Nghiên cứu hệ chuyên gia và mạng ngữ nghĩa giải bài toán tam giác lượng

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận Cơ sở lý thuyết về hệ chuyên gia mạng các đối tượng tính toán

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận Cơ sở lý thuyết về hệ chuyên gia và mạng các đối tượng tính toán
... Tiểu luận: Biểu diễn tri thức suy luận GVHD: PGS TS Đỗ Văn Nhơn II CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Hệ chuyên gia 2.1.1 Hệ chuyên gia gì? Hệ chuyên gia hệ thống chương trình máy tính chứa thông tin tri thức ... Biểu diễn tri thức mạng tính toán Có nhiều phương pháp biểu diễn tri thức hệ giải toán đề cập đến phương pháp Mạng tính toán thích hợp cho việc biểu diễn hệ tính toán giải toán vật 2.3.1 Mạng ... tượng tính toán đối tượng nầy có quan hệ định Việc giải toán dựa mạng đối tượng tính toán Mạng đối tượng tính toán bao gồm tập hợp đối tượng tính toán: O = {O1,O2, , On} tập hợp quan hệ đối tượng: ...
 • 23
 • 500
 • 0

Tài liệu Hệ chuyên gia mạng nơron chẩn đoán MBA doc

Tài liệu Hệ chuyên gia và mạng nơron chẩn đoán MBA doc
... Kết hợp hệ chuyên gia mạng nơron để chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA Kết hợp hệ chuyên gia mạng MLP, chương trình chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA xây dựng có lưu đồ thuật toán hình Trên hình trình bày giao diện ... Sử dụng kết hệ chuyên Hình 1: Hệ chuyên gia chẩn đoán MBA gia, xây dựng tập hợp mẫu liệu nhân tạo cho trình luyện theo nguyên tắc kết dự báo mà hệ chuyên gia đề xuất lưu vào tập mẫu liệu nhân tạo ... trình luyện mạng Ứng dụng mạng MLP chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA Mạng nơron nhiều lớp (the multilayer perceptron – MLP) giải pháp tốt để chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA Trong mạng MLP 6x21x5 mạng đầu vào, đầu...
 • 6
 • 117
 • 0

Tài liệu Hệ chuyên gia mạng nơron chẩn đoán MBA pdf

Tài liệu Hệ chuyên gia và mạng nơron chẩn đoán MBA pdf
... Kết hợp hệ chuyên gia mạng nơron để chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA Kết hợp hệ chuyên gia mạng MLP, chương trình chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA xây dựng có lưu đồ thuật toán hình Trên hình trình bày giao diện ... Sử dụng kết hệ chuyên Hình 1: Hệ chuyên gia chẩn đoán MBA gia, xây dựng tập hợp mẫu liệu nhân tạo cho trình luyện theo nguyên tắc kết dự báo mà hệ chuyên gia đề xuất lưu vào tập mẫu liệu nhân tạo ... thống chẩn đoán cố tiềm ẩn MBA phải cần đến kinh nghiệm chuyên gia tiêu tốn thời gian Trong đó, kết hợp hai phương pháp hệ chuyên gia mạng nơron nhân tạo vào việc chẩn đoán mang lại hiệu với khả chẩn...
 • 6
 • 182
 • 0

MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC ỨNG DỤNG Giải bài toán tam giác bằng Mạng ngữ nghĩa

MÔN BIỂU DIỄN TRI THỨC VÀ ỨNG DỤNG Giải bài toán tam giác bằng Mạng ngữ nghĩa
... BÀI TOÁN TAM GIÁC SỬ DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA 14 Giải toán tam giác Mạng ngữ nghĩa 1.Sơ lược toán tam giác mạng ngữ nghĩa Có 22 yếu tố liên quan đến cạnh góc tam giác Để xác định tam giác ta phải ... Thuật toán kết thúc Xây dựng chương trình giải toán tam giác mạng ngữ nghĩa theo ví dụ 16 Giải toán tam giác Mạng ngữ nghĩa Về mặt chương trình, ta cài đặt mạng ngữ nghĩa giải toán tam giác mảng ... dạng mạng, biểu diễn cấu trúc Mỗi phương pháp biểu diễn khía cạnh tri thức tri thức cần biểu diễn da dạng hệ ứng dụng Các phương pháp biểu diễn tri thức nêu có ưu điểm định biểu diễn dạng tri thức...
 • 25
 • 624
 • 2

DÙNG MẠNG NGỮ NGHĨA ĐỂ BIỂU DIỄN TRI THỨC - ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC HÌNH THANG

DÙNG MẠNG NGỮ NGHĨA ĐỂ BIỂU DIỄN TRI THỨC - ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC VÀ HÌNH THANG
... -1 0 -1 -1 0 (3) -1 -1 0 0 0 0 (4) 0 -1 -1 0 0 0 (5) -1 -1 -1 -1 0 0 0 (6) -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 (7) 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 (8) 0 0 -1 -1 -1 -1 α β γ δ a b c d h P S (1) -1 0 0 -1 0 (2) 0 -1 0 -1 0 ... I - TỔNG QUAN VỀ MẠNG NGỮ NGHĨA PHẦN II – MẠNG NGỮ NGHĨA CHO BÀI TOÁN TAM GIÁC VÀ HÌNH THANG PHẦN III – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA VÀ HỆ LUẬT DẪN GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC VÀ HÌNH THANG ... pháp biểu diễn tri thức để giải toán lĩnh vực toán học dùng mạng ngữ nghĩa hệ luật dẫn để giải toán Trong khuôn khổ tiểu luận em trình bày cách dùng mạng ngữ nghĩa hệ luật dẫn để giải toán tam giác...
 • 24
 • 1,119
 • 7

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC DÙNG MẠNG NGỮ NGHĨA

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC DÙNG MẠNG NGỮ NGHĨA
... Mục lục I MẠNG TÍNH TỐN Giới thiệu Mạng tính tốn dạng biểu diễn tri thức dùng biểu diễn tri thức vấn đề tính tốn áp dụng cách có hiệu để giải vấn đề nầy Mỗi mạng tính tốn mạng ngữ nghĩa chứa ... tốn suy luận Từ cơng thức (1) ta suy góc γ Tiếp theo từ cơng thức (2) suy độ dài cạnh b , cơng thức (3) suy độ dài cạnh c Tiếp theo từ cơng thức (5) suy chu vi p Tiếp theo từ cơng thức (6) suy ... Solution_found then Bài tốn khơng có lời giải; else Solution lời giải; Ghi : Về sau, cần trình bày q trình giải (hay giải) ta xuất phát từ lời giải tìm dạng dãy quan hệ để xây dựng giải Lời giải (nếu có)...
 • 23
 • 163
 • 0

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận ỨNG DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA VÀO BÀI TOÁN ĐIỀU CHẾ HÓA CHẤT

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận ỨNG DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA VÀO BÀI TOÁN ĐIỀU CHẾ HÓA CHẤT
... trọng đến kỹ thuật biểu diễn tri thức mạng ngữ nghĩa Cuối cùng, xin trình bày ứng dụng nhỏ, sử dụng mạng ngữ nghĩa: ỨNG DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA VÀO BÀI TOÁN ĐIỀU CHẾ HÓA CHẤT Qua đây, xin gửi lời ... BIỂU DIỄN TRI THỨC, CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA VÀO BÀI TOÁN ĐIỀU CHẾ HÓA CHẤT HVTH: Nhan Thanh Nhã Page Đồ Án: Biểu Diễn Tri Thức Ứng dụngPGS TS: Đỗ Văn Nhơn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN BIỂU DIỄN ... trúc ngữ nghĩa web, ngôn ngữ biểu diễn tri thức dựa tảng XML như: RDF, Topic Maps, Gellish English…có thể sử dụng để biểu diễn tri thức sẵn có hệ thống web 1.3 Biểu diễn tri thức Biểu diễn tri thức...
 • 40
 • 236
 • 0

Cài đặt hệ chuyên gia giống MYCIN ứng dụng vào bài toán chẩn đoán hỏng hóc của xe ô tô

Cài đặt hệ chuyên gia giống MYCIN ứng dụng vào bài toán chẩn đoán hỏng hóc của xe ô tô
... đặt hệ chuyên gia giống MYCIN GVHD: TS Đỗ Phúc CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG BIỂU DIỄN TRI THỨC TRONG HỆ CHUYÊN GIA VÀO BÀI TOÁN I Kỹ thuật suy diễn Cũng giống hệ chuyên gia MYCIN, hệ chuyên gia dùng để chẩn ... Công Minh – Nguyễn Duy Tân Trang Nhóm 2: Cài đặt hệ chuyên gia giống MYCIN GVHD: TS Đỗ Phúc sau MYCIN, hệ EMYCIN đời EMYCIN hệ chuyên gia tổng quát tạo lập cách loại phần sở tri thức khỏi hệ MYCIN ... Hệ Chuyên gia làm việc chuyên gia thực thụ cung cấp ý kiến dựa kinh nghiệm chuyên gia người đưa vào Hệ Chuyên gia Cấu trúc hệ chuyên gia Giao diện người máy (User Interface): Thực giao tiếp Hệ...
 • 19
 • 495
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Phương pháp chắn logarit gốc giải bài toán quy hoạch tuyến tính" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Giải Bài toán (LP) phương pháp chắn logarit gốc ta thu xJ , từ tính xI = A−1 (b − AJ xJ ) suy nghiệm Bài toán (LP) I TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bùi Văn Hiếu, Phương pháp điểm giải toán quy hoạch toán ... nghiệm Bài toán (LP) t Xấp xỉ nghiệm Bài toán chắn (BP) Trong Bài toán (BP), việc tìm nghiệm xt không đơn giản hàm mục tiêu Pt (x) := cT x − t n log xj phi tuyến Ta tìm nghiệm xấp xỉ toán cách ... tính đắn thuật toán thiết lập 49 Định lý sau khẳng định tốc độ hội tụ đa thức thuật toán chắn logarit gốc √ √ Định lý 6.2 Với τ = 1/ tham số θ = 1/(3 n), thuật toán chắn logarit gốc đòi hỏi nhiều...
 • 11
 • 374
 • 0

MẠNG NGỮ NGHĨA CHO CƠ CHẾ SUY DIỄN GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC

MẠNG NGỮ NGHĨA CHO CƠ CHẾ SUY DIỄN GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC
... Biểu diễn thông tin mạng ngữ nghĩa: CH1102003 - ĐINH ĐỨC KHOA Trang 20 Mạng ngữ nghĩa cho chế suy diễn, giải toán tam giác Hình 3-2 Mạng ngữ nghĩa cho toán hình tam giác Trong mạng ngữ nghĩa ... 26 Mạng ngữ nghĩa cho chế suy diễn, giải toán tam giác Giao diện toán hình thang CH1102003 - ĐINH ĐỨC KHOA Trang 27 Mạng ngữ nghĩa cho chế suy diễn, giải toán tam giác PHẦN V: KẾT LUẬN Biểu diễn ... thức gọi mạng ngữ nghĩa kết hợp với số thuật toán ứng dụng giải bài toán tam giác chương trình phổ thông CH1102003 - ĐINH ĐỨC KHOA Trang Mạng ngữ nghĩa cho chế suy diễn, giải toán tam giác PHẦN...
 • 29
 • 530
 • 0

Ứng dụng mạng ngữ nghĩa cho việc giải bài toán tam giác

Ứng dụng mạng ngữ nghĩa cho việc giải bài toán tam giác
... quan trọng định nghĩa Ontology d Ứng dụng mạng ngữ nghĩa cho việc giải toán tam giác Bài Toán : Cho hai góc α,β chiều dài cạnh a tam giác Tính chiều dài đường cao hC" Với tập này, việc bạn cần làm ... cài đặt mạng ngữ nghĩa giải toán tam giác mảng hai chiều A : Cột : ứng với công thức Mỗi cột ứng với công thức tam giác khác (đỉnh hình chữ nhật) Dòng : ứng với yếu tố tam giác Mỗi dòng ứng với ... tương ứng Tất nhiên thuật ngữ đưa vào ontology, chưa định vị cho thuật ngữ Do cần phải liệt kê thuật ngữ, để xác định ngữ nghĩa cho thuật ngữ đó, cân nhắc phạm vi ontology Việc liệt kê thuật ngữ cho...
 • 19
 • 257
 • 0

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC BẰNG MÔ HÌNH HỆ LUẬT DẪN

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC BẰNG MÔ HÌNH HỆ LUẬT DẪN
... kiện A khỏi X Bài toán tam giác 3.1 Phát biểu toán giới hạn phạm vi Bài thu hoạch trình bày cách giải toán tam giác dùng hệ luật dẫn gồm suy diễn tiến suy diễn lùi Bài toán tam giác giới thiệu ... luận miền tri thức có khả cao 1.2 Biễu diễn tri thức xử lý tri thức Biểu diễn tri thức (Kowledge Representation) phương pháp cho phép mã hóa tri thức sở tri thức hệ thống Biểu diễn tri thức vấn ... dựng hình biểu diễn tri thức để đưa tri thức lên máy tính, tổ chức lưu trữ xử lý tri thức, đặc biệt suy luận giải vấn đề, toán Biểu diễn tri thức đóng vai trò quan trọng thiết kế xây dựng hệ giải...
 • 22
 • 686
 • 0

GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC SỬ DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA

GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC SỬ DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA
... mạng ngữ nghĩa HVTH: Trầm Hoàng Nam – CH1301100 Trang Tiểu luận Biểu diễn tri thức suy luận GVHD: PGS TS Đỗ Văn Nhơn CHƯƠNG II GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC SỬ DỤNG MẠNG NGỮ NGHĨA Sơ lược toán tam giác ... đỉnh hình chữ nhật) Giả sử ta có mạng ngữ nghĩa để giải toán tam giác hình sau: (Ví dụ sử dụng source code demo chương trình kèm theo) Hình Mạng ngữ nghĩa cho toán tam giác Ví dụ : "Cho hai góc ... 1.Khái niệm mạng ngữ nghĩa Như thấy hình 1, mạng ngữ nghĩa loại đồ thị ta sử dụng tất kỹ thuật mạnh mẽ phát triển cho công cụ Điều có nghĩa ta áp dụng thuật toán đồ thị mạng ngữ nghĩa thuật toán tìm...
 • 17
 • 525
 • 0

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận MẠNG TÍNH TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận MẠNG TÍNH TOÁN GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC
... Maple Mạng Tính Tốn mơ hình biểu diễn tri thức tính tốn dựa biến quan hệ Maple lại hỗ trợ tốt việc tính tốn lập trình symbolic Ở phần em trình bày mơ hình Mạnh Tính Tốn việc lập trình Maple MẠNG TÍNH ... phần demo mạng tính tốn sử dụng maple, ta sử dụng mơ hình mạng tính tốn đơn giản mạng tính tốn kiến thức liên quan đến tam giác 3.2 Cấu trúc liệu: - Các số đo độ lớn cạnh, góc biểu diễn dạng ... lời giải tốn Bi-1  Bi khơng phải lời giải tốn G  Bi, G tập thật tùy ý Bi-1 2.5 Ví dụ minh họa: Cho tam giác ABC có cạnh a góc α, β cho trước Tính diện tích S tam giác Để giải tốn ta áp dụng mạng...
 • 17
 • 226
 • 0

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức suy luận ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỆ LUẬT DẪN GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC

Tiểu luận môn biểu diễn tri thức và suy luận ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỆ LUẬT DẪN GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC
... hợp cao để hình tri thức Từ hình ban đầu dùng để giải vấn đề, hệ luật dẫn phát tri n lên trở thành hình thức hình tri thức người khía cạnh máy học Hệ luật dẫn hình xử lý tri thức, bao ... KẾT LUẬN Qua tiểu luận này, tìm hiểu trình bày việc giải toán tam giác hình hệ luật dẫn Để giải toán tốt nhất, tìm hiểu, nghiên cứu lý thuyết tri thức, cách biểu diễn tri thức hình biểu diễn ... Chương 4: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỆ LUẬT DẪN GIẢI BÀI TOÁN TAM GIÁC 4.1 BÀI TOÁN TAM GIÁC 4.1.1 Các đối tượng, kiện tam giác Hình 4.1: Các thông tin đối tượng tam giác Ta có đối tượng tam giác cần xét:...
 • 27
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án tốt nghiệp nghiên cứu hệ thống atm và ứng dụng atm trong mạng cục bộ atmlannghiên cứu hệ thống honeypots và honeynetmột số kỹ thuật suy luận trong hệ chuyên gia và ứng dụng tư vấn tuyển sinhmô hình hệ chuyên gia và xây dựng chương trình ứng dụngnghiên cứu tình huống gia nhập hàng ngũ các đồng minh lớnnghiên cứu hệ thống truyền dẫn quang sdh các giải pháp kỹ thuậtbài toán tam giác mạng ngữ nghĩalời giải bài cho tam giác abc có trọng tâm g và m là điểm tùy ý trong không gian cmr ma2 mb2 mc2 3mg2 ga2 gb2 gc2giai bai cho tam giac abc vuong tai a duong cao a h thuoc bc bh 2cm va ch 8cm chung minh tam giac dong dang voi tam giac abhmột số kinh nghiệm về phân dạng theo chất phản ứng và các phương pháp giải bài toán về hno3 tác dụng với kim loại và oxit kim loạinghiên cứu hệ thống thông tin quang và mạng hfcnghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm toán báo cáo tài chính docnghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ và đánh giá rủi ro kiểm soát trong kiểm soát báo cáo tài chínhnghiên cứu hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập ids ips cho mạng doanh nghiệptrang bị điện điện tử cần trục 120 tấn nhà máy đóng tàu bạch đằng đi sâu nghiên cứu hệ thống cấp nguồn và cơ cấu di chuyển chân đếchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1GIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây