOẠ CHO TIẾT DẠY NGỮ VĂN Tác dụng việc dùng tranh minh hoạ cho tiết dạy ngữ văn Tại lại nên dùng ... việc dùng tranh minh hoạ cho tiết dạy Ngữ văn cụ thể tác dụng sau: - Làm cho tiết học sinh động, hấp dẫn hơn, tạo hứng thú cho học sinh học tập - Góp phần khắc sâu kiến thức cho học sinh học tập ... dạy học cần có tính nghệ thuật luôn sáng tạo II- Đối với học sinh : Học sinh trung tâm, chủ thể, mục đích trình dạy học Học sinh phải chiếm lĩnh tri thức cách chủ động để đạt kết học tập, học sinh...
 • 16
 • 618
 • 3

SKKN Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn Giáo dục công dân THCS

SKKN Phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn Giáo dục công dân THCS
... Phát huy tính tích cực, chủ động học sinh học tập môn Giáo dục công dân đặt mục đích tìm hiểu đánh giá tình hình đổi phương pháp giảng dạy nói chung đổi phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công ... dạy học - Dạy học tăng cường phát huy tính tự tin, tích cực, chủ động, sáng tạo thông qua tổ chức thực hoạt động học tập học sinh - Dạy học trọng rèn luyện phương pháp phát huy lực tự học học sinh ... học môn Giáo dục công dân với số nội dung hoạt động học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Chính vậy, lựa chọn số phương pháp giảng dạy sử dụng nhiều giảng dạy môn Giáo...
 • 33
 • 1,309
 • 11

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8

SKKN Phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong bộ môn sinh học 8
... thiết bị môn nhà trường đầy đủ đại Sau xem xét cân nhắc, dựa vào sở nêu qua kinh nghiệm giảng dạy trường THCS định chọn đề tài "Phát huy tính tích cực học tập học sinh môn sinh học 8" đạt hiệu ... Đối tượng nghiên cứu học sinh lớp 8E, 8G đa số nằm độ tuổi 13-14, lớp có nhiều học sinh chăm ngoan học giỏi có ý thức hoạt động, có tinh thần tập thể có trách nhiệm cao học tập, quan tâm giúp đỡ ... dạy học Xu hướng dạy học trọng nhiều tới hình thức tổ chức dạy học theo nhóm nhỏ Hình thức dạy học tạo điều kiện cho nhiều học sinh trực tiếp tham gia vào hoạt động học tập, có điều kiện bộc...
 • 14
 • 999
 • 9

SKKN phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh qua hệ thống bài tập về dãy điện hóa của kim loại

SKKN phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh qua hệ thống bài tập về dãy điện hóa của kim loại
... DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG CỦA HỌC SINH Dạng 1: Viết phương trình hoá học xảy cặp oxi hoá- khử Mục đích: Giúp học sinh củng cố kiến thức dãy điện hoá kim loại, ... kiến thức dãy điện hoá kim loại, vận dụng định luật hoá học để chủ động giải tập dãy điện hoá kim loại - Đa số học sinh tích cực, có hứng thú với môn học, nắm kiến thức cách có hệ thống 2) Về phía ... động giải tập dãy điện hoá kim loại, có số nội dung đưa vào chương trình phổ thông Hệ thống tập góp phần làm cho học sinh hiểu rõ chất dãy điện hoá kim loại Bài tập dãy điện hoá kim loại đa dạng...
 • 22
 • 202
 • 0

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, CHỦ ĐỘNG của học SINH lớp 12 TRONG học tập TIN học tại TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY THÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM

SKKN PHÁT HUY TÍNH TÍCH cực, CHỦ ĐỘNG của học SINH lớp 12 TRONG học tập TIN học tại TRƯỜNG THPT NGUYỄN DUY THÌ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM
... lớp 12 học tập Tin học trường THPT Nguyễn Duy Thì phương pháp hoạt động nhóm để đồng nghiệp tham khảo Mục đích nghiên cứu: Mục đích đề tài phát huy tính tích cực, chủ động học tập học sinh với ... nhiều phương pháp, phương pháp tính ưu việt nhật định song với phương pháp hoạt động nhóm thấy có nhiều hiệu việc giảng dạy môn Tin học 12 phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh ... 30 học sinh) Nhóm 2: Nhóm thực nghiệm: lớp 12A2( sĩ số 31 học sinh) Năm học 2014- 2015 Nhóm 1: Nhóm đối chứng: lớp 12A2 (sĩ số: 34 học sinh) Nhóm 2: Nhóm thực nghiệm: lớp 12A3( sĩ số 33 học sinh) ...
 • 27
 • 257
 • 0

SKKN phát huy tính tích cực học TA 8

SKKN phát huy tính tích cực học TA 8
... nghiệm phát huy tính tích cực học tiếng Anh cho học sinh lớp Trên số giải pháp phát huy tính tích cực học sinh học tiếng Anh học sinh lớp mà áp dụng năm học 2007-20 08 học kì I năm học 20 08- 2009 ... Muốn phát huy tính tích cực học tập học sinh trớc hết phải hiểu tích cực tợng s phạm, biểu gắng sức cao nhiều mặt hoạt động học tập nói đến tính tích cực học tập thực chất nói đến tính tích cực ... số kinh nghiệm phát huy tính tích cực học tiếng Anh cho học sinh lớp 8A 8B 26 26 SL % 11,5 7,7 SL 12 10 % 46,2 38, 5 SL 10 % 30 .8 38, 5 SL % SL 7.7 15,3 % 3 .8 Qua trình tìm hiểu học sinh khối tìm...
 • 15
 • 191
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong tập luyện tdtt bậc thptsáng kiến kinh nghiệm giúp học học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4nang cao chat luong day va hoc phan mon luyen tu va cau lop 2một số biện pháp góp phần giúp học sinh học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 2skkn phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo cho học sinh lớp 3 trong phân môn tập làm vănskkn phát huy tính tích cực tự giác học tập của hsphát huy tính tích cực học tập của học sinhphát huy tính tích cực học tập của sinh viênbiện pháp phát huy tính tích cực học tậpxây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học chương 1 công nghệ 10skkn phát huy tính tích cực của học sinhsử dụng phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ lớp 11 chương trình nâng cao trung học phổ thôngskkn phat huy tinh tich cuc cua hs trong luyen tap chay benhướng phát huy tính tích cực học tậpskkn phat huy tinh tich cuc trong day hoc giai toan co loi van o lo 5PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học