Đánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng VoIP

Đánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng VoIP

Đánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng VoIP
... cấp dịch vụ VoIP đường dài VNPT với dịch vụ 171 1717, Vietel với dịch vụ 178, SPT với dịch vụ 177 ETC với dịch vụ 179 Các nhà cung cấp dịch vụ triển khai mạng VoIP hầu hết tỉnh nước Mạng VoIP ... tới chất lượng dịch vụ mạng VoIP bao gồm: trễ, jitter, gói, băng thông, độ khả dụng Chương IV: Đánh giá chất lượng thoại mạng VoIP mô hìnhE: Giới thiệu mô hình E số biện pháp cải thiện chất lượng ... không ngừng đưa dạng dịch vụ khác nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng khả cạnh tranh thị trường Hiện nay, VNPT triển khai hai loại hình dịch vụ thoại VoIP dịch vụ "Gọi 171", dịch vụ "Gọi 1717" cho...
 • 117
 • 297
 • 0

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG I_1 ppt

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG I_1 ppt
... nhiều dịch vụ bổ sung khác giúp triển khai dịch vụ nhanh chóng, dễ dàng, tự động dịch vụ  Sử dụng có hiệu giao thức IP giao thức mở nên thiết bị sử dụng IP nhiều nhà sản xuất cung cấp với giá ... Sự xuất VoIP Việt Nam cung cấp cho xã hội dịch vụ điện thoại đường dài có cước phí thấp nhiều so với dịch vụ điện thoại đường dài truyền thống với chất lượng mà người sử dụng chấp nhận Nó phù hợp ... gói tin gọi khác hay gói tin liệu) Như chi phí giá thành tài nguyên cho mạng cho gọi giảm người dùng phải trả tiền Cũng sử dụng mạng gói nên dịch vụ đưa phong phú 1.2 Lịch sử phát triển VoIP Năm...
 • 10
 • 146
 • 0

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG II_1 doc

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG II_1 doc
... thời gian thực audio, video, hay liệu mô qua dịch vụ mạng unicast multicast RTP không chiếm giữ nguồn địa không đảm bảo chất lượng dịch vụ cho dịch vụ thời gian thực Nó bổ sung vào liệu UDP H.323 ... nhận thực  H.450.x: dịch vụ bổ trợ 2.1.3 Sơ đồ mạng lưới Hình 2.2 Sơ đồ mạng lưới mạng VoIP Hình cho thấy vị trí phần tử kết nối chúng mạng VoIP sử dụng chuẩn H.323 kết nối tới mạng 2.1.4 Bộ giao ... cấp phiên dịch thực thể mạng chuyển gói (ví dụ mạng IP) với mạng chuyển mạch kênh (ví dụ PSTN)  Các Gateway phiên dịch khuôn dạng truyền dẫn, phiên dịch tiến trình truyền thông, phiên dịch mã...
 • 20
 • 221
 • 0

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG II_2 ppt

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG II_2 ppt
... thác loại hình dịch vụ phạm vi nước quốc tế Hiện nay, dịch vụ 171 liên tỉnh quốc tế có mặt tất tỉnh nước Đây dịch vụ dựa mạng gói IP với giá cước rẻ chất lượng chấp nhận bên cạnh dịch vụ thoại truyền ... khai thác dịch vụ điện thoại qua Internet quốc tế Cho đến nay, có nhà cung cấp dịch vụ phép cung cấp dịch vụ VoIP đường dài VNPT với dịch vụ 171 1717, Vietel với dịch vụ 178, SPT với dịch vụ 177 ... dụng dịch vụ mạng viễn thông Triển khai dịch vụ VoIP bước tiến quan trọng trình nâng cấp mạng viễn thông xây dựng mạng hệ sau Phần trình bày cách tóm lược tình hình triển khai mạng dịch vụ VoIP...
 • 23
 • 102
 • 0

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG II_3 docx

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG II_3 docx
... "Gọi 1717" giống với dịch vụ "Gọi 171", chất lượng dịch vụ hoàn toàn tương đương 2.5.4.3 Dịch vụ "Fone VNN" Dịch vụ điện thoại Internet dịch vụ thoại sử dụng giao thức IP mạng Internet công cộng ... không ngừng đưa dạng dịch vụ khác nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng khả cạnh tranh thị trường Hiện nay, VNPT triển khai hai loại hình dịch vụ thoại VoIP dịch vụ "Gọi 171", dịch vụ "Gọi 1717" cho ... (179) Trong điều kiện mạng lưới nay, khách hàng tất tỉnh thành nước sử dụng dịch vụ "Gọi 171" VNPT để thực gọi liên tỉnh quốc tế, kể gọi thuộc vùng với 2.5.4.2 Dịch vụ "Gọi 1717" Bên cạnh dịch vụ...
 • 22
 • 143
 • 1

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG III_1 pdf

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG III_1 pdf
... kết Chất lượng dịch vụ phân cấp để tiện cho nhà cung cấp dịch vụ tính toán đảm bảo QoS kế hoạch truyền dẫn cụ thể Đối với nhà cung cấp dịch vụ truyền thông, chất lượng dịch vụ thường đánh giá ... hoá thông tin Giá trị đầu mô hình E chuyển thành giá trị MOS tương ứng để đánh giá chất lượng dịch vụ Bảng 3.2: Định nghĩa loại chất lượng truyền dẫn thoại Giá trị R Loại chất lượng Mức độ hài ... Chú ý: Với giá trị R nhỏ 50 không khuyến nghị 3.2 Chất lượng dịch vụ VoIP 3.2.1 Chất lượng dịch vụ QoS QoS hiểu cách đơn giản khả mạng làm để đảm bảo trì mức thực định cho ứng dụng dịch vụ theo...
 • 15
 • 134
 • 0

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG III_2 ppt

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG VOIP” CHƯƠNG III_2 ppt
... dch v IP Telephony/VoIP hn l vi dch v d liu Trong truyn thoi, vic mt nhiu bit hoc gúi ca dũng tin cú th to hin tng nhy thoi gõy khú chu cho ngi s dng Trong truyn d liu, vic mt mt bit hay nhiu gúi ... nhng cn quan tõm s nh sau: - Mng cú th phõn bit lu lng VoIP vi cỏc loi lu lng khỏc nh th no ? - Trong trng hp tc nghn mng, t l mt gúi ca thoi nh th no so vi d liu ? - Thi gian tr trung bỡnh m ... nghiờn cu phm cht ca cỏc h thng u tiờn hoỏ chung cỏc b nh tuyn Hỡnh 2-13 trỡnh by cu hỡnh o th Mạng IP đo thử Bộ định tuyến 10 M bps Ethernet Tuyến nối tiếp vận hành PPP Băng thông = 500 kbps...
 • 17
 • 145
 • 0

đồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông đánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng voip

đồ án tốt nghiệp điện tử viễn thông đánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng voip
... đánh giá chất lượng thoại mạng VoIP: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ mạng VoIP bao gồm: trễ, jitter, gói, băng thông, độ khả dụng Chương IV: Đánh giá chất lượng thoại mạng VoIP ... dụng dịch vụ mạng viễn thông Triển khai dịch vụ VoIP bước tiến quan trọng trình nâng cấp mạng viễn thông xây dựng mạng hệ sau Phần trình bày cách tóm lược tình hình triển khai mạng dịch vụ VoIP ... trường kinh doanh dịch vụ Nguyễn Văn Thắng 36 Lớp: Đ2001VT Đồ án tốt nghiệp Do ưu điểm giá thành rẻ dịch vụ mở rộng, dịch vụ VoIP điện thoại Internet triển khai chiếm thị phần đáng kể gọi đường...
 • 118
 • 776
 • 5

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG CHƯƠNG IV_1 pot

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG CHƯƠNG IV_1 pot
... toán, giá trị R nằm dải từ đến 100 Trong R = thể chất lượng thấp R = 100 thể chất lượng tốt Dựa vào tham số R, ta đánh giá chất lượng truyền dẫn thoại Khuyến nghị ITU-T G.109 [3] định nghĩa loại chất ... hoạch mạng, G.109: Định nghĩa chất lượng truyền dẫn thoại, G.113: Chi tiết tham số truyền dẫn… Việc sử dụng mô hình E cần thiết để thiết kế lập kế hoạch mạng Các phương pháp đánh giá chất lượng ... hình E sử dụng để dự đoán mức độ hài lòng người dùng dịch vụ mạng cung cấp trước triển khai dịch vụ thị trường Từ điều chỉnh thiết bị chất lượng truyền dẫn tốt Cùng với đời mô hình E khuyến nghị...
 • 20
 • 83
 • 0

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG CHƯƠNG IV_2 pot

ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG CHƯƠNG IV_2 pot
... truyền thống dịch vụ VoIP dịch vụ trong mạng hệ Có thể nói vấn đề việc triển khai dịch vụ VoIP QoS, tổ chức viễn thông giới tiếp tục nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng ... để bảo đảm chất lượng dịch vụ mức yêu cầu chất lượng dịch vụ phải đảm bảo Do đầu cuối điện thoại IP hay Gateway thoại cần yêu cầu trạm chuyển tiếp tín hiệu thoại mạng cần đảm bảo mức tài nguyên ... hiệu thoại vào mạng gói thay cho mạng chuyển mạch kênh truyền thống Những ưu điểm giá cả, dịch vụ dành chấp nhận người sử dụng toàn giới Trong năm qua, việc số người sử dụng dịch vụ Internet Phone...
 • 20
 • 87
 • 0

Đánh giá về chất lượng dịch vụ ADSL của công ty viễn thông FPT miền trung chi nhánh đà nẵng từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵng

Đánh giá về chất lượng dịch vụ ADSL của công ty viễn thông FPT miền trung chi nhánh đà nẵng từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵng
... chất lượng dịch vụ ADSL FPT Telecom Miền Trung chi nhánh Đà Nẵng ? - Chất lượng dịch vụ ADSL FPT Telecom Miền Trung chi nhánh Đà Nẵng nào? - FPT Telecom Miền Trung chi nhánh Đà Nẵng cần có giải ... công ty chưa có đủ điều kiện để nghiên cứu cụ thể Xuất phát từ lí định chọn đề tài: Đánh giá chất lượng dịch vụ ADSL Công ty Viễn thông FPT Miền Trung chi nhánh Đà Nẵng từ góc độ khách hàng nhân ... hình dịch vụ Internet ADSL Việt Nam 25 CHƯƠNG PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ADSL CỦA CÔNG TY FPT TELECOM MIỀN TRUNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 Tổng quan công...
 • 16
 • 467
 • 6

Đánh giá về chất lượng dịch vụ ADSL của công ty viễn thông FPT miền trung chi nhánh huế từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huế

Đánh giá về chất lượng dịch vụ ADSL của công ty viễn thông FPT miền trung chi nhánh huế từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huế
... DỊCH VỤ ADSL CỦA CÔNG TY FPT TELECOM MIỀN TRUNG CHI NHÁNH HUẾ 2.1 Tổng quan công ty FPT Telecom công ty FPT Telecom Miền trung chi nhánh Huế 2.1.1 Tổng quan công ty FPT Telecom Công ty viễn thông ... nghiệp 2.2 Phân tích, đánh giá khách hàng nhân chất lượng dịch vụ ADSL công ty FPT Telecom Miền Trung chi nhánh Huế 2.2.1 Các dịch vụ ADSL FPT Telecom Hiện nay, gói dịch vụ ADSL FPT Telecom đáp ... thiện chất lượng dịch vụ để đáp ứng yêu cầu khách hàng dịch vụ ADSL FPT Telecom Miền Trung chi nhánh Huế 2.3 Câu hỏi nghiên cứu chi tiết - Thực trạng chất lượng dịch vụ ADSL FPT Telecom Miền Trung...
 • 25
 • 297
 • 0

Slide ĐÁNH GIÁ về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ ADSL của CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT MIỀN TRUNG CHI NHÁNH đà NẴNG từ góc độ KHÁCH HÀNGCÁ NHÂN TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG

Slide ĐÁNH GIÁ về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ ADSL của CÔNG TY VIỄN THÔNG FPT MIỀN TRUNG CHI NHÁNH đà NẴNG từ góc độ KHÁCH HÀNGCÁ NHÂN TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG
... tiễn chất lượng dịch vụ Đánh giá chất lượng dịch vụ Internet ADSL FPT Telecom Đà Nẵng Đề xuất số giải pháp Câu hỏi nghiên cứu + Các yếu tố ảnh hưởng? CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET ADSL CỦA FPT TELECOM ... Internet ADSL khách hàng đánh giá dựa nhân tố hữu hình, đồng cảm, tin cậy, lực phục vụ, đáp ứng giá Và sở để để đánh giá chất lượng dịch vụ Internet ADSL công ty FPT Telecom chi nhánh Đà Nẵng Cụ thể ... cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Khách hàng cá nhân, sử dụng dịch vụ ADSL FPT Telecom Miền Trung chi nhánh Đà Nẵng -Không gian: Thành phố Đà Nẵng -Thời gian: + Số liệu thứ cấp: 2010-2012...
 • 38
 • 341
 • 1

ĐÁNH GIÁ về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ INTERNET ADSL CỦACÔNG TY VIỄN THÔNG FPT MIỀN TRUNG CHI NHÁNHĐÀ NẴNG từ góc độ KHÁCH HÀNG cá NHÂNTRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG

ĐÁNH GIÁ về CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ INTERNET ADSL CỦACÔNG TY VIỄN THÔNG FPT MIỀN TRUNG CHI NHÁNHĐÀ NẴNG từ góc độ KHÁCH HÀNG cá NHÂNTRÊN địa bàn THÀNH PHỐ đà NẴNG
... chất lượng dịch vụ ADSL FPT Telecom Miền Trung chi nhánh Đà Nẵng ? - Chất lượng dịch vụ ADSL FPT Telecom Miền Trung chi nhánh Đà Nẵng nào? - FPT Telecom Miền Trung chi nhánh Đà Nẵng cần có giải ... công ty chưa có đủ điều kiện để nghiên cứu cụ thể Xuất phát từ lí định chọn đề tài: Đánh giá chất lượng dịch vụ ADSL Công ty Viễn thông FPT Miền Trung chi nhánh Đà Nẵng từ góc độ khách hàng ... biến đánh giá mức độ tác động nhân tố đến chất lượng dịch vụ Internet ADSL FPT Telecom Đà Nẵng 2.2.6 Đánh giá khách hàng tiêu chí ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ADSL công ty FPT...
 • 17
 • 292
 • 4

Bài 1 Bài viết giới thiệu về chất lượng dịch vụ trong mạng Campus pps

Bài 1 Bài viết giới thiệu về chất lượng dịch vụ trong mạng Campus pps
... hiệu tốt C .1 Định nghĩa kỹ thuật lưu lượng tổng quan QoS C .1. 1 Kỹ thuật lưu lượng (TE) Kỹ thuật lưu lượng bao gồm nhiều khía cạnh hoạt động mạng, bao gồm cung cấp chất lượng dịch vụ thích hợp ... Tính sẵn sàng dịch vụ xác định khoảng thời gian mà dịch vụ hai điểm đầu cuối mạng đáp ứng với mức thỏa thuận dịch vụ (SLA) xác định trước Đặc biệt, tiện ích QoS cung cấp dịch vụ mạng tốt khả đoán ... chỉnh yêu cầu cho phù hợp với tình trạng mạng C .1. 2.c Tích hợp dịch vụ Giới thiệu IntServ/RSVP DiffServ Kiến trúc dịch vụ tích hợp (IntServ) định nghĩa dịch vụ QoS tham số dành trước để dùng để...
 • 7
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kiểm định mann whitney và kruskal wallis sự khác biệt trong cách đánh giá về chất lượng dịch vụ thẻđánh giá về chất lượng dịch vụ adsl của công ty viễn thông fpt miền trung chi nhánh huế từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huếđánh giá về chất lượng dịch vụ adsl của công ty viễn thông fpt miền trung chi nhánh đà nẵng từ góc độ khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố đà nẵngđánh giá về chất lượng dịch vụ tại nhà hàng atrium caféđánh giá về chất lượng dịch vụđánh giá về chất lượng dịch vụ tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu việt nam chi nhánh sài gònđánh giá về chất lượng dịch vụ công tyđánh giá về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt namđánh giá về chất lượng dịch vụ ăn uống cho khách hàn quốcđánh giá về chất lượng dịch vụ sau bán hàng tại công ty cổ phần thế giới số trần anh4 mô phỏng và đánh giá chất lượng dịch vụ trong mạng ltemột số đề tài nghiên cứu về chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng ở việt namtổng quan về chất lượng dịch vụ trong ngành kinh doanh xe ô tô fordđánh giá chung chất lượng dịch vụ của nh tmcp sài gònnghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng ipchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây