chuyen de bien soan cau hoi theo nang luc halogen

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ
... TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC - Bước 1: Lựa chọn chủ đề chương trình để xác định KT, KN, TĐ định hướng hình thành lực Lưu ý: + KT, KN đa dạng + Chủ đề phải góp phần hình thành lực chuyên ... HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN ĐỊA LÍ, THSC (tại Hải Phòng) NHÓM: Bắc Ninh Chủ đề lựa chọn: Khái quát Châu Mĩ Bắc Mĩ (lớp 7) Xác định chuẩn kiến thức, kĩ mô tả lực ... đến học theo hướng dẫn giáo viên… - Sưu tầm tranh ảnh IV Tổ chức hoạt động học tập: 1, Ổn định lớp: 2, Kiểm tra cũ (nếu có) 3, Thực hành: 3.1 Giới thiệu: ( Định hướng học, tạo nhu cầu học tập học...
 • 26
 • 2,123
 • 11

Sản phẩm biên soạn câu hỏi và bài tập day học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS môn Lịch sử THCS

Sản phẩm biên soạn câu hỏi và bài tập day học kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực HS môn Lịch sử THCS
... Biên soạn câu hỏi cho mức độ nhận thức kiến thức kĩ lực Câu hỏi mức độ nhận biết Câu Dựa vào lược đồ hệ thống sông lớn Việt Nam kiến thức học, trình bày đặc điểm chung ... sa lớn Biên soạn câu hỏi cho mức độ nhận thức kiến thức kĩ lực Câu hỏi mức độ nhận biết Hoặc Dựa vào bảng đây, em nêu nhận xét chế độ nước sông Bắc Bộ, Trung Bộ Nam Bộ Gợi ý trả lời: Câu hỏi mức ... chế độ nước, mùa lũ sông ngòi Bắc Bộ, Trung Bộ Nam Bộ HOẠT ĐỘNG NHÓM Biên soạn câu hỏi, tập dạy học KTĐG theo định hướng lực NHÓM 1: Phong Dụ, Hải Lạng, Yên Than Chủ đề: Lớp nước (Lớp 6) NHÓM...
 • 13
 • 1,264
 • 8

Chuyên đề các dạng câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ (nâng cao)

Chuyên đề các dạng câu hỏi lý thuyết hóa vô cơ (nâng cao)
... D : Mg , Zn , Cu CU 38 Có hỗn hợp kim loại Ag, Fe, Cu Dùng dung dịch chứa chất tan đê tách Ag khỏi hỗn hợp A ddịch HCl B ddich HNO3 loãng C ddịch H2SO4loãng D ddịch Fe2(SO4)3 CU 39 iu ch Al ... núng chy (III) ngn cn quỏ trỡnh oxi hoỏ nhụm khụng khớ A.(I) B.(II) v (III) C.(I) v (II) D.c ba trờn CU 172:Cu hỡnh electron ca nguyờn t Al l: A 1s22s22p63s23p2 B 1s22s22p63s23p4 2 C 1s 2s ... 221:St va th hin húa tr II va th hin húa tr III tỏc dng A Cl2 B Dung dch HCl C O2 D S Tớnh cht vt no sau õy ca St khỏc vi cỏc n cht kim loi khỏc A Tớnh do, d rốn C Dn in v nhit tt C Cú tớnh nhim...
 • 15
 • 772
 • 6

chuyên đề biên soạn đề kiểm tra theo ma trận

chuyên đề biên soạn đề kiểm tra theo ma trận
... hỡnh thc kim tra tng tớnh chớnh xỏc, khỏch quan 6) Chỳ trng ti tớnh phõn húa kim tra, phi gúp phn phõn loi c HS theo mc tiờu v theo mt bng cht lng chung II K THUT BIấN SON KIM TRA Quy trỡnh ... kim tra: bc Bc 1: Xỏc nh mc ớch ca kim tra * Cn c xỏc nh mc ớch KT- G: + Yờu cu ca vic kim tra + Chun kin thc k nng ca chng trỡnh + Thc t hc ca hc sinh Bc 2: Xỏc nh hỡnh thc kim tra - kim tra ... kim tra t lun (TL); - kim tra trc nghim khỏch quan (TNKQ); - kim tra kt hp c hai hỡnh thc trờn: cú c cõu hi TL v cõu hi TNKQ KHUNG MA TRN KIM TRA (Dựng cho loi kim tra TL hoc TNKQ) Mc Nhn...
 • 10
 • 275
 • 3

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng di truyền học vào chọn giống trong chương trình SGK cơ bản và nâng cao xuất bản năm 2009 lớp 12 THPT

Biên soạn câu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng di truyền học vào chọn giống trong chương trình SGK cơ bản và nâng cao xuất bản năm 2009 lớp 12 THPT
... kin thc ca hc sinh THPT l phự hp v cn thit Do ú tụi ó chn ti: Biờn son cõu hi trc nghim v ng dng di truyn hc vo chn ging chng trỡnh SGK c bn v nõng cao xut bn nm 2009 lp 12 THPT Mc ớch ca ti ... phn ng dng di truyn hc - Phõn tớch k hoch v ni dung ging dy phn ng dng di truyn hc chng trỡnh sinh hc 12 2.2.2 Thc nghim s phm - i tng thc nghim l 139 hc sinh lp 12A, 12B, 12C trng THPT a Phỳc ... Tng (2009) , Sinh hc 12 nõng cao, Nxb Giỏo dc V Vn V, Nguyn Nh Hin, V c Lu, Trnh ỡnh t, Chu Vn Mn, V Trung Tng (2009) , Sỏch giỏo viờn Sinh hc 12 nõng cao, Nxb Giỏo dc http://webdayhoc.net, Khỏi...
 • 53
 • 277
 • 0

Chuyên đề một số câu hỏi bài tập rèn LUYỆN kĩ NĂNG LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1945 1954

Chuyên đề một số câu hỏi  bài tập rèn LUYỆN kĩ NĂNG LỊCH sử VIỆT NAM GIAI đoạn 1945 1954
... II NỘI DUNG Khái quát nội dung giai đoạn 1945- 1954 Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 1954 giai đoạn không dài, có đan xem nội dung lịch sử giai đoạn này, học sinh cần nắm vứng nội dung ... công chiến lược Một số dạng tập lịch sử thường gặp - Dạng câu hỏi diễn biến kiện lịch sử Ví dụ: Hãy nêu diễn biến chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 Để làm câu hỏi dạng này, học sinh cần nắm ... giáo viên cần phải ý đến số tập rèn luyện tư phải để học sinh chuyên tiếp xúc với loại, dạng tập tư khác Việc sử dụng tập dạy học lịch sử trường THPT nói chung trường chuyên nói riêng trình dạy...
 • 27
 • 169
 • 0

CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu KHOA học của SINH VIÊN THAM GIA hội NGHỊ SINH VIÊN NCKH KHOA THỂ dục THỂ THAO – năm 2016 tên chuyên đề BIÊN SOẠN bài tập PHÁT TRIỂN CHUNG DANH CHO NAM KHỐI 6 và KHỐI 7 TRUNG học cơ sở

CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu KHOA học của SINH VIÊN THAM GIA hội NGHỊ SINH VIÊN NCKH KHOA THỂ dục THỂ THAO – năm 2016 tên chuyên đề BIÊN SOẠN bài tập PHÁT TRIỂN CHUNG DANH CHO NAM KHỐI 6 và KHỐI 7 TRUNG học cơ sở
... ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA THỂ DỤC THỂ THAO BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA HỘI NGHỊ SINH VIÊN NCKH KHOA THỂ DỤC THỂ THAO 20 16 Tên chuyên đề BIÊN SOẠN BÀI TẬP ... đề BIÊN SOẠN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN CHUNG DANH CHO NAM KHỐI VÀ KHỐI TRUNG HỌC CƠ SỞ Sinh viên thực : Nguyễn Huy Hoàng Lớp, Khoa : Giáo Dục Thể Chất K13 Ngành học : Thể Dục Thể Thao Người hướng dẫn ... LUẬN KIẾN NGHỊ Với vốn kiến thức học khả thân Cùng với việc tham khảo tài liệu chuyên ngành trường Đại học Thể dục thể thao Trung Ương I chuyên đề biên soạn thầy cô giáo khoa em biên soạn tập phát...
 • 7
 • 193
 • 0

Tài liệu Chuyên đề tiếp tuyến: Câu hỏi bài tập và hướng dẫn giải doc

Tài liệu Chuyên đề tiếp tuyến: Câu hỏi bài tập và hướng dẫn giải doc
... 1.Chứng minh tồn tiếp tuyến tiếp xúc với đồ thò (C) điểm phân biệt 2.Viết phương trình tiếp tuyến thứ với đồ thò song song với tiếp tuyến vừa kể Cho biết hoành độ tiếp điểm 3.Dựa vào kết , tuỳ ... kẻ tiếp tuyến với (C) Hãy viết phương trình tiếp tuyến 2.CMR tiếp tuyến khác (C) song song với tiếp tuyến qua A (C) nói 1.Gọi (d) đường thẳng qua A(1,0) có hệ số góc k dạng y = k(x − 1) tiếp ... − x0 Muốn có tiếp tuyến − x0 với (C) , điều kiện cần đủ tiếp điểm phải trùng ⇔ x0 = ⇔ x0 = 1, y0 = Khi hệ số góc tiếp tuyến k = Vậy qua M ( x0 , y0 ) ∈ (C ) có tiếp tuyến với tiếp điểm x =...
 • 24
 • 291
 • 2

Luan van chuyen de 115130 79 cau hoi va goi y tra loi ve mon hoc t chuan

Luan van chuyen de 115130 79 cau hoi va goi y tra loi ve mon hoc t chuan
... v t ch t phong trào cách t ph t Trong thu t ngữ t t ởng Hồ Chí Minh”, khái niệm t t ởng có ý nghĩa t m khái qu t tri t học Khái niệm t t ởng dùng với nghĩa tinh thần - t t ởng, ý thức t ... thừa ph t triển giá trị truyền thống t t đẹp dân t c, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại T t ởng Hồ Chí Minh soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, t i sản tinh thần to lớn Đảng ... t t ởng Hồ Chí Minh Là nhà khoa học, nhà t t ởng, Hồ Chí Minh thể t t ởng hệ thống bao qu t nhiều lĩnh vực, t t ởng tri t học, t t ởng kinh t , t t ởng trị t t ởng quân lĩnh vực lại t m...
 • 183
 • 309
 • 1

VẤN ĐỀ DẠY VÀ HỌC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NÓI CHUNG VÀ NGOÀI CÔNG LẬP NÓI RIÊNG CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP CÂU HỎI MAKETTING

VẤN ĐỀ DẠY VÀ HỌC TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NÓI CHUNG VÀ NGOÀI CÔNG LẬP NÓI RIÊNG CHUYÊN ĐỀ ÔN TẬP CÂU HỎI MAKETTING
... NỘI DUNG BÁO CÁO Đánh giá chung Giáo dục đại học Dạy Học Giáo dục đại học công lập Dạy Học Giải pháp cải thiện KHÁI NIỆM VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHUNG DẠY Dạy học tập hợp trình thủ tục giảng ... pháp học đại học, kỹ học đại học, phương pháp nghiên cứu khoa học )  học tập suốt đời • Tính chủ động, sáng tạo • Các kỹ ĐÁNH GIÁ CHUNG TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIẢNG DẠY TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT ... giảng viên với tự đánh giá sinh viên GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP Cả nước có 80 trường đại học, cao đẳng công lập, nhiên có khoảng 40 trường đạt chất lượng...
 • 29
 • 194
 • 0

Chuyên đề Hệ thống câu hỏi khi dạy văn bản thơ hiện đại. Tiết 46 Ngữ văn 9 Đồng Chí Chính Hữu

Chuyên đề Hệ thống câu hỏi khi dạy văn bản thơ hiện đại. Tiết 46 Ngữ văn 9 Đồng Chí Chính Hữu
... Chuyên đề văn 9: Hệ thống câu hỏi dạy văn thơ đại Tiết 46: (Chính Hữu) Tác giả - Nhà thơ quân đội - Đề tài thơ: ng ời lính Tác phẩm - Đồng chí sáng tác đầu năm 194 8, sau tác giả đồng đội ... đồng chí Mời câu tiếp: biểu sức mạnh tình đồng chí Ba câu kết: tranh tình đồng chí đồng đội Cơ sở tình đồng chí Quê h ơng anh n ớc mặn, đồng chua + Thành ngữ, gợi tả cụ thể cảnh nghèo khó Làng nghèo ... không giày Thơng tay nắm lấy bàn tay Đêm rừng hoang sơng muối Đứng cạnh bên chờ giăc tới Đầu súng trăng treo 4 Thể thơ: thơ tự Bố cục: phần Bảy câu đầu: sở hình thành tình đồng chí Mời câu tiếp:...
 • 15
 • 523
 • 2

CHUYÊN ĐỀ CÁC DẠNG CÂU HỎI ĐỌC HIỂU

CHUYÊN ĐỀ CÁC DẠNG CÂU HỎI ĐỌC HIỂU
... nhận diện kiểu câu nêu hiệu sử dụng 7.1 Câu theo mục đích nói: - Câu tường thuật (câu kể) - Câu cảm thán (câu cảm) - Câu nghi vấn ( câu hỏi) - Câu khẳng định - Câu phủ định 7.2 Câu theo cấu trúc ... quốc (Theo Dân trí) Đọc đoạn trích cho biết kiểu câu bật mà văn sử dụng gì? Tác dụng kiểu câu việc thể nội dung văn bản? ( Trả lời: - Kiểu câu sử dụng nhiều câu tường thuật, câu phức - Tác dụng: ... Đình Hượu) Hãy xác định câu chủ đề đoạn văn nêu từ mà anh/ chị cho chứa đựng chủ đề đoạn văn ( Trả lời: - Câu chủ đề đoạn văn: Cái đẹp vừa ý xinh, khéo - từ chứa đựng chủ đề đoạn văn là: đẹp –...
 • 29
 • 4,211
 • 48

Chuyên đề các dạng câu hỏi đọc hiểu

Chuyên đề các dạng câu hỏi đọc hiểu
... nhận diện kiểu câu nêu hiệu sử dụng 7.1 Câu theo mục đích nói: - Câu tường thuật (câu kể) - Câu cảm thán (câu cảm) - Câu nghi vấn ( câu hỏi) - Câu khẳng định - Câu phủ định 7.2 Câu theo cấu trúc ... giấc tư Câu 1: Chủ đề hát gì? Câu 2: Những biện pháp tu từ sử dụng lời hát trên? Câu 3: Những câu lời hát để lại cho em ấn tượng sâu sắc nhất? Câu 4: Lời hát đem đến cho người cảm xúc gì? Câu 5: ... Đình Hượu) Hãy xác định câu chủ đề đoạn văn nêu từ mà anh/ chị cho chứa đựng chủ đề đoạn văn ( Trả lời: - Câu chủ đề đoạn văn: Cái đẹp vừa ý xinh, khéo - từ chứa đựng chủ đề đoạn văn là: đẹp –...
 • 24
 • 197
 • 0

Tổng hợp 138 câu hỏi thi năng lực năm học 2015 2016

Tổng hợp 138 câu hỏi thi năng lực năm học 2015 2016
... trung học đạt chuẩn quốc gia năm kể từ ngày ký định công nhận: A năm B năm C năm D năm Câu 29: Theo Quy chế công nhận trường chuẩn quốc gia, tỉ lệ học sinh bỏ học năm không quá: A % B % C % D % Câu ... 35 % Câu 31: Theo thông tư 58/2011 Bộ GD&ĐT Đánh giá kết học tập học sinh cuối học kỳ cuối năm xếp theo: A Học lực có loại; hạnh kiểm có loại; B Học lực có loại; hạnh kiểm có loại; C Học lực có ... tập thể có nhiều thành tích hội thi D Sử dụng tất kết A, B, C Câu 18: Hội thi giáo viên giỏi cấp huyện tổ chức năm lầm A năm B năm C năm D năm Câu 19: Nội dung thi giáo viên dạy giỏi cấp gồm A...
 • 21
 • 112
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: biên soạn câu hỏi theo ma trậnhướng dấn biên soạn câu hỏi bài tập kiểm tra đánh giá theo định hướng năng lực của các chủ đề trong chương trình giáo dục phổ thông cấp thpt3 2 quy trình biên soạn câu hỏi bài tập kiểm tra ðánh giá theo ðịnh hýớng nãng lực của một chủ ðềbiên soạn câu hỏi bài tập theo định hướng năng lực gắn với thực tiễnbiên soạn câu hỏi trực tuyến theo chuẩn imshuong dan can bo quan li va giao vien ve bien soạn cau hoi và bài tập mon vat ly thcsquy trình biên soạn câu hỏichuyên đề biên soạn đề kiểm trachuyen de bai tap cau hoi thuc tienchuyen de xay dung cau hoi tich hop trong mon ngu vanhướng dẫn biên soạn câu hỏi gắn với thực tiễnyêu cầu tiêu chí biên soạn câu hỏi bài tậpcác lỗi cần tránh khi biên soạn câu hỏi trắc nghiệmkĩ thuật biên soạn câu hỏi bài tậpđề thi giỏi văn 9 theo năng lực111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011bao cao thuong nien nam 2016bctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017power card tricks 1111BC rieng giua nien do signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch ytccThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIADao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYMau so 4A – BB hop Dvị va hop Phong (kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA