Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa tiếng nói và phương pháp thám

Nghiên cứu kỹ thuật hóa tiếng nói phương pháp thám

Nghiên cứu kỹ thuật mã hóa tiếng nói và phương pháp thám
... vi nghiên cứu, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu Chương TỔNG QUAN VỀ TIẾNG NÓI VÀ XỬ LÝ TIẾNG NÓI Chương TỔNG QUAN CÁC PHƢƠNG PHÁP MÃ HÓA VÀ THÁM MÃ TIẾNG NÓI ... tiế ng nói 18 Hình 1.8 Một vài ứng dụng xử lý tiếng nói 1.6.1 Tổ ng hợp tiế ng nói Tổng hợp tiếng nói phát sinh tiếng nói từ sóng tiếng nói Trong vài thập niên gần đây, tổng hợp tiếng nói có ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG LÊ MỸ LỆ NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT MÃ HÓA TIẾNG NÓI VÀ PHƢƠNG PHÁP THÁM Chuyên ngành : Khoa học máy tính số : 60 48 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA...
 • 89
 • 62
 • 0

Nghiên cứuthuật hoá tiếng nói trong di động

Nghiên cứu kĩ thuật mã hoá tiếng nói trong di động
... MSK ta c gúc pha (t) nh sau: y t = kifi (t - iT) (1.3) i Trong ú, chui bit a lờn iu ch l {di- 1, di, di+ 1,) ki = nu di= di- 1 ki = -1 nu di di-1 fi (t)= p 2Tb t , Tb l khong thi gian cua bit Ta thy, ... nú khụng cú tỏc ng no cỏc di gia cua nú: w(n) = 0.54 - 0.46 cos( 2p n ) L -1 , Ê n Ê L -1 (3.21) L l di khung phõn tớch LPC di cua ca s Hamming c s dng thng di hn di cua khung thoi Cỏc ca s ... SVTH: NGUYN I HO LP: 08VTA2 Trang CHNG 1: GII THIU S LC V X Lí TN HIU TRONG DI NG CHNG 1: GII THIU S LC V X Lí TN HIU TRONGDI NG Quỏ trỡnh bin i v x lý tớn hiu GSM c mụ t nh sau: S hoỏ v mó ngun...
 • 58
 • 233
 • 0

nghiên cứu kỹ thuật hóa khóa công khai cài đặt thuật toán hóa giải bằng kỹ thuật hóa công khai

nghiên cứu kỹ thuật mã hóa khóa công khai cài đặt thuật toán mã hóa và giải mã bằng kỹ thuật mã hóa công khai
... hóa giải tin điện tử Khóa công khai khóa bí mật có liên hệ toán học với nhau; nguyên tắc, khóa đƣợc suy từ khóa ngƣợc lại; nhiên việc tính toán để tìm khóa bí mật từ khóa công khai ngƣời ... thi Mỗi khóa đảm nhận chức trái ngƣợc Khóa bí mật đƣợc sử dụng để ký giải thông điệp hay tài liệu, khóa công khai dùng để kiểm tra xác thực chữ ký hóa thông tin Khác với kỹ thuật hoá ... hóa khóa công khai sử dụng thuật toán RSA - thuật toán có khả giải triệt để yêu cầu mô hình trao đổi thông tin bảo mật PHƯƠNG PHAP MA HOA KHOA CÔNG KHAI ́ ̃ ́ ́ 2.1 Khái niệm Phƣơng pháp mã...
 • 5
 • 695
 • 7

Tài liệu TIỂU LUẬN MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU NÂNG CAO..“NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HÓA TIẾNG NÓI MELP” potx

Tài liệu TIỂU LUẬN MÔN XỬ LÝ TÍN HIỆU NÂNG CAO..“NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MÃ HÓA TIẾNG NÓI MELP” potx
... Nghiên cứu hình hóa tiếng nói MELP Cờ ngẫu nhiên - sưa lỗi (FEC) - 13 Bit đồng bộ 1 Tổng số bit/ khung 22,5ms 54 54 Nghiên cứu hình hóa tiếng nói MELP II Thủ tục mã hóa Melp ... Ngày chuẩn thoại MELP gồm tốc độ (2400bps, 1200bps và 600bps) Nghiên cứu hình hóa tiếng nói MELP I Khái quát chung Theo chuẩn MIL-STD-3005, MELP dựa hình tham số dự đoán ... Nghiên cứu hình hóa tiếng nói MELP IV Ứng dụng mã Melp máy VHF nhảy tần Quá trình xử thoại để truyền 180 mẫu MIC ADC 180 mẫu BB DAC hóa MELP 54 bit Thêm bit chẵn lẻ hóa...
 • 23
 • 283
 • 0

LUẬN VĂN KỸ THUẬT HÓA TIẾNG NÓI

LUẬN VĂN KỸ THUẬT MÃ HÓA TIẾNG NÓI
... trị xấp xỉ tiếng nói ban đầu từ dòng bít thu đợc hoá phát tiếng nói Thu giải tiếng nói Hình 6: Sơ đồ khối hệ thống lu trữ truyền tiếng nói + Khung khung con: Trong hoá tiếng nói, để nâng ... tích kỹ mục sau Các thành phần hoá tiếng nói: a Một số khái niệm + Bộ hoá tiếng nói, hay gọi đầy đủ tên Bộ hoá giải tiếng nói, (speech coder) hay (speech codecs) bao gồm khối hoá ... hình Hầu hết thuật toán hoá tiếng nói vào tạo tiếng nói với tốc độ hoá thấp trung bình từ 0.5 đến bít mẫu tơng đơng đến 16 kilô bít giây Hình vẽ sau nêu kỹ thuật hoá tiếng nói phổ biến...
 • 76
 • 193
 • 0

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SỐ HÓA BẢN ĐỒ ỨNG DỤNG TRONG KẾT NỐI DU LỊCH VÙNG TRUNG BẮC

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT SỐ HÓA BẢN ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG TRONG KẾT NỐI DU LỊCH VÙNG TRUNG BẮC
... Mapserver, kết nối loại liệu đồ MapServer Chương : Xây dựng hệ thống quản lý đồ số dựa MapServer ứng dụng việc kết nối du lịch vùng Trung- Bắc CHƯƠNG I: CƠ SỞ ĐỊA LÝ HỌC BẢN ĐỒ 1.1 Khái niệm chung đồ ... trình duyệt web, sử dụng đồ cách dễ dàng mà cài đặt thêm phần mềm phức tạp tốn Nội dung đề tài tìm hiểu công nghệ Mapserver mã nguồn mở, áp dụng xây dựng ứng dụng GIS việc kết nối du lịch vùng Trung- ... MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trong lịch sử, người biết sử dụng đồ từ lâu, đồ ban đầu hình vẽ mô tả thực thể mặt đất dạng đơn giản điểm, đường Nó thường đồ quân đồ thám hiểm Ngày đồ giấy không đồ quân hay thám...
 • 73
 • 207
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật tấn công mạng LAN giải pháp đảm bảo an toàn mạng LAN

Nghiên cứu kỹ thuật tấn công mạng LAN và giải pháp đảm bảo an toàn mạng LAN
... vi nghiên cứu chuyên đề Tổng quan mạng LAN, số kỹ thuật công mạng LAN cách phòng chống Đối tượng nghiên cứu Kỹ thuật công mạng LAN, cách phòng chống giải pháp đảm bảo an toàn Để phục vụ trình nghiên ... tổng quan mạng LAN - Nghiên cứu số kỹ thuật công mạng LAN xây dựng cách phòng chống công - Đề xuất số giải pháp đảm bảo an toàn mạng LAN - Xây dựng mô hình thử nghiệm triển khai số biện pháp công ... việc kết nối mạng nội quan tổ chức vào mạng Internet mà biện pháp đảm bảo an ninh xem tự sát Trong công tác Công an, việc nghiên cứu kỹ thuật công, phòng thủ, giải pháp đảm bảo an toàn mạng nôi có...
 • 57
 • 672
 • 2

thuật hoá tiếng nói dự đoán tuyến tính phân tích nhờ tổng hợp

Kĩ thuật mã hoá tiếng nói dự đoán tuyến tính phân tích nhờ tổng hợp
... lệch, có tính đến trọng số thụ cảm, tiếng nói gốc tiếng nói tổng hợp Việc đa mô hình gây ý mô hình hệ điều chế tiếng nói phân tích tổng hợp (Analisis-by-synthesis) Chúng có khả cho tiếng nói chất ... chọn từ bảng thích ứng Sai số tính trọng số tiếng tổng hợp tiếng nói gốc đợc cho bởi: e- (n) = s (n) s * (n) Trong đó: s*(n) : Tín hiệu tiếng nói tổng hợp s(n) : Tín hiệu tiếng nói gốc ew(n) ... lọc tổng hợp tính trọng số đợc cho : P w( z ) = / A( z / ) = /(1 (ak k z k ) k =1 Trong : phân số từ đến {ak} tham số lọc tổng hợp LPC hay gọi hệ số dự đoán P bậc lọc tổng hợpLPC hay bậc dự...
 • 26
 • 537
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật khối không gian thời gian vi sai

Nghiên cứu kỹ thuật mã khối không gian thời gian vi sai
... xvi S mó húa khụng gian thi gian vi sai xvi 48 xvi Hỡnh 3.4 xvi S mó thi gian khụng gian vi sai .xvi 54 xvi Hỡnh 3.5 xvi ... Hỡnh 3.6 S mó húa khụng gian thi gian vi sai S mó thi gian khụng gian vi sai S b gii mó khụng gian thi gian So sỏnh hiu qu ca mó STBC vi sai v kt hp, vi 48 54 47 62 iu ch BPSK v hai anten phỏt ... mó khụng gian thi gian xvi 47 xvi Hỡnh 3.6 xvi So sỏnh hiu qu ca mó STBC vi sai v kt hp, vi iu ch BPSK v hai anten phỏt trờn cỏc kờnh fading chm xvi 62 ...
 • 89
 • 402
 • 7

Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi sona tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp

Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi sona và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp
... lớn Dựa vào thực tế nêu trên, với đề tài Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp )”, mong muốn góp phần vào công nghiệp sản xuất hoa lan Hồ Điệp Trong ... soma hoa lan Hồ Điệp cho việc tạo phôi soma trở nên thật đơn giản hiệu Từ kết thu nhận việc tạo phôi soma lan Hồ Điệp, xa nữa, cách sử dụng phôi soma để tạo hạt nhân tạo Công nghệ hạt nhân tạo phương ... : tạo mô sẹo từ PLB lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo phôi soma từ mô sẹo lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo lan Hồ Điệp in vitro hoàn chỉnh từ phôi soma - Giai đoạn : tạo hạt nhân tạo...
 • 88
 • 579
 • 1

Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp

Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan Hồ Điệp
... soma hoa lan Hồ Điệp cho việc tạo phôi soma trở nên thật đơn giản hiệu Từ kết thu nhận việc tạo phôi soma lan Hồ Điệp, xa nữa, cách sử dụng phôi soma để tạo hạt nhân tạo Công nghệ hạt nhân tạo phương ... lớn Dựa vào thực tế nêu trên, với đề tài Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp )”, mong muốn góp phần vào công nghiệp sản xuất hoa lan Hồ Điệp Trong ... : tạo mô sẹo từ PLB lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo phôi soma từ mô sẹo lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo lan Hồ Điệp in vitro hoàn chỉnh từ phôi soma - Giai đoạn : tạo hạt nhân tạo...
 • 88
 • 2,692
 • 11

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (Phần chính)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (Phần chính)
... lớn Dựa vào thực tế nêu trên, với đề tài Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp )”, mong muốn góp phần vào công nghiệp sản xuất hoa lan Hồ Điệp Trong ... soma hoa lan Hồ Điệp cho việc tạo phôi soma trở nên thật đơn giản hiệu Từ kết thu nhận việc tạo phôi soma lan Hồ Điệp, xa nữa, cách sử dụng phôi soma để tạo hạt nhân tạo Công nghệ hạt nhân tạo phương ... : tạo mô sẹo từ PLB lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo phôi soma từ mô sẹo lan Hồ Điệp in vitro - Giai đoạn : tạo lan Hồ Điệp in vitro hoàn chỉnh từ phôi soma - Giai đoạn : tạo hạt nhân tạo...
 • 88
 • 648
 • 8

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (Phần phụ)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÓM TẮT NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT PHÁT SINH PHÔI SOMA VÀ TẠO HẠT NHÂN TẠO Ở CÂY LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp.) (Phần phụ)
... gia tăng phát sinh phôi lan Hồ Điệp 56 Biểu đồ 4.2 Hệ số nhân chồi phôi soma lan Hồ Điệp nuôi cấy tái sinh 61 Biểu đồ 4.3 Số chiều dài lan Hồ Điệp nuôi cấy tái sinh chồi từ phôi soma ... lớp Công Nghệ Sinh Học 27 gắn bó với suốt năm qua ii TÓM TẮT LIÊU HỒNG PHÚ, Đại học Nông Lâm Tháng 8/2005 Nghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma tạo hạt nhân tạo lan Hồ Điệp (Phalaenopsis sp ... 56 Hình 4.7 Chồi lan Hồ Điệp tái sinh từ phôi soma 75 NSC .63 Hình 4.8 Hạt nhân tạo lan Hồ Điệp môi trường nảy mầm 65 Hình 4.9 Quá trình nảy mầm hạt nhân tạo lan Hồ Điệp 66 x...
 • 12
 • 663
 • 0

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói ứng dụng trong điều khiển

kỹ thuật nhận dạng tiếng nói và ứng dụng trong điều khiển
... điều khiển từ xa tiếng nói từ máy tính Tiếng nói từ lệnh thu vào nhận dạng nhận dạng tiếng nói, cấp chuỗi từ nhận dạng cho định để xuất lệnh điều khiển thông qua cổng COM Một mạch giao tiếp máy ... phần quan trọng hệ thống nhận dạng tiếng nói, ảnh hưởng lớn đến kết nhận dạng 2.2 Thực mô-đun Đến có mẫu tiếng nói khử nhiễu Mô-đun thực việc trích đặc trưng mẫu tiếng nói thu mô-đun Có nhiều ... nghiệm nhận dạng tiếng nói tiếng Việt theo hướng kết hợp MFCC HMM nhiều hạn chế đáp ứng mục tiêu đề tài Chương trình sử dụng để điều khiển robot với từ vựng nhỏ (dưới 16 từ) cho độ xác chấp nhận...
 • 5
 • 531
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: kỹ thuật mã hoá tiếng nói dự đoán tuyến tính phân tích nhờ tổng hợpnghiên cứu kỹ thuật phát sinh phôi soma và tạo hạt nhân tạo ở cây lan hồ điệpkết quả nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất cây con và phương pháp trồng mớinghiên cứu một số vấn đề về nội dung phương pháp dạy học chủ đề giới hạn và đạo hàm thể hiện qua sáh giáo khoa đại số và giải tích lớp 11nghiên cứu tính chất điện hóa của nifedipin bằng phương pháp cvkỹ thuật bào chế thuốc viên và phương pháp kiểm nghiệmchuyên đề 6 kỹ thuật bào chế thuốc mỡ và phương pháp kiểm nghiệmnghien cuu ma hoa tieng noinghien cuu ky thuat tien ma hoa zeroforcing trong he thong mimonghiên cứu kỹ thuật tiền mã hóa trong hệ thống mimo ofdm đa người dùngnghiên cứu kỹ thuật mật mãnghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp mimoluận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ điện hóa kết hợp với bể usbfđồ án tốt nghiệp đại học nghiên cứu kỹ thuật tối ưu hóa mạng chuyển tiếp mimonội dung của nghiên cứu kỹ thuật111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011thong bao ngay dang ky cuoi cung111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signedchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do gioThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.doxCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA