Lý Thuyết Tin học B Powerpoint

thuyết tin học B văn phòng

lý thuyết tin học B văn phòng
... trình chiếu tập tin < /b> PP máy cài đặt PP − Hạn chế việc liên kết đến tập tin < /b> video, âm − Nêu cú pháp tìm tập tin < /b> kiểu DOC chứa chuỗi “Trung tâm tin < /b> học< /b> Google? “Trung tâm tin < /b> học< /b> filetype:doc ... hv3@gmail.com Bcc: gv@gmail.com Trình b y b ớc để thay đổi hình dạng biểu đồ dạng Column sang biểu đồ dạng Pie Powerpoint? − Right click biểu đồ chọn Chart Type, Chọn kiểu Pie 39 − Google không phân biệt ... File location 89 Cho biết cú pháp để tìm kiếm tập tin < /b> có phần mở rộng FLV trang web youtube.com google? − site:www.youtube.com filetype:flv 90 Làm để lưu văn dạng TXT mở trang web Internet? − Internet...
 • 11
 • 2,707
 • 33

Tài liệu Ly thuyet tin hoc B pptx

Tài liệu Ly thuyet tin hoc B pptx
... ca bn g vo textbox trãn form, ta sỉí dủn g thüc gç ca textbox: A Thüc Row Source C Thüc Control Source Âạp ạn: Cáu C 22 B Number D C cáu âãưu âụng B Thüc Input Mask D Thüc Format Khi khai b o ... Table nháút C Cạc cáu A v B âãưu sai Âạp ạn: Cáu D 27 B Sort D Total Trong cạc biãøu thỉïc sau, phẹp gạn no håüp lãû: A N:= div C I = = mod(5,2) Âạp ạn: Cáu B 29 B Sort D Total Cạc cạc h khai b o ... g âãø: A Tảo Radio Button C Tảo Option Group Âạp ạn: Cáu C 33 Biãøu tỉåün g ny A Tảo List Box C Tảo Option Group Âạp ạn: Cáu D 34 35 B Tảo ComBo Box D Cạc cáu trãn âãưu sai B D Tảo Macro âãø cå...
 • 7
 • 615
 • 20

Ôn tin thuyết Tin học B đại học cần thơ

Ôn tin lý thuyết Tin học B đại học cần thơ
... Sizable Các câu có d u * úng T o quan h gi a b ng nh m m c ích: a b c d Lo i b thông tin < /b> trùng gi a b ng Sao chép thông tin < /b> gi a b ng Di chuy n thông tin < /b> gi a b ng Truy nh p úng d li u gi a b ng ... xóa m t m u tin,< /b> nh ng không th chèn thêm m u tin < /b> m i Không th xóa m u tin < /b> Chèn m u tin < /b> v trí b t k Xóa m u tin < /b> b t k T ng s field (tr a b c d ng) t i a b ng là: 256 64 255 Tùy ý (không gi i h ... gotocontrol Tìm bi u th c sai sau ây: a b c d “abc” like “a*” “abc” like “*c” “a*” like “abc” “abc” like “ *b* ” M t b ng có t i a m u tin < /b> a b c d 255 128 256 >256 Khi m t b ng ang m , ta có th : a b c d...
 • 66
 • 459
 • 1

thuyết tin học cơ sở

Lý thuyết tin học cơ sở
... nhà toán học người Mỹ gốc Hungary nhà bác học thông thạo nhiều lĩnh vực đóng góp vào vật lượng tử, giải tích hàm, thuyết tập hợp, kinh tế, khoa học máy tính, giải tích số, động lực học chất ... chúng Chú ý: Ở giai đoạn thử nghiệm theo cấu trúc nguyên mới, máy tính lượng tử, máy tính sinh học cho số kết khả quan! 2.3 sở số học logic MTĐT 2.3.1 Hệ đếm MTĐT 1) Định nghĩa hệ đếm (xem ... nhiều lĩnh vực toán học khác • Kiến trúc máy tính nêu phần lần John Von Neumann mô tả, nên gọi kiến trúc Von Neumann (về mặt vật lý) Ông đưa nguyên hoạt động gọi nguyên Von Neumann sau:...
 • 10
 • 646
 • 7

DẠY THUYẾT TIN HỌC 7 BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

DẠY LÝ THUYẾT TIN HỌC 7 BẰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
... Toỏn 8, 7, Vn 8, Tin hc 8, im TB 7. 8 - Lờ Hoi An: Toỏn 8, 8, Vn 8, Tin hc 8, im TB 8.0 - Phm Nh Anh: Toỏn 9, 10, Vn 10, Tin hc 10, im TB 9.8 - V Vit Anh: Toỏn 8, 6, Vn 8, Tin hc 8, ... cn nờn s dng bi ging in t vo dy thuyt tin hc ú l lớ tụi chn ti Dy thuyt tin hc bng bi ging in t II MC CH NGHIấN CU: Giỳp cho hc sinh tip thu nhanh thuyt tin hc thc tit thc hnh cú hiu ... NGHIấN CU: - thuyt tin hc lp - Hc sinh trng THCS M Cm Cng Long Tr Vinh IV PHNG PHP NGHIấN CU: - Son cỏc bi thuyt tin hc bng bi ging powerpoint - Kim tra hc sinh sau hc xong thuyt - Cho...
 • 10
 • 1,136
 • 21

ly thuyet tin hoc chung chi A

ly thuyet tin hoc chung chi A
... tắt Disk Operating System , ngh a Hệ điều hành khai thác đ a nhấn mạnh kh a cạnh khai thác đ a a cứng, đ a mềm) nh quản lý không gian nhớ có đ a, quản lý tệp tin đ a với thao tác xoá, copy, ... TINHOC ổ đ a C sang th mục NGANHHOC ổ đ a C, làm nh sau: C:\>MOVE C:\TINHOC C:\NGANHHOC + Cần đổi tên th mục BAITAP ổ đ a C thành THUCHANH C:\>MOVE C:\BAITAP C:\THUCHANH (*) Ghi chú: Có thể dùng ... làm thao tác sau: 1>Vào th mục \TOAN\DAISO dùng lệnh COPY CON để tạo tệp BT1.TXT có nội dung gồm dòng sau: Chao ban Toi dang thuc hanh cac lenh cua DOS Chuc ban cong Ngay thang nam 2006 2>Nhấn...
 • 32
 • 596
 • 1

De tham khao ly thuyet tin hoc A

De tham khao ly thuyet tin hoc A
... dùng cách sau đây: A X a Shorcut B Chọn lệnh Remove Program Add Remove Program Control Panel C Chọn lệnh Remove Program Add Remove Hardward Control Panel D Nhấn tổ hợp phím Shift - Delete Câu ... 8, A2 = X, A3 = 4, A4 = Khi nhập công thức =COUNTIF (A1 :A4 , “>=5”) kết trả là: A B 16 C D SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÀNH H A CƠ SỞ TIN HỌC TRI THỨC ĐỀ KIỂM TRA LÝ THUYẾT TIN HỌC A Ngày kiểm tra: ... to Folder dùng để: A X a tập tin thư mục chọn B Sao chép tập tin thư mục chọn C Đổi tên tin thư mục chọn B Di chuyễn tập tin thư mục chọn Câu 5: Trong Window Explorer, để x a tập tin ta thực...
 • 4
 • 244
 • 1

DE THI LY THUYET TIN HOC A - SO 1

DE THI LY THUYET TIN HOC A - SO 1
... 15 5 # 10 1 #@ Các câu sai Câu 17 Kết việc cộng số hệ nhị phân 10 10 11 011 1 01 # 11 10 011 1 # 11 10 010 1 # 11 100 011 # 11 110 111 Câu 18 Muốn chạy chương trình NC.EXE nằm thư mục C:\NC5, ta dùng lệnh sau Biết ... Câu 14 12 byte # 95 bit # 96 bit # 97 bit #@ Các câu sai Câu 15 Số 256 hệ 10 hệ nhị phân # 10 0000000 # 10 0000 010 # 10 00000 01 # 10 0000 011 Câu 16 Số 10 011 011 hệ nhị phân hệ thập phân # 13 0 # 15 5 ... Wordpad Win95 hay Write Win 3 .11 # Microsoft PAINT Win95 hay chương trình Paint Brush Win 3 .11 # Chương trình MS-DOS Prompt # Chương trình Calculator Câu 31 Trong Windows Explorer Win95 hay File...
 • 6
 • 974
 • 15

đề cương ôn thi trắc nghiệm thuyết tin học a

đề cương ôn thi trắc nghiệm lý thuyết tin học a
... hoa, ta dùng chức năng: Trang Trung Tâm Tin Học Quang Huy Đề cương ơn thi trắc nghiệm thuyết A a b c d Drop cap Change case Cả câu a) b) Cả câu a) b) sai 14 Trong Word, đoạn (paragraph): a ... nềncho slide: a format / background b) format / font b hai d) hai sai Trang 18 Trung Tâm Tin Học Quang Huy Đề cương ơn thi trắc nghiệm thuyết A Phần Đáp Án C C D B B A D C A 10 A 11 C 12 B 13 ... câu sai 21 Máy vi tính bị nhiễm virus : a Việc trao đổi thơng tin qua mạng máy tính Trang Trung Tâm Tin Học Quang Huy Đề cương ơn thi trắc nghiệm thuyết A b Việc trao đổi thơng tin qua thi t...
 • 19
 • 1,285
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THUYẾT TIN HỌC CHỨNG CHỈ BẰNG B_2 ppsx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TIN HỌC CHỨNG CHỈ BẰNG B_2 ppsx
... a Được đặt phạm vi tương đối nhỏ (trong nhà, trường học ) b Được cài đặt phạm vi có bán kính khoảng 500km c Chỉ áp dụng cho phạm vi phòng học máy tính d Được cài đặt phạm vi đô thị trung tâm ... bán kính khoảng 100km b Chỉ áp dụng cho phạm vi phòng học máy tính c Được cài đặt phạm vi có bán kính khoảng 500km d Được đặt phạm vi tương đối nhỏ (trong nhà, trường học ) e Câu hỏi chưa trả ... layer) b Lớp vật (the physical layer) c Lớp mạng (the network layer) d Lớp ứng dụng (the application layer) e Câu hỏi chưa trả lời 28 Câu hỏi: Để tạo hộp thư yahoo, bạn sử dụng địa chỉ: a http://mailyahoos.com...
 • 13
 • 448
 • 1

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THUYẾT TIN HỌC CHỨNG CHỈ BẰNG B_1 ppsx

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT TIN HỌC CHỨNG CHỈ BẰNG B_1 ppsx
... điểm mạng máy tính: a Có thể thông tin cho thời điểm b Dễ dùng với đa số người sử dụng máy tính c Chia sẻ tài nguyên, tăng độ tin cậy d Tăng cường khả quản công việc cá nhân e Câu hỏi chưa ... vụ đây, dịch vụ dịch vụ mạng Internet a World Wide Web (WWW) – Trang tin toàn cầu b FTP (File Transfer Protocol) – Truyền tệp tin c Design Database –Thiết kế sở liệu d E-mail - Thư tín điện tử ... trong khoảng thời gian định (dưới điều kiện cho trước) c Băng thông đại lượng đo lường thông tin chạy từ nơi đến nơi khác khoảng thời gian cho trước d Băng thông hữu hạn e Câu hỏi chưa trả...
 • 10
 • 518
 • 1

ĐỀ THI THUYẾT TIN HỌC KHỐI THPT NĂM HỌC 2010-2011H AN GIANG pdf

ĐỀ THI LÝ THUYẾT TIN HỌC KHỐI THPT NĂM HỌC 2010-2011H AN GIANG pdf
... Excel, ô A1 có giá trị chuổi “HOI THI TIN HOC TRE TINH AN GIANG Tại ô B5 gõ công thức =LEFT(A1,3)&RIGHT(A1,5) nhận kết quả? A HOI B HOI THI C HOIGIANG D AN GIANG Câu 10 Trong bảng tính Microsoft ... Virus gì? A Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record B Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện C Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp Microsoft ... Slide Show - Custom Animation, chọn Add Effect Bài : (3 điểm) Trong kỳ thi kiểm tra cấp chứng trình độ A tin học tổ chức thi môn: thuyết, Thực hành Word, Thực hành Excel với thang điểm môn 10...
 • 9
 • 572
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi lý thuyết tin học bđề thi lý thuyết tin học blý thuyết tin học b accesslý thuyết tin học b văn phòngtài liệu lý thuyết tin học blý thuyết tin học văn phòng bđề thi lý thuyết tin học trẻ bảng blý thuyết tin họclý thuyết tin học văn phònglý thuyết tin học đại cươnggiáo án lý thuyết tin họclý thuyết tin học căn bảnlý thuyết tin học 11lý thuyết tin học 7lý thuyết tin học aRèn luyện cho học sinh miền núi kĩ năng khai thác kênh hình trong SGK sinh học 11 THPTRèn luyện kỷ năng so sánh kết hợp kênh hình cho học sinh trong dạy học phần sinh học cơ thể thực vật, sinh học 11 bậc THPTsinh THPT le thi thuy THPT chuyen lam son TP thanh hoa docSử dụng hoạt động khám phá trong dạy học một số bài phần sinh học tế bào sinh học lớp 10 THPTVì lợi ích quốc gia, quyết tâm tránh xa thuốc láPhân dạng và phương pháp giải các dạng toán cơ bản về hoán vị genPhát huy tính cực của học sinh trong hoạt động học tập bằng cách sử dụng thí nghiệm khi dạy bài sư hấp thụ nước ở rễ ở trường THPTSome techniques to teach pronunciation effectively in high schoolsSome techniques to teach vocabulary in teaching englishStrategies for teaching writing to grade – 11 students in mountainous areasTeaching the students of class 11a3 to speak english naturally throngh using effortless english method at quan son 2 upper secandary school in quan son, thanh hoaTechniques in teaching writing a paragraghTieng anh THPT tong ngoc lam THPT to hien thanhTo teach the “ lestenning unit 3,7” grade 10Topic some skills in solving language function questions and responses in examinationsUsing cooperative learning to motivate the 10th form students at mai anh tuan high school to speak englishUsing some kinesthetic activities to improve the students’ english communication skills at nhu thanh high schoolUsing role play in teaching english for 10 th graders at nghi son high schoolImage Fusion: Principles, Methods, and ApplicationsLý thuyết về sự hạn chế Kế toán quản trị