NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC GIANG

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang
... NGUYN HU SN NGHIấN CU THC TRNG rối loạn điện giải BNH NHN MC BNH THN MN TNH TI BNH VIN A KHOA BC GIANG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Hng dn khoa hc: PGS - TS DNG HNG THI ... hiu, Khoa o to sau i hc, B mụn Ni trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn, Khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Khoa xột nghim Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Trung tõm y t d phũng huyn Yờn Dng tnh Bc Giang ... Tụi cng xin by t lũng bit n ti Thc s Nghiờm Tam Dng, cỏc Bỏc s, Y tỏ, nhõn viờn khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa Bc Giang ó luụn to iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thu thp s liu Tụi xin chõn...
 • 80
 • 498
 • 1

Nghiên cứu thực trạng rối loại điện giải bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang

Nghiên cứu thực trạng rối loại điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang
... hiu, Khoa o to sau i hc, B mụn Ni trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn, Khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Khoa xột nghim Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Trung tõm y t d phũng huyn Yờn Dng tnh Bc Giang ... NGUYN HU SN NGHIấN CU THC TRNG rối loạn điện giải BNH NHN MC BNH THN MN TNH TI BNH VIN A KHOA BC GIANG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Hng dn khoa hc: PGS - TS DNG HNG THI ... Tụi cng xin by t lũng bit n ti Thc s Nghiờm Tam Dng, cỏc Bỏc s, Y tỏ, nhõn viờn khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa Bc Giang ó luụn to iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thu thp s liu Tụi xin chõn...
 • 80
 • 333
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG rèi lo¹n ®iÖn gi¶i BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC GIANG

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG rèi lo¹n ®iÖn gi¶i Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC GIANG
... hiu, Khoa o to sau i hc, B mụn Ni trng i hc Y Dc Thỏi Nguyờn, Khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Khoa xột nghim Bnh vin a khoa tnh Bc Giang, Trung tõm y t d phũng huyn Yờn Dng tnh Bc Giang ... rối loạn điện giải BNH NHN MC BNH THN MN TNH TI BNH VIN A KHOA BC GIANG Chuyờn ngnh: NI KHOA Mó s: 60.72.20 LUN VN THC S Y HC Hng dn khoa hc: PGS - TS DNG HNG THI Thỏi Nguyờn 2009 S húa bi Trung ... Tụi cng xin by t lũng bit n ti Thc s Nghiờm Tam Dng, cỏc Bỏc s, Y tỏ, nhõn viờn khoa Ni tng hp Bnh vin a khoa Bc Giang ó luụn to iu kin thun li giỳp tụi quỏ trỡnh hc v thu thp s liu Tụi xin chõn...
 • 80
 • 284
 • 0

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang

Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính tại bệnh viện đa khoa bắc giang
... tài: Nghiên cứu thực trạng rối loạn điện giải bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang Nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng rối loạn điện giải ... HỮU SƠN NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG rèi lo¹n ®iÖn gi¶i BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC GIANG Chuyên ngành: NỘI KHOA Mã số: 60.72.20 LUẬN VĂN THẠC SỸ Y HỌC Hướng dẫn khoa học: ... tỉ lệ mắc bệnh cầu thận địa bàn tỉnh 5,1% [10] Trong năm qua số lượng người bệnh mắc bệnh thận mạn tính vào điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang ngày tăng Những rối loạn nước điện giải thường...
 • 20
 • 84
 • 1

Nghiên cứu thực trạng quản trị nhân lực bộ phận lễ tân tại các khách sạn 4 sao Nghệ An

Nghiên cứu thực trạng quản trị nhân lực bộ phận lễ tân tại các khách sạn 4 sao ở Nghệ An
... luận quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn Chương Thực trạng công tác quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn Nghệ An Chương Các đề xuất nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực phận lễ tân khách ... 1.1 .4. 1 Vai trò phận lễ tân khách sạn 20 1.1 .4. 2 Nhiệm vụ phận lễ tân 21 1.2 Quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn 23 1.2.1 Mục tiêu quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn 23 1.2.2 ... động khách sạn số phận khách sạn, chưa nghiên cứu sâu nhân lực phận lễ tân khách sạn Tuy nhiên, nay, chưa có công trình nghiên cứu, đánh giá cách tổng quát quản trị nhân lực phận lễ tân khách sạn...
 • 108
 • 397
 • 3

NGHIÊN cứu NGUY cơ lây NHIỄM HIV AIDS BỆNH NHÂN được QUẢN lý tại PHÒNG KHÁM BỆNH VIỆN đa KHOA bắc GIANG

NGHIÊN cứu NGUY cơ lây NHIỄM HIV AIDS ở BỆNH NHÂN được QUẢN lý tại PHÒNG KHÁM  BỆNH VIỆN đa KHOA bắc GIANG
... ngời nhiễm HIV/ AIDS theo nhóm đối tợng (n=360) Các nhóm đối tợng Ngời nhiễm HIV/ AIDS có sử dụng ma tuý Ngời nhiễm HIV/ AIDS gái mại dâm Ngời nhiễm HIV/ AIDS mắc bệnh LTQĐTD Ngời nhiễm HIV/ AIDS ... ngời nhiễm HIV/ AIDS đợc việc lây nhiễm HIV cho thân NCMT hay QHTD Kết nghiên cứu giám sát vòng Việt Nam hành vi đan chéo có nguy lây nhiễm HIV cao GMD đồng thời NCMT có nguy lây truyền HIV cao ... Tuổi trung bình ngời nhiễm HIV nghiên cứu cao so với kết nghiên cứu Quảng Ninh Hải Phòng năm 2005 (24-26 tuổi) [4] Có khác kết nghiên cứu địa bàn nghiên cứu Quảng Ninh Hải Phòng thành phố công...
 • 4
 • 124
 • 0

Nghiên cứu thực trạng dạy Tiếng anh theo đường hướng giao tiếp tại trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên Nghiên cứu trường hợp điển hình

Nghiên cứu thực trạng dạy Tiếng anh theo đường hướng giao tiếp tại trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Thái Nguyên Nghiên cứu trường hợp điển hình
... FINANCE: A CASE STUDY NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG DẠY TIẾNG ANH THEO ĐƯỜNG HƯỚNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH M.A MINOR ... department” carried out by To Thu Huong, Hoang Xuan Hoa and Tran Hien Lan (2005), Dạy bốn kỹ theo đường hướng giao tiếp implemented by Tran Hien Lan There have been many studies in different settings ... Communicative language teaching (CLT) has become the accepted orthodoxy theory of TEFL over the past thirty years or more Its theoretical base, according to Richards & Rogers (2000:71), includes...
 • 63
 • 206
 • 0

Đánh giá chất lượng phục vụ của khoa nhi bệnh viện đa khoa an giang

Đánh giá chất lượng phục vụ của khoa nhi ở bệnh viện đa khoa an giang
... Trung Tuấn 13 Đánh giá chất lượng phục vụ khoa nhi bệnh viện Đa Khoa An Giang 4.2 Thang đo: Đề tài Đánh giá chất lượng phục vụ Khoa nhi bệnh viện Đa khoa An Giang có loại thang đo sử dụng ... Phạm Trung Tuấn 10 Đánh giá chất lượng phục vụ khoa nhi bệnh viện Đa Khoa An Giang Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nghiên cứu nhằm đánh giá chất lượng phục vụ khoa nhi bệnh viện ĐKAG thông qua ... 23 Đánh giá chất lượng phục vụ khoa nhi bệnh viện Đa Khoa An Giang Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ SVTH: Thời Thị Yến Linh GVHD: Th.s Phạm Trung Tuấn 24 Đánh giá chất lượng phục vụ khoa nhi bệnh viện...
 • 26
 • 518
 • 0

đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh nhân ngộ độc cấp tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai và bệnh viện đa khoa bắc giang

đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh nhân ngộ độc cấp tại trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai và bệnh viện đa khoa bắc giang
... Trung tõm Chng c Bnh vin Bch Mai v Bnh vin a khoa Bc Giang nhm mc tiờu: Mụ t c im dch t, lõm sng, v cn lõm sng bnh nhõn ng c cp iu tr ti Trung tõm Chng c Bnh vin Bch Mai v Bnh vin a khoa Bc Giang ... Rotunda (12%), Opiat (9% v 3.,8%), riêng Bắc Giang ngộ độc thuốc diệt chuột có ngộ độc thuốc trừ sâu (14BN, 8.,9%) Bng 3.1.4 ng ng c S bnh nhõn TTCĐ BV BạCH MAIT l Phn trm N ng tiờu húĐờng tiêu hoáa ... TTCĐ BV Bch Mai l nhúm HS-SV, ú BVĐK Bc Giang l nhúm nụng dõn 40 Biu 31 Phõn b theo khu vc % TTC BV Bch Mai TTC BV Bch Mai BVK Bc Giang BVK Bc Giang Nhn xột: Ti TTCĐ BV Bch Mai khu vc thnh...
 • 77
 • 332
 • 4

Báo cáo thực tập bệnh viện đa khoa Bắc Giang

Báo cáo thực tập bệnh viện đa khoa Bắc Giang
... thuốc bệnh viện I Vài nét Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang I.1 Mô hình tổ chức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang bệnh viện đa khoa hạng II, nằm trung tâm Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang, ... giường bệnh gồm 35 khoa, phòng: - 17 khoa lâm sàng có giường bệnh; - 05 khoa giường bệnh; - 06 khoa cận lâm sàng; - 07 phòng chức 01 Trung tâm Giám định Pháp y Tổng số cán viên chức 627 Bệnh viện ... bệnh viện + Xây dựng danh mục thuốc phù hợp với MHBT chi phí bệnh viện + Giám sát việc thực quy chế chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án kê đơn điều trị, quy chế sử dụng thuốc quy chế công tác khoa...
 • 32
 • 1,158
 • 3

Đặc Điểm Dịch Tễ, Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Điều Trị Bệnh Nhân Ngộ Độc Cấp Tại Trung Tâm Chống Độc Bệnh Viện Bạch Mai Và Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Giang

Đặc Điểm Dịch Tễ, Lâm Sàng, Cận Lâm Sàng Và Điều Trị Bệnh Nhân Ngộ Độc Cấp Tại Trung Tâm Chống Độc Bệnh Viện Bạch Mai Và Bệnh Viện Đa Khoa Bắc Giang
... đức đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, cận lâm sàng điều trị ngộ độc cấp trung tâm chống độc bv Bạch mai Bvđk bắc giang Chuyờn nghnh : hồi sức cấp cứu Mó s : 3.01.11.08 Khóa luận tốt nghiệp bác sỹ đa khoa ... khoa Cấp Cứu - A9 bệnh viện Bạch Mai Tôi đặc biệt cảm ơn Giáo s Tiến sĩ Nguyễn Thị Dụ Nguyên Chủ nhiệm môn HSCC trờng Đại học Y Hà Nội Nguyên Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai Đã ... nhiệm môn HSCC trờng Đại học Y Hà Nội Chủ nhiệm Khoa Cấp Cứu - A9 Bệnh viện Bạch Mai Tiến sĩ Phạm Duệ Giám đốc Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai Thạc sĩ Nguyễn Anh Tuấn Giảng viên môn HSCC...
 • 78
 • 297
 • 0

Đánh giá tương tác thuốc bất lợi trên bệnh án điều trị nội trú tại khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa bắc giang

Đánh giá tương tác thuốc bất lợi trên bệnh án điều trị nội trú tại khoa nội tim mạch bệnh viện đa khoa bắc giang
... gặp bệnh án tim mạch điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang tương đổi cao (70,3% bệnh án tương tác, trung bình 1,79 tương tác/ bệnh án) , số bệnh án tương tác có YNLS (mức độ nặng ... atropin Đây tương tác có YNLS quan trọng mô tả tron g nghiên cứu bệnh nhân tim mạch [3], [4] Kết luận Tỷ lệ xuất tương tác thuốc bệnh án nôi trú tai Khoa Nôi Tim mach Bênh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giana ... bệnh án tương tác, tương tác, tương tác trở lên chiếm tỷ lệ tương ứng 26,1%, 15,2% 29% Nếu tính đến tương tác có YNLS: có 53,3% bệnh án tương táccóYNLS, số bệnh án có từ tương tác có YNLS trở...
 • 5
 • 247
 • 0

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp , triệu chứng, bệnh tích của lợn mắc bệnh tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên và dùng thuốc điều trị

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm trứng giun tròn oesophagostomum spp , triệu chứng, bệnh tích của lợn mắc bệnh tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên và dùng thuốc điều trị
... ô nhiễm trứng giun tròn Oesophagostomum spp. , triệu chứng, bệnh tích lợn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên dùng thuốc điều trị" 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm trứng giun tròn ... nghiên cứu 3.3.1 Thực trạng phòng chống bệnh giun sán cho lợn huyện Đồng H , tỉnh Thái Nguyên 3.3.2 Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm giun tròn Oesophagostomum spp lợn huyện Đồng Hỷ 3.3.3 Nghiên cứu ô nhiễm ... tròn Oesophagostomum spp. , triệu chứng, bệnh tích lợn mắc bệnh huyện Đồng H , tỉnh Thái Nguyên dùng thuốc điều trị" Trong trình thực tập nghiên cứu thực đề tài em nhận quan tâm nhà trường, Khoa...
 • 62
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả nghiên cứu thực trạng và nguyên nhân thực trạng các biện pháp quản lý của ttcm đối với hđdh ở các trƣờng th quận cầu giấynghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trườngđề tài nghiên cứu thực trạng tuyển dụng nhân lực tại địa phươngluận văn nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trườngđề tài nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trườngnghiên cứu thực trạng ô nhiễm nướcnghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương đến năm 2020nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố hà tĩnh và một số giải pháp khắc phụcphương án nghiên cứu thực trạng quản trị nhãn hiệu trong các doanh nghiệp việt namthực trạng nhân lực và sự hài lòng của nhân viên y tế đối với công việc tại bệnh viện đa khoa đức giang hà nội năm 2010nghien cuu thuc trang cong tac boi thuong giai phong mat bang tai mot so du an tren dia ban huyennghiên cứu thực trạng hoạt động y tế trường học và tình hình sức khỏe học sinh phổ thông quận thanh xuân hà nội trong 5 năm 20042008phương pháp nghiên cứu thực trạng quản trị chất lượng dịch vụ tiệc á tại sunrise hoi an beach resort quảng namtrang web bệnh viện đa khoa đồng naiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả