nhiều đề thi thử ôn thi TN Sinh 2016

ĐỀ THI TN SINH HOC 2009

ĐỀ THI TN SINH HOC 2009
... 2/5 - Mã đề thi 159 Câu 26: Trong hệ sinh thái, sinh vật sau đóng vai trò truyền lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng? A Sinh vật tiêu thụ bậc B Sinh vật phân huỷ C Sinh vật tiêu ... nghệ gen Trang 3/5 - Mã đề thi 159 Câu 36: Quan hệ chặt chẽ hai hay nhiều loài mà tất loài tham gia có lợi mối quan hệ A cộng sinh B hội sinh C ức chế - cảm nhiễm D kí sinh Câu 37: Trong tự nhiên, ... đột biến trung tính Trang 4/5 - Mã đề thi 159 Câu 46: Sự khác mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh mối quan hệ mồi - vật ăn thịt A thi n nhiên, mối quan hệ vật kí sinh - vật chủ đóng vai trò kiểm...
 • 5
 • 59
 • 0

bo de thi tn sinh

bo de thi tn sinh
... tử nhóm gen phối hợp đủ kiểu với loại giao tử nhóm gen AB DE Ví dụ : Cơ thể có KG ab de  loại giao tử : AB .DE : AB .de : ab DE : ab .de Vì số nhóm gen  số loại giao tử 22 = loại giao tử 2) Các ... phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tác động A tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hố học, biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào B tác nhân vật lí, hố học, tác nhân sinh học C biến đổi sinh ... tác nhân sinh học C biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào, tác nhân sinh học D tác nhân vật lí, hố học, biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào 107.Cơ chế phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể A làm...
 • 153
 • 90
 • 0

Đề thi TN Sinh năm 2011 có đáp án

Đề thi TN Sinh năm 2011 có đáp án
... A)Cộng sinh B)Hội sinh C)Kí sinh D)Ức chế-cảm nhiễm Câu 40: Dựa vào kích thước cá thể, loài đây, loài kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm mũ? A )Sinh vật sản xuất B )Sinh vật tiêu thụ bậc C )Sinh ... sinh thái? A)Là phần không gian bao quanh sinh vật mà yếu tố cấu tạo nên môi trường trực tiếp hay gián tiếp tác động lên sinh trưởng phát triển sinh vật B)Là địa cư trú loài C)Là không gian sinh ... nhiên đơn vị sinh sản Câu 23: Trong môi trường DDT dạng ruồi mang đột biến kháng DDT sinh trưởng chậm dạng ruồi bình thường môi trường DDT đột biến lợi cho ruồi mang đột biến kháng DDT Bằng...
 • 5
 • 63
 • 0

5 đề thi TN Sinh năm 2011

5 đề thi TN Sinh năm 2011
... sau: P:0,45AA:0,4Aa:0,15aa cho cá thể P giao phối tự F1 tỉ lệ kiểu gen quần thể là: wWw.VipLam.Info A 49%AA:42%Aa:9%aa B 9%AA:42%Aa:49%aa C 12, 25% AA: 45, 5%Aa:42, 25% aa D 42, 25% AA: 45, 5%Aa:12, 25% aa C©u ... ab gen liên kết hoàn toàn là: A 75% tròn, chua; 25% dài, chua B 75% dài, ngọt; 25% tròn, chua C 50 % dài, ngọt; 50 % dài, chua D 50 % tròn, chua; 50 % dài, chua C©u 15 Thế dòng tính trạng: A Con cháu ... độ phân bố loài sinh vật gọi là: A Giới hạn sinh thái B Khống chế sinh học C Cân sinh học D Cân quần thể C©u 35 Không giết chết sinh vật chủ quan hệ: A Sống bám B Cộng sinh C Hội sinh D Ức chế...
 • 22
 • 51
 • 0

Đáp án đề thi TN Sinh hệ GDTX 2011

Đáp án đề thi TN Sinh hệ GDTX 2011
... Câu số 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Mã đề thi 368 419 547 726 852 931 B D C C C D C D A B B B C A A A A B B B B A C B C D C D D D B C D...
 • 2
 • 63
 • 0

Đề thi TN Sinh 2011(Tron bộ)

Đề thi TN Sinh 2011(Tron bộ)
... TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 146 Họ, tên thí sinh: ... TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục trung học phổ thông Thời gian làm bài: 60 phút Mã đề thi 624 Họ, tên thí sinh: ... HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 146 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 Môn thi: SINH HỌC - Giáo dục trung học phổ...
 • 20
 • 63
 • 0

Đề cương ôn thi TN Sinh 2008

Đề cương ôn thi TN Sinh 2008
... điểm đáng ý đại…….(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) A) cổ sinh; trung sinh; tân sinh B) Trung sinh; cổ sinh; tân sinh C) Tân sinh; trung sinh; cổ sinh D) cổ sinh; tân sinh; trung sinh Đáp án C Câu ... Xm từ A ông nội B bà nội C mẹ D bố Câu Xa : máu khó đông, XA : máu đông bình thường Bố trai bị máu khó đông, mẹ bình thường Con trai bị máu khó đông tiếp nhận Xa từ A Mẹ B Ông nội C Bố D Ông ngoại ... Quan điểm vật phát sinh sống: A .Sinh vật sinh ngẫu nhiên từ hợp chất vô B .Sinh vật tạo từ hợp chất vô đường hoá học C .Sinh vật đưa tới hành tinh khác dạng hạt sống D .Sinh vật sinh nhờ tương tác...
 • 39
 • 234
 • 0

HD on thi TNđề thi TN thư

HD on thi TN và đề thi TN thư
... ) nằm (P), song song với (d) cách (d) khoảng 14 Câu V.b ( 1,0 điểm ) : Tìm bậc hai số phức z = − 4i Đề số 2x + Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = có đồ thị (C) x −1 a.Khảo sát biến thi n vẽ đồ ... cong • Hệ phương trình mũ lôgarit • Tổ hợp, xác suất, thống kê • Bất đẳng thức Cực trị biểu thức đại số 1,0 Đề số Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = − x3 + 3x2 − có đồ thị (C) a.Khảo sát biến thi n ... có đỉnh nằm hai đường tròn đáy cho có cạnh không song song không vuông góc với trục hình trụ Tính cạnh hình vuông Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm M(1;0;5)...
 • 22
 • 217
 • 0

NHIEU DE THI THU TN THPT -DAP AN

NHIEU DE THI THU TN THPT -DAP AN
... Neither Jane nor Susan can dance well A Both Jane and Susan can dance well B Jane can’t dance well and Susan can’t either C Jane can’t dance well but Susan can D Susan can’t dance well but Jane can ... largest? A The Indian elephant B the African elephant C the Asian elephant D the Indian and Asian elephant 16 An Indian elephant has…………………… than an African elephant A a longer tail B a stronger trunk ... elephants : the African elephant and the Indian elephant African elephant can be characterized as larger ears The African elephant grows up to 10 feet and weighs as much as 12,000 pounds The Indian...
 • 99
 • 297
 • 0

Đề thi TN thử lý 12

Đề thi TN thử lý 12
... 60mA D 50mA Câu 33: Khung dây hình chữ nhật 200 vòng có kích thớc 15cm x 20cm quay với vận tốc 120 0 vòng/ phút từ trờng B = 0,05T Tìm suất điện động hiệu dụng khung dây A 24,7V B 37,68V C 26,7V ... 24V sau mắc vào hiệu điện xoay chiều 24V- 50Hz Tìm dòng qua cuộn dây hai trờng hợp: A 1,5A; 0,12A B 1,2A; 0,15A C 1,2A; 0,75A D 0,84A; 0,25A A M Câu 35: Cho mạch r = 0; UAN =55V; UMB =56V; UAB ... Tìm UR;UL;UC vôn A 33;44;100 B 35;45;150 C 28;32;90 Câu 36: Tia sáng từ nớc ( n2 = N B D 32;48 ;120 ) thuỷ tinh ( n1 =1,5) Tìm i để có tia khúc xạ: A i < 62044 B i < 48035 C i 900 D i < 41048...
 • 4
 • 197
 • 0

ôn thi TN sinh 12 (biến dị)

ôn thi TN sinh 12 (biến dị)
... không tổng hợp protein B Làm sai lệch thông tin di truyền dẫn đến làm rối loạn trình sinh tổng hợp protein C Làm ADN không tái dẫn đến không kế tục vật chất di truyền hệ D Cơ thể sinh vật không ... Chuyển đoạn không tương hỗ E Chuyển đoạn tương hỗ 21 Trường hợp tế bào không thuộc thể dị bội: A Tế bào sinh dưỡng mang NST cặp NST B Tế bào giao tử có NST 2n C Tế bào sinh dưỡng thi u NST NST ... đồng tế bào sinh dưỡng làm xuất hiện: A Toàn thể tế bào thể mang tế bào đột biến B Chỉ có quan sinh dục mang tế bào bị đột biến C Tất tế bào sinh dưỡng mang đột biến tế bào sinh dục không D Trong...
 • 12
 • 313
 • 1

ôn thi TN sinh 12 (úng dụng DT vào chọn giống)

ôn thi TN sinh 12 (úng dụng DT vào chọn giống)
... trờn i tng: A La x Nga B Cỏ chộp x Cỏ dic C C Chõu u x C Chõu M D Ci c x Ci bp A Kh nng chng chu kộm B Tớnh di truyn khụng n nh C Sinh trng, phỏt trin chm D Kh nng sinh sn chm 21 Hin tng thoỏi ... Hin tng sau khụng xut hin cho giao phi cn huyt: A Tạo dòng B Gây hin tng thoỏi hoỏ C Tạo u lai D Làm tăng t l ng hp tng, giảm t l th d hp, xut hin quỏi thai d hỡnh 31 Giao phi cn huyt l hin tng: ... thc sinh sn sinh dng D Thc hin quỏ trỡnh lai hu tớnh 50 Nhc im ca phng phỏp lai xa l? A Con lai mang c im ca b mẹ B Khú tin hnh phép lai v lai thng khụng cú kh nng sinh sn C Con lai cú kh nng sinh...
 • 5
 • 373
 • 2

Ôn thi TN Sinh 12

Ôn thi TN Sinh 12
... Ngược lại từ sinh vật hố thạch xác định tuổi suy tuổi lớp đất chứa chúng Nêu rõ đặc điểm sinh giới đại Thái cổ, Ngun sinh, Cổ sinh, Trung sinh, Tân sinh Qua rút nhận xét phát triển sinh giới a ... trùm lên Nòi sinh thái nhóm quần thể thích nghi với điều kiện sinh thái xác định, khu vực địa lý tồn nhiều nòi sinh thái, nòi chiếm sinh cảnh phù hợp Nòi sinh học nhóm quần thể kí sinh lồi vật ... tập thi tốt nghiệp THPT năm học 2007 - 2008 Tài liệu lưu hành nội 22 Trường THPT Nguyễn Du Nguyên liệu CLTN Đối tượng tác động CLTN Quan niệm Đacuyn - Chủ yếu biến dò cá thể phát sinh trình sinh...
 • 30
 • 300
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bo de thi thptqg sinh 2016đề thi thptqg sinh 2016các đề thi đh sinh 2016đề thi tn môn sinh 2013thư viện đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 8thư viện đề thi học sinh giỏi tiếng anh 7thư viện đề thi học sinh giỏi thcs môn toánthư viện đề thi học sinh giỏi ngữ văn 7đề thi tn thpt môn sinh 2013đáp án đề thi môn sinh tn thpt 2013đề thi học sinh giỏi tiếng việt huyện vũ thưbộ đề thi môn sinh ôn thi đại học có đáp ánđáp án đề thi tn môn sinh học năm 2013thư viện đề thi học sinh giỏi tiếng việt 4thư viện đề thi học sinh giỏi lớp 4Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây