LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Luật Kinh doanh bảo hiểm – Những nội dung cần hoàn thiện

Luật Kinh doanh bảo hiểm – Những nội dung cần hoàn thiện
... bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm quyền lợi bảo hiểm theo quy định pháp luật tức vi phạm pháp luật Do vậy, cần phân tách rõ quyền lợi bảo hiểm bảo hiểm thiệt hại bảo hiểm người Đối với hợp đồng bảo ... bên mua bảo hiểm người bảo hiểm, dẫn đến tăng rủi ro bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian lại hợp đồng bảo hiểm Trong trường hợp này, bên mua bảo hiểm không ... nhập quy định doanh nghiệp môi giới bảo hiểm đại lý bảo hiểm vào phần quy định doanh nghiệp bảo hiểm để thành chương có tên gọi: chủ thể kinh doanh bảo hiểm Thiết nghĩ, đại lý bảo hiểm nhân danh...
 • 12
 • 2,351
 • 10

Mô hình pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong điều kiện nền kinh tế thị trường

Mô hình pháp luật kinh doanh bảo hiểm trong điều kiện nền kinh tế thị trường
... ngừng thị trường bảo hiểm Sự phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam xu tất yếu điều kiện kinh tế thị trường Kinh tế thị trường tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm, ... nhiệm bảo hiểm cho người bảo hiểm theo đơn bảo hiểm cấp CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM 10 3.1 KINH DOANH BẢO HIỂM GỐC Đây loại hình kinh doanh truyền thống doanh nghiệp bảo hiểm thị trường, ... TÁI BẢO HIỂM Kinh doanh Tái bảo hiểm loại hình kinh doanh bảo hiểm doanh nghiệp tái bảo hiểm chuyên nghiệp thực khách hàng doanh nghiệp bảo hiểm gốc sở ký kết thực hợp đồng tái bảo hiểm với doanh...
 • 71
 • 660
 • 5

Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm
... kết bảo hiểm gốc, gồm bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm y tế) bảo hiểm phi nhân thọ; tái bảo hiểm nhượng tái bảo hiểm; trung gian bảo hiểm (như môi giới bảo hiểm đại lý bảo hiểm) ; dịch vụ hỗ trợ bảo ... chính” Điều Luật kinh doanh bảo hiểm hành có quy định doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài; Trong trường hợp tái bảo hiểm cho DNBH ... tái bảo hiểm với doanh nghiệp cụ thể Việt Nam mà trực tiếp tái bảo hiểm toàn với doanh nghiệp bảo hiểm nước Bài tiểu luận môn Luật kinh doanh bảo hiểm Pháp luật kinh doanh bảo hiểm trước cam kết...
 • 17
 • 572
 • 1

pháp luật kinh doanh bảo hiểm

pháp luật kinh doanh bảo hiểm
... rủi ro bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian lại hợp đồng bảo hiểm Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm ... gia bảo hiểm tính từ thời điểm Điều 15 Luật KDBH: “Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh hợp đồng bảo hiểm giao kết có chứng doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, ... nghiệp bảo hiểm trình thực hợp đồng bảo hiểm theo yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm; -Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm việc xảy kiện bảo hiểm theo thoả thuận hợp đồng bảo hiểm; -Áp dụng biện pháp...
 • 13
 • 1,063
 • 4

Lý luận và thực tiễn áp dụng quy định về hành vi lừa dối trong luật kinh doanh bảo hiểm

Lý luận và thực tiễn áp dụng quy định về hành vi lừa dối trong luật kinh doanh bảo hiểm
... luận thực tiễn áp dụng qui định hành vi lừa dối luật kinh doanh bảo hiểm .1 I luận: .2 1.Sự cần thiết khách quan qui định hành vi lừa dối: 2 luận: II Thực ... định pháp luật So với Bộ luật dân luật kinh doanh bảo hiểm có điểm khác chỗ: Cùng hành vi lừa dối nhng Luật kinh doanh bảo hiểm lại qui định hậu pháp khác ( Bộ luật dân qui định hậu pháp ... Thực tiễn: 1 .Thực trạng: .4 Hậu hành vi lừa dối: Giải pháp: Kết luận 10 luận thực tiễn áp dụng quy định hành vi lừa dối luật kinh doanh bảo hiểm...
 • 11
 • 382
 • 2

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm
... phương tiện Loại hình bảo hiểm này, theo quy định luật kinh doanh bảo hiểm loại hình bảo hiểm bắt buộc ( Điều Luật Kinh doanh Bảo Hiểm) Sở dĩ pháp luật quy định loại hình bảo hiểm mang tính chất ... mua bảo hiểm có ý định trục lợi bảo hiểm hành vi cố ý Điều nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp bảo hiểm, lợi ích khách hàng trung thực, đồng thời bảo vệ trật tự hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đảm bảo ... luật ” (Điều 52 Luật kinh doanh bảo hiểm) Khác với hợp đồng bảo hiểm tài sản có đối tượng tài sản cụ thể, hợp đồng bảo hiểm người bảo hiểm người cụ thể; đối tượng hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm...
 • 14
 • 397
 • 0

Luật Kinh doanh bảo hiểm

Luật Kinh doanh bảo hiểm
... loại bảo hiểm bắt buộc khác Điều Tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể doanh nghiệp bảo hiểm nước Trong trường hợp tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm ... pháp luật Doanh nghiệp bảo hiểm không phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ bảo hiểm ... Tên, địa doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm, người bảo hiểm người thụ hưởng; B) Đối tượng bảo hiểm; C) Số tiền bảo hiểm, giá trị tài sản bảo hiểm bảo hiểm tài sản; D) Phạm vi bảo hiểm, điều...
 • 35
 • 375
 • 1

PHÁP LUẬT KINH DOANH bảo HIỂM TRƯỚC yêu cầu sửa đổi

PHÁP LUẬT KINH DOANH bảo HIỂM TRƯỚC yêu cầu sửa đổi
... đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp người bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm phải chịu trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách ... hình thức doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước (nay công ty nhà nước), công ty cổ phần bảo hiểm, tổ chức bảo hiểm tương hỗ, doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh, doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ... vấn đề đặt liệu doanh nghiệp bảo hiểm hay doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước có phép ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) với doanh nghiệp bảo hiểm nước nhằm hợp tác kinh doanh phân chia...
 • 6
 • 287
 • 0

Tài liệu MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Khoa Pháp luật pdf

Tài liệu MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MÔN HỌC LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM Khoa Pháp luật pdf
... CỦA MÔN HỌC Vấn đề 1: Lý luận kinh doanh bảo hiểm pháp luật kinh doanh bảo hiểm Những vấn đề kinh doanh bảo hiểm Những vấn đề pháp luật kinh doanh bảo hiểm Vấn đề 2: Các chủ thể kinh doanh bảo hiểm ... đồng bảo hiểm Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm phương thức giải Vấn đề 4: Pháp luật bảo hiểm tài sản Khái niệm đặc trưng bảo hiểm tài sản Phân loại bảo hiểm tài sản Quyền nghĩa vụ bên hợp đồng bảo hiểm ... So sánh bảo hiểm thương mại bảo hiểm xã hội Phân tích tính rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm ảnh hưởng đến quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm Làm rõ nội hàm thuật ngữ: người bảo hiểm, người...
 • 7
 • 917
 • 9

De cuong mon phap luat kinh doanh bao hiem dai hoc luat ha noi

De cuong mon phap luat kinh doanh bao hiem  dai hoc luat ha noi
... 2 Những vấn đề pháp luật kinh doanh bảo hiểm Vấn đề 2: Các chủ thể kinh doanh bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Đại lý bảo hiểm Vấn đề ... bảo hiểm thương mại bảo hiểm xã hội Phân tích tính rủi ro hoạt động kinh doanh bảo hiểm ảnh hưởng đến quy định pháp luật kinh doanh bảo hiểm Làm rõ nội hàm thuật ngữ: người bảo hiểm, người thụ ... Tuyết (2007), Bảo hiểm pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội - Website Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam: avi.org.vn - Diễn đàn Luật Tài chính: luattaichinh.wordpress.com TƯ VẤN,...
 • 5
 • 1,281
 • 5

Luật kinh doanh bảo hiểm

Luật kinh doanh bảo hiểm
... loại bảo hiểm bắt buộc khác Điều Tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể doanh nghiệp bảo hiểm nước Trong trường hợp tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm ... pháp luật Doanh nghiệp bảo hiểm không phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ bảo hiểm ... hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng bồi thường cho người bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm Kinh doanh tái bảo hiểm hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm nhằm...
 • 42
 • 258
 • 0

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM pdf

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM pdf
... mua bảo hiểm việc bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm; Có chứng việc hợp đồng bảo hiểm giao kết bên mua bảo hiểm đóng đủ phí bảo hiểm. Điều 59 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 59 Các tổ chức kinh doanh ... sung sau: Điều Tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, bao gồm doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước Doanh nghiệp bảo hiểm nước ... Điều 97 sửa đổi, bổ sung sau: Điều 97 Quỹ dự trữ Quỹ bảo vệ người bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải lập quỹ dự trữ bắt buộc để bổ sung vốn điều lệ bảo đảm khả...
 • 7
 • 204
 • 0

luật kinh doanh bảo hiểm số 24 - 2000 pps

luật kinh doanh bảo hiểm số 24 - 2000 pps
... loại bảo hiểm bắt buộc khác Điều Tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể doanh nghiệp bảo hiểm nước Trong trường hợp tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm ... bên mua bảo hiểm có quyền lợi bảo hiểm Điều 32 Số tiền bảo hiểm Số tiền bảo hiểm phương thức xác định số tiền bảo hiểm bên mua bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận hợp đồng bảo hiểm Điều ... pháp luật Doanh nghiệp bảo hiểm không phép đồng thời kinh doanh bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ, trừ trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ bảo hiểm...
 • 41
 • 230
 • 0

Đề tài phân tích điểm sửa đổi trong luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010

Đề tài phân tích điểm sửa đổi trong luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010
... kinh doanh bảo hiểm năm 2010 luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010 Phân tích luật sửa đổi, bổ sung luật kinh Phân tích luật sửa đổi, bổ sung luật kinh doanh bảo hiểm năm 2010 doanh bảo hiểm năm 2010 ... Tái bảo hiểm Doanh nghiệp bảo hiểm tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể doanh nghiệp bảo hiểm nước Trong trường hợp tái bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp bảo ... luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 III Kết luận II .Luật sửa đổi, bổ sung luật KDBH năm 2010 I Sơ lược luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 Thu hút vốn đầu tư nước Phát triển hội nhập quốc tế ƯU ĐIỂM...
 • 47
 • 2,917
 • 7

Xem thêm