NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIẾN TẦN ĐA MỨC TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức trong truyền động điện

Nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức trong truyền động điện
... CẤU TRÚC BỘ BIẾN TẦN ĐA MỨC DÙNG TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TRUNG ÁP A Cấu trúc biến tần đa mức 2.1 Khái niệm Bộ nghịch lưu có nhiệm vụ chuyển đổi lượng từ nguồn điện chiều sang dạng lượng điện xoay ... làm động bị dòng, cần phải điều chỉnh điện áp động cơ, cụ thể giảm điện áp với việc giảm tần số theo quy luật định + Nếu tăng tần số điện áp U1=Udm (điện áp định mức lớn nhất) Lúc từ thông θ động ... chỉnh điện áp -tần số với từ thông hàm mômen tải thuộc phương pháp điều chỉnh vô hướng Phương pháp sử dụng biến tần- động không đồng rôto lồng sóc Ta giả thiết điện áp dòng điện đầu biến tần hình...
 • 81
 • 276
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức trong truyền động điện.pdf

Nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức trong truyền động điện.pdf
... R1  R12  X nm ) Trong hai biểu thức dấu + ứng với trạng thái động Dấu - ứng với trạng thái máy phát Do Mth chế độ máy phát lớn chế độ động nghiên cứu hệ truyền động với động không đồng nên ... phần lớn biến tần công nghiệp thường sử dụng giải pháp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 21 http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣơng II CẤU TRÚC BỘ BIẾN TẦN ĐA MỨC DÙNG TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN ... http://www.lrctnu.edu.vn Chƣơng I ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ VÀ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TẦN SỐ 1.1 Mô tả chung động không đồng - Ở ta chủ yếu nghiên cứu động không đồng ba pha - Động không đồng ba pha máy...
 • 81
 • 263
 • 1

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIẾN TẦN ĐA MỨC TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIẾN TẦN ĐA MỨC TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN
... CẤU TRÚC BỘ BIẾN TẦN ĐA MỨC DÙNG TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TRUNG ÁP A Cấu trúc biến tần đa mức 2.1 Khái niệm Bộ nghịch lưu có nhiệm vụ chuyển đổi lượng từ nguồn điện chiều sang dạng lượng điện xoay ... làm động bị dòng, cần phải điều chỉnh điện áp động cơ, cụ thể giảm điện áp với việc giảm tần số theo quy luật định + Nếu tăng tần số điện áp U1=Udm (điện áp định mức lớn nhất) Lúc từ thông θ động ... chỉnh điện áp -tần số với từ thông hàm mômen tải thuộc phương pháp điều chỉnh vô hướng Phương pháp sử dụng biến tần- động không đồng rôto lồng sóc Ta giả thiết điện áp dòng điện đầu biến tần hình...
 • 81
 • 221
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT " NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BIẾN TẦN ĐA MỨC TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN " ppsx

LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT
... CẤU TRÚC BỘ BIẾN TẦN ĐA MỨC DÙNG TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TRUNG ÁP A Cấu trúc biến tần đa mức 2.1 Khái niệm Bộ nghịch lưu có nhiệm vụ chuyển đổi lượng từ nguồn điện chiều sang dạng lượng điện xoay ... làm động bị dòng, cần phải điều chỉnh điện áp động cơ, cụ thể giảm điện áp với việc giảm tần số theo quy luật định + Nếu tăng tần số điện áp U1=Udm (điện áp định mức lớn nhất) Lúc từ thông θ động ... chỉnh điện áp -tần số với từ thông hàm mômen tải thuộc phương pháp điều chỉnh vô hướng Phương pháp sử dụng biến tần- động không đồng rôto lồng sóc Ta giả thiết điện áp dòng điện đầu biến tần hình...
 • 79
 • 245
 • 0

nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức trong truyền động điện

nghiên cứu ứng dụng biến tần đa mức trong truyền động điện
... dễ thực Vì vậy, phần lớn biến tần công nghiệp thường sử dụng giải pháp Chƣơng II CẤU TRÚC BỘ BIẾN TẦN ĐA MỨC DÙNG TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN TRUNG ÁP A Cấu trúc biến tần đa mức 2.1 Khái niệm Bộ nghịch ... lưu với dòng điện lớn điện áp cao ngày ứng dụng rộng rãi truyền động xoay chiều, truyền tải điện xoay chiều bù tĩnh (static var compensator) Cấu trúc chung nghịch lưu áp nhiều mức (đa mức) có nhiều ... chỉnh điện áp -tần số với từ thông hàm mômen tải thuộc phương pháp điều chỉnh vô hướng Phương pháp sử dụng biến tần- động không đồng rôto lồng sóc Ta giả thiết điện áp dòng điện đầu biến tần hình...
 • 92
 • 107
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng biến tần ACS355 của hãng ABB dùng cho khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ dị bộ ba pha lồng sóc

Nghiên cứu ứng dụng biến tần ACS355 của hãng ABB dùng cho khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ dị bộ ba pha lồng sóc
... thọ động sử dụng biến tần 39 KẾT LUẬN Sau thời gian dài tìm hiểu tài liệu thực đề tài Nghiên cứu ứng dụng biến tần ACS355 hãng ABB dùng cho khởi động điều chỉnh tốc độ động dị ba pha lồng sóc ... sử dụng biến tần ABB ACS355 điều khiển động pha rô to lồng sóc Trên mô hình em sử dụng chốt cắm, switch để kết nối điều khiển động Sau cấp nguồn cho biến tần động cơ, động đƣợc khởi động điều ... đầu vào 29 3.3 CẤP NGUỒN CHO BIẾN TẦN VÀ ĐỘNG CƠ 31 3.4 KHỞI ĐỘNG VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỘNG CƠ DỊ BỘ RÔTO LỒNG SÓC THÔNG QUA BIẾN TẦN ACS355 32 3.4.1 Cài đặt thông số cho biến tần...
 • 43
 • 996
 • 6

Nghiên cứu, ứng dụng biến tần và khởi động mềm điều khiển động cơ công suất lớn

Nghiên cứu, ứng dụng biến tần và khởi động mềm điều khiển động cơ công suất lớn
... tài “NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG BIẾN TẦN VÀ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT LỚN” giải vấn đề giảm dòng khởi cho động khởi động điều khiển điện áp đầu cực động hạn chế chưa thể nghiên cứu ... quan động không đồng phương pháp điều khiển - Nghiên cứu, ứng dụng biến tần - Nghiên cứu, ứng dụng khởi động mềm - Thi công mô hình biến tần khởi động mềm 1.3 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Với đề tài “NGHIÊN ... với động công suất lớn ta cần ý tới trình khởi động động khởi động rotor trạng thái ngắn mạch, dẫn đến dòng điện khởi động momen khởi động lớn, biện pháp khởi động thích hợp không khởi động động...
 • 101
 • 499
 • 0

Đồ án nghiên cứu, ứng dụng biến tần và khởi động mềm điều khiển động cơ công suất lớn

Đồ án nghiên cứu, ứng dụng biến tần và khởi động mềm điều khiển động cơ công suất lớn
... quan động không đồng phương pháp điều khiển - Nghiên cứu, ứng dụng biến tần - Nghiên cứu, ứng dụng khởi động mềm - Thi công mô hình biến tần khởi động mềm 1.3 GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI Với đề tài “NGHIÊN ... tài “NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG BIẾN TẦN VÀ BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT LỚN” giải vấn đề giảm dòng khởi cho động khởi động điều khiển điện áp đầu cực động hạn chế chưa thể nghiên cứu ... BIẾN TẦN VÀ KHỞI ĐỘNG MỀM ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ CÔNG SUẤT LỚN” nghĩa là: điều SVTH: Dương Đức Đạt – Phạm Văn Cường Trang Đồ án học phần GVHD: Trần Văn Hải khiển động cho làm hạn chế dòng điện khởi động, ...
 • 101
 • 170
 • 2

Giáo trình hướng dẫn nghiên cứu ứng dụng hiện tượng đa chiết nhân tạo của điện từ trường p1 pptx

Giáo trình hướng dẫn nghiên cứu ứng dụng hiện tượng đa chiết nhân tạo của điện từ trường p1 pptx
... nén tác dụng vào môi trường đẳng hướng để tạo bất đối xứng môi trường gây tượng chiết quang kép giống tinh thể dị hướng tự nhiên Thí nghiệm chứng tỏ tượng lưỡng chiết nhân tạo nói z F F λ P c ... n Hiện tượng phân cực nén ứng dụng kỹ nghệ khí để khảo sát sức nén phận máy móc máy hoạt động SS.24 Lưỡng chiết điện (hay hiệu ứng Kerr) Đây tượng chất lỏng đẳng hướng trở thành dị hướng đặt điện ... thuyết tượng lưỡng chiết điện: Các phân tử chất lỏng, hay chất khí, tượng lưỡng chiết điện có tính dị hướng Khi tác dụng điện trường ngoài, phân tử dao động nhiệt hỗn loạn phân bố tự theo hướng, ...
 • 5
 • 204
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong hoạt động quản trị nhân lực của công ty du lịch newstar tour

Nghiên cứu ứng dụng bản đồ tư duy trong hoạt động quản trị nhân lực của công ty du lịch newstar tour
... luận đồ quản trị nhân lực; Chƣơng Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Công ty Du lịch Newstar Tour; Chƣơng Đề xuất ứng dụng đồ hoạt động quản trị nhân lực Công ty Du lịch Newstar Tour ... quản trị nhân lực Công ty Du lịch Newstar Tour Mục đích nghiên cứu Góp phần ứng dụng đồ quản trị nhân lực Công ty Du lịch Newstar Tour để tăng khả sáng tạo cán bộ, nhân viên Công ty, mang ... ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƢ DUY TRONG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY DU LỊCH NEWSTAR TOUR 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển Công ty thời gian tới 3.2 Đề xuất giải pháp ứng dụng đồ hoạt động quản trị nhân lực...
 • 23
 • 607
 • 0

Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng sinh học phân tử trong tạo dòng phục hồi phục vô công tác chọn tạo giống lúa lai 3 dòng ppt

Tài liệu Nghiên cứu ứng dụng sinh học phân tử trong tạo dòng phục hồi phục vô công tác chọn tạo giống lúa lai 3 dòng ppt
... BB 13/ R 838 BB11/R 23 R7 IR78 IR35 BB14/R242 RV114 10 BB15/TR64 BB4/4492 11 BC15 CC/R 838 12 BB11/R 23 Tạp chí khoa học công nghệ nông nghiệp Việt Nam IV KếT LUậN - Kết nghiên cứu cho thấy gen phục hồi ... dũng lúa: BB 13/ R 838 , R7, IR35, RV114, BB4/4492, CC/R 838 , BB11/R 23, IR78, BB14/R242, BB15/TR64, BC15, BB11/R 23 mang gen phục hồi - Kết hợp với đặc tính nông học s 12 dòng kết cho thấy có dòng: ... PHƯƠN G PHáP N GHIÊN CứU Vt liu nghiờn cu - Dũng m IR58025A l dũng bt dc c t bo cht c chn to ti IRRI Dũng b R100, dũng phc hi c nghiờn cu chn lc ti Trung tõm N ghiờn cu Lỳa lai v 34 dũng trin vng...
 • 6
 • 380
 • 2

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MODULE CP12427 CỦA SIEMENS TRONG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP BẰNG GPRS

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MODULE CP12427 CỦA SIEMENS TRONG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP BẰNG GPRS
... tài: “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MODULE CP1242-7 CỦA SIEMENS TRONG TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP BẰNG GPRS ” Khi thiết kế xong đề tài này, ta đáp ứng nhu cầu truyền thông cho công nghiệp, giảm chi phí công ... lâu, truyền thông công nghiệp, đặc biệt truyền thông PLC lĩnh vực người biết đến ứng dụng nhiều hệ thống tự động hóa công nghiệp Việt Nam nói riêng giới nói chung Truyền thông PLC hay truyền thông ... /Subcriber mô hình ứng dụng hoàn hảo cho môi trường GPRS, cho phép ứng dụng tự động đưa thông tin tới người sử dụng Ví dụ ứng dụng thị trường chứng khoán, người sử dụng di động yêu cầu thông báo cổ...
 • 27
 • 1,234
 • 15

XÂY DỰNG BIẾN TẦN VÉC TƠ CHO TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN THAY ĐỔI TỐC ĐỘ

XÂY DỰNG BIẾN TẦN VÉC TƠ CHO TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN THAY ĐỔI TỐC ĐỘ
... vệ tốc: tốc độ động đưa mạch điều khiển qua Encoder Tốc độ xử lí phần mềm mạch điều khiển tác động tốc độ động vượt ngưỡng + Bảo vệ nhiệt: Nhiệt độ từ cánh tản nhiệt mạch cầu công suất đo cảm biến ... cách thực vector điện áp thông qua tám vector điện áp chuẩn Dựa vào biểu thức tính toán véc biến tần véc [3] xây dựng thuật toán thực thiết kế thi công phần cứng biến tần phòng thí nghiệm ... biến tần công suất có thị trường, 30% biến tần ngoại nhập Dòng điện điều khiển biến tần gần với hình sin - Dải tần số điều khiển động thiết kế rộng, từ 0,5Hz tới 125Hz phù hợp để điều khiển động...
 • 5
 • 364
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện lý thuyết xử lý video

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện lý thuyết xử lý video
... đoạn Video- Audio số đợc xử máy tính thành chuỗi ảnh Không chuyển kết Video đợc xử thành tệp Video mà chuyển thành khuôn hình Trang 39 thuyt x Video video thành tệp ảnh để sử dụng ... điểm ảnh Video phía Nh ta thay đổi độ suốt điểm ảnh cách đáng kể video phía có đợc cảnh mà có hình ảnh Video A hình ảnh video B Trang 42 thuyt x Video Cảnh video A Cảnh video B Đặt Video A ... Video- Audio dạng tơng tự thông thờng: Cổng S -video Cổng đa hợp (composite video) Trang 33 thuyt x Video A cổng S -video , B cổng đa hợp Nếu dùng cổng đa hợp ngời ta điều chỉnh để thu: tín hiệu...
 • 49
 • 430
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ứng dụng biến tầnnghiên cứu ứng dụng công nghệ đa phương tiện nhằm nâng cao văn hóa truyền thống việt namnghiên cứu ứng dụng công nghệ 4d cad trong lập và mô phỏng tiến độ thi công xâynghiên cứu ứng dụng phần mềm fb pier trong tính toán móng cọcnghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập thô trong trích chọn dữ liệunghiên cứu ứng dụng kỹ thuật ghép và trồng dưa leo kháng bệnh héo rũ fusarium oxysporum tại vĩnh longnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị tắc ruột sau mổtài liệu nghiên cứu ứng dụng sản xuất sạch hơn trong chăn nuôi heo pptnghien cuu ung dung che pham sinh hoc trong phong tru ray naunghien cuu ung dung hinh anh x quang trong phau thuat nho rang khon ham duoc lech ngamnghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống tằm năng suất chất lượng tơ kén caonghiên cứu ứng dụng plc và biến tần vào công nghệ nâng hạ điện cực lò hồ quangnghiên cứu ứng dụng công nghệ lên men lactic trong bảo quản và chế biến phế thải thủy sảnnghien cuu ung dung cua phep bien hinh trong mat phangnghiên cứu ứng dụng phẫu thuật giảm áp hốc mắt điều trị bệnh mắt basedow mức độ nặngvsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.CHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch spkMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)đề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA