VÀI NÉT VỀ KINH TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

Địa lí phổ thông - Vài nét về kinh tế Việt Nam

Địa lí phổ thông - Vài nét về kinh tế Việt Nam
... khu vực kinh tế quốc doanh Với sách xây dựng kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, tỷ trọng khu vực kinh tế nhà nước có xu hướng giảm đi, từ 40,1% GDP năm 1991 xuống 38,3% năm 2003, kinh tế tập thể ... phần kinh tế ngày chuyển dịch theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo chế thị trường có quản lý nhà nước, kinh tế tư nhân phát triển không hạn chế quy mô địa bàn ... khu vực kinh tế tư nhân GDP tăng từ 3,1% lên 4,1%, kinh tế quốc doanh khác từ 4,4% lên 4,5%, kinh tế cá thể giảm từ 35,9% xuống 31,2%, kinh tế có vốn đầu tư nước tăng từ 6,4% lên 14% Từ 1/7/2006,...
 • 3
 • 237
 • 0

Vài nét về kinh tế Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO potx

Vài nét về kinh tế Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO potx
... nước (GDP) năm 2007 tăng 8, 45% , năm 2008 tăng 6,18%, năm 2009 tăng 5, 32%, năm 2010 tăng 6,78% năm 2011 ước tăng 5, 8% Năm 2010, khỏi khủng hoảng kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao năm trước ... 26,3%; năm 2009 tăng 29%; năm 2010 vượt dự toán 9,3%; năm 2011 ước vượt dự toán 10% Cơ cấu thu ngân sách có chuyển biến tích cực: Thu nội địa tăng từ 52 ,1% năm 2006 lên 55 ,17% năm 2007; 55 ,13% năm ... tăng dần từ 78% năm 2000 lên 83,2% năm 20 05; 84 ,5% năm 2007 89% năm 2010 2011 Trong thời gian đó, tỷ trọng công nghiệp khai thác giảm dần từ 15, 7% năm 2006 xuống 9,6% năm 2009 11% năm 2010 Nhiều...
 • 10
 • 211
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh tuyên quang

Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh tuyên quang
... trạng chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế Tuyên Quang nhƣ ? Những nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế Tuyên Quang ? Giải pháp cần thiết để nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế Tuyên ... yếu ảnh hƣởng đến thực chất chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế tỉnh Tuyên Quang - Đề xuất đƣợc số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế tỉnh Tuyên Quang năm tới Đối tƣợng phạm ... HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHẠM HÙNG SƠN GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TĂNG TRƢỞNG KINH TẾ TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời...
 • 110
 • 188
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Tuyên Quang

Giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế tỉnh Tuyên Quang
... trạng chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế Tuyên Quang nhƣ ? Những nguyên nhân ảnh hƣởng đến chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế Tuyên Quang ? Giải pháp cần thiết để nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế Tuyên ... chủ chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế, từ đề xuất số giải pháp nâng cao chất yếu: “Ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mô hình tăng trƣởng cấu kinh tế, lƣợng tăng trƣởng kinh tế, góp phần vào phát triển kinh ... trưởng đánh giá chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Đề tài đƣa đánh giá bƣớc đầu thực trạng chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế, từ đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng tăng trƣởng kinh tế, góp phần...
 • 55
 • 181
 • 0

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ VÀI NÉT VỀ DỊCH TỄ SÁN LÁ GAN LỚN pps

ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC VÀ VÀI NÉT VỀ DỊCH TỄ SÁN LÁ GAN LỚN pps
... thành sau khoảng tháng MỘT VÀI NÉT VỀ DỊCH TỄ HỌC Tóm tắt Đường mầm bệnh sán gan lớn( nang trùng sống ) xâm nhập vào thể - Ăn: + Ăn rau / thuỷ sinh chưa chín + Ăn gan chưa nấu chín + Thức ăn, ... 25,5 Vấn đề kết hợp Y học Thú y NC dịch tễ SLGL Bệnh sán - sán dây nói chung, bệnh sán gan nói riêng bệnh lây từ động vật qua người( Zoonoose ), điển hình bệnh sán gan lớn Tuy nhiên kết hợp nghiên ... chín Khi vào đến dày, dịch vị làm tan rã vỏ sán non phóng thích, nhiều tá tràng Nó xuyên qua thành ruột non vào phúc mạc công vào bao gan, xuyên thẳng nhu mô tế bào gan, lúc đầu sán non bao gan sau...
 • 27
 • 295
 • 2

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà Giang

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà Giang
... động quan quản nhà nƣớc kinh tế tỉnh Giang - Hệ thống hóa đƣợc sở luận góp phần làm rõ vấn đề áp dụng Hệ thống quản chất lƣợng vào hoạt động quan quản nhà nƣớc kinh tế tỉnh Giang ... GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - PHAN ĐĂNG ĐÔNG ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ KINH TẾ TỈNH HÀ GIANG Chuyên ngành: Quản kinh ... động quan quản nhà nƣớc kinh tế tỉnh Giang b) Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa đƣợc sở luận góp phần làm rõ vấn đề áp dụng Hệ thống quản chất lƣợng vào hoạt động quan quản nhà...
 • 88
 • 121
 • 0

Vài nét về tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới ở nước mỹ nói riêng và thế giới nói chung

Vài nét về tình hình khủng hoảng kinh tế thế giới ở nước mỹ nói riêng và thế giới nói chung
... cương toả Nhà nước, đẩy nước Mỹ giới vào khủng hoảng tồi tệ kể từ năm 1930 trở lại nào, nhà nước Mỹ kiểm soát tình hình chừng kinh tế hết khủng hoảng “Chúng ta chạm đáy khủng hoảng nằm ịch ... tính thăm dò kinh tế đứng đầu trật tự kinh tế giới tư với kinh tế đứng đầu trật tự kinh tế nổi, kích hoạt khủng hoảng kinh tế tài tài toàn cầu năm trước./ Những tháng đầu sau khủng hoảng, quốc ... dậy Nền kinh tế giới hồi phục vòng năm nữa…”, Krugman nhận định - Paul Krugman dự đoán kinh tế giới sau khủng hoảng trầm lặng hơn, dịch chuyển vốn đầu Sau khủng hoảng, Mỹ không bảo ban giới phải...
 • 14
 • 352
 • 0

Đánh giá vai trò của phụ nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá vai trò của phụ nữ dân tộc Tày trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
... 1.1.4 Vai trũ ca lao ng n phỏt trin kinh t h nụng dõn 1.2 C s thc tin 10 1.2.1 Vai trũ ca ph n gia ỡnh v xó hi 10 1.2.1.1 Vai trũ ca ph n qun lý xó hi v cng ng 10 1.2.1.2 Vai ... H gia ỡnh Phõn cụng lao ng Nghiờn cu khoa hc Lc lng lao ng Giy chng nhn quyn s dng t Hot ng sn xut kinh doanh Phỏt trin kinh t Khoa hc k thut Khuyn nụng Sn xut kinh doanh Phỏt trin kinh t h gia ... xut v hot ng tỏi sn xut [29] Vai trũ ca gii cú vai trũ ú l: Vai trũ sn xut, vai trũ tỏi sn xut, vai trũ cng ng: S húa bi trung tõm hc liu http://lrc.tnu.edu.vn/ Vai trũ sn xut: ú l nhng cụng...
 • 132
 • 335
 • 1

Chuyển biến về kinh tế, xã hội Huyện Sơn Dương (Tỉnh Tuyên Quang) trong thời kỳ đổi mới (1986 đến 2010)

Chuyển biến về kinh tế, xã hội Huyện Sơn Dương (Tỉnh Tuyên Quang) trong thời kỳ đổi mới (1986 đến 2010)
... hình kinh tế - hội huyện Sơn Dƣơng trƣớc năm 1986 Chƣơng 2: Chuyển biến kinh tế huyện Sơn Dƣơng (1986 - 2010) Chƣơng 3: Chuyển biến hội huyện Sơn Dƣơng (1986 - 2010) 5 Chƣơng TÌNH HÌNH KINH ... khách quan trình phát triển, chuyển biến kinh tế, biến đổi hội huyện Sơn Dƣơng thời kỳ đổi (1986 2010) - Luận văn đánh giá thành công công đổi huyện Sơn Dƣơng, đồng thời hạn chế nêu lên số giải ... nghiệp đổi thập kỷ thực tạo chuyển biến mạnh mẽ đời sống kinh tế - hội nƣớc Trong vận động chung ấy, huyện Sơn Dƣơng (tỉnh Tuyên Quang) biến đổi đáng kể kinh tế - hội Trong lịch sử, Sơn...
 • 119
 • 301
 • 0

Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ tại thị trấn tân yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ tại thị trấn tân yên  huyện hàm yên  tỉnh tuyên quang
... tài: Nghiên cứu vai trò giới phát triển kinh tế hộ địa bàn Thị Trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đƣợc vai trò giới phát triển kinh tế ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  TRẦN THỊ QUYÊN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TÂN YÊN HUYỆN HÀM YÊN, TỈNH TUYÊN QUANG ... chung hộ điều tra địa bàn TT Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang - Thực trạng vai trò giới phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn TT Tân Yên - Một số yếu tố ảnh hƣởng đến vai trò giới phát triển...
 • 72
 • 192
 • 0

Đánh giá vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã tứ quận huyện yên sơn tỉnh tuyên quang

Đánh giá vai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã tứ quận  huyện yên sơn  tỉnh tuyên quang
... Nguyên – 2015 i LỜI CAM ĐOAN Đề tài tốt nghiệp: Đánh giá vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang , chuyên nghành Phát triển nông ... nghiên cứu vai phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn Tứ Quận Đánh giá vai trò phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình + Trong hoạt động trồng trọt + Trong hoạt động chăn nuôi + Trong lâm ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - TRẦN THỊ TUYẾT MAI Đề tài: ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TỨ QUẬN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN...
 • 69
 • 367
 • 3

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên, tỉnh tuyên quang
... t Hot ng sn xut kinh doanh Phỏt trin kinh t Khoa hc k thut Khuyn nụng Sn xut kinh doanh Phỏt trin kinh t h gia ỡnh Xúa gim nghốo Bt bỡnh ng Sn xut phỏt trin kinh t Phỏt trin kinh t xó hi y ban ... gia ỡnh v xó hi, hot ng sn xut v hot ng tỏi sn xut [29] Vai trũ ca gii cú vai trũ ú l: Vai trũ sn xut, vai trũ tỏi sn xut, vai trũ cng ng: Vai trũ sn xut: ú l nhng cụng vic c ph n v nam gii m nhim ... v phỏt trin kinh t nụng thụn v ng thi cha cú nghiờn cu no ỏnh giỏ vai trũ ca ph n Ty phỏt trin kinh t h ti huyn Hm Yờn, tnh Tuyờn Quang cho nờn tụi tin hnh nghiờn cu ti: Nghiờn cu vai trũ ca...
 • 130
 • 73
 • 0

Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang
... giới phát triển kinh tế hộ xã, thị trấn địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu vai trò giới phát triển kinh tế hộ xã, thị trấn địa ... nữ trình đổi phát triển kinh tế nông thôn, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu vai trò giới phát triển kinh tế hộ địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang" 4 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 ... Huệ, Nghiên cứu vai trò giới phát triển kinh tế hộ gia đình địa bàn huyện Định Hóa ,tỉnh Thái Nguyên”, năm 2013 - Vương Thị Vân, ” Nghiên cứu vai trò phụ nữ nông thôn phát triển kinh tế hộ địa bàn...
 • 110
 • 184
 • 0

Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang
... nghiên cứu * Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu vai trò cụ thể nam giới nữ giới địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang phát triển kinh tế hộ 3 * Phạm vi nghiên cứu - Về không gian nghiên cứu: ... cần phải tiếp tục nghiên cứu vai trò giới, vai trò giới phát triển kinh tế hộ :Vai trò giới phát triển kinh tế hộ thể nào? Đâu yếu tố ảnh hưởng đến vai trò giới sản xuất hộ? Cần phải có giải ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THU TRANG NGHIÊN CỨU VAI TRÒ CỦA GIỚI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã...
 • 105
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vài nét về kinh tế hàng hải việt namvài nét về kinh tế hàng hải việt nam hiện nayvài nét về kinh tế xã hội giáo dục của huyện vĩnh bảo hải phònggiớ thiệu về nét văn hóa của tỉnh tuyên quangmột vài nét về dịch tễkhái quát về giáo dục tỉnh tuyên quang và giáo dục ở các trường thpt có học sinh bán trú dân nuôiđánh giá vai trò của phụ nữ dân tộc tày trong phát triển kinh tế hộ tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangvài nét về điều kiện tự nhiện và tình hình kinh tế xã hội tỉnh an giangvài nét về tình hình kinh tế xã hội thành phố hồ chí minhvài nét về tình hình kinh tế xã hội thủ đô thời gian quavài nét về vị trí địa lý điều kiện tự nhiên tình hình kinh tế xã hội của các nước asean và vai trò của nó đối với nền kinh tế thế giớivài nét về tình hình phá sản doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ở việt nam hiện nayđánh giá chung về điều kiện kinh tế xã hội tại xã thái sơn huyện hàm yên tỉnh tuyên quangvài nét về đặc điểm tự nhiên kinh tế xã hội tỉnh lạng sơnvài nét về tình hình kinh tếchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học