Nghiên cứu một số cơ chế tán xạ ảnh hưởng đến thời gian sống vận chuyển và thời gian sống lượng tử trong các hệ hai chiều

Nghiên cứu một số chế tán xạ ảnh hưởng đến thời gian sống vận chuyển thời gian sống lượng tử trong các hệ hai chiều

Nghiên cứu một số cơ chế tán xạ ảnh hưởng đến thời gian sống vận chuyển và thời gian sống lượng tử trong các hệ hai chiều
... cứu thời gian sống kết luận hai đại lượng nhiều trường hợp đồng Thời gian sống vận chuyển thời gian sống lượng tử Thời gian sống vận chuyển lượng tử hai đại lượng quan trọng đối hệ lượng tử Trong ... Luận án nghiên cứu ảnh hưởng chế tán xạ hiệu ứng chắn lên thời gian sống vận chuyển thời gian sống lượng tử Trong thời gian dài tỉ số Dingle D = τt /τq sử dụng tiêu chí xác định chế tán xạ đóng ... tồn tán xạ Thời gian sống vận chuyển rút đo độ linh động Hall với từ trường yếu Thời gian sống khác thời gian sống lượng tử τq thời gian trung bình mà hạt tồn trạng thái lượng tử tồn tán xạ Thời...
 • 148
 • 307
 • 1

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến khả năng sinh cellulase của một số chủng nấm mốc bằng phương pháp lên men rắn

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến khả năng sinh cellulase của một số chủng nấm mốc bằng phương pháp lên men rắn
... tài  Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm mốc khả sinh cellulase mạnh từ phế phụ phẩm nông nghiệp  Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh cellulase chủng M4V, M151 M251 từ lên men rắn thu cellulase ... [3] Nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến khả sinh cellulase chủng nấm mốc, ứng dụng việc xử lý phế phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc Mục đích nghiên cứu Nghiên ... chọn chủng nấm mốc có hoạt tính phân giải cellulose mạnh  Nghiên cứu ảnh hưởng số điều kiện môi trường đến khả sinh cellulase số chủng nấm mốc Bùi Thị Thủy Trường ĐHSP Hà Nội Khóa luận tốt nghiệp...
 • 42
 • 280
 • 0

nghiên cứu một số yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến diễn biến mật độ rầy lưng trắng sogatella furcifera horvath (homoptera delphacidae) hại lúa tại vụ bản, nam định

nghiên cứu một số yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến diễn biến mật độ rầy lưng trắng sogatella furcifera horvath (homoptera delphacidae) hại lúa tại vụ bản, nam định
... V Bn, Nam nh 68 3.20 Din bin mt thiờn ch ca RLT Sogatella furcifera Horvath v 2013 ti V Bn, Nam nh 70 3.21 Din bin mt thiờn ch ca RLT Sogatella furcifera Horvath v xuõn 2014 ti V Bn, Nam nh ... RLT Sogatella furcifera Horvath, ch o ng dng vo sn xut lỳa V Bn, Nam nh nhm trc tip hn ch RLT Sogatella furcifera Horvath v bnh lựn sc en phng Nam gõy gúp phn n nh sn xut lỳa cho V Bn, Nam nh ... mt ry lng trng Sogatella furcifera Horvath trờn lỳa ti V Bn, Nam nh. 51 3.5.2 nh hng ca chõn t v ch nc n din bin mt ry lng trng Sogatella furcifera Horvath trờn lỳa ti V Bn, Nam nh 54 3.5.3...
 • 93
 • 70
 • 0

nghiên cứu một số chế bảng băm phân tán trong mạng ngang hàng

nghiên cứu một số cơ chế bảng băm phân tán trong mạng ngang hàng
... Chương Các chế bảng băm phân tán mạng ngang hàng Một số dạng bảng băm mạng ngang hàng Trong phần luận văn sâu vào tìm hiểu mốt số DHTs Chord, Kelips, Tapestry, Kademlia phân tích DHT dựa số khía ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 1.2 Bảng băm 28 1.2.1 Bảng băm (Hash table) 28 1.2.2 Bảng băm phân tán - Distributed Hash Table (DHTs) 28 Chƣơng Một số dạng bảng băm mạng ngang hàng 31 ... phục nhược điểm mạng ngang hàng túy, mô hình mang ngang hàng phát triển với tên gọi mạng ngang hàng lai Đây gọi mạng ngang hàng hệ Phần mềm tiêu biểu cho mạng ngang hàng kiểu Số hóa Trung tâm...
 • 78
 • 156
 • 0

Nghiên cứu một số chế tác động giảm đường máu của dịch chiết giun đất Pheretima aspergillum

Nghiên cứu một số cơ chế tác động giảm đường máu của dịch chiết giun đất Pheretima aspergillum
... dịch nghiên cứu vào hạn chế bệnh tiểu đường gia tăng 4.2NỘÌ dung: - Nghiên cứu tác động dịch chiết giun đất lên đường máu chuột bị cắt phần tuyến tụy - Nghiên cứu tác động giảm đường máu dịch tụy ... hưởng dịch chiết giun đất - Thành phàn axit amin địch chiết giun đất Các kết đạt - Dịch chiết giun đất có khả giảm đường máu chuột bị cắt bỏ 1/3 tuyến tụy Tuy nhiên, khả giảm đường máu dịch giun đất ... tia hy vọng cho lốig dụng giun đất vào hạn chế tiểu đường Tuy nhiên, cần nắm rõ chế tác động giảm đường máu giun đất trước tíiử nghiệm ngưcd chế tác động giảm đường máu thông qua hộ thần kinh...
 • 36
 • 132
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của bệnh cúm gia cầm hiệu quả sử dụng vaccine trong thực địa tỉnh bắc ninh

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, sự lưu hành của bệnh cúm gia cầm và hiệu quả sử dụng vaccine trong thực địa tỉnh bắc ninh
... lưu hành bệnh cúm gia cầm hiệu sử dụng vaccine thực địa tỉnh Bắc Ninh MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Làm rõ số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm - Đánh giá mức độ thiệt hại dịch cúm gia cầm gây tỉnh Bắc ... 42 3.1.1 Tình hình dịch bệnh địa bàn tỉnh Bắc Ninh 42 3.1.2 Thống kê thiệt hại dịch cúm gia cầm gây địa bàn tỉnh 43 3.2 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm 45 3.2.1 Ảnh hưởng ... thiệt hại kinh tế dịch cúm gia cầm gây từ năm 2003 đến năm 2009 Bắc Ninh 35 2.1.2 Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm 35 2.1.3 Kết tiêm phòng cúm gia cầm tỉnh Bắc Ninh năm 2009 35...
 • 99
 • 159
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới khả năng sinh cellulase từ một số chủng nấm mốc được phân lập ở vĩnh phúc

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới khả năng sinh cellulase từ một số chủng nấm mốc được phân lập ở vĩnh phúc
... 3.2.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả sinh cellulase …………… 32 3.2.3 Ảnh hưởng thời gian nuôi cấy đến khả sinh cellulase …… 33 3.2.4 Ảnh hưởng nguồn nitơ đến khả sinh cellulase …………… 34 3.2.5 Ảnh hưởng ... nghiên cứu - Phân lập, tuyển chọn chủng nấm mốc có hoạt tính phân giải cellulose - Nghiên cứu ảnh hưởng số điều kiện nuôi cấy đến khả sinh cellulase chủng nấm mốc tuyển chọn Đối tƣợng phạm vi nghiên ... chọn chủng nấm mốc có hoạt tính phân giải cellulose …… 26 3.2 Ảnh hưởng số điều kiện nuôi cấy đến khả sinh cellulase chủng M3 M6-1………………………………………………………… 30 3.2.1 Ảnh hưởng pH đến khả sinh cellulase ……………………...
 • 55
 • 221
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới khả năng sinh cellulase của chủng nấm mốc m151 bằng phương pháp lên men rắn

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới khả năng sinh cellulase của chủng nấm mốc m151 bằng phương pháp lên men rắn
... đến khả sinh cellulase chủng M151 Hình 3.7 Ảnh hƣởng thời gian nuôi cấy đến khả sinh cellulase chủng M151 Hình 3.8 Ảnh hƣởng độ ẩm đến khả sinh cellulase chủng M151 Hình 3.9 Khả sinh cellulase chủng ... tìm hiểu chủng M151 1.2 Nghiên cứu số yếu tố môi trƣờng ảnh hƣởng đến khả sinh tổng hợp cellulase chủng M151 rút điều kiện môi trƣờng nuôi cấy tốt cho trình sinh tổng hợp cellulase chủng M151 là: ... cellulase chủng nấm mốc M151 tuyển chọn đƣợc Nội dung nghiên cứu 3.1 Tuyển chọn chủng nấm mốc có hoạt tính phân giải cellulose 3.2 Ảnh hƣởng số yếu tố môi trƣờng đến khả sinh cellulase chủng M151...
 • 46
 • 205
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới khả năng sinh cellulase từ một số chủng nấm mốc được phân lập ở vĩnh phúc (KL00256)

Nghiên cứu một số yếu tố môi trường ảnh hưởng tới khả năng sinh cellulase từ một số chủng nấm mốc được phân lập ở vĩnh phúc (KL00256)
... phố Vĩnh Yên, Xuân Hòa (Vĩnh Phúc) - Thử hoạt tính cellulase số chủng nấm mốc phân lập - Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố môi trường đến khả sinh tổng hợp cellulase số chủng nấm mốc + Anh hưởng ... chủng nấm mốc đƣợc phân lập Vĩnh Phúc ’ nhằm tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy số chủng nấm mốc để sinh cellulase nhiều Nội dung đề tài - Phân lập, tuyển chọn số chủng nấm mốc khả sinh cellulase ... việc nghiên cứu sản xuất chế phẩm enzyme để ứng dụng chăn nuôi vấn đề cần thiết Từ lý chọn đề tài Nghiên cứu số yếu tố môi trƣờng ảnh hƣởng tới khả sinh cellulase từ số chủng nấm mốc đƣợc phân lập...
 • 49
 • 128
 • 0

Nghiên cứu một số sở khoa học khảo sát thực nghiệm góp phần xây dựng tiêu chuẩn kiểm định khí xả ở việt nam

Nghiên cứu một số cơ sở khoa học và khảo sát thực nghiệm góp phần xây dựng tiêu chuẩn kiểm định khí xả ở việt nam
... lý khí thải giao thông, thực đề tài : Nghiên cứu số sở khoa học khảo sát thực nghiệm góp phần xây dựng tiêu chuẩn kiểm định khí xả Việt Nam 2.2 Mục đích yêu cầu đề tài: Nghiên cứu, Tổng hợp số ... đờng lu hành Việt Nam 4.2 Thí nghiệm kiểm tra khí thải theo TCVN Trung tâm đăng kiểm xe giới Thái Nguyên 4.3 Thí nghiệm khảo sát khí xả số loại ô tô lắp giáp Việt Nam theo tiêu chuẩn EURO Kết ... động DIEZEN 3.3 Sự phát triển tiêu chuẩn kiểm tra khí xả giới Việt Nam Chơng IV Phân tích lý thuyết thực nghiệm trạng phơng tiện tiêu chuẩn khí thải 4.1 Một số số liệu chủng loại tình trạng kỹ...
 • 90
 • 290
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu một số loại biến tần gián tiếp tiêu biểu dùng trong qc và rtgnghiên cứu một số hình thức tấn công website phổ biến và các giải pháp phòng chốngmột số chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu của công tymột số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến chất lượng cho vay ngoài quốc doanhmột số yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến nhu cầu độc lập của người chưa thành niênmột số yếu tố khách quan ảnh hưởng đến nhu cầu độc lập của người chưa thành niênmột số nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh sản cá mè vinhnghiên cứu một số chế phẩm dược liệu có nguồn gốc từ nấm linh chi ở việt namnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số chỉ số sinh học và hoạt động thần kinh cấp cao của học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã đình tổ huyện thuận thành tỉnh bắc ninhnghiên cứu một số yếu tố ảnh hƣởng đến khả năng chịu lực của màng bao gói thực phẩm đƣợc chế tạo từ tinh bột sắn có bổ sung polyethylene glycol pegnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm lâm sàng mô bệnh học ung thư biểu mô cổ tử cung giai đoạn ib iia trước và sau xạ trị tiền phẫunghiên cứu một số yếu tố liên quan đến nguyên nhân và cơ chế gây thiếu máu ở phụ nữ có thainghiên cứu một số chế độ bảo hiểm xã hội đáp ứng mục tiêu phát triển bhxh trong giai đoạn tớiBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayTổng hợp trắc nghiệm số phứcBai_tap_trac_nghiem_Dong_hocbài tập tuần logic và cách học tốt logicGiáo án công nghệ 6Tai liệu hay hay220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp án국어1권국 어 2 권Co che di truyen va bien di phan tuLien ket gen va hoan vi genBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 9: NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA