đề tài về mạng máy tính(LAN)

Tài liệu Đề thi về mạng máy tính pptx

Tài liệu Đề thi về mạng máy tính pptx
... MÔN THI: MẠNG MÁY TÍNH Thời gian 90 phút - Map folder: \\192.168.4.99\Tai_Lieu thành ổ đóa mạng K: máy thí sinh - Map folder: \\192.168.4.99\uxx (xx ký tự cuối số máy thí sinh) thành ổ đóa mạng ... (xxx số máy ngồi, Ten tên thí sinh) (1.0đ) Phần II: Thí sinh dùng giấy làm thi Giấy thi giám thò coi thi cung cấp Yêu cầu ghi rõ họ tên số máy ngồi giấy thi Thực yêu cầu sau: Câu 9: Cho đòa mạng: ... đòa mạng: 192.161.121.0/24 Trình bày chia mạng thành mạng Sau đó, liệt kê đòa mạng, Subnetmask , đòa broadcast, vùng phạm vi đòa gán cho máy tính cuả mạng con? (1.0đ) Câu 10: Cho đòa IP1: 100.101.102.70...
 • 2
 • 258
 • 1

GIÁO ÁN VỀ MẠNG MÁY TÍNH (ĐƠN GIẢN - DẼ HIỂU)

GIÁO ÁN VỀ MẠNG MÁY TÍNH (ĐƠN GIẢN - DẼ HIỂU)
... tiền: máy in, máy scaner, … - Truyền tải thông tin liệu máy tính với mà không cần thiết bị nhớ ổ đĩa cứng, đĩa quang, đĩa mềm, … KHÁI NIỆM MẠNG MÁY TÍNH Khái niệm mạng máy tính Mạng máy tính hệ ... tin máy tính Một mạng máy tính bao gồm thành phần: Mạng truyền tin (bao gồm kênh truyền tin phương tiện truyền thông) Các máy tính kết nối với Hệ điều hành mạng Trên sở kỹ thuật Mạng máy tính ... hợp máy tính nối với đường truyền vật lý theo cấu trúc 3 PHÂN LOẠI CÁC MẠNG MÁY TÍNH Mạng cục (LAN) Là mạng kết nối máy tính gần (toà nhà, phòng học, công ty, …)  Mạng diện rộng (WAN) mạng...
 • 9
 • 444
 • 2

Tài liệu cơ bản về mạng máy tính (phần 1)

Tài liệu cơ bản về mạng máy tính (phần 1)
... mạng Mỗi card Ethernet cung cấp địa vật lý MAC (Media Access Control) Khi máy tính mạng Ethernet truyền tải liệu qua mạng máy PC kết nối với hub, thực tế liệu gửi tới máy mạng Tất máy tính ... nhận liệu, sau so sánh địa đích với địa vật lý MAC Nếu khớp, máy tính biết người nhận liệu, không lờ liệu Như bạn thấy, máy tính kết nối qua hub, gói tin gửi tới tất máy tính mạng Vấn đề máy tính ... cho nhiều máy tính Nhiệm vụ khác hub xếp cổng theo cách để máy tính thực truyền tải liệu, liệu phải gửi qua dây nhận máy tính khác Ngay bạn tự hỏi, liệu đến đích cần đến nhiều hai máy tính kết...
 • 12
 • 293
 • 0

Tài liệu Đề và Đáp Án Đề Cương Môn Mạng Máy Tính pptx

Tài liệu Đề và Đáp Án Đề Cương Môn Mạng Máy Tính pptx
... chung mạng giao cho trạm tự kiểm soát buồng liệu qua dựa khả tài nguyên cục chúng Câu 27: Độ tin cậy mạng máy tính gì? Trình bày cách đánh giá độ tin cậy Trả Lời : Độ tin cậy mạng máy tính xác ... ích mạng máy tính Trả lời: Như biết sống công nghệ đại đem lại cho tiện ích Do mạng máy tính có lợi ích Chia sẻ tài nguyên : Làm cho tài nguyên có giá trị cao trở nên khả dụng người sử dụng mạng ... xảy cố mạng mạng máy tính Câu 9: Trình bày cách phân loại mạng Trả Lời: Thông thường người ta phân loại mạng theo tiêu chí sau 1.Phân loại theo khoảng cách địa lí mạng: - Mạng cục (Lan): Là mạng...
 • 16
 • 1,840
 • 76

Tài liệu Cơ bản về mạng máy tính docx

Tài liệu Cơ bản về mạng máy tính docx
... dụng - Tăng độ tin cậy hệ thống: có khả thay xảy cố máy tính 1.2.2 Các yếu tố mạng máy tính Mạng máy tính định nghĩa: mạng máy tính tập hợp máy tính nối với đường truyền vật lý theo kiến trúc Như ... niệm mạng máy tính mạng truyền thông (Xem hình 1.3) T T H Nút mạng Chú thích: T (Terminal): thiết bị đầu cuối H H (Host): máy chủ, máy trạm T T H T Hình 1.3 Một mạng truyền thông Các máy tính ... trúc mạng máy tính Kiến trúc mạng máy tính (network architecture) thể cách nối máy tính với tập hợp quy tắc, quy ước mà tất thực thể tham gia truyền thông mạng phải tuân theo để đảm bảo cho mạng...
 • 119
 • 298
 • 2

Tài liệu Bài 1: Những khái niệm căn bản về mạng máy tính doc

Tài liệu Bài 1: Những khái niệm căn bản về mạng máy tính doc
... tìm đọc tài liệu HTML trước tiếp tục theo dõi khoá học Lập trình Script máy khách Như tên gọi nó, lập trình script máy khách viết đoạn script chạy máy khách Các đoạn mã máy chủ gửi kèm tài liệu, ... đến VbScript PerlScript Vì tài liệu chủ yếu tập trung vào PHP - ngôn ngữ script chạy máy chủ, tiết ngôn ngữ không nhắc đến tài liệu Riêng JavaScript, bạn tìm thấy tài liệu tiếng Việt qua trang ... để tham khảo tài liệu JavaScript Lập trình Script máy chủ Trái ngược với lập trình Script máy khách (thực thi mã lệnh máy khách), lập trình script máy chủ cho phép thực thi đoạn mã máy chủ Không...
 • 3
 • 432
 • 3

Tài liệu MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG -Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính ppt

Tài liệu MẠNG VÀ TRUYỀN THÔNG -Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính ppt
... hiểu biết mạng việc truyền thông mạng máy tính Sinh viên trang bị kiến thức mạng máy tính: Các thành phần cấu thành mạng máy tính, kiến trúc mạng máy tính, truyền thông tin mạng máy tính Sinh ... Chương MẠNG LAN Chương ỨNG DỤNG MẠNG MÁY TÍNH VÀ TRUYỀN THÔNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Mạng truyền thông – ĐH Thương Mại Mạng máy tính – Ngạc Văn An, NXB Giáo dục, 2006 Mạng máy tính hệ ... loại mạng 1.2.7 Quản trị mạng hệ điều hành mạng 1.2.8 Kiến trúc mạng chuẩn hóa mạng 1.2.1 .Mạng máy tính Khái niệm: Mạng máy tính tập hợp máy tính thiết bị liên quan kết nối thiết bị truyền thông...
 • 68
 • 461
 • 10

Tài liệu Mạng máy tính - VT: Tổng quan về mạng máy tính doc

Tài liệu Mạng máy tính - VT: Tổng quan về mạng máy tính doc
... máy tính Mạng máy tính hệ thống:  Gồm nhiều máy tính (thiết bị đầu cuối)  Nối với phương tiện truyền dẫn  Cung cấp dịch vụ mạng PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT Thiết bị đầu cuối mạng máy tính ... nghĩa mạng máy tính  Phân lọai mạng   Phân chia theo quy mô mạng  Phân chia theo mô hình tổ chức Dịch vụ mạng  Một số khái niệm dùng mạng máy tính  PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT Định nghĩa mạng ... thức mạng …  PTIT, 2010 Mạng máy tính - VT Phân loại mạng theo quy mô Mạng cục (LAN)  Mạng diện rộng (WAN)  Mạng đô thị (MAN)  Mạng cá nhân (PAN)  Mạng trường học (CAN)  PTIT, 2010 Mạng máy...
 • 24
 • 321
 • 0

Tài liệu Câu hỏi về mạng máy tính docx

Tài liệu Câu hỏi về mạng máy tính docx
... dùng mạng ngang hàng Trong kiểu quản lý này, máy tính người dùng chủ thể mạng, tự quản lý chia sẻ tài nguyên mạng Khi có thay đổi nào, việc cấu hình lại cần thực máy tính Trong mạng nội đòi hỏi tính ... mạng máy tính? Sau vài thiết bị cần thiết: - Card mạng: Hầu hết máy tính đời có sẵn card mạng có dây gắn bo mạch chủ Với máy tính đời cũ hơn, card mạng có sẵn bị hỏng, bạn cần card mạng rời gắn ... Kiến trúc mạng gì? Kiến trúc mạng (topology) cách bố trí phần tử hệ thống mạng Có dạng kiến trúc mạng thường gặp sau: Dạng trục (bus): Kiến trúc mạng gồm đường trục mạng để kết nối với máy tính Chỉ...
 • 11
 • 359
 • 1

Tài liệu LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC MÁY TÍNH CỦA MỘT TỔ CHỨC docx

Tài liệu LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC MÁY TÍNH CỦA MỘT TỔ CHỨC docx
... mà LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢO VỆ CÁC MÁY TÍNH CỦA MỘT TỔ CHỨC Phần 2: Chính sách an toàn Account cho Computer (Security Account Policies ) Ở phần trước giới thiệu phương thức chung để bảo vệ máy tính tổ ... tác dụng nào, nên chọn loại cho máy tính? Khái niệm FAT NTFS FAT16: Với HĐH MS-DOS, hệ thống tập tin FAT (FAT16 – để phân biệt với FAT32) công bố vào năm 1981 đưa cách thức việc tổ chức quản ... đầu bạn muốn copy liệu từ máy tính chạy Windows sang máy chạy hệ điều hành khác Mac chẳng hạn Hầu hết máy Mac nhận dạng thẻ nhớ USB định dạng FAT32 Bổ sung: - Mỗi loại FAT có số để số lượng bit...
 • 13
 • 353
 • 1

Tài liệu Chuong 1 - Cac khai niem co ban ve Mang may tinh ppt

Tài liệu Chuong 1 - Cac khai niem co ban ve Mang may tinh ppt
... xa tới máy tính họ 1. 1 Mở đầu 1. 1 .1 Sơ lược lịch sử phát triển (t) Modem Thiết bị đầu cuối Đường dây điện thoại Modem Máy tính trung tâm Hình 1. 1 Mô hình truyền liệu từ xa 1. 1 .1 Sơ lược lịch sử ... máy tính truyền thông 1. 1 Mở đầu 1. 2 Những khái niệm 1. 3 Kiến trúc mạng 1. 1 Mở đầu 1. 1 .1 Sơ lược lịch sử phát triển • Những năm 50, hệ máy tính đưa vào hoạt động • Nhập liệu vào máy tính thông ... nhu cầu thiếu 1. 1 .1 Sơ lược lịch sử phát triển (t) Mạng máy tính mang lại: • Sử dụng chung tài nguyên • Tăng độ tin cậy hệ thống • Nâng cao chất lượng hiệu khai thác thông tin 1. 1.2 Mục tiêu mạng...
 • 55
 • 1,341
 • 0

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về mạng máy tính (bộ đề thi)

Giáo an Bài giảng: Công nghệ thông tin về mạng máy tính (bộ đề thi)
... hao Gi m tr 8/ M ng máy tính a Các máy tính k t n b Các máy tính trao c Các máy tính k t n m t ki n trúc m ng xác d Các máy tính k t n i v i b ng ng truy n v t lý i thông tin v i tuân theo t ... t c a an toàn m ng: a Tính kh ng ch , tính ch i cãi, tính toàn v n b Tính kh ng ch , tính không th ch i cãi c Xác th c, tính kh d ng, tính b o m t d Xác th c, tính kh d ng, tính b o m t, tính ... c a m ng / Vi ph m an toàn thông tin a Can thi p vào ho t b N i dung thông tin lu c Can thi p vào ho t d T ch i d ch v m b o an toàn hi u theo ngh a ng c a m ng ng thông tin thay i ng c a ng...
 • 31
 • 229
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT - ĐỀ TÀI :VỀ MỘT PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ DÙNG MẠNG NƠRON ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP pot
... cấu trúc sử dụng rộng rãi mạng nơron mờ lai (hybrid FNN) hệ mờ nơron (NFS) Trong lý thuyết điều khiển đại, hệ mờ, mạng nơron kết hợp hệ mờ với mạng nơron coi công cụ đa để giải vấn đề phi tuyến ... số vấn đề phương pháp - Xây dựng luật điều khiển tĩnh động phương pháp - Xây dựng mô hình phần mềm ứng dụng hệ thống điều khiển công nghiệp điển hình nhằm phân tích khả áp dụng phương pháp  ... chắn điều khiển hệ phi tuyến nói chung  Hệ thống điều khiển công nghiệp xu hƣớng phát triển Khái niệm hệ thống điều khiển công nghiệp thông thường hiểu hệ thống SCADA, hệ điều khiển phân tán (DCS)...
 • 166
 • 365
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài môn mạng máy tínhcác đề tài môn mạng máy tínhde tai ve mangđề tài nghiên cứu về mạng máy tínhđề tài nghiên cứu khoa học về mạng máy tínhcác đề tài nghiên cứu về mạng máy tínhđề tài thực tập về mạng máy tínhđề tài thực thực tập về mạng máy tihsđề tài về maytài liệu cơ bản về mạng máy tínhtài liệu về mạng máy tính cơ bản nâng caocác vấn đề về mạng máy tínhtai lieu co ban ve mang may tinhtài liệu tổng quan về mạng máy tínhtài lieu ve mạng máy tínhCách làm bánh giò siêu dễ siêu ngon vụng đến mấy cũng làm đượcBài giảng bảo hiểm xã hộiBài giảng xã hội học đại cươngBài giảng công nghệ lên menXúc động tình yêu của cô giáo xinh đẹp bị ung thư dành tặng học trò khi 20 tháng 11 đến gầnBÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN THỰC PHẨMCHỨC NĂNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨCQuy trình sản xuất bánh quyUnit 2. Making arrangementsĐỀ án tốt NGHIỆP CCLLCT nâng cao hiệu quả hoạt động của ban nội chính thành ủy hải phòng giai đoạn 2016 2020Taxation of business entities 6th edition spilker test bankTaxation of individuals 4th edition spilker test bankTaxation of individuals 6th edition spilker test bankThe basics of communication 2nd edition duck test bankTaxation of individuals 2012 3rd edition spilker test bankBÀI GIẢNG THỰC HÀNH VI SINH VẬT ỨNG DỤNGBài giảng dinh dưỡng thực phẩm chức năngAHP tutorial tutorial decisionGiới thiệu chung về quản lí chât lượngKịch bản MC chương trình Talkshow LGBT