TỔNG HỢP BÀI NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ VIỆT NAM

Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần thể nấm Corynespora cassiicola wei gây bệnh trên cây cao su tại trại thực nghiệm lai khê, viện nghiên cứu cao su việt nam bằng kỹ thuật RAPD

Nghiên cứu đa dạng di truyền của quần thể nấm Corynespora cassiicola wei gây bệnh trên cây cao su tại trại thực nghiệm lai khê, viện nghiên cứu cao su việt nam bằng kỹ thuật RAPD
... 8/2006 “ Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể nấm C .cassiicola( Burt &Curt) Wei gây bệnh cho cao su trại thực nghiệm cao su Lai Khê, Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam kỹ thuật RAPD Bệnh rụng Corynespora ... NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO ... Corynespora gây nấm C cassiicola xem bệnh nguy hiểm cho vùng trồng cao su giới Ở Việt Nam, bệnh xuất lần đầu vào tháng năm 1999 trại thực nghiệm cao su Lai Khê, Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam Hiện bệnh...
 • 82
 • 534
 • 0

Thiết kế bài giảng phần lịch sử việt nam từ 1930 đến 1945 (lịch sử lớp 12) theo hướng lấy người học làm trung tâm

Thiết kế bài giảng phần lịch sử việt nam từ 1930 đến 1945 (lịch sử lớp 12) theo hướng lấy người học làm trung tâm
... " Lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945 " theo hớng " lấy ngời học làm trung tâm " 2.1 Cơ sở lý luận phơng pháp dạy học "lấy ngời học làm trung tâm" để thiết kế giảng phần lịch sử Việt Nam từ 1930 ... dạy học "lấy học sinh làm trung tâm" để từ góp phần cải tiến phơng pháp dạy học lịch sử, đáp ứng yêu cầu thực tiễn - Thiết kế giảng phần lịch sử Việt Nam 1930- 1945 theo hớng "lấy học sinh làm trung ... dạy học Nhận thức rõ tầm quan trọng nó, thực thiết kế giảng phần "lịch sử Việt Nam từ 1930 đến 1945" theo hớng "lấy học sinh làm trung tâm" Cấu trúc giảng theo hớng "lấy học sinh làm trung tâm" ...
 • 117
 • 1,112
 • 1

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT RAPD ppt

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT RAPD ppt
... 8/2006 “ Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể nấm C .cassiicola( Burt &Curt) Wei gây bệnh cho cao su trại thực nghiệm cao su Lai Khê, Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam kỹ thuật RAPD Bệnh rụng Corynespora ... NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO ... Corynespora gây nấm C cassiicola xem bệnh nguy hiểm cho vùng trồng cao su giới Ở Việt Nam, bệnh xuất lần đầu vào tháng năm 1999 trại thực nghiệm cao su Lai Khê, Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam Hiện bệnh...
 • 82
 • 298
 • 0

Bài 26; 27 lịch sử Việt Nam

Bài 26; 27 lịch sử Việt Nam
... Hoàng Thị Anh Giáo án Lịch sử lớp 12 tổng kết lịch sử việtnam từ sau chiến tranh giới thứ đến năm 2000 I mục tiêu Kiến thức -Nêu đợc hệ thống tổng quát trình phát triển lịch sử dân tộc từ 1919 đến ... để lấy điểm Giới thiệu Lịch sử Việt Nam từ 1919 đến 2000 diễn trình liên tực với kiện lịch sử lớn Mỗi kiện lớn mốc đánh dấu thời kỳ phát triển dân tộc Để nhìn lại lịch sử cách khái quát từ 1919 ... Anh Giáo án Lịch sử lớp 12 +Nhắc lại nội dung học -Bài tập nhà: +Trả lời câu hỏi sách giáo khoa +Đọc trớc mới: Bài 27 Chữ ký ngời kiểm tra: Ngày soạn:10/04/2010 Ngày dạy: Tiết 47 27 Giáo viên:...
 • 9
 • 841
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT RAPD part 3 potx

Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT RAPD part 3 potx
... 22 23 24 25 26 27 28 0pd 19h8 29 30 31 32 33 34 35 1:L H99/ 0019 11 2:LH9 9/0081 3: L H99/ 0098 4:LH9 9/0 13 5:LH9 9/0 431 6:LH 99/06 17 7:LH 99/06 79 8:LH9 9/005 9:LH 99/02 16 10:L H99/ 067 11:L ... 2006 Công tác bảo vệ ngành cao su việt nam Vũ Thị Quỳnh Chi, 2005 Phân tích đa dạng di truyền số mẫu nấm Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei gây bệnh cao su (Hevea brasliensis Muell Arg) ... OPM-O5 tiếp tục nghiên cứu để tìm mối quan hệ với tính trạng có liên quan Có thể áp dụng kỹ thuật có độ tin cậy cao để nghiên cứu đa dạng di truyền nấm C cassiicola nh : SSR, AFLP Nghiên cứu nhân tố...
 • 26
 • 212
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT RAPD part 2 doc

Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT RAPD part 2 doc
... Nguyễn Thị Lang, 1999) 2. 12 Nghiên cứu nƣớc 2. 12. 1 Những nghiên cứu C cassiicola nƣớc 2. 12. 1.1 Nghiên cứu tình hình bệnh C cassiicola gây cao su số nƣớc trồng cao su Đây bệnh có tác hại lớn chưa ... dụng kỹ thuật RAPD Kỹ thuật RAPD phát minh sử dụng sau kỹ thuật PCR đời, mặc kết có độ tin cậy không cao sử dụng ưu điểm dễ thực chi phí thấp Những ứng dụng kỹ thuật RAPD: Đánh giá đa dạng di truyền: ... kỹ thuật cao cấp khác để đánh giá đa dạng di 23 truyền nhận di n thị phân tử có độ tin cậy cao (Nguyễn Thị Lang, 20 02) 2. 10.4 Những hạn chế kỹ thuật RAPD Kỹ thuật RAPD có độ xác không cao, không...
 • 28
 • 226
 • 0

Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT RAPD part 1 docx

Luận văn : NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ NẤM Corynespora cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT RAPD part 1 docx
... cứu đa dạng di truyền quần thể nấm Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei gây bệnh cao su (Hevea brasliensis Muell Arg) trại thực nghiệm Lai Khê, Viện Nghiên Cứu Cao Su Việt Nam kỹ thuật RAPD ... cassiicola (Berk & Curt) Wei GÂY BỆNH TRÊN CÂY CAO SU (Hevea brasiliensis Muell Arg.) TẠI TRẠI THỰC NGHIỆM LAI KHÊ, VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT RAPD GVHD: Sinh viên thực hiện: PGS.TS ... LÊ VĂN HUY, Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh Tháng 8/2006 “ Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể nấm C .cassiicola( Burt &Curt) Wei gây bệnh cho cao su trại thực nghiệm cao su Lai Khê, Viện Nghiên...
 • 28
 • 211
 • 0

Sử 11 BÀI: SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM

Sử 11 BÀI: SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM
... biến đổi kinh tế, xã hội, tư tưởng phong trào yêu nước Việt Nam đầu kỷ XX + Nguyên nhân chuyển biến : tác động khai thác thực dân Pháp Việt Nam luồng tư tưởng tiến giới dội vào; gương tự cường ... chống thuế Trung kì 1916 Vụ mưu khởi nghĩa Huế 1917 Khởi nghĩa binh lính tù trị Thái Nguyên 1 911 Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước Nhận xét chung phong trào chống Pháp...
 • 4
 • 3,260
 • 1

SƠ TUYỂN CÁC DÒNG VÔ TÍNH CAO SU VỤ LAI 1999 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM

SƠ TUYỂN CÁC DÒNG VÔ TÍNH CAO SU VỤ LAI 1999 CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CAO SU VIỆT NAM
... cứu: tuyển dòng tính cao su vụ lai 1999 Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu Chọn lọc số dòng tính cao su có đặc tính nông học xuất sắc có đặc tính sinh lý mủ, đặc tính ... cứu - Các dvt cao su Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam lai tạo vào năm 1999 bố trí thí nghiệm so sánh giống STLK 05 Trạm Thực nghiệm Cao su Lai Khê - Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam (xã Lai Hưng, ... hội Nghiên cứu Phát triển cao su quốc tế LH : Ký hiệu giống cao su lai tạo Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam giai đoạn nghiên cứu RRII : Rubber Research Institute of India: Viện Nghiên cứu Cao su...
 • 148
 • 263
 • 0

Bài giảng về lịch sử việt nam thời lê sơ

Bài giảng về lịch sử việt nam thời lê sơ
... yêu nước thời cổ trung đại cố gắng viết lịch sử người thời kỳ Theo nhà sử học người Việt (tức quan điểm lịch sử cấp tuyền, quan điểm lịch sử dân tộc chủ nghĩa) lịch sử Việt Nam lịch sử chống ... nghĩa dân tộc Việt Nam Vương triều (1428-1527, 1531-1789) khởi đầu từ I.2 Quan điểm lịch cấp quyền Như vừa nêu, theo quan điểm lịch sử cấp nhà nước đại lịch sử Việt Nam lịch sử chống ngoại ... cứu thể chế trị Việt Nam thời nhà Trần”, Nghiên cứu Lịch sử Châu Á số 41(1)) 桃木 至朗, 2001,「ベトナム史の確立」『岩波講座 東南アジア史』2, 岩波書店 (Momoki Shiro, 2001, “Sự xác lập lịch sử Việt Nam , Khóa học Iwanami: Lịch...
 • 79
 • 321
 • 0

Bài viết khoa học: Tài liệu lưu trữ cấp huyện của Hà Nội – nguồn sử liệu có giá trị để nghiên cứu lịch sử, văn hóa của đô thị ngàn năm tuổi

Bài viết khoa học: Tài liệu lưu trữ cấp huyện của Hà Nội – nguồn sử liệu có giá trị để nghiên cứu lịch sử, văn hóa của đô thị ngàn năm tuổi
... tạo tài liệu nghe nhìn quan văn hóa thông tin huyện Nội dung ý nghĩa tài liệu lưu trữ cấp huyện nghiên cứu lịch sử, văn hóa Nội Những tài liệu lưu trữ cấp huyện Nội ý nghĩa lịch sử ... tra cứu Cải tiến công cụ tra cứu khoa học bước việc xây dựng hệ thống thông tin tài liệu lưu trữ Tóm lại, tài liệu lưu trữ cấp huyện Nội nguồn sử liệu giá trị để nghiên cứu lịch sử, văn hóa ... Tuy nhiều ý nghĩa việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa Nội tài liệu lưu trữ cấp huyện Nội chưa nhà nghiên cứu khai thác, sử dụng hiệu Nguyên nhân nhà nghiên cứu chưa biết tới nguồn tài liệu...
 • 12
 • 317
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: viện nghiên cứu lịch sử việt namgiải bài em yêu lịch sử viet namde bai em yeu lich su viet nambai gioa an lich su viet nam lop 12bai du thi lich su viet nam 2015de bai em yeu lich su viet nam 2015ước lượng tính di truyền và ưu thế lai trong chương trình lai hoa 1982 1993 của viện nghiên cứu cao su việt namviện nghiên cứu cao su việt nam1 tổng quan lịch sử nghiên cứu thú ở việt namnghiên cứu lịch sử đảng cộng sản việt namtổng hợp kiến thức lịch sử việt namđề tài nghiên cứu khoa học lịch sử việt namsự cần thiết nghiên cứu lịch sử tư tưởng việt nambài 34 tổng kết lịch sử việt namtra khao sat nghien cuu lich su hinh thanh viet bao cao hien trang cac di tich lich su van hoa danh lam thang canh doc duong quoc lo tinh son lachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả