CÁC DẠNG bài tập ôn THI HKII hóa 92

các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp 12 - hệ 3 năm

các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp 12 - hệ 3 năm
... redecorate) the sitting-room 30 .What Tom ( do) now ? He (clean) his shoes 31 .It’s a lovely day The sun ( shine) and the birds ( sing) 32 .Be quiet please, I ( listen) to teacher’s lecture 33 .What you (do) ... encouraging 130 Many a man (not want) to housework 131 Seven and nine (make) sixteen 132 The number of men lost (be) astonishing low in that storm 133 Nobody in the class (know) the answer 134 Four ... a celebration 125 Soup and salad (be) too light a lunch 126 Learning English (be not) easy at all 127 To swim in that river (be) dangerous 128 That you are late (be) a pity 129 What I heard...
 • 5
 • 510
 • 1

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT
... _ A when was this house built B when this house was built C who did this house belong to D when does this house belong to 47 “Mr Jong finds it strange to drive on the left.” From this sentence ... to 48 of the candidates passed the exam A Three-fourth B three-quarters C third-fourths D thirdquarter 49 This car belongs _ the new manager A for B about C to D from 50 The house was ... satisfactorily D satisfy 55 Do you feel _ to this kind of job ? A attract B attracted C attractive D attraction 56 The government wants to _ this training centre A military B militarism...
 • 10
 • 536
 • 13

CAC DANG BAI TAP ON THI VAO 10

CAC DANG BAI TAP ON THI VAO 10
... Huệ Trường THCS Kim Ngọc CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN km/giờ Hai xe gặp Phù Cát Tính vận tốc xe, giả thi t Quy Nhơn cách Hoài Ân 100 km Quy Nhơn cách Phù Cát 30 km Câu 5: Một ôtô ... dấu Câu 8: Trong mặt phẳng toạ độ cho điểm A (–1; 2) đường thẳng (D1): y = –2x +3 a) Vẽ (D1) Điểm A có thuộc (D1) không ? Tại ? b) Lập phương trình đường thẳng (D2) qua điểm A song song với đường ... Tính diện tích tam giác OAB Đào Thị Huệ Trường THCS Kim Ngọc CÁC DẠNG BÀI TẬP LUYỆN THI VÀO 10 MÔN TOÁN Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y = ( k − 1) x + (k tham số) parabol...
 • 6
 • 386
 • 5

CÁC DẠNG bài tập ôn THI môn LA bàn từ kỳ 1 năm học 2013

CÁC DẠNG bài tập ôn THI môn LA bàn từ kỳ 1 năm học 2013
... số la bàn điện giá trị HL q= b0, đọc số la bàn từ có HL= c0 Biết d2 012 = d0E Tính sai số la bàn điện độ lệch la bàn từ? Dạng 11 : Một nam châm thẳng NS có mô men từ theo hệ CgsM M= a Khoảng cách ... địa từ ghi d2 012 = d0E Dạng 9: Tàu F1 đóng công ty đóng tàu Bạch Đằng chạy thử biển từ khu neo Hòn Dấu Vịnh Bắc Bộ Lúc 8h00 ngày 18 /6/2 012 tàu theo hướng la bàn điện HL q = a0, biết sai số la bàn ... la bàn điện ∆Lq= b0 đồng thời quan sát la bàn từ có hướng HL= c Tính độ lệch la bàn δ phương pháp khử độ lệch hướng này? Biết d2 012 = d0W Dạng 10 : Tàu G1 chạy biển Trong khu vực tàu chạy có chập...
 • 2
 • 722
 • 0

CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC pptx

CÁC DẠNG BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC pptx
... have c will have had d have I don’t understand this sentence What………………… ? a does mean this word b have this word mean c means this word d does this word mean Tom……………… tennis once or twice a ... the door but not to lock it He told me ……………… a think well before I answered c to think well before I answered b think well before I answer d to think well before I’ll answer “ Don’t play video ... scientists the world over ………a lot of things to fight against AIDS A have done B are doing C did D had done 36 At present, they………with the medicines to cure this terrible disease A have experimented...
 • 25
 • 357
 • 1

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_03 pps

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_03 pps
... hàng, năm 2000 2005 Đơn vị: triệu USD Năm 2000 2005 Công nghiệp nặng khoáng sản 5382,1 14000,0 Công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp 4903,1 16202,0 Nông, lâm, thủy sản 4197,5 9624,2 Tổng số 14482,7 ... số liệu sau Chuyển dịch cấu kinh tế theo ngành Đồng sông Hồng Đơn vị: % Năm 1986 1990 1995 2000 Nông –lâm-ngư nghiệp 49,5 45,6 32,6 29,1 Công nghiệp – Xây dựng 21,5 22,7 25,4 27,5 Dịch vụ 29,0 ... 2005 Đơn vị: % ĐBS Hồng ĐBSCL Các loại đất 1,5 triệu triệu Đất nông nghiệp 51,2 63,4 Đất lâm nghiệp 8,3 8,8 Đất chuyên dùng 15,5 5,4 Đất 7,8 2,7 Đất chưa sử dụng, sông suối 17,2 19,7 a Vẽ biểu...
 • 10
 • 256
 • 0

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_02 potx

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_02 potx
... 7,0 8,3 Cây công nghiệp 13,5 23,7 Cây ăn 10,1 7,3 Cây khác 2,3 1,5 a Hãy vẽ biểu đồ thể cấu sản xuất ngành ngành trồng trọt nước ta, năm 1990 2005 b Nhận xét cấu sản xuất ngành nông nghiệp c Cho ... 2006 Đơn vị: nghìn Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên TỔNG SỐ 10155,8 5466,0 Đất nông nghiệp 1478,3 1597,1 Đất lâm nghiệp 5324,6 3067,8 Đất chuyên dùng 245,0 124,5 Đất thổ cư 112,6 41,6 Đất chưa ... Câu 15 Cho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế Đơn vị: tỷ đồng Thành phần kinh tế 1996 2005 Nhà nước 74161...
 • 11
 • 429
 • 0

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_01 pdf

Các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý 12_01 pdf
... MỘT SỐ BÀI TẬP ÔN THI TN MÔN ĐỊA LÍ CHỦ ĐỀ 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN Câu Cho bảng số liệu sau: Sự biến động diện tích rừng ... Cơ cấu dân số phân theo thành thị nông thôn nước ta từ 1990 - 2009 Đơn vị: % Năm 1990 1995 2000 2003 2005 2009 Thành thị 19,5 20,8 24,2 25,8 26,9 29,6 Nông thôn 80,5 79,2 75,8 74,2 73,1 70,4 a ... hộ nông thôn theo ngành sản xuất nước ta, 2001 2006 Đơn vị: % Năm N – L - TS CN - XD Dịch vụ Hộ khác 2001 80,9 5,8 10,6 2,7 2006 71,0 10,0 14,8 4,2 a Vẽ biểu đồ thể chuyển dịch cấu nông thôn theo...
 • 10
 • 488
 • 0

Các dạng bài tập ôn thi Quản trị kinh doanh

Các dạng bài tập ôn thi Quản trị kinh doanh
... DẠNG 1: MÔ HÌNH SO SÁNH PHƯƠNG ÁN KINH DOANH DỰA VÀO ĐIỂM HÒA VỐN • • Đây mô hình so sánh phương án kinh doanh để từ lựa chọn phương án kinh doanh tối ưu dựa điểm hoà vốn Công thức: ... thúc muộn DẠNG 3: MÔ HÌNH SƠ ĐỒ MẠNG LƯỚI (PERT) – TIẾP THEO Công việc Thời gian chi phí (tháng) Trình tự công việc x1 Làm x2 Bài tập ứng dụng: Vẽ sơ đồ mạng lưới PERT tìm đường găng công việc ... phương pháp khoa học, xếp công việc nhằm tìm khâu xung yếu để có biện pháp bố trí vật tư, thi t bị, cán phù hợp Dựa mô hình PERT, doanh nghiệp có định lựa chọn định hướng kinh doanh cho phù hợp với...
 • 24
 • 4,487
 • 13

các dạng bài tập ôn thi matlab

các dạng bài tập ôn thi matlab
... J=input('nhap gia tri J='); if I==J A(I,J)=2; elseif abs(I-J)==1 A(I,J)=-1; else A(I,J)=0; end Bài thi kì clc; clear all; D=input('Nhap duong kinh ong D(m): '); u=input('Nhap nhot u(kg/m.s): ');...
 • 19
 • 612
 • 2

Các dạng bài tập ôn thi vào 10

Các dạng bài tập ôn thi vào 10
... đường Bài 106 : Một ôtô dự định từ A đén B cách 120 Km thời gian quy định Sau ôtô bị chắn đường xe hoả 10 phút Do , để đến B hạn , xe phải tăng vận tốc thêm Km/h Tính vận tốc lúc đầu ôtô Bài1 07: ... thành xong công việc định Họ làm chung với tổ thứ điều làm việc khác , tổ thứ hai làm nốt công việc lại 10 Hỏi tổ thứ hai làm sau hoàn thành công việc Bài 114: Hai người thợ làm công việc 16 ... toạ độ c) Tính khoảng cách từ gốc O đến (d) Bài 68: Cho hàm số y = x − (d) a) Nhận xét dạng đồ thị Vẽ đồ thị (d) b) Dùng đồ thị , biện luận số nghiệm phương trình x −1 = m 10 Bài 69: Với giá trị...
 • 22
 • 389
 • 1

Các dạng bài tập ôn thi HKI tiếng Anh lớp 8

Các dạng bài tập ôn thi HKI tiếng Anh lớp 8
... 39 B 40 C Ma trận Đề kiểm tra chất lợng HC Kè Môn : Tiếng Anh Nhận biết Nội dung phonetics Grammar Vocabulary Reading TN 7c 1.75đ 13c 3.25đ TL Thông hiểu TN 10c 2,5đ Writing Tổng số câu:40 Tổng ... 14 A 15 A 16 A 17 B 18 D 19 A 20 D 21 C 22 A 23 A 24 A 25 C ii BiÊủ điểm : Mỗi câu 0,25 điểm x 40 câu = 10 điểm 26 C 27 D 28 A 29 C 30 A 31 A 32 B 33 C 34 B 35 D 36 C 37 B 38 A 39 B 40 C Ma trận ... Lien said you could reach her .8 603 423 Snow is falling allthe country Will you pick meafter the party? The secrectary took a message her boss he emigrated Canada . 187 0s 10 We all agreed.their...
 • 15
 • 562
 • 8

các dạng bài tập ôn thi môn toán cho học sinh lớp 4 lên lớp 5

các dạng bài tập ôn thi môn toán cho học sinh lớp 4 lên lớp 5
... 15 m B 150 m C 250 m D 50 0m Câu 15: Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hỏi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 cm B 142 cm C 1 45 cm D 146 ... Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 46 008 × – 978 65 = 178183  × = 7 643 68. b) 56 930 + ( 142 05 + 3 45 62) c) 8679 × + 123 54 × = 1681 64  d) 953 68 – 13 25 × = 844 43  × 100 = ? Câu 2: Tính nhẩm: 16 ... ……………………………………………………………… Tính nhanh a) 2 45 9 – ( 40 0 + 45 9 ) ……………………… b) 43 5 x 25 + 76 x 43 5 43 5 ………………………………… c) 35 x 49 + 51 x 36 …………………… ……………………… ………………………………… …………………………...
 • 19
 • 333
 • 1

các dạng bài tập ôn thi tiếng anh đại học,cao đẳng

các dạng bài tập ôn thi tiếng anh đại học,cao đẳng
... language, thinking, and emotional skills as C to indicate that when a child acquires language, thinking, and emotional skills, that it is D indicating that a child’ acquisition of language, thinking, ... child’ acquiring language, thinking, and s emotional skills as an active process that may be largely completed before age three A that indicates a child’ acquiring language, thinking, and emotional ... demand for travel services, as well as extensive restructuring and consolidation within the travel industry— this agency adopted a unique structure for globalization Rather than expand by attempting...
 • 32
 • 177
 • 0

Xem thêm