Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp TiO2CuO, khảo sát cấu trúc và tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano thấp chiều trên nền Ytri,Ziriconi tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo vật liệu Nano thấp chiều trên nền Ytri,Ziriconi và tính chất quang của chúng
... tình hình nghiên cứu số vật liệu phát quang chứa đất Quá trình chế tạo nghiên cứu tính chất quang học vật liệu nano thấp chiều chứa ion đất hợp chất chứa Y3+, Zr3+, Zn3+… hướng nghiên cứu nhiều ... VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN YTRI 3.1 Mở đầu Chương chủ yếu trình bày kết đạt luận án sở nghiên cứu cấu trúc tính chất vật liệu nano thấp chiều ytri bao gồm: hạt keo nano ... 14 CHƯƠNG CHẾ TẠO, CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT LIỆU NANO THẤP CHIỀU TRÊN NỀN ZIRICONI 4.1 Mở đầu Các vật liệu nano phát quang ZrO2 hệ vật liệu hứa hẹn nhiều ứng dụng công nghệ quang tử Với...
 • 28
 • 296
 • 0

nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp chiều trên nền ytri, ziriconi tính chất quang của chúng

nghiên cứu chế tạo vật liệu nano thấp chiều trên nền ytri, ziriconi và tính chất quang của chúng
... NGHIấN C U CH T O V T LI U NANO TH P CHI U TRấN N N YTRI, ZIRICONI V TNH CH T QUANG C A CHNG LU N N TI N S KHOA H C V T LI U Chuyờn ngnh: V t li u quang h c, quang i n t v quang t Mó s : 62445005 ... ợc b y tỏ lòng biết ơn tới Viện Khoa học Vật liệu, Bộ Giáo dục v Đ o tạo quan tâm tới tiến độ công việc v tạo điều kiện thuận lợi cho học tập, nghiên cứu v l m việc Sự động viên v giúp đỡ bạn ... keo nano Y2O3:5% Eu3+ 96 5.2.2 Ph hu nh quang c a cỏc ng nano Y(OH)3:Eu3+ 97 5.2.3 Ph hu nh quang c a m u Y2O3:Eu3+ c u trỳc m t chi u 100 5.2.4 Ph hu nh quang c a cỏc h t nano...
 • 170
 • 220
 • 0

BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP Ag-NANO/ CARBON NANOTUBES (CNTs)/ COTTON ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC NHIỄM KHUẨN " doc

BÁO CÁO
... phân tán carbon nanotubes vải cotton nhằm kết hợp đặc tính diệt khuẩn tuyệt vời Ag nano khả dẫn điện bề mặt riêng lớn CNTs để chế tạo vật liệu có hiệu kháng khuẩn tốt mang tính ứng dụng cao ... 2.5 Tổng hợp vật liệu tổ hợp Ag-nano/CNTs-funct /cotton b ng phương pháp th y nhiệt Sau chức hóa CNTs acid HNO3, nhờ tương hợp tốt nhóm chức –COOH tạo bề mặt CNTs Ag, Ag nano tạo thành từ phản ứng ... điện thích hợp cho hiệu diệt khuẩn tối ưu Hình 3: Hệ thống lọc nước Thí nghiệm đánh giá hiệu diệt khuẩn nước vật liệu lọc dựa vi khuẩn E.coli Nước cất sau trùng cấy vào lượng E.coli định (nước trước...
 • 10
 • 445
 • 7

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp thép o8s+hợp kim nhôm amr6 dùng trong hàn kết cấu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp thép o8s+hợp kim nhôm amr6 dùng trong hàn kết cấu
... vật liệu tổ hợp thép 08s + hợp kim nhôm AMг6 thử nghiệm hàn thử kết cấu thép nhôm hợp kim quy mô phòng thí nghiệm Nội dung nghiên cứu: - Tông quan vật liệu hàn phương pháp hàn, đặc biệt vật liệu ... biệt vật liệu hàn tổ hợp thép hợp kim nhôm Magie; - Nghiên cứu xác lập thông số công nghệ quy trình hợp lý để chế tạo vật liệu hàn thép 08s hợp kim nhôm magie AMг6 dùng hàn kết cấu với quy mô ... không phù hợp Do vậy, nhà nghiên cứu nước có đề xuất phương pháp công nghệ sử dụng lượng nổ để chế tạo vật liệu tổ hợp thép hợp kim nhôm Tấm vật liệu tổ hợp thép 08s – nhôm hợp kim nhôm; thép không...
 • 66
 • 299
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp ống nano tio2 ag ứng dụng trong quang xúc tác

Nghiên cứu chế tạo vật liệu tổ hợp ống nano tio2 ag ứng dụng trong quang xúc tác
... PTN CÔNG NGHỆ NANO LƯU KIẾN QUỐC NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP ỐNG NANO TiO2/ Ag ỨNG DỤNG TRONG QUANG XÚC TÁC Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nano Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm LUẬN ... đồng ứng dụng phân hủy ion Selen Trong nước: Hiện tác giả nước có nhiều công trình nghiên cứu riêng rẽ tổng hợp vật liệu ống nano TiO2 ng dụng quang xúc tác phương pháp thủy nhiệt [4],tổng hợp ống ... hợp ống nano TiO2 phương pháp anod hóa Luận văn Thạc sĩ 27 [3 ]ứng dụng quang xúc tác, tổng hợp nano Ag đặc tính khử khuẩn sợi cotton[2] Ở hướng nghiên cứu vật liệu tổ hợp TiO2/ Ag nghiên cứu Huỳnh...
 • 83
 • 549
 • 1

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA HDPE – EVA HẠT GYPSUM BIẾN TÍNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ HÓA HỌC: NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA HDPE – EVA VÀ HẠT GYPSUM BIẾN TÍNH
... “ Nghiên cứu, chế tạo vật liệu tổ hợp polyme compozit sở nhựa HDPE EVA hạt gypsum biến tính ’ Trong nghiên cứu này, vật liệu tổ hợp polyme compozit chế tạo với nhựa loại HDPE EVA sử dụng hạt ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - NGUYỄN THỊ MAI NGHIÊN CỨU, CHẾ TẠO VẬT LIỆU TỔ HỢP POLYME COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ NHỰA HDPE EVA VÀ HẠT GYPSUM BIẾN TÍNH Chuyên ngành: ... 1.1 Vật liệu compozit 1.1.1 Khái niệm tính chất [7, 8, 12, 18, 33] Vật liệu compozit vật liệu tổng hợp từ hai hay nhiều vật liệu khác tạo nên vật liệu tính kết hợp vật liệu ban đầu Vật liệu compozit...
 • 75
 • 378
 • 0

Khảo sát cấu trúc tính chất từ của hợp kim từ cứng vô định hình nd fe al co

Khảo sát cấu trúc và tính chất từ của hợp kim từ cứng vô định hình nd  fe  al  co
... (m) Kớ hiu Nd3 5Co2 5Fe3 0Al1 0 200 Nd3 55 Nd3 5Co2 5Fe3 0Al1 0 10 120 Nd3 510 Nd3 5Co2 5Fe3 0Al1 0 20 40 Nd3 520 Nd4 5Co1 5Fe3 0Al1 0 290 Nd4 55 Nd4 5Co1 5Fe3 0Al1 0 10 150 Nd4 510 Nd4 5Co1 5Fe3 0Al1 0 20 45 Nd4 520 Cỏc ... lờn cu trỳc v tớnh cht t ca cỏc hp kim: Nd4 5 Co1 5 Fe3 0 Al1 0 Nd3 5 Co2 5 Fe3 0 Al1 0 Chng Tng quan v h hp kim t cng nn Nd- Fe- Al 1.1 H hp kim t cng VH Nd- Fe- Al Hp kim t VH c cỏc nh khoa hc phỏt hin ... tụi nghiờn cu cu trỳc v tớnh cht t ca hp kim Nd- Fe- Al- Co vi hp phn v tc lm ngui (tc quay ca trng) khỏc C th: + Hai hp kim: Nd4 5Fe3 0Al1 0Co1 5 Nd3 5Fe3 0Al1 0Co2 5 + Tc ca quay trng: v = 5, 10 v 20...
 • 34
 • 73
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu chế tạo, khảo sát cấu trúc tính chất vật liệu compozit etylen vinyl axetat copolyme/nanoclay hữu cơ " pptx

Báo cáo
... tuc tang ham Pv, n.cm 5,7.10* '" 1,5.10* '" 1,1.10* '" 1,0.10* '" 7,4.10 *" 5,8.10 *" 4,4.10 *" Ps,f^ 9,8.10* '" 3,2.10* '" 2,7.10* '" 1,8.10* '" 0,9.10* '" 7,4.10 *" 3,2.10 *" E,„ kV/cm 292 296 312 354 340 ... vat lieu EVA/O-MMT compozit thu dugc bing phuang phap trdn hop ndng chay cd ca'u trdc nano -compozit chen ldp xen lin ciu true micro -compozit 4 Tinh chat dien ctia vat lieu compozit EVA/O-MMT ... dua vao * ° - ' - ^ - " ' -••^•^• -"- r'ri i'-f i f i i f i i a a b Hinh 3: Anh SEM cua vat lieu compozit EVA chda (a) % O-MMT; (b) % O-MMT Tren anh SEM cua cic vat lieu compozit EVA chda ham lugng...
 • 6
 • 307
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu lọc arsen rẻ tiền từ than trấu biến tính với mangan sắt

Nghiên cứu chế tạo vật liệu lọc arsen rẻ tiền từ than trấu biến tính với mangan và sắt
... giá thành cao khả lọc arsen cha đợc kiểm chứng nên cha đợc triển khai rộng rãi Do nghiên cứu chế tạo vật liệu làm arsen rẻ tiền từ nguồn phế phẩm nông nghiệp biến tính (than trấu) nhằm nâng cao ... hàm lợng arsen có nguồn nớc tác hại chúng sức khỏe ngời Một số phòng thí nghiệm đẩy mạnh nghiên cứu vật liệu làm arsen Các nghiên cứu nhìn chung tập trung vào nghiên cứu sở hợp chất sắt mangan ... hơn, việc nghiên cứu biện pháp làm gia tăng tính hiệu sử dụng quặng có nớc nghiên cứu chế tạo thử nghiệm vật liệu việc xử lý arsen điều cần thiết NGHIấN CU CH TO VT LIU LC ARSEN R TIN T THAN TRU...
 • 51
 • 259
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy (có không có nanoclay) đóng rắn bằng anhydrit lỏng gia cường sợi kevlar

Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở nhựa epoxy (có và không có nanoclay) đóng rắn bằng anhydrit lỏng gia cường sợi kevlar
... phm si kevlar cú nhng tớnh nng khỏc nhau, c trỡnh by bng 1.7 : Bng 1.7: Mt s tớnh cht lý hc tiờu biu ca si aramit -kevlar Cỏc kiu sn phm Kevlar Tớnh nng Kevlar 49 Kevlar 68 Kevlar Kevlar Kevlar ... vt liu Compozit Nha epoxy úng vai trũ quan trng vic nghiờn cu ch to vt liu compozit tiờn tin Vi nhng u im ni bt v bn c hc, nh, d gia cụng, sa cha, vt liu compozit trờn c s nha epoxy gia cng ... Lun Nghiờn cu ch to vt liu compozit trờn c s nha epoxy (cú v khụng cú nanoclay) úng rn bn anhydrit lng gia cng si Kevlar nhm mc ớch nghiờn cu mt s tớch nng ca pha nn nha epoxy DER-331 úng rn bng...
 • 66
 • 263
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER 331 tro bay phế thải ứng dụng trong kỹ thuật điện

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER 331 và tro bay phế thải ứng dụng trong kỹ thuật điện
... HƯỜNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME COMPOZIT TỪ NHỰA EPOXY DER 331 TRO BAY PHẾ THẢI ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT ĐIỆN Chuyên ngành: Vật liệu cao phân tử tổ hợp Mã số: 62440125 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ ... nghiên cứu tro bay lĩnh vực vật liệu compozit trình bày chi tiết phần 1.4 Nghiên cứu ứng dụng vật liệu compozit polyme tro bay nước 1.4.1 Tình hình nghiên cứu ứng dụng tro bay vật liệu polyme compozit ... kỹ thuật điện vật liệu compozit epoxy có tính cách điện tốt Vì đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER 331 tro bay phế thải ứng dụng kỹ thuật điện lựa chọn làm chủ...
 • 136
 • 340
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER 331 tro bay phế thải ứng dụng trong kỹ thuật điện (TT)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER 331 và tro bay phế thải ứng dụng trong kỹ thuật điện (TT)
... tro bay ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt ngành kỹ thuật điện vật liệu compozit nhựa nhiệt rắn epoxy có tính cách điện tốt Vì đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa epoxy DER ... có tính cách điện tốt việc nghiên cứu sản phẩm compozit từ epoxy DER 331 tro bay ứng dụng kỹ thuật điện vấn đề chưa có Việt Nam Vì đề tài tập trung vào nghiên cứu điều kiện chế tạo, ảnh hưởng ... vực Tro bay: giới thiệu đặc điểm thành phần, cấu trúc ứng tro bay ngành khác Tình hình nghiên cứu ứng dụng tro bay vật liệu polyme compozit nước, phương pháp xử lý biến tính bề mặt tro bay Từ nghiên...
 • 28
 • 277
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo vật liệu nano màngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend chống cháy và các kết cấu cứu hộ hỏa hoạn khẩn cấp nhà cao tầngnghiên cứu chế tạo vật liệu cao su blend bền môi trường và dầu mỡnghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng nanô tinh thể dị hướng bằng phương pháp nguội nhanhnghiên cứu chế tạo vật liệu trên cơ sở nhựa nền hdpe và bột gỗ biến tínhnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit trên cơ sở nhựa epoxy novolac epoxy cacdanol gia cường bằng sợi lanhnghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozit từ nhựa nền polyeste không no và phụ gia tro baynghiên cứu chế tạo vật liệu compositeđề tài nghiên cứu chế tạo vật liệu nano bạc trong môi trường glycerin và sản phẩm ứng dụngnghiên cứu chế tạo vật liệu nanonghiên cứu chế tạo vật liệu polyme compozitnghiên cứu chế tạo vật liệu composite trên cơ sở nhựa polyester không no gia cường nanoclay và sợi thủy tinh potđánh giá sự ô nhiễm trong nước thải mạ và nghiên cứu chế tạo vật liệu phèn sunphat sắt dùng cho xử lý nước thải công ty ống thép hòa phátnghiên cứu chế tạo vật liệu nanocomposite phân hủy sinh học polynghiên cứu chế tạo vật liệu compozit sử dụng trong lĩnh vực vật liệu ma sátCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học