Một số câu hỏi và bài tập hóa học hữu cơ

Ebook một số câu hỏi bài tập hóa hữu (in lần thứ 3) phần 1

Ebook một số câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ (in lần thứ 3) phần 1
... X : y : z -= 54 _ t-98 7448 1a cú: = _= - _= ,1 : 11 : 2I 12 19 Cụng thc n g in n h t ca X l: CHF9 X cú d ng (C H F2)n 39 Mx = 51n -> 10 0 - 10 < ln < 10 0 + 10 -> n = X : C 2H 2F Cỏc ng p ... 10 0 [R C O C T ] 10 [R C O O H ] 10 ~358 [RCOO ] 10 3,58 3,58 10 [ r c o o h ] ~ o ~ 5,58 Bi sụ 2 .11 Gii thớch s k hỏc n h a u v nhit sụi mi dóy c h t sau: ch3 c h 2c h oh ch3 a 80c b 11 0C 15 5c ... Phn A n e h it - Xeton 10 4 P h n Axit cacboxylic - E ste 12 0 P h n A m in o a x it 14 7 P h n G lu x it 16 8 Phn 10 Hp c h t d vũng 200 Phn 1 Bi t p tn g hp 213 P h n 12 M t s c õ u hi tr ...
 • 57
 • 215
 • 0

Ebook một số câu hỏi bài tập hóa hữu (in lần thứ 3) phần 2

Ebook một số câu hỏi và bài tập hóa hữu cơ (in lần thứ 3) phần 2
... -2R2c = o + h 2o + HIO, L LH H R2C CR2 + Pb(OCOCH3)4 R2C= + CH3COOH + Pb(OCOCH3 )2 OH OH *Phn ng oxi hoỏ 1 ,2 - iol bng H I0 xy qua este peioic dng vũng: o R ,ct-CR 2R2C = + HIO R2C CR2 + ... 2C 02 + Ca(OH )2 -> C a (H C 3 )2 (2) m binh tng = m C0, +m H:0 un núng nc lc li th u c k t t a chng t cú (2) vỡ: C a ( H C 3) C a C 3i + C 2t + H 20 (3) (l)'t2)' (3)- - Z > e O ... PTP: o (CH 3 )2 CH C H N + NaOH CH 14-m s c h v b t h h u c (CH 3) 2CH c n / ch3 â Na â + H20 m o 99 hno2 CH, (C) CH3 (CH3)2CH CH N 2- ớ^ t ( C H 3 )2 CH CH NH2 CH3 CH, (B) c h 3c h 2- c c h...
 • 204
 • 410
 • 0

Một số câu hỏi bài tập phần chương trình con

Một số câu hỏi và bài tập phần chương trình con
... khơng? Câu Nêu lợi ích việc sử dụng chương trình lập trình Câu Hãy trình bày khác biến cục biến tồn cục? Câu Viết thủ tục giải phương trình bặc ax + b = 0; pt bậc hai: ax + bx + c = Câu Viết chương ... chương trình tính n! ( n số ngun dương) Áp dụng vào chương trình để tính tổng sau: S = a! + b! + c! (a, b,c nhập từ bàn phím) Câu Viết chương trình tính khoảng cách hai điểm mặt phẳng Câu 10 Viết chương ... vào dãy A gồm N số ngun khác xếp dãy theo thứ tự tăng dần (giảm dần), có sử dụng thủ tục hốn đổi giá trị số Câu 13 Viết chương trình tính ak ( với a số thực k ngun dương) Áp dụng vào chương trình...
 • 2
 • 423
 • 11

skkn áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu 11.

skkn áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt và một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ 11.
... PHP QUY I GIAI BAI TP ST VA HP CHT CUA ST I C S Lí THUYT Mụt sụ cach quy ụi thng gp: + Mụt hụn hp gụm (Fe va oxit FeO, Fe 2O3, Fe3O4) hoc hụn hp gụm (cac oxit st FeO, Fe2O3, Fe3O4) thng quy ụi ... nghiệm giảng dạy THPT Tiên Lữ Hoàng Anh Ngọ Tr ờng Bi gii: p dng phng phỏp quy i: Quy hn hp X v hn hp hai cht Cỏch 1: Quy hn hp X v cht Fe v Fe2O3: Ho tan hn hp X vo dung dch HNO3 c núng d Ta ... Fe 2O3, Fe3O4 vi sụ mol cua FeO = sụ mol Fe 2O3 ) thi quy ụi Fe3O4 II BI TON P DNG: Bi toỏn 1: ( Trớch thi tuyn sinh H C- Khi A- 2010) Cho 11.3 6 gam hn hp gm Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 phn ng ht vi...
 • 38
 • 1,611
 • 2

Áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu 11

Áp dụng phương pháp quy đổi giải bài tập về sắt, hợp chất của sắt và một số phương pháp giải bài tập hóa học hữu cơ 11
... nm hc 2012 - 2013 lp 11A1 v 11A2 Nhn xột kt lun v hiu qu ca ti hc sinh lp 11A1, 11A2 v hon thin ti: cui thỏng nm 2013 h: Thỏng 10/2012 Kho sỏt lp 11A1, 11A2 Thỏng 11/ 2012 n thỏng 12/2012 ... hai lp 11A1 v 11A2 trc c ỏp dng v sau c ỏp dng cỏc phng phỏp gii bi trc nghim(ca ti : * K r L S k b r ( ml 11) % Khỏ G % TB % Y - Kộm 11A1 50 31 h.s 62% 15 h.s 30% h.s 8% 11A2 49 25 ... ete cú s mol bng v cú lng l 111 ,2g S mol ete l: A 0,1 mol B 0,2 mol C 0,3 mol D 0,4 mol Suy lun: un h n hp ru to ete Theo LBTKL: mru = mete + mH 2O mH 2O = 132,8 111 ,2 = 21,6g Do n ete nH2O...
 • 38
 • 252
 • 0

một số câu hỏi bài tập ôn tập môn lí 9

một số câu hỏi và bài tập ôn tập môn lí 9
... to Q2 = x.4 190 (35-15) Phng trỡnh cõn bng nhit: x.4 190 (35-15)=y.4 190 (100-15) (2) Gii h phng trỡnh (1) v (2) Ta c: x=76,5kg; y=23,5kg Vy phi 23,5 lớt nc ang sụi vo 76,5 lớt nc 150C Câu Ta cú :Chiu ... 15 TD Hiệu điện hai đầu điện trở R3 là: U3 = I R3 = 0,4 = 2,8 (V) Câu a V = 2,5 lít => m = 2,5kg Nhiệt lợng 2,5kg nớc thu vào để tăng nhiệt độ từ 20oC đến 100oC là: o o Qi = C m ( t t1 ) = ... 840000 i Hiệu suất bếp là: H = Q 100% = 875000 100% = 96 % TP c Trong ngày điện tiêu thụ để đun sôi lít nớc gấp lần điện tiêu thụ để đun sôi 2,5 lít nớc Điện tiêu thụ 30 ngày là: A =p t 30 = 1000...
 • 5
 • 403
 • 0

Một số câu hỏi bài tập trắc nghiệm phần ADN – Gen potx

Một số câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phần ADN – Gen potx
... Câu :Một gen có chiều dài 214,2 namômet Kết luận sau không gen nói ? A Gen chứa 1260 nuclêôtit B Số liên kết phốtphođieste gen 2418 C Gen có tổng số 63 vòng xoắn D Khối lượng gen 378000 ... 72.107 đ.v.c Câu : Sô liên kết đường với axit mạch gen 1679, hiệu số nuclêôtit loại A với loại nuclêôtit khác gen 20% Số liên kết gen nói : A 2268 B 1932 C 2184 D 2016 Câu 10 : Một gen có chiều ... mạch gen có tổng số hai loại A với T 279 nuclêôtit Số liên kết hiđrô cặp G X gen : A 1953 B 1302 C 837 D 558 Câu 14 : Một gen có khối lượng 540000 đơn vị cacbon có 2320 liên kết hiđrô Số lượng...
 • 7
 • 513
 • 5

skkn một số câu hỏi bài tập di truyền liên quan đến giới tính

skkn một số câu hỏi và bài tập di truyền có liên quan đến giới tính
... tính (D) Bài tập xác định số kiểu gen liên quan đến cặp nhiễm sắc thể giới tính b) Biện pháp thực Sáng kiến kinh nghiệm “ Một số câu hỏi tập di truyền liên quan đến giới tính sử dụng vào ... “ Một số câu hỏi tập di truyền liên quan đến giới tính phần tổng hợp câu hỏi tập mà thân thấy cần thiết, đáp ứng yêu cầu cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền liên quan đến giới ... pháp xác đinh số loại kiểu gen quần thể  Một số thực hành sinh lý động vật lớp 11 ĐỀ TÀI: MỘT SỐ CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP DI TRUYỀN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN GIỚI TÍNH I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong năm học 2013-2014,...
 • 36
 • 300
 • 1

Một số câu hỏi bài tập để phát huy tính tư duy của học sinh

Một số câu hỏi và bài tập để phát huy tính tư duy của học sinh
... lý thuyết vào thực tế e Bài tập hóa học tạo điều kiện để phát triển Khi giải tập, học sinh bắt buộc phải suy lý hay quy nạp, diễn dịch, loại suy f Bài tập hóa học góp phần giáo dục tưởng ... trình độ phát triển học sinh b) Xây dựng hệ thống câu hỏi tập hóa học phù hợp với mức độ trình độ phát triển học sinh Bước đầu nghiên cứu việc sử dụng hệ thống tập nhằm giúp cho học sinh lĩnh ... luyện tập, ôn tập theo hướng phát triển duy, phát huy tính tích 24 cực, tự lực cho học sinh - Phối hợp sử dụng tập trắc nghiệm với tập truyền thống giảng dạy để kiểm tra đánh giá học sinh Kiến...
 • 28
 • 174
 • 0

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 BẢN

SKKN: DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN – HOÁ HỌC LỚP 10 CƠ BẢN
... tự học học sinh đặc biệt học sinh có tư chất thông minh Kết quả: Sau thời gian tìm hiểu thực đề tài “ DẠY HỌC TÍCH CỰC VỚI HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP HOÁ HỌC CÁC NGUYÊN TỐ NHÓM HALOGEN HOÁ HỌC ... cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học hoá học, góp phần tích cực vào việc đổi phương pháp dạy học trường trung học phổ thông Kết cần đạt Thông qua hệ thống câu hỏi tập hoá học chương V ... trung học bao gồm : + Sử dụng câu hỏi tập lý thuyết nghiên cứu tài liệu + Sử dụng câu hỏi tập ôn tập chương + Sử dụng câu hỏi tập để nâng cao, bồi dưỡng học sinh giỏi Bài tập chương V- Nhóm halogen...
 • 21
 • 1,253
 • 12

Phát triển tư duy cho học sinh qua hệ thống câu hỏi bài tập hóa học

Phát triển tư duy cho học sinh qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học
... triển cho học sinh qua giảng dạy hóa học trường phổ thông Đánh giá trình độ phát triển học sinh b) Xây dựng hệ thống câu hỏi tập hóa học phù hợp với mức độ trình độ phát triển học sinh ... thuyết vào thực tế e Bài tập hóa học tạo điều kiện để phát triển Khi giải tập, học sinh bắt buộc phải suy lý hay quy nạp, diễn dịch, loại suy f Bài tập hóa học góp phần giáo dục tưởng cho học ... nguyên lý, học thuyết, định luật hóa học lại vận dụng chúng vào thực tiễn; nghiên cứu vấn đề mà thực tiễn đặt DẤU HIỆU CỦA SỰ PHÁT TRIỂN TƯ DUY HÓA HỌC : Việc phát triển hóa học cho học sinh cần...
 • 28
 • 934
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: một số câu hỏi và bài tập minh họamột số câu hỏi và bài tập trắc nghiệmhướng dẫn trả lời một số câu hỏi và bài tập chuẩn bịphát triển tư duy cho học sinh qua hệ thống câu hỏi và bài tập hóa họccâu hỏi và bài tập môn học robot công nghiệpcâu hỏi và bài tập hóa phân tích 1câu hỏi và bài tập hóa phân tíchsách câu hỏi và bài tập hóa vô cơ nguyễn huy tiếncâu hỏi và bài tập hóa vô cơ nguyễn huy tiếncâu hỏi và bài tập sinh học 12 bài 6 đột biến số lượng nhiễm sắc thểlời giải câu hỏi và bài tập hóa phân tíchmot so cau hoi va bai giai mon logic hoc cua thay pham dinh nghiemcâu hỏi và bài tập hóa phân tích hoàng thị huệ ancâu hỏi và bài tập tin học 8 bài 2một số phương pháp giải bài tập hóa học 9Điều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây