ngan hang cau hoi quan ly goa duc

Ngân hàng câu hỏi quản NN về kinh tế

Ngân hàng câu hỏi quản lý NN về kinh tế
... định kinh tế? Câu 19: Mục tiêu quản nhà nước kinh tế gì? Mục tiêu tăng trưởng kinh tế biểu nào? Câu 20: Trình bày nội dung mục tiêu công kinh tế? Tại nhà nước phải thực thực công kinh tế? Câu ... Trong hoạt động quản nhà nước kinh tế, công cụ quan trọng nhất? Tại sao? Câu 10: Hãy trình bày vai trò công cụ quản nhà nước kinh tế? Câu 11: Công cụ quản nhà nước kinh tế gì? Vai trò ... nhà nước kinh tế Việt Nam? Chương Câu 33: Trình bày quy luật tâm xã hội? Cho ví dụ vận dụng quy luật tâm xã hội thực tiễn quản nhà nước kinh tế? Câu 34: Cơ chế quản kinh tế gì? Cho...
 • 5
 • 694
 • 8

Ngân hàng câu hỏi : Quản dự án pdf

Ngân hàng câu hỏi : Quản lý dự án pdf
... Câu 1: Theo bạn , quản dự án có phải lĩnh vực không ? Tại sao? Câu 2: Ý nghĩa việc quản dự án ? Câu 3: Phân biệt hai loại dự án: dự án đầu tư kinh doanh dự án phát triển? Câu 4: Người quản ... thầu khoán, thuê mua dự án Câu 1 9: Quản thuê mua thầu khoán QLDA kỹ thuật sử dụng? Câu 2 0: Trình bày hiểu biết quản tiến độ dự án Câu 2 1: Quy trình quản tiến độ dự án Câu 2 2: Phác thảo ... thuật quản nguồn nhân lực DA Câu 1 3: Phác thảo tiêu chí cần có kế hoạch nhân dự án Câu 1 4: Trình bày suy nghĩ em quản nhóm làm việc dự án Câu 1 5: Phân tích kỹ thuật quản xung đột dự án Câu...
 • 7
 • 581
 • 13

Ngân hàng câu hỏi quản dự án phần mềm

Ngân hàng câu hỏi quản lý dự án phần mềm
... tài tr D Giám c d án, giám Qu n d án ph v i A Môi tr i d án, giám c cao c p khách hàng c ch c n ng, khách hàng nhà tài tr c ch c n ng, khách hàng giám ng pháp ti p c n qu n c cao c p c a ... d án B Ki m th d án C Ki m soát d án D Quay vòng d án Nh m t b ph n c a nh ngh a ph m vi t ng th l p k ho ch d án giai o n kh i t o c a d án, quy nh d án b ng kê công vi c yêu c u giám c d án ... khách hàng l i E Tìm ki m s c t o i u ki n thu n ng h d án th c t khách hàng d án 1 Giám c d án c ch nh cho m t d án l n ã ang c th c hi n m t s l n i d án v a hoàn t t giai o n thi t k c a d án...
 • 33
 • 3,436
 • 3

Ngân hàng câu hỏi quản nhà nước về đô thị

Ngân hàng câu hỏi quản lý nhà nước về đô thị
... niệm, mục tiêu quản nhà nước đô thị Tại Nhà nước phải quản đô thị? * Khái niệm quản nhà nước đô thị: Quản nhà nước (QLNN) đô thị tổ chức điều hành trình phát triển đô thị, thông qua ... hoạch đô thị: Chính phủ thống quản nhà nước quy hoạch đô thị phạm vi nước Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản nhà nước quy hoạch đô thị; chủ trì phối hợp với quan nhà nước ... sinh nghĩa Câu 28 trang Phân tích nội dung quản nhà nước nhà ở, đất ở đô thị Cho ví dụ minh họa a- quản nhà đô thị Thực trạng nhà đô thị Việt Nam + diện tích nhà: bình quân nước 6m2/người...
 • 19
 • 749
 • 16

Ngân hàng câu hỏi quản trị nguồn nhân lực

Ngân hàng câu hỏi quản trị nguồn nhân lực
... triển nhân lực? Câu Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nhân lực? Câu Trình bày tóm tắt lĩnh vực quản trị nhân lực doanh nghiệp? Câu Trình bày nội dung đánh giá nguồn nhân lực? Câu ... có chuyên gia lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực Tuy nhiên ông băn khoăn có cần phòng nguồn nhân lực không trưởng phận công ty phản ứng trưởng phòng nguồn nhân lực mới? Câu hỏi: 1/ Theo anh (chị) ... Câu Trình bày mục đích cần thiết phải đánh giá nhân lực? Câu Nêu sai lầm cần tránh đánh giá lực thực công việc nhân viên? LOẠI ĐIỂM: Câu Phân tích mô hình quản trị nhân lực doanh nghiệp? Câu...
 • 7
 • 3,037
 • 23

ngân hàng câu hỏi vật 10

ngân hàng câu hỏi vật lý 10
... mét (N.m) Câu 51: Khi nói động vật, phát biểu sau sai? A Động vật không đổi vật chuyển động thẳng B Động vật không đổi vật chuyển động thẳng với gia tốc không đổi C Động vật không đổi vật chuyển ... thoáng chất lỏng Câu 79: Treo vật có khối lợng m vào lò xo có hệ số đàn hồi 100 /m lò xo dãn 10 cm Khối lợng m nhận giá trị sau đây? A m = 10 g B m = 100 g C m = kg D m = 10 kg Câu 80: Điều sau ... giống hệt Câu 33: Hai lực cân hai lực : A Cùng tác dụng lên vật B Trực đối C Có tổng độ lớn không D Cùng tác dụng lên vật trực đối Câu 34 Trọng tâm vật rắn A Tâm hình học vật B Điểm vật C Điểm...
 • 12
 • 800
 • 13

Ngân hàng câu hỏi vật đại cương

Ngân hàng câu hỏi vật lý đại cương
... không Câu 27 Tại vị trí xác định mặt đất độ cao : A Hai vật rơi với vận tốc B Vận tốc vật nặng lớn vận tốc vật nhẹ C Vận tốc vật nặng nhỏ vận tốc vật nhẹ D Vận tốc hai vật không đổi Câu 28 Câu ... phát biểu Động vật tăng A vận tốc vật giảm B vận tốc vật v = const C lực tác dụng lên vật sinh công dương D lực tác dụng lên vật không sinh công Câu 116 Trong câu sau, câu sai? Khi vật từ độ cao ... nước Câu 111 Chọn phát biểu Khi vận tốc vật tăng gấp hai, A gia tốc vật tăng gấp hai B động lượng vật tăng gấp bốn C động vật tăng gấp bốn D vật tăng gấp hai Câu 112 Chọn phát biểu Động lượng vật...
 • 30
 • 4,895
 • 44

ngân hàng câu hỏi - xử số tín hiệu

ngân hàng câu hỏi - xử lý số tín hiệu
... tuyến tính hệ số sau: y(n)=0,9y(n-1) - 0,81y(n-2) + x(n) với điều kiện đầu sau: (a) y (-1 ) = y (-2 ) = (b) y (-1 ) = y (-2 ) = Câu Xét tín hiệu : x(n) = a nu(n) , < a < phổ tín hiệu lấy mẫu tần số (k ... = (-1 /5)y (-1 ) + (4/5)y (-2 ) C2 = (16/5)y (-1 ) + (16/5)y (-2 ) Vậy đáp ứng hệ thống tín hiệu vào là: yh(n) = [ (-1 /5)y (-1 ) + (4/5)y (-2 )] (-1 )n + [(16/5)y (-1 ) + (16/5)y (-2 )](4)n Giả sử, y (-2 )=0 y (-1 )=5, ... Kết : Câu 18 Giải : Đáp ứng tần số hệ thống cho phương trình Số hạng tín hiệu vào tín hiệu hằng, có tần số ω = 0, tần số này: Vậy đáp ứng hệ thống với tín hiệu vào x(n) : Câu 19 Giải : Câu 20...
 • 29
 • 255
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH pdf

NGÂN HÀNG CÂU HỎI QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH pdf
... lạm phát xảy Câu 3.2 Một người gửi tiết kiệm số tiền 2000$ vào tài khoản tiết kiệm trả lãi 8% a Nếu ngân hàng tính lãi kép hàng năm, sau năm người có tiền tài khoản? b Nếu Ngân hàng trả lãi kép ... khoản mục) Câu 2.4 Có người cha mở tài khoản tiết kiệm cho ăn học đại học cách cuối năm gửi 0,5 triệu đồng vào tài khoản Hỏi sau 18 năm, ông ta cho bao nhiêu? (Giả định lãi suất ngân hàng 10 %/năm ... đơn vị hàng tồn kho 300.000 ngàn đồng Hãy áp dụng mô hình EOQ trả lời câu hỏi sau: a Viết phương trình biểu diễn chi phí đặt hàng chi phí lưu kho đơn vị b Số lượng đặt hàng tối ưu mặt hàng bao...
 • 10
 • 220
 • 1

Ngan hang cau hoi vat ly 8 (ki 1)

Ngan hang cau hoi vat ly 8 (ki 1)
... chất làm cầu biết khối lợng riêng dầu D = 80 0kg/m3 b) Biết khối lợng vật 0,2kg Tính lực đẩy ác-si-mét tác dụng lên vật? Câu Một thang máy có khói lợng m= 580 kg, đợc kéo từ đáy hầm mỏ sâu 125m lên ... tiếp xúc mặt đất chân ghế 8cm3 Tính áp suất chân ghế tác dụng lên mặt đất Câu Một tàu ngầm di chuyển dới biển áp kế đặt vỏ tàu áp suất 2020000N/m2 Một lúc sau áp kế 86 0000N/m2 a) Tàu lên hay ... diện tích bị ép Tiết Câu Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chất lỏng không gây áp suất lên (1) bình, mà lên (2) bình vật (3) chất lỏng Câu Công thức công thức tính áp suất chất lỏng: A p=d.h...
 • 4
 • 345
 • 2

Ngân hàng câu hỏi vật 2 docx

Ngân hàng câu hỏi vật lý 2 docx
... 1,67.10 -27 kg, e = 1,6.10-19 C Câu 2. 21: (2 điểm) Dùng phép biến đổi Lorentz giải thích tính tương đối đồng thời Hỏi vận tốc hạt phải để động hạt lượng nghỉ Câu 2. 22: (2 điểm) Dùng phép biến đổi ... σ = 5,67.10-8 W/m2K4, số Wien b = 2, 898.10-3mK Câu 2. 25: (2 điểm) Phát biểu thuyết lượng tử Planck 2 Một nhà gạch trát vữa có diện tích mặt tổng cộng 800 m 2, nhiệt độ mặt xạ 27 oC hệ số hấp thụ ... Compton kim loại Cho biết góc tán xạ 90o Hỏi lượng electron photon sau tán xạ bao nhiêu? (λc =2, 426 .10- 12 m, h=6, 625 .10-34Js, c=3.108 m/s) Câu 2. 28: (2 điểm) Phát biểu giả thuyết de Broglie lưỡng...
 • 13
 • 478
 • 2

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XỬ TÍN HIỆU SỐ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ
... tín hiệu có lượng hữu hạn E x = Câu 13 Giải : Tín hiệu cho tín hiệu khả tổng tuyệt đối : Do biến đổi Fourier tồn Hơn nữa, tín hiệu có lượng hữu hạn, ta tính E x = A2L Biến đổi Fourier tín hiệu ... hạng tín hiệu vào tín hiệu hằng, có tần số ω = 0, tần số này: Vậy đáp ứng hệ thống với tín hiệu vào x(n) : Câu 19 Giải : Câu 20 Giải : Đồ thị đáp ứng biên độ đáp ứng pha hệ thống 6.2 Loại câu ... thống với tín hiệu vào tín hiệu nhảy bậc đơn vị n → ∞ Câu 11 Xác định vẽ phổ mật độ lượng S xx(ω) tín hiệu : x(n) = anu(n) với -1 < a < 1, cụ thể : a = 0,5 a = -0,5 Câu 12 Xác định tín hiệu x(n),...
 • 29
 • 498
 • 0

ngân hàng câu hỏi quản trị doanh nghiệp

ngân hàng câu hỏi quản trị doanh nghiệp
... nhận xét trớc kết vừa tính Chơng3 Doanh nghiệp quản lý DN 3.1 Doanh nghiệp gì? Phân tích đặc điểm doanh nghiệp 3.2 Trình bày lý tồn doanh nghiệp Hãy đa doanh nghiệp anh (chị ) biết để minh họa ... trờng doanh nghiệp 3.4 Phân tích khái niệm quản lý 3.5 Nêu tầm quan trọng quản lý hoạt động tổ chức xã hội 3.6 Phân tích chức quản doanh nghiệp theo trình quản lý 3.7 Phân tích chức quản doanh ... động doanh nghiệp ? 5.18 Trình bày ý nhĩa tiền lơng hoạt động doanh nghiệp Từ mô tả mối quan hệ chặt chẽ với công tác quản lý lao động doanh nghiệp 5.19 Tại cần phải tính khấu hao TSCĐ doanh nghiệp...
 • 10
 • 323
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi quản trị họcngân hàng câu hỏi vật lý đại cương a2ngân hàng câu hỏi vật lý a2ngân hàng câu hỏi nguyên lý kế toánngân hàng câu hỏi quản trị nhân sựngân hàng câu hỏi vật lý đại cươngngân hàng câu hỏi vật lý 6ngân hàng câu hỏi vật lý 7ngân hàng câu hỏi vật lý 8ngân hàng câu hỏi vật lý 9ngân hàng câu hỏi quản trị sản xuấtngân hàng câu hỏi tâm lý học đại cươngngân hàng câu hỏi vật lý đại cương a1ngan hang cau hoi vat ly 11ngân hàng câu hỏi hóa lýBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếngọc soạn - chuyên đề TENSESUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 3. People''''s backgroundUnit 9. Undersea worldbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 2. ClothingUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUPPCT KHTN6 2017 2018nghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIANGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcDạy học đồng loạt cả lớpTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO