PHONG CHAY CHUA CHAY (CO BAN)

Một số phong cách giao tiếp cơ bản làm nên thành công trong cuộc sống

 Một số phong cách giao tiếp cơ bản làm nên thành công trong cuộc sống
... hiểu! Trong trường hợp đó, sử dụng kĩ để giúp ta hiểu thông điệp mà người nói đề cập Một số điều ý giao tiếp Để kết việc giao tiếp mong đợi phải có kĩ giao tiếp Bên cạnh việc sử dụng kĩ giao tiếp ... phút Làm giao tiếp có bất đồng quan điểm? Không phải lúc bạn đối tượng giao tiếp có quan điểm vấn đề Mỗi người suy nghĩ, trước vấn đề người có cách nhìn nhận khác Vậy lúc bạn làm gì? • Không nên ... tiếp cần phải ý đến số điểm sau: Tuỳ đối tượng, hoàn cảnh giao tiếp mà bạn có cách ứng xử linh hoạt, phù hợp Khi giao tiếp, điều thiếu tự tin, tự tin thân tự tin lời nói Đừng nên tỏ rụt dè, thiếu...
 • 3
 • 4,417
 • 33

xây dựng chương trình mô phỏng các phép toán cơ bản trên ma trận

xây dựng chương trình mô phỏng các phép toán cơ bản trên ma trận
... bên trái") **Cần ý phép nhân ma trận không giao hoán PHẦN ll: PHẠM THỊ LÝ Xây dựng chương trình phép toán ma trận XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN MA TRẬN 2.1 LỰA CHỌN ... LÝ Xây dựng chương trình phép toán ma trận Hà nội,tháng năm 2012 LỜI MỞ ĐẦU: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Đề tài :Xây dựng chương trình phép toán ma trận Thực vẽ ma trận hình máy tính, thực nhập ma trận ... niệm phép toán ma trận Trang PHẦN II: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN CƠ BẢN TRÊN MA TRẬN Trang 1) Lựa chọn ngôn ngữ Trang 2) Các module Trang 3) Xây dựng...
 • 17
 • 559
 • 0

EXCEL 2003 TOÀN TẬP CHUẨN CHO DÂN VĂN PHÒNG, HỌC NHANH EXCEL CƠ BẢN

EXCEL 2003 TOÀN TẬP CHUẨN CHO DÂN VĂN PHÒNG, HỌC NHANH EXCEL CƠ BẢN
... the menu appears, click All Programs, Microsoft Office, then Microsoft Office Excel 2003 PERFORMING BASIC CALCULATIONS Excel should open and look like this: PERFORMING BASIC CALCULATIONS Close the ... Excel 2003 In Pictures Copyright This book is provided under a Creative Commons license at: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ ... the New Folder window appears, type: icon Practice Excel Files in the Name box 12 PERFORMING BASIC CALCULATIONS 21 Click the button The Practice Excel Files folder should now appear in the Save...
 • 151
 • 229
 • 0

Xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán cơ bản trên cây đỏ đen

Xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán cơ bản trên cây đỏ đen
... kiếm Chương 2: Cây đỏ đen - Chương trình bày khái niệm, tính chất đỏ đen, phép toán chèn, xóa, tìm kiếm đỏ đen, hiệu sử dụng đỏ đen Chương 3: Xây dựng chương trình - Chương phát biểu toán đỏ đen ... PHẠM HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ************* TRẦN THỊ SIM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRÊN CÂY ĐỎ ĐEN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Khoa học máy tính ... 33 2.5.3 Tìm kiếm nút 37 CHƯƠNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG 38 3.1 Phát biểu toán 38 3.2 Xây dựng chương trình 39 3.2.1 Khởi tạo 39 3.2.2...
 • 56
 • 337
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán cơ bản trên cây đỏ đen

Khoá luận tốt nghiệp xây dựng chương trình mô phỏng các thuật toán cơ bản trên cây đỏ đen
... Cây đỏ đen - Chương trình bày khái niệm, tính chất đỏ đen, phép toán chèn, xóa, tìm kiếm đỏ đen, hiệu sử dụng đỏ đen Chương 3: Xây dựng chương trình - Chương phát biểu toán đỏ đen chương trình ... TRẦN THỊ SIM XÂY DựNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG CÁC THUẬT TOÁN BẢN TRÊN CÂY ĐỎ ĐEN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC • ••• Chuyên ngành: Khoa học máy tính Người ... trữ tìm kiếm liệu Song đỏ đen với đặc tính tái cân lại tạo nên khác biệt cho phương pháp Chính vĩ em chọn đề tài: Xây dựng chương trình thuật toán đỏ đen để làm khóa luận Mục đích đề tài Đề...
 • 53
 • 309
 • 0

tìm hiểu những kiến thức cơ bản về cháy rừng, thực trạng công tác dự báo và các giải pháp cho phòng cháy chữa cháy rừng

tìm hiểu những kiến thức cơ bản về cháy rừng, thực trạng công tác dự báo và các giải pháp cho phòng cháy chữa cháy rừng
... Tìm hiểu kiến thức cháy rừng, thực trạng công tác dự báo giải pháp cho phòng cháy chữa cháy rừng Từ đưa nhận xét đề xuất cá nhân cho vấn đề II Nội dung: Cháy rừng: - Khái niệm cháy rừng: Theo tài ... cháy Mỗi loại cháy phát sinh độc lập chuyển hóa lẫn Dự báo cháy rừng: Dự báo khả xuất cháy rừng gọi tắt dự báo cháy rừng Dự báo cháy rừng bao gồm bước công việc(1): - Xác định mùa cháy rừng phân ... rừng, nửa loại rừng dễ cháy Chính vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đặt nhiệm vụ quan trọng cấp bách cấp, ngành toàn xã hội Việc phổ biến kiến thức liên quan đến công tác phòng cháy, chữa...
 • 22
 • 874
 • 1

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch bán hàng tại công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam

Hoàn thiện công tác xây dựng kế hoạch bán hàng tại công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam
... NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG VIỆT NAM 3.1 Phương hướng hoạt động công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam thời ... bán hàng theo quý công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam năm 2011 – 2013 Bảng 2.3 Bảng kế hoạch bán hàng hoàn thành kế hoạch bán hàng công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam ... CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG VIỆT NAM 2.1 Tổng quan công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty cổ phần phòng cháy chữa cháy rừng...
 • 65
 • 549
 • 3

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN BÁN HÀNG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT Á

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN BÁN HÀNG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT Á
... Đề cương chi tiết Khoa kế toán- kiểm toán ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PGS.TS.Nguyễn Phú Giang SV: Nguyễn thị kim anh-lớpk8ck7b ...
 • 2
 • 210
 • 0

tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt nam

tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với dịch vụ phòng cháy chữa cháy trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt nam
... trò quản nhà nước dịch vụ PCCC doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam Chương Thực trạng hoạt động quản nhà nước dịch vụ PCCC doanh nghiệp vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam ... NHẰM TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM 3.1 Định hướng tăng cường công tác quản nhà nước dịch ... nhằm tăng cường vai trò quản nhà nước dịch vụ PCCC doanh nghiệp đầu trực tiếp nước Việt Nam Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ PCCC TRONG...
 • 23
 • 759
 • 4

Tài liệu Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có liên quan đến phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước doc

Tài liệu Chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài có liên quan đến phòng cháy chữa cháy cho công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước doc
... khả thi trình xây dựng từ thiết kế, thi công, nghiệm thu công trình tổng thể công trình - Phải sử dụng số liệu đầu vào liên quan đến điều kiện đặc thù Việt Nam quy định tiêu chuẩn xây dựng bắt ... chế áp dụng tiêu chuẩn nước hoạt động xây dựng Việt Nam - Quyết định số 35/2006/QĐ-BXD ngày 22/11/2006 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc bổ sung số nội dung “Quy chế áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ... cầu điều kiện 1: Bảo đảm nguyên tắc: - Đảm bảo tạo công trình, sản phẩm xây dựng : + An toàn sử dụng cho người, công trình công trình lân cận; + áp ứng quy định Việt Nam an toàn sinh thái, bảo...
 • 3
 • 373
 • 2

Tài liệu Thẩm duyệt về phòng cháychữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy ppt

Tài liệu Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy ppt
... nghiệm thu đưa vào hoạt động - quan thực thủ tục hành chính: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy - Bộ Công an - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy (chưa quy ... thuyết minh, sau thẩm duyệt, trả lại cho chủ đầu tư 02 bộ, quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trực tiếp thẩm duyệt giữ lại 01 để kiểm tra thi công, nghiệm thu công trình phòng cháy chữa cháy trả lại ... QUYẾT: Không 20 ngày ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN: Cá nhân; Tổ chức CƠ QUAN THỰC HIỆN: Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đóng dấu "Đã thẩm duyệt PCCC" vào vẽ LỆ PHÍ: Không...
 • 2
 • 452
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHÁY CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠO BĂNG NGĂN LỬA TẠI BÌNH ĐỊNH ppt

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHÁY CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠO BĂNG NGĂN LỬA TẠI BÌNH ĐỊNH ppt
... khô hạn cháy rừng giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHÁY CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY CÓ THỂ SỬ DỤNG TẠO BĂNG NGĂN LỬA TẠI BÌNH ĐỊNH ... vấn Kết vấn 30 người dân khu vực nghiên cứu, cho biết 20 loài khu vực khả phòng cháy, chịu lửa qua, nhanh phục hồi; đó, ý kiến người dân tập trung vào số loài bảng Bảng Những loài khả ... pháp số canh tác cải tiến, với phương pháp Yij € (0 ;1) - Cho trọng số theo phương pháp chuyên gia để chọn loài tối ưu KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Điều tra, phát số loài khả phòng cháy khu vực nghiên cứu...
 • 12
 • 825
 • 1

Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháychữa cháy. ppt

Cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. ppt
... bị phòng cháy chữa cháy không đảm bảo yêu cầu việc nghiệm thu chủ đầu tư không quy định, hồ sơ nghiệm thu chưa lập đầy đủ, quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy tạm thời chưa cấp văn nghiệm thu ... phải khắc phục thiếu sót mà quan phòng cháy chữa cháy nêu biên kiểm tra nghiệm thu thông báo kết thực cho quan phòng cháy chữa cháy để xem xét cấp văn nghiệm thu Văn qui định ... thống phòng cháy chữa cháy; Các vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy chữa cháy hạng mục liên quan đến phòng cháy chữa cháy; Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng thiết bị, hệ thống phòng cháy...
 • 5
 • 399
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp phòng cháy cơ bảncác phương pháp phòng cháy cơ bảncác biện pháp phòng cháy cơ bảnbiện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bảnnhững biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bảnnhững biện pháp phòng cháy và chữa cháy cơ bảncác biện pháp phòng cháy chữa cháy cơ bảnphương pháp phòng cháy chữa cháy cơ bảnbiện pháp phòng cháy và chữa cháy cơ bảnnhững biện pháp chữa cháy cơ bảnphương pháp chữa cháy cơ bảncác biện pháp chữa cháy cơ bảnlượng trữ nước ngầm và dòng chảy cơ bảncác dòng chảy cơ bản trong hệ thống kênh phân phối rượu sâm ngọc linh hiện tạidòng chảy cơ bản của sông nậm rốmLy lich Lam Quy ChuongHồ sơ ứng cử của nhóm cổ đông lớn và đề cử TV HDQT và BKS cùng SYLL các ứng viên | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH Ly lich Pham Linh4. Thuyet minh BCTC - Quy III- 20094. Thuyet minh BCTC - Quy II- 201004 NQ DHCD thuong nien nam 2013 finalVKC Giay de cu ung cu TV HDQT20090218-KSH- Thuyet minh BCTC_QuyIV. 200820090519-KSH- Thuyet minh BCTC - Quy I- 2009Bai17 Vai tro cua co khi trong san xuat va doi songHDA TB DHCDTN 2017 signedBC003 Bao cao tai chinh da kiem toan 2014Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2014 du thaoTTr003 lua chon kiem toan 2015TTr003 Sua doi dieu le Cong tyTTr004 Lua chon kiem toan 2014lời cảm ơn ngày xưng tội lần đầuLịch dạy của tháng 4nq so 25 doi ten cty dat xanh quang namnq so 13 tq so do to chuc moi đk so doGMD ký hợp đồng kiểm toán năm 2017