Mien bac vua chien đau vua chong chien tranh pha hoai

MIỀN BẮC VỚI CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ I & SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH_4 docx

MIỀN BẮC VỚI CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ I & SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH_4 docx
... vào chiến lược "Đông Dương hoá chiến tranh" đế quốc Mĩ Trong th i kì đấu tranh chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" , nhân dân ta luôn nhận tình cảm đặc biệt bạn bè gi i Cả lo i ngư i tiến ... Cùng v i thắng l i quân sự, nhân dân ta giành thắng l i to lớn mặt trận trị, ngo i giao Đáp ứng yêu cầu cấp bách cách mạng miền Nam, Đ i h i quốc dân gồm đ i biểu Mặt trận dân tộc gi i phóng miền ... tiến công toàn chiến trường miền Nam chiến trường Đông Dương, đánh b i chiến lược "Việt Nam hoá" chiến tranh Mĩ, đánh b i bước quan trọng kế hoạch xâm lược chúng Campuchia Lào, giành thắng lợi...
 • 10
 • 314
 • 0

MIỀN BẮC VỚI CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ I & SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH_3 doc

MIỀN BẮC VỚI CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ I & SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH_3 doc
... Chum việc gi i phóng Atôpơ, Xaravan Lào v i việc gi i phóng Đông Bắc Campuchia nửa đầu năm 1970 có ý nghĩa to lớn Nó tạo nên địa bàn chiến lược liên hoàn rộng lớn, n i liền miền Bắc Việt Nam v i ... n i tiếp giáp v i miền Bắc Việt Nam - Lập phòng tuyến ngăn chặn cắt đ i Đông Dương, tạo cho chúng mạnh miền Nam, uy hiếp miền Bắc, hỗ trợ cho "chiến tranh đặc biệt tăng cường" Lào "Khơ me hoá chiến ... dân miền Nam tăng cường ph i hợp v i lực lượng cách mạng hai nước bạn, tiếp tục tiến công phản công địch chiến trường, lập nhiều chiến công Từ đêm 10-2-1970, v i quân gi i phóng Lào, đ i ta tiến...
 • 10
 • 257
 • 0

MIỀN BẮC VỚI CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ I & SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH_2 pot

MIỀN BẮC VỚI CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ I & SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH_2 pot
... Mĩ chiến trường miền Nam Việt Nam Hành động chống chiến tranh binh lính Mĩ phát triển mạnh chưa thấy lịch sử nước Mĩ Hàng chục tổ chức binh lính chống chiến tranh đ i đơn vị lính Mĩ miền Nam Việt ... cường ph i hợp chiến đấu v i quân dân hai nước bạn, kiên đánh b i chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" "Đông Dương hoá chiến tranh" Ngày 1-1-196 thư chúc mừng năm , Chủ tịch Hồ Chí Minh kh i quát ... hình thức "chiến tranh đặc biệt" bắt đầu diễn từ năm 1964, th i Tổng thống Kennơ i Giôn xơn năm 1969, th i Ních xơn, ế quốc Mĩ đẩy chiến "tranh đặc biệt" lên đến mức cao nhất, g i "chiến tranh...
 • 9
 • 234
 • 0

MIỀN BẮC VỚI CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ I & SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH_1 doc

MIỀN BẮC VỚI CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ I & SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CNXH_1 doc
... tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt trước III- Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" Miền Bắc kh i phục, phát triển kinh tế chiến ... nhận chiến tranh Để đạt mục tiêu chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" , đế quốc Mĩ dùng thủ đoạn độc ác quân sự, trị, xảo quyệt nham hiểm ngo i giao, thực kết hợp "chiến tranh huỷ diệt" v i "chiến ... Nhận thức rõ i u đó, Đảng ta trước sau giữ vững mục tiêu chủ nghĩa xã h i, tình nào, miền Bắc ph i củng cố, ph i tiến lên chủ nghĩa xã h i Ngay sau đế quốc Mĩ gây chiến tranh phá ho i miền Bắc, ...
 • 9
 • 319
 • 0

Tiết 52- MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI (1965-1968)...

Tiết 52- MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI (1965-1968)...
... quân hải quân phá hoại miền Bắc Miền Bắc vừa sản xuất vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại Miền Bắc thực nghĩa vụ hậu phương lớn * Thủ đoạn đế quốc Mĩ: - Mĩ dựng lên “sự kiện vịnh Bắc Bộ” (05-8-1964) ... miền Nam tiến công doanh trại Mỹ Plâyku, 07-02-1965, Mĩ thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc * Âm mưu phá hoại: - Phá hoại tiềm lực kinh tế, quốc phòng; - Phá hoại công xây dựng CNXH miền Bắc; ... Mĩ tuyên bố ngừng chiến tranh phá hoại miền Bắc, thừa nhận thất bại -Chiến đấu ? -Sản xuất ? “Mỗi người làm việc hai” “Thóc không thiếu cân, quân không thiếu người” Thửa ruộng miền Nam Thanh niên...
 • 21
 • 1,664
 • 6

Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ I của Mĩ pdf

Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ I của Mĩ pdf
... việc phát triển kinh tế th i chiến yêu cầu chiến đấu Trong văn hóa, giáo dục y tế: giáo dục vấn tiếp tục phát triển, đặc biệt giáo dục đ i học, số sinh viên tăng gấp lần so v i trước chiến tranh ... máy, xí nghiệp, hầm mỏ, công trình thủy l i, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà thờ, nhà trẻ, chùa chiềng… Miền Bắc chiến đấu chống chiến tranh phá ho i lần thứ nhất, vừa chiến đấu vừa sản xuất ... sàng chiến đấu Để chống chiến tranh phá ho i Mĩ, miền Bắc thực “quân hóa toàn dân”, đào đắp công chiến đấu, hầm hào, phân tán dân kh i vùng trọng i m để tránh thiệt h i lớn, đảm bảo đ i sống...
 • 6
 • 414
 • 0

Bài 19: Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ vừa sản xuất (1965 - 1973) pdf

Bài 19: Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ vừa sản xuất (1965 - 1973) pdf
... lĩnh v c tài - thương m i: m b o c vi c cung ng v n, hàng hóa ph c v cho vi c phát tri n n n kinh t th i chi n yêu c u chi n u Trong văn hóa, giáo d c y t : n n giáo d c v n ti p t c phát tri n, ... n ó ã góp ph n quy t nh th ng l i c a quân dân ta mi n Nam cu c chi n u ch ng “chi n tranh c c b ” c a - Ng y 54 ... phương l n i v i mi n Nam Tính chung s c ngư i, s c c a t mi n B c chi vi n cho mi n Nam năm (1965 - 1968) tăng g p 10 l n so v i th i kỳ trư c: 30 v n cán b , b i, hàng ch c v n t n v t ch t,...
 • 2
 • 338
 • 0

Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương (1965-1968)

Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương (1965-1968)
... nghìn số, nối liền hậu phương tiền tuyến Qua hai tuyến đường vận chuyển chiến lược đó, năm (1965-1968) miền Bắc đưa vào miền Nam 30 vạn cán bộ, đội tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, xây dựng ... hậu phương lớn kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, miền Bắc hướng miền Nam Vì miền Nam ruột thịt, miền Bắc phấn đấu “mỗi người làm việc hai” Vì tiền tuyến kêu gọi, hậu phương sẵn sàng đáp lại “thóc ... nghiệp, lực sản xuất số ngành giữ vững Các sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán, phân cách, sớm vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu thiết yếu chiến đấu, sản xuất đời sống Công nghiệp địa phương công...
 • 2
 • 105
 • 0

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)
... chiến đấu: Chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, từ tháng 4-1972 đến 12-1972 -Chỉ định tháng đầu chiến tranh phá hoại lần (từ tháng 4-1972 đến 12-1972), quân dân miền Bắc bắn rơi ... hoàn toàn bắn phá miền Bắc để tiến tới kí với Chính phủ ta Hiệp định Pari ngày 27-1-1973 rút hết quân khỏi miền Nam -Về chi viện -Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế quốc không ngăn cản ... viện ngày lớn miền Bắc miền Nam Hàng chục vạn niên gọi nhập ngũ Trong có 60% lên đường bổ sung cho chiến trường miền Nam-Lào-Campuchia Cũng thời gian khối lượng vật chất đưa vào chiến trường tăng...
 • 2
 • 139
 • 0

Miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969-1973)

Miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của Mĩ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969-1973)
... ước Pari chấm dứt chiến tranhh, lập lại hòa bình Việt Nam (27-1-1973) Trong thời gian ngừng ném bom sau chiến tranh phá hoại lần thứ chiến tranh phá hoại lần thứ hai, miền Bắc bảo đảm tiếp ... Tính chung chiến tranh phá hoại lần thứ hai (từ ngày 6-4-1972) Hình 75 Máy bay rơi đường phố Hà Nội đến ngày 15-1-1973), miền Bắc bắn rơi 735 máy bay (trong có 61 máy bay B52 ... F111), bắn chìm 125 tàu chiến, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm phi công “Điện Biên Phủ không” trận thắng định ta, buộc phải tuyên bố ngừng hẳn hoạt động chống phá miền Bắc (15-1-1973) kí...
 • 2
 • 145
 • 0

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:QUÂN DÂN MIỀN BẮC CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA GIẶC MỸ (1965 - 1968)

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:QUÂN DÂN MIỀN BẮC CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA GIẶC MỸ (1965 - 1968)
... miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ giặc Mỹ (1965 - 1968) rút số kết luận sau: Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ giặc Mỹ miền Bắc xã hội chủ nghĩa phận chiến tranh xâm lược Việt Nam giặc ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC TRẦN THỊ THU HUYỀN QUÂN DÂN MIỀN BẮC CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ NHẤT CỦA GIẶC MỸ (1965 - 1968) CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ VIỆT NAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người ... dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ giặc Mỹ (1965 - 1968) + Đặc điểm tình hình nhiệm vụ cách mạng Việt Nam thời kỳ + Tái lại chiến đấu quân dân miền Bắc đánh bại chiến tranh phá hoại...
 • 56
 • 731
 • 1

Quân và dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (4/1972 - 1/1973)

Quân và dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (4/1972 - 1/1973)
... đào tạo quốc phòng viện lịch sử quân việt nam Nguyễn thị chinh QUÂN DÂN MIềN BắC CHốNG CHIếN TRANH PHá HOạI LầN THứ HAI CủA Đế QUốC Mỹ (4/1972 - 1/1973) Luận án tiến sĩ lịch sử Hà Nội - 2014 ... Nhim v - Su tm v h thng húa t liu v quỏ trỡnh quõn v dõn Bc chng chin tranh phỏ hoi ln th hai ca quc M - Lm rừ bi cnh tỡnh hỡnh nc v quc t trc quc M tin hnh cuc chin tranh phỏ hoi Bc ln hai - Phõn ... quõn v dõn Bc chng chin tranh phỏ hoi ln hai ca quc M i tng, phm vi nghiờn cu 3.1 i tng Cuc chin u ca quõn v dõn Bc chng chin tranh phỏ hoi ln th hai ca quc M ( 4-1 972 - 1-1 973) gn vi bi cnh ca...
 • 175
 • 982
 • 0

Quân và dân miền bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc mỹ

Quân và dân miền bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc mỹ
... chiến đấu quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần hai đế quốc Mỹ Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng Cuộc chiến đấu quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế ... quân Mỹ Chương QUÂN VÀ DÂN MIỀN BẮC ĐÁNH THẮNG CUỘC CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI LẦN THỨ HAI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 3.1 QUÂN VÀ DÂN MIỀN BẮC ĐÁNH TRẢ KHÔNG QUÂN VÀ HẢI QUÂN MỸ 3.1.1 Miền Bắc chuyển sang thời chiến, ... liệu trình quân dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế quốc Mỹ - Làm rõ bối cảnh tình hình nước quốc tế trước đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần hai - Phân...
 • 24
 • 1,077
 • 3

MIỀN BẮC VỚI CÔNG CUỘC CHI VIỆN CHIẾN TRƯỜNG VÀ CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HỌAI LẦN II_2 pdf

MIỀN BẮC VỚI CÔNG CUỘC CHI VIỆN CHIẾN TRƯỜNG VÀ CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HỌAI LẦN II_2 pdf
... dứt chi n tranh, lập lại hoà bình Việt Nam Ngày 15-11973, Hoa Kì phải tuyên bố chấm dứt toàn việc ném bom bắn phá, thả mìn miền Bắc Việt Nam Tính chung, chi n đấu chống chi n tranh phá hoại lần ... quốc Mĩ sử dụng 726 lần máy bay chi n lược B52, gần 2.000 lần máy bay chi n thuật chi n đấu 1, ném nhiều loại bom, đạn liên tục 24/24 ngày xuống khu đông dân, bệnh viện, trường học, bến xe, nhà ... vết thương chi n tranh công xây dựng sau chi n tranh Việt Nam Dân chủ Cộng hoà toàn Đông Dương" Ngày 2-3-1973, Hội nghị quốc tế Việt Nam gồm đại biểu nước: Liên Xô, Trung Quốc, Anh, Pháp, bên...
 • 6
 • 269
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: miền bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất và là hậu phươngmiền bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phươngnhan dan mien namvua chien dau vua san xuat chong chien tranh pha hoai lan hai cua mimiền bắc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần 1iv miền bắc khôi phục và phát triển kinh tế văn hoá chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần ii của mĩ 1969 1973quân và dân miền bắc chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc mỹmiền bắc chống chiến tranh phá hoại lần 1miền bắc chống chiến tranh phá hoại của mỹmiền bắc chống chiến tranh phá hoại và chi viện miền nam 1965 1975chiến tranh phá hoại miền bắcchiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ 2cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ nhấtcuộc chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ 2cuộc chiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ haichiến tranh phá hoại miền bắc lần thứ haicông vănTran ngoc cuongQD TrungTuyen Dot1 BoSung8 2017 CV1409QD TS duoc mien thi NN4- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật việt nam (tt)Tuần 9. Động từĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KINH TẾ Y TẾ phần 1 và phần 2Bá GA NGỮ văn 9 HKI 2014 201ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Quản lý dịch vụ y tếBài 5. Tây NguyênCau hoi trac nghiem tin hoc van phong thi viên chức giáo dụcGIẢNG dạy từ NGỮ TRONG văn học TRUNG đạiCÂU hỏi PHỎNG vấn VIÊN CHỨC GIÁO dục kế TOÁN11 de tk kiem tra 1 tiet chuong 1 hinh hoc 8 quan 1 tp ho chi minh nam 20172018Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhCâu hỏi: Phân tích luận điểm của tư tưởng Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Nếu nước độc lập mà dân không tự do thì độc lập thì không nghĩa lí gì. Người dân chỉ hiểu giá trị của độc lập khi được ăn no mặc ấm.7 thủy phân peptit trong môi trường axit (16)de thi kinh tế lao động k25 uehNVBosung Dot1 QD congnhanTT 1633