nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP
... thực, chống chối bỏ chữ ký số Mục đích chữ ký số để cung cấp phơng tiện cho thực thể để gắn kết định danh với thông tin Quá trình ký gây biến đổi thông điệp số thông tin mật đợc giữ thực thể thành ... hàm phần d R thích hợp quan trọng để đảm bảo an toàn hệ thống Để minh hoạ cho vấn đề này, giả sử MR=MS Giả sử R SA, k song ánh từ M vào MR từ MS vào S Điều nói lên M S có số lợng phần tử Do vậy, ... dụng cụ thể bao gồm việc bảo vệ virus phân phối phần mềm Một ứng dụng thứ hàm hash sử dụng giao thức liên quan cam kết trớc, bao gồm lợc đồ chữ ký số giao thức nhận dạng Các hàm hash đợc bàn tới...
 • 47
 • 494
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  nghiên cứu xây dựng thuật toán mã khối an toàn hiệu quả
... cáo kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3C: Nghiên cứu xây dựng thuật toán khối an toàn hiệu Chủ trì nhóm nghiên cứu T.S Trần Văn Trờng Mục lục Số trang chơng 1: Mở đầu khối I ... biết I.2.2 Độ an toàn vô điều kiện độ an toàn tính toán Độ an toàn hệ mật phụ thuộc lớn vào khả tính toán thám đối phơng Một hệ mật đợc gọi an toàn vô điều kiện an toàn chống lại thám ... thiệu chung Hệ khối khoá bí mật Độ an toàn hệ khối Nguyên lý thiết kế khối Các khối lặp II Các cấu trúc khối Cấu trúc Feistel Cấu trúc Matsui Cấu trúc cộng-nhân Giới thiệu số...
 • 181
 • 516
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA
... kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3A: Sinh tham số an toàn cho hệ mật RSA Chủ trì nhóm nghiên cứu: TS Lều Đức Tân Mục lục Chơng i- Hệ tiêu chuẩn cho hệ mật rsa Mở đầu 1.1 Thông số ... cho dự kiến dựa vào thông số số mũ an toàn E0=86 đợc tính cho thời gian an toàn 45 năm xét thời điểm năm 2003 Trong hệ tiêu chuẩn cho hệ mật RSA mà đa dới đợc xác định theo tham số số mũ an toàn ... đặt cho hệ mật nhằm cho có đợc tính an toàn cần thiết Một thực với hệ mật có độ an toàn tính toán giá trị đợc giới hạn thời gian mà thông tin bảo mật (thời gian đối phơng tìm đợc nội dung thật thông...
 • 43
 • 397
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP đảm bảo toán học cho các hệ mật sinh tham số cho hệ mật elgamal

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  đảm bảo toán học cho các hệ mật  sinh tham số cho hệ mật elgamal
... tài: sinh số tham số cho hệ mật elgamal 40 chơng iii chơng trình sinh số nguyên tố mạnh cho hệ mật elgamal hệ mật mà độ mật dựa vào tính khó giải toán logarit trờng GF(p) làm cho hệ mật đạt đợc tính ... kết nghiên cứu Đảm bảo toán học cho hệ mật Quyển 3B: Sinh tham số an toàn cho hệ mật Elgamal Chủ trì nhóm nghiên cứu: TS Lều Đức Tân Mục lục chơng i- vai trò số nguyên tố dạng p=2q+1 TRONG MậT ... tố đề tài: sinh số tham số cho hệ mật elgamal 35 chơng iii chơng trình sinh số nguyên tố mạnh cho hệ mật elgamal Tóm lại toàn vấn đề trình bày chơng minh chứng cho việc nhóm đề tài định tìm số...
 • 57
 • 439
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính tổng quan về an toàn internet

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính  tổng quan về an toàn internet
... kết nghiên cứu hình bảo mật thông tin cho mạng máy tính Quyển 2B: Tổng quan thơng mại điện tử an toàn Internet Chủ trì nhóm thực hiện: TS Lê Mỹ Tú TS Đào Văn Giá Mục lục CHơng Tổng quan thơng ... dụng an toàn hệ thống Sau trình bày số giải pháp kỹ thuật an toàn cụ thể dành cho Internet, bao gồm an toàn giao thức tầng mạng, tờng lửa, an toàn gửi tin, an toàn Web, EDI an toàn giao thức ... Internet Phân loại vấn đề An toàn Internet phụ thuộc vào cung cấp an toàn mảng : an toàn mạng, an toàn ứng dụng an toàn hệ thống Việc sử dụng cung cấp an toàn đợc kết hợp với kiểu bảo vệ an toàn...
 • 59
 • 460
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP nghiên cứu về an toàn nghiệp vụ một số thiết bị được sử dụng để ghi khoá

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  nghiên cứu về an toàn nghiệp vụ một số thiết bị được sử dụng để ghi khoá
... kết nghiên cứu NGHIÊN CứU Về AN TOàN NGHIệP Vụ Quyển 9A: Một số thiết bị đợc sử dụng để ghi khoá Chủ trì nhóm thực hiện: TS Nguyễn Hồng Quang Mục lục 1 1 8 12 Chơng Sử dụng Ikey 1000 lu chứng số ... bị vào máy tính, máy tính có nguồn cho thiết bị thiết bị hoạt động, trao đổi với máy tính để máy tính nhận biết thiết bị thiết bị USB chuẩn, sau thiết bị đợi để xác định trình đọc hay ghi thực ... chứng số khoá mật trình sử dụng: -Trong qua trình sử dụng, ngời sử dụng đặt lại độ lớn vùng nhớ dành cho việc lu chứng số iKey cách chọn nút lệnh "Resize" -Mật dùng để bảo vệ chứng số khoá bí mật...
 • 31
 • 496
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP
... quyền quan hệ lĩnh vực sử dụng chữ ký điện tử số đợc thực theo luật Liên bang này, luật dân Liên bang Nga, luật Liên bang Về thông tin, thông tin hoá bảo vệ thông tin, luật Liên bang Về thông tin, ... Báo cáo kết nghiên cứu Giới thiệu MộT Số KếT QUả MớI TRONG BảO MậT MạNG DùNG GIAO THứC ip, an toàn mạng tHƯƠNG MạI ĐIệN Tử Quyển 1B: Nớc Nga chữ ký điện tử số Chủ trì nhóm nghiên cứu PGS, TS ... vực an toàn thông tin kéo theo vấn đề pháp lý tài đủ nghiêm túc Tính đắn hớng chọn để nghiên cứu lĩnh vực tạo chuẩn chữ ký số cách gián tiếp đợc khẳng định kiện Mỹ chấp nhận chuẩn chữ ký số vào...
 • 73
 • 353
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP an ninh, an toàn của mạng máy tính an ninh của các hệ điều hành họ microsoft windows, sun solaris linux

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  an ninh, an toàn của mạng máy tính  an ninh của các hệ điều hành họ microsoft windows, sun solaris và linux
... nên lớn vài máy An toàn mạng cục An toàn mạng cần thiết nh an toàn máy chủ cục Với hàng trăm, hàng nghìn trí nhiều máy tính mạng bạn tin cậy vào máy tính hệ thống máy tính an toàn Đảm bảo ngời ... Báo cáo kết nghiên cứu AN ninh, an toàn mạng máy tính Quyển 5A: An ninh hệ điều hành họ Microsoft Windows, Sun Solaris Linux Chủ trì nhóm thực hiện: TS Nguyễn Nam ... chọn môi trờng phân tán an toàn Chơng II -Quản lý hệ thống an toàn 2.1 -Cho phép truy nhập tới hệ thống máy tính 2.2 -An toàn file 2.3- An toàn hệ thống 2.4 -An toàn mạng Chơng III- Các tác vụ an...
 • 173
 • 487
 • 1

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP an ninh, an toàn của mạng máy tính cơ chế an toàn của các hệ điều hành mạng, network hacker, virus máy tính

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  an ninh, an toàn của mạng máy tính  cơ chế an toàn của các hệ điều hành mạng, network hacker, virus máy tính
... nghiên cứu AN ninh, an toàn mạng máy tính Quyển 5B: chế an toàn hệ điều hành mạng, Network hacker, Virus máy tính Chủ trì nhóm thực hiện: TS Đặng Vũ Sơn mục lục Trang Phần Khả an toàn hệ điều ... hành mạng i tổng quan hệ điều hành Các thành phần hệ điều hành Phân loại hệ điều hành 2.1 Hệ điều hành đơn chơng trình, hệ điều hành đa chơng trình 2.2 Hệ điều hành phân chia thời gian thực hệ ... Virus Phụ lục: Danh sách số viruS điển hình Tài liệu tham khảo Phần chế an toàn hệ điều hành mạng I Tổng quan hệ điều hành Hệ điều hành tầng hệ thống máy tính nằm phần cứng chơng trình ngời dùng...
 • 233
 • 480
 • 0

đề tài nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ip

đề tài nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ip
... 48 Các hàm băm dựa mã khối: phơng pháp thiết kế, Bart Preneel, René Govaerts, Joó Vandewalle, CRYPTO93 64 Nguyên tắc thiết kế cho hàm băm, Ivan Bjerre Damgard, Eurocrypt91 75 Hàm băm nhanh an toàn ... Cryptanalysis of MD4 ca Dobbertin õy l th tc tn cụng vi sai cho phộp ta tỡm cỏc va chm cho hm nộn ca MD4 Nh ó trỡnh by phn II, t tng ch o cho mó MD4 l da trờn phng phỏp xp x tip tc (continuous ... c ni vi thụng ip v sau ú l cỏc bit cho n di thụng ip ng d vi 448 Bc 2: Thờm di thụng ip (Length) di thụng ip trc m rng b c biu din bi mt s 64 bit (gm word) s c thờm vo thụng ip sau bc (theo...
 • 152
 • 239
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP Phần mềm bảo mật mạng dùng giao thức IP - Quyển 4C Phần mềm bảo mật trên môi trường windowns

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP Phần mềm bảo mật mạng dùng giao thức IP - Quyển 4C Phần mềm bảo mật trên môi trường windowns
... đến mát thông tin dới nhiều góc độ khác Do bảo vệ thông tin mạng máy tính công việc cần thiết Công nghệ thông tin sâu vào sống vấn đề an toàn thông tin phải đợc quan tâm Tin học hoá toàn hoạt ... Báo cáo kết nghiên cứu Phần mềm bảo mật mạng dùng giao thức IP Quyển 4C: Phần mềm bảo mật môi trờng Windows Chủ trì nhóm thực hiện: TS Nguyễn Nam Hải ... thông tin mạng vấn đề đáng đợc quan tâm Nội dung nghiên cứu phần nhằm mục đích nghiên cứu xây dựng giải pháp bảo vệ thông tin mạng máy tính đợc xây dựng tảng mô hình mạng Winsock Mô hình mạng...
 • 74
 • 329
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP Hệ thống phần mềm cung cấp chứng chỉ số - Quyển 6A Một hệ thống cung cấp chứng chỉ số theo mô hình sinh khóa tập trung

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP Hệ thống phần mềm cung cấp chứng chỉ số - Quyển 6A Một hệ thống cung cấp chứng chỉ số theo mô hình sinh khóa tập trung
... Báo cáo kết nghiên cứu Hệ thống phần mềm cung cấp chứng số Quyển 6A: Một hệ thống cung cấp chứng số theo hình sinh khoá tập trung Chủ trì nhóm thực hiện: TS Trần ... cấu hình cho Máy CA 1-Giới thiệu số vấn đề liên quan đến sở hạ tầng khóa công khai 1 1.1 -Các giao thức quản lý sở hạn tầng khóa công khai theo chuẩn X509 1.2-Hồ sơ chứng số CRL cho sở hạ tầng khóa ... Linux, gồm hai hình: hình cấp phát, quản lý huỷ bỏ chứng chỉ, ngời sử dụng sinh khoá hình cấp phát, quản lý huỷ bỏ chứng trung tâm sinh khoá (mô hình sinh khoá tập trung) Trong tài...
 • 62
 • 213
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP Mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính - Quyển 2A Giao thức TCPIP giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP Mô hình bảo mật thông tin cho các mạng máy tính - Quyển 2A Giao thức TCPIP và giải pháp bảo mật ở các tầng khác nhau
... kết nghiên cứu hình bảo mật thông tin cho mạng máy tính Quyển 2A: Giao thức TCP /IP giải pháp bảo mật tầng khác Chủ trì nhóm nghiên cứu: ThS Đặng Hoà MụC LụC Phần I- Giao thức Mạng TCP /IP Chơng ... 11.12 Giao thức tổ hợp an toàn Chơng 12 -Các giao thức an toàn tầng ứng dụng mạng 12.1 Sự cần thiết giao thức an toàn tầng ứng dụng 12.2 Nhìn tầng góc độ an toàn 12.3 An toàn tầng ứng dụng - ALS ... đ ầu gói tin UDP vào, sau chuyển xuống cho giao thức IP Giao thức IP coi toàn gói tin UDP liệu thêm đầu IP vào, sau lại chuyển xuống cho tầng mạng phía dới Toàn gói tin IP đợc tầng mạng vật lý...
 • 98
 • 267
 • 0

Tìm hiểu dịch vụ mail nghiên cứu một số vấn đề bảo mật ứng dụng web

Tìm hiểu dịch vụ mail và nghiên cứu một số vấn đề bảo mật ứng dụng web
... 48 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng dụng web CHƯƠNG GIớI THIệU ứNG DụNG WEB Khái niệm ứng dụng Web (Web Application) ứng dụng Web ứng dụng chủ/khách sử dụng giao thức HTTP để ... tốt nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng dụng web Phan Huy Hùng - Hoàng Anh Tuấn - Dơng Quang Hào - Phanthavong Thavysay 21 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng dụng web Chơng ... nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng dụng web Phân quyền cho user U2 Phan Huy Hùng - Hoàng Anh Tuấn - Dơng Quang Hào - Phanthavong Thavysay 46 Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu dịch vụ Mail bảo mật ứng...
 • 82
 • 348
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật ứng dụng trên Internet

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật ứng dụng trên Internet
... mục - Tra cứu cách xưng hô +Thống kê : - Thông kê số người gia phả (số cá thể nam, nữ) - Thông kê số người sống thành phố (Hồ Chí Minh,Long An ) - Thống kê số người độc thân - Thống kê số người ... 2_1trọng số ) - Lưu trữ thông tin cung quan hệ (quan hệ 1, quan hệ 2, cung kết quả) +Tra cứu : - Tra cứu nguồn gốc người cụ tổ - Tra cứu thông tin cá thể - Tra cứu thông tin gia đình - Tra cứu thông ... QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 1: Tổng Quan Về Hệ Quản Lý Và Tra Cứu Gia Phả 1.1 Mô tả nghiệp vụ : Hệ thống quản lý tra cứu gia phả...
 • 101
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ipnghiên cứu một số vấn đề kỹ thuật công nghệ chủ yếu trong thương mại điện tử và triển khai thử nghiệmnghiên cứu một số vấn đề ghép tim thực nghiệm trên động vật để tiến tới ghép tim trên người tại việt nammột số vấn đề bảo mật webnghiên cứu một số vấn đề về nội dung phương pháp dạy học chủ đề giới hạn và đạo hàm thể hiện qua sáh giáo khoa đại số và giải tích lớp 11nghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp và xác suất trong môn toán ở trường trung học phổ thôngmạng cục bộ không dây wlan và một số vấn đề bảo mật cho mạng không dây wi finghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong môn toán ở trường thpt7 vấn đề bảo mật và an ninh thông tintong quan ve van de bao mat va an toan thong tin tren mang internetmột số vấn đề lý luận và phương pháp dự báo qui mô phát triển giáo dục đào tạo trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở việt namluận vănnghiên cứu một số phương pháp bảo mật trong mạng không dây meshhợp đồng bảo hiểm trùng một số vấn đề lý luận và thực tiễnngười bào chữa trong tố tụng hình sự việt nam một số vấn đề lý luận và thực tiễnmột số vấn đề về mặt lý luậnBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhBÁO CÁO THỰC TẾ SẢN XUẤT NHÀ MÁY PHÂN ĐẠM HÀ BẮCNHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTSlide Quản lý công nghiệpThuyết trình rủi ro của tín dụng đen có tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế trên cơ sở đó đưa ra kiến nghị cần thiếtTiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệTiểu luận phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiBài giảng thực hành dịch (dành cho các lớp đại học liên thông)Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tếQuản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan làng ngang na tỉnh bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống (tt)Chuyên đề vật lý hiện đạiNhững lỗi thường gặp trong tiếng anh phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2giáo án toán lớp 3 học kỳ 1giáo án toán lớp 3 học kỳ 2giáo án TNXH lớp 3 HK1MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAMBài giảng một số loại hình du lịch ở việt namBài giảng thực hành công tác xã hội 2