XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG TRONG THỜI CHỐNG PHÁP

Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính
... bước đầu đổi theo tinh thần dân tộc dân chủ 4 .Giải khó khăn tài Để khắc phục tình trạng trống rỗng ngân sách, Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp nhân dân nước Hưởng ứng vận động xây ... sản xuất nông nghiệp nhanh chóng phục hồi, nạn đói bị đẩy lùi Giải nạn dốt Xóa nạn mù chữ, nâng cao trình độ văn hóa cho nhân dân nhiệm vụ cấp bách cần giải Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ... chức “Ngày đồng tâm”, không dùng gạo, ngô, khoai, sắn v.v để nấu rượu Để giải nạn đói, tăng gia sản xuất biện pháp hàng đầu có tính chất lâu dài Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi: “Tăng gia sản xuất!...
 • 2
 • 50
 • 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945
... tch H Chớ Minh [105]; T tng quõn s H Chớ Minh [96]; T tng H Chớ Minh v dng nc v gi nc [107]; T quõn s H Chớ Minh, tip cn t gúc hoỏ [29]; T tng quõn s H Chớ Minh [108]; Ch tch H Chớ Minh vi cỏc ... Chớ Minh v xõy dng lc lng cỏch mng tin trỡnh ng ngha ginh chớnh quyn nm 1945 lm ti lun thc s chuyờn ngnh H Chớ Minh hc Tỡnh hỡnh nghiờn cu Trong nhng nm qua, lnh vc nghiờn cu v t tng H Chớ Minh ... Chớ Minh- lónh t v i ca ng v nhõn dõn ta [24]; H Chớ Minh v Mt trn dõn tc thng nht [10]; Ch tch H Chớ Minh sng mói s nghip ca chỳng ta [28]; Gúp phn tỡm hiu t tng c lp dõn tc ca Ch tch H Chớ Minh...
 • 143
 • 438
 • 1

Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 – 1946

Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 – 1946
... lượng có tổ chức Quân dân ta chiến đấu đất nước ta Đảng ta hoạt động bí mật nắm vững quyền lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước, có kinh nghiệm 15 năm đấu tranh chống đế quốc Đế quốc Pháp đế ... đất Trong kháng chiến nhân dân Việt Nam không đấu tranh cho riêng mình, nhân dân Việt Nam vừa đấu tranh để tự cứu ,vừa đấu tranh cho hoà bình giới “ Cho nên kháng chiến nhân dân Việt Nam chiến tranh ... giặc, Đảng ta gắn liền với nhân dân thành khối, chiến tranh diễn nhiều hình thái phong phú: chiến tranh cài lược, chiến tranh lộn ẩu, chiến tranh không mặt trận, chiến tranh bao vây, chiến tranh...
 • 13
 • 479
 • 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015
... : tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận Tr dụng vào x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán an đảng viên g Chi trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thời kỳ tưởng Hồ Chí Minh, ... tài : tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận Tr dụng vào x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán an đảng viên g Chi trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thời kỳ Hồ Chí Minh viết: ... : tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận Tr dụng vào x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán an đảng viên g Chi trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thời kỳ riêng Tuy nhiên, đạo...
 • 29
 • 1,577
 • 5

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới 2010-2015
... vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng nhiệm vụ x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán đảng viên Chi Trung tâm y tế huyện Long Phú Phân tích nguyên nhân đề giải pháp giúp cho Chi ... lên cách khái quát tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng, cần thiết phải nâng cao nhiệm vụ rèn luyện đạo đức cách mạng theo tưởng Hồ Chí Minh cán bộ, đảng viên - Đánh giá thực trạng trình vận ... Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc Người chuẩn mực nguyên tắc www.taichinh2a.com x y dựng đạo đức khác...
 • 12
 • 1,291
 • 6

Biện pháp của đảng và HCM nhằm bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ mới

Biện pháp của đảng và HCM nhằm bảo vệ, củng cố chính quyền cách mạng, xây dựng chế độ mới
... NỮA LÀ PHẠM ĐẾN CHỦ QUYỀN CỦA ĐẤT ĐẾN CHỦ QUYỀN CỦA ĐẤT NƯỚC, LÀ HẠI ĐẾN QUYỀN NƯỚC, LÀ HẠI ĐẾN QUYỀN LỢI CAO TRỌNG CỦA DÂN LỢI CAO TRỌNG CỦA DÂN TỘC” TỘC” Chủ tịch Hồ Chí Minh Pháp ký Tạm ước 14/9/1946 ... 1946 ngày 1946 Lập Hiến Pháp Hiến Pháp 1946 -Hiến Pháp 1946 Hiến Pháp Hiến Pháp Nước Việt Nam Dân Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 10 Chủ Cộng Hòa Thành lập Chính phủ thức Chính phủ nước Việt Nam ... Lao Động VN “Kết đoàn sức mạnh” Thành lập Hội liên hiệp Phụ Nữ VN Thành lập Đảng Xã Hội Việt Nam 15 Phát triển công cụ bảo vệ quyền XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN “Cuối năm 1946 quân đội...
 • 29
 • 230
 • 0

Đề tài: Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 - 1946 docx

Đề tài: Sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh xây dựng chính quyền thời kỳ 1945 - 1946 docx
... Đề tài: "Sự lãnh đạo Đảng đấu tranh xây dựng quyền thời kỳ 1945 - 1946" “Khi Pháp cố ý gây chiến tranh, nhịn kháng chiến toàn quốc bắt đầu” Cuộc kháng chiến nhân dân ... lượng có tổ chức Quân dân ta chiến đấu đất nước ta Đảng ta hoạt động bí mật nắm vững quyền lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước, có kinh nghiệm 15 năm đấu tranh chống đế quốc Đế quốc Pháp đế ... đất Trong kháng chiến nhân dân Việt Nam không đấu tranh cho riêng mình, nhân dân Việt Nam vừa đấu tranh để tự cứu ,vừa đấu tranh cho hoà bình giới “ Cho nên kháng chiến nhân dân Việt Nam chiến tranh...
 • 13
 • 280
 • 0

Tư tưởng yêu nước của Huỳnh Thúc Kháng trong thời kỳ tham gia chính quyền cách mạng(1945-1947

Tư tưởng yêu nước của Huỳnh Thúc Kháng trong thời kỳ tham gia chính quyền cách mạng(1945-1947
... nhan dan NhUng chi giai doan tham gia Chinh phu Lien hiep khang chien, Huynh Thiic Khang mdi thUc sU nhan thay siic manh vi dai ciia khd'i dai doan ket dan tpc chdng thii trong, giac ngoai Vi hanh ... viec, la cam gUdm siing giet giac, dudi giac NgUdi anh ciia dan tpc ta la Hd Chu tich thi cung mot liic keu gpi lam ba viec: ch6'ng giac ngoai xam, ch6'ng giac ddi, chd'ng giac dot Nghi dUpc ba viec ... kh6ng gia, kh6ng chia giai tang, kh6ng phan dang phai ThUdng du, trung thd, khdng c6 mien thap, mien cao; sU sai giao fi kh6ng c6 O do, khdng C dao dao khac" ddng tam nhat tri danh dudi giac cUdp...
 • 15
 • 200
 • 3

Tại sao trong thời kỳ 1945 - 1946, Đảng ta xác định giữ vững chính quyền cách mạng là nhiệm vụ trung tâm

Tại sao trong thời kỳ 1945 - 1946, Đảng ta xác định giữ vững chính quyền cách mạng là nhiệm vụ trung tâm
... lao cách mạng nước ta Trung ương Đảng xác định: Tính chất "cuộc cách mạng Đông Dương lúc cách mạng dân tộc giải phóng" Cuộc cách mạng chưa hoàn thành nước ta chưa hoàn toàn độc lập Khẩu hiệu ta ... thù cách mạng Việt Nam, Đảng ta xác định: quân Tưởng tìm cách để tiêu diệt Đảng ta, phá tan Việt Minh, lật đổ quyền cách mạng, song kẻ thù nhân dân ta lúc thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ... phát triển Trong điều kiện có nhiều đảng phái tham gia quyền, Đảng giữ vai trò lãnh đạo nhà nước cách khéo léo Vai trò lãnh đạo Đảng nhân tố định bảo đảm việc giữ vững chất cách mạng quyền nhân...
 • 12
 • 3,019
 • 2

việc xây dựng chính quyền thời các chúa nguyễn ở đàng trong

việc xây dựng chính quyền thời các chúa nguyễn ở đàng trong
... CHỨC CHÍNH QUYỀN CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN ðÀNG TRONG 2.1 Chính trị - xã hội: 2.1.1 Tổ chức hành chính: Cở sở hình thành quyền chúa Nguyễn ðàng Trong: - Mô hình tổ chức nhà nước Lê sơ trước ñây - Chính ... hình thành quyền chúa Nguyễn ðàng Trong - Việc xây dựng củng cố quyền - Vai trò quyền ñối với ñời sống xã hội, kinh tế, trị ðàng Trong 2.2 Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi thời gian: Từ Nguyễn Hoàng ... Chính quyền chúa Nguyễn ðàng Trong vừa thần thuộc vua Lê, vừa ñối trọng với quyền chúa Trịnh ðàng - ðàng Trong vùng ñất mới, nên phải có phương thức tổ chức quyền phù hợp Bởi vậy, quyền chúa Nguyễn...
 • 103
 • 68
 • 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vận dụng vào xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên ở Chi bộ trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng trong thời kỳ mới
... dạng chọn đề tài: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng vận dụng vào x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán đảng viên Chi trung tâm y tế huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2010-2015” để ... quan tâm hàng đầu Hồ Chí Minh nghiệp cách mạng Người tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng: 3.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng: tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng hệ thống ... vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cách mạng nhiệm vụ x y dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán đảng viên Chi Trung tâm y tế huyện Long Phú Phân tích nguyên nhân đề giải pháp giúp cho Chi...
 • 30
 • 244
 • 0

xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang hiện nay

xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh bắc giang hiện nay
... xây dựng đạo đức cách mạng cho ngời cán chủ chốt cấp sở Việt Nam 24 1.2.2.1 Nội dung đạo đức cách mạng ngời cán chủ chốt cấp sở Việt Nam Xây dựng đạo đức cách mạng cho ngời cán chủ chốt cấp sở, ... cầu việc xây dựng đạo đức cách mạng cho cán chủ chốt cấp sở điều kiện kinh tế thị trờng việt nam 1.2.1 Tầm quan trọng việc xây dựng đạo đức cách mạng cho ngời cán chủ chốt cấp sở Việt Nam Chủ tịch ... thực trạng đạo đức cán chủ chốt cấp sở điều kiện kinh tế thị trờng Bắc Giang - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp sở tỉnh Bắc Giang ý nghĩa...
 • 91
 • 450
 • 4

KINH NGHIỆM về xây DỰNG hạ TẦNG THÔNG TIN TRONG ĐỊNH HƯỚNG xây DỰNG CHÍNH QUYỀN điện tử tại LONG AN

KINH NGHIỆM về xây DỰNG hạ TẦNG THÔNG TIN TRONG ĐỊNH HƯỚNG xây DỰNG CHÍNH QUYỀN điện tử tại LONG AN
... trạng hạ tầng thông tin Long An II Định hướng thời gian tới đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin III Kiến nghị I Hiện trạng hạ tầng thông tin Long An Hiện trạng hạ tầng CNTT ● Trọng tâm xây dựng quyền ... CNTT ● Trọng tâm xây dựng quyền điện tử Long An đến năm 2015 tập trung vào hệ thống thông tin trọng điểm: cửa điện tử; thư điện tử văn điện tử; cổng thông tin điện tử (TTĐT) ● Ngoài số PM chuyên ... doanh nghiệp II Định hướng thời gian tới đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin Về đầu tư, phát triển hạ tầng ứng dụng CNTT ● Từng bước xây dựng hệ thống CSDL bản, l‎àm tảng cho việc xây dựng quyền...
 • 21
 • 217
 • 0

Xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh Hải Dương hiện nay

Xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong điều kiện kinh tế thị trường ở tỉnh Hải Dương hiện nay
... PHÁP XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG HIỆN NAY 50 2.1 Thực trạng việc xây dựng đạo đức đội ngũ cán chủ chốt ... ĐỀ XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ TRONG ĐIỀU KIỆN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Một số vấn đề lý luận chung đạo đức biến đổi điều kiện kinh tế thị ... công tác sở xã, phƣờng, thị trấn 23 1.2.2 Nội dung yêu cầu việc xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp sở Việt Nam Xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán chủ chốt cấp sở, trƣớc...
 • 111
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhân dân thái bình đã có những chủ trương gì để bảo vệ và xây dựng chính quyền cách mạngtư tưởng hồ chí minh về xây dựng lực lượng cách mạng trong tiến trình vận động khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnhxây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng 1945xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnhbáo cáo xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnhxây dựng đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chínhðối với vấn đề xây dựng chính quyền tôn trọng và nghe theo lời khuyên của cố vấn và cộng sự nhưng nhà lãnh đạo không được để họ lèo lái mìnhđiều 17 25 34 trong lĩnh vực xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chínhxây dựng lực lượng cách mạngxây dựng chính sách nhân sự trong công tyxây dựng chính quyền điện tửnguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạngnhững nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạngquá trình xây dựng lực lượng cách mạngCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảotieu luan bds2003Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ( GDCD 8)hối lộ trong kinh doanhPrepare 4 work bookLuyện thở tập nội công tập 1 nguyễn minh kính, 38 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDF500 thế võ tự vệ vojtechl levskytính toán hồ nước máiThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangPhương pháp chiến đấu của lý tiểu long điêu luyện thủ cước pháp 1993 trần đồng quang hòaTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMKỹ thuật trình bày văn bảnhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017nq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong Quan