điều trị cận thị hiệu quả

Điều trị cận thị: Những phương pháp hiệu quả

Điều trị cận thị: Những phương pháp hiệu quả
... kẽm bán rộng rãi thị trường, đáng tiếc chống thoái hóa cận thị không ngăn cản cận thị tăng số Để điều trị bệnh cận thị, thiết phải điều trị sở chuyên khoa giám sát chặt chẽ bác sĩ Đặc biệt không ... ngại cận thị nặng Cùng với sản phẩm ngành dược thuốc chống sinh tân mạch, điều trị ung thư Avastine, ngành mắt có ứng dụng quan trọng tiêm nội nhãn Macugen hay gần Bevacizumab, điều trị hiệu ... học dạng collagene Điều trị cận thị laser ca ngợi nhiều với tỷ lệ thành công cao, biến chứng ít, có nhiều phương pháp cải biên khiến cho định mổ rộng rãi nhiều Biến chứng cận thị nặng lỗ hoàng...
 • 5
 • 321
 • 3

Phương pháp điều trị tật cận thị hiệu quả pptx

Phương pháp điều trị tật cận thị hiệu quả pptx
... trứng Trung Quốc, người ta thấy điều kiện môi trường làm thay đổi khoảng 20% cá thể bị cận thị Điều cho thấy di truyền đóng vai trò quan trọng hình thành cận thị Bất thường nhiễm sắc thể số 5, ... có nhiều phương pháp cải biên khiến cho định mổ rộng rãi nhiều Biến chứng cận thị nặng lỗ hoàng điểm, rách hay bong võng mạc biến chứng nguy hiểm Thế ngày y khoa khắc phục tốt phương pháp vật ... (collagene) hay hệ thần kinh - myeline gai thị Cũng dễ hiểu mắt có cấu trúc thần kinh cao cấp, giác mạc củng mạc coi có cấu trúc mô học dạng collagene Điều trị cận thị laser ca ngợi nhiều với tỷ lệ thành...
 • 3
 • 212
 • 0

Điều trị cận thị: Những phương pháp hiệu quả pot

Điều trị cận thị: Những phương pháp hiệu quả pot
... kẽm bán rộng rãi thị trường, đáng tiếc chống thoái hóa cận thị không ngăn cản cận thị tăng số Để điều trị bệnh cận thị, thiết phải điều trị sở chuyên khoa giám sát chặt chẽ bác sĩ Đặc biệt không ... ngại cận thị nặng Cùng với sản phẩm ngành dược thuốc chống sinh tân mạch, điều trị ung thư Avastine, ngành mắt có ứng dụng quan trọng tiêm nội nhãn Macugen hay gần Bevacizumab, điều trị hiệu ... học dạng collagene Điều trị cận thị laser ca ngợi nhiều với tỷ lệ thành công cao, biến chứng ít, có nhiều phương pháp cải biên khiến cho định mổ rộng rãi nhiều Biến chứng cận thị nặng lỗ hoàng...
 • 9
 • 258
 • 1

Điều trị cận thị: Những phương pháp hiệu quả pdf

Điều trị cận thị: Những phương pháp hiệu quả pdf
... kẽm bán rộng rãi thị trường, đáng tiếc chống thoái hóa cận thị không ngăn cản cận thị tăng số Để điều trị bệnh cận thị, thiết phải điều trị sở chuyên khoa giám sát chặt chẽ bác sĩ Đặc biệt không ... ngại cận thị nặng Cùng với sản phẩm ngành dược thuốc chống sinh tân mạch, điều trị ung thư Avastine, ngành mắt có ứng dụng quan trọng tiêm nội nhãn Macugen hay gần Bevacizumab, điều trị hiệu ... học dạng collagene Điều trị cận thị laser ca ngợi nhiều với tỷ lệ thành công cao, biến chứng ít, có nhiều phương pháp cải biên khiến cho định mổ rộng rãi nhiều Biến chứng cận thị nặng lỗ hoàng...
 • 4
 • 99
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHẪU THUẬT lấy THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG hóa đặt KÍNH nội NHÃN TRONG điều TRỊ cận THỊ NẶNG tại KHOA mắt BỆNH VIỆN CHỢ rẫy

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ của PHẪU THUẬT lấy THỂ THỦY TINH BẰNG NHŨ TƯƠNG hóa đặt KÍNH nội NHÃN TRONG điều TRỊ cận THỊ NẶNG tại KHOA mắt BỆNH VIỆN CHỢ rẫy
... mắt 18 bệnh nhân đủ điều kiện đưa vào nhóm nghiên cứu Trong có 17 bệnh nhân phẫu thuật mắt bệnh nhân phẫu thuật mắt Có 18 mắt phải, có 17 mắt trái Do phẫu thuật viên thực khoa Mắt Bệnh viện Chợ ... thể thủy tinh đặt kính nội nhãn điều trị cận thị nặng đem lại kết thị lực Y HỌC THỰC HÀNH (914) - SỐ 4/2014 tốt cho bệnh nhân, khúc xạ điều chỉnh cách hiệu Phẫu thuật an toàn, sau phẫu thuật bệnh ... Chỉ số hiệu quả: Thị lực không kính sau phẫu thuật 24 tháng / Thị lực có chỉnh kính trước phẫu thuật = 1,02 Chỉ số an toàn: Thị lực có chỉnh kính sau phẫu thuật 24 tháng / Thị lực có chỉnh kính...
 • 4
 • 102
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng

Nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng
... tài Nghiên cứu hiệu lâu dài phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo mắt thể thủy tinh điều trị cận thị nặng nhằm mục tiêu sau: Đánh giá hiệu lâu dài phương pháp phẫu thuật đặt TTTNT mắt TTT điều ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THANH THỦY NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ LÂU DÀI CỦA PHƢƠNG PHÁP ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO TRÊN MẮT CÕN THỂ THỦY TINH ĐIỀU TRỊ CẬN THỊ NẶNG Chuyên ... : Thể thủy tinh hậu phòng mắt thể thủy tinh (Post chamber Phakic IOL) PIOL :Thể thủy tinh nhân tạo mắt thể thủy tinh PMMA :Polymethylmethacrylate TTT :Thể thủy tinh TTTNT :Thể thủy tinh nhân tạo...
 • 159
 • 173
 • 0

luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng

luận án tiến sĩ y học nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng
... : Thể th y tinh hậu phòng mắt thể th y tinh (Post chamber Phakic IOL) PIOL :Thể th y tinh nhân tạo mắt thể th y tinh PMMA :Polymethylmethacrylate TTT :Thể th y tinh TTTNT :Thể th y tinh nhân tạo ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THANH TH Y Nghiên cứu hiệu lâu dài phương pháp đặt thể th y tinh nhân tạo mắt thể th y tinh điều trị cận thị nặng Chuyên ngành: Nhãn ... lâu dài phương pháp đặt thể th y tinh nhân tạo mắt thể th y tinh điều trị cận thị nặng nhằm mục tiêu sau: Đánh giá hiệu lâu dài phương pháp phẫu thuật đặt TTTNT mắt TTT điều trị cận thị nặng Phân...
 • 156
 • 110
 • 0

Nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng (TT)

Nghiên cứu hiệu quả lâu dài của phương pháp đặt thể thủy tinh nhân tạo trên mắt còn thể thủy tinh điều trị cận thị nặng (TT)
... xạ trước mổ, thị lực trước mổ Chƣơng ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Bệnh nhân cận thị nặng điều trị theo phương pháp đặt TTTNT hậu phòng mắt thể thủy tinh (Phakic ... giá hiệu lâu dài phương pháp phẫu thuật đặt TTTNT mắt TTT điều trị cận thị nặng Phân tích số yếu tố liên quan đến kết phẫu thuật Ý nghĩa thực tiễn đóng góp luận án: Đây nghiên cứu mô tả tiến cứu, ... 28 trang trang trang 1trang Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 CẬN THỊ NẶNG 1.1.1 Định nghĩa cận thị nặng :Cận thị 6D gọi cận thị nặng 1.1.2 Các nguy cận thị nặng Thoái hoá dịch kính, teo hắc mạc,giãn lồi củng...
 • 51
 • 161
 • 0

So sánh kết quả điều trị cận thị giữa Lasik phân tích giá trị Q và Lasik thường quy

So sánh kết quả điều trị cận thị giữa Lasik phân tích giá trị Q và Lasik thường quy
... phân tích giá trị Q bảo tồn tính phi cầu giác mạc, giữ cho giác mạc có dạng cầu lồi (với giá trị Q âm) trước phẫu thuật, hạn chế cầu sai tạo Vì LASIK phân tích giá trị Q có tên phổ biến LASIK phi ... phẫu thuật LASIK phân tích giá trị Q, tiến hành nghiên cứu So sánh kết điều trị cận thị LASIK thường qui LASIK phân tích giá trị Q ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Bệnh nhân ... Reference source not found.,Error! Reference source not found.) Để hạn chế quang sai bậc cao tạo ra, người ta đưa phương pháp LASIK phân tích giá trị Q với thuật toán phi cầu Mục đích LASIK phân tích...
 • 16
 • 336
 • 0

Đánh giá cảm giác giác mạc và tình trạng khô mắt sau phẫu thuật Laser Excimer điều trị cận thị và loạn thị

Đánh giá cảm giác giác mạc và tình trạng khô mắt sau phẫu thuật Laser Excimer điều trị cận thị và loạn thị
... Như khô mắt sau phẫu thuật laser excimer hệ loạt vấn đề giảm cảm giác GM tổn hại thần kinh nuôi dưỡng nguyên nhân yếu KẾT LUẬN Sau phẫu thuật Laser Excimer điều trị cận loạn cận, tính nhạy cảm ... toàn cao điều trị tật khúc xạ Tuy nhiên, phẫu thuật –đặc biệt LASIK có ảnh hưởng đến thần kinh – dinh dưỡng giác mạc (GM) cảm giác giác mạc (CGGM), vấn đề khô mắt quan tâm bệnh nhân sau mổ(Error! ... lộ nhu mô để chiếu laser BÀN LUẬN Bệnh sinh khô mắt sau mổ Laser Excimer bàn luận Có vài giả thuyết chấp nhận rộng rãi để giải thích tượng khô mắt sau mổ Laser Excimer điều trị tật khúc xạ Giả...
 • 22
 • 633
 • 2

Tài liệu GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU HIỂU QUẢ Ở NGƯỜI LỚN pptx

Tài liệu GIẢI PHÁP ĐIỀU TRỊ ĐAU ĐẦU HIỂU QUẢ Ở NGƯỜI LỚN pptx
... đỉnh đầu để hạn chế phát sinh đau đầu Để làm giảm đau cách hiệu quả, nhằm giúp người bệnh nhanh chóng khôi phục lại chức bị tổn thương sau đau Ơ người bệnh, bác sĩ có đơn thuốc khác dựa sở khám ... biệt Hapacol 650 có hiệu cao điều trị đau đầu nhanh hơn, mạnh an toàn.Nếu sống tránh khỏi đau đầu cách tốt bạn học cách khắc phục Khi bị đau đầu, việc sử dụng thuốc giảm đau thông thường, bạn thường ... hô hấp… Nếu đau đầu kéo dài, người bệnh cần đến bệnh viện để bác sĩ chuyên khoa xác định nguyên nhân gây đau tìm phương pháp điều trị cho phù hợp Xã hội ngày phát triển, thể trạng người Việt Nam...
 • 5
 • 211
 • 0

Nội soi tán sỏi qua da Một phương pháp điều trị sỏi thận hiệu quả pdf

Nội soi tán sỏi qua da Một phương pháp điều trị sỏi thận hiệu quả pdf
... Để bạn đọc hiểu rõ nguyên lý hướng điều trị bệnh này, giới thiệu số thông tin chung sỏi tiết niệu phương pháp điều trị coi hiệu nay: Nội soi tán sỏi thận qua da Triệu chứng thường gặp Biểu thường ... đục có cảm giác đau buốt Phương pháp điều trị Trước đây, phương pháp điều trị chủ yếu Việt Nam mổ mở để lấy sỏi Phương pháp có ưu điểm quan sát trực tiếp tổn thương thận, bệnh nhân đau nhiều ... 2000, số bệnh viện Hà Nội áp dụng phương pháp phẫu thuật nội soi, tán sỏi qua da với tỷ lệ thành công cao Phương pháp đánh giá cao phẫu thuật tiết niệu, nhiều bệnh nhân lựa chọn Qua vết chích khoảng...
 • 4
 • 464
 • 5

Điều trị ung thư hiệu quả với bài thuốc cây xạ đen pptx

Điều trị ung thư hiệu quả với bài thuốc cây xạ đen pptx
... Điều trị ung thư hiệu với thuốc xạ đen Thời gian gần đây, phòng khám Hội Đông y tỉnh Hoà Bình trở nên tấp nập từ sáng đến đêm Hầu hết người đến chờ bắt mạch, kê đơn bệnh nhân ung thư, với ... Hà thuốc xạ Nội) bị ung thư vòm nói: "’Tôi vừa xạ trị 30 mũi Bệnh viện đen bắt mạch cho K, nghe tin thuốc xạ đen, tìm xin bốc uống, bệnh nhân mong đỡ bệnh" Cũng bà Việt Anh, gần 30 bệnh nhân ung ... tiền thuốc lúc chuyển bệnh khoẻ lại Khoa học công nhận thuốc xạ đen Nhiều chục năm trước, xạ đen (hay xạ đen cuống, tiếng Mường gọi Xạ cái) lương y dân tộc Mường Bùi Thị Bẻn (bệnh nhân thư ng...
 • 6
 • 116
 • 0

Tâm sen điều trị mất ngủ hiệu quả potx

Tâm sen điều trị mất ngủ hiệu quả potx
... ngực, nhịp tim nhanh, ngủ Cách dùng cụ thể: Tâm sen 3g rửa sạch, hãm với nước sôi bình kín, sau chừng 15 phút dùng được, uống thay trà ngày Kết nghiên cứu đại cho thấy, Tâm sen có tác dụng hạ huyết ... hoàn động mạch vành Ngoài cách dùng Tâm sen dạng trà dược, sách Trung dược dưỡng sinh giới thiệu cách chế thành cháo Liên tử tâm với công thức sau: Liên tử tâm 5g, gạo tẻ 100g, hai thứ đem ninh ... lương huyết, dưỡng tâm, an thần, dùng chữa chứng bệnh suy nhược thể người già, hoa mắt chóng mặt, đau mắt đỏ, cao huyết áp, nôn ho máu, đại tiện máu, táo bón kéo dài… Lưu ý: Tâm sen tính lạnh nên...
 • 3
 • 158
 • 0

Điều trị hôi nách hiệu quả doc

Điều trị hôi nách hiệu quả doc
... Hôi nách không nguy hiểm điều trị lại khó khăn Có thể dùng xoa vào nách bột sau: - Bột acid salicilic (a-xít sa-li-si-lic) bột carbonat ... bóp mịn nghiền thành bột mịn Rửa nách bôi bột lên nách ngày 1-2 lần - Dùng hoạt thạch nghiền thành bột mịn, rửa nách bôi bột lên 1-2 lần/ngày Sau vài ngày bớt hôi nách - Dùng dung dịch formain 2-3% ... formain 2-3% dung dịch tanin 2-5% bôi lên nách có tác dụng ức chế mồ hôi trừ mùi hôi khét Nên hạn chế ăn tỏi Ngoài ra, hạn chế tiết mồ hôi thuốc an thần, điều hoà thần kinh giao cảm chạy điện chiếu...
 • 2
 • 195
 • 0

Xem thêm