Hardware 51

Linux Hardware Compatibility HOWTO

Linux Hardware Compatibility HOWTO
... Linux Hardware Compatibility HOWTO Table of Contents Linux Hardware Compatibility HOWTO Patrick Reijnen, ...
 • 90
 • 183
 • 0

Các hoạt động của vi điều khiển mcs-51

Các hoạt động của vi điều khiển mcs-51
... độ hoạt động timer timer (sẽ khảo sát cụ thể phần – cổng nối tiếp) Phạm Hùng Kim Khánh Trang 66 Giáo trình Vi điều khiển 1.6 Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Các ví dụ Để điều khiển hoạt động ... 1.4 Các chế độ hoạt động Các chế độ timer xác định bit ghi TMOD, bit thấp điều khiển timer bit cao điều khiển timer 1, mô tả sau: Phạm Hùng Kim Khánh Trang 59 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động ... = 1: hoạt động giống có xung âm chân T2EX nạp lại giá trị cho TH2, TL2 đặt cờ EXF2 lên Phạm Hùng Kim Khánh Trang 64 Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động vi điều khiển MCS-51 Chế độ tự động...
 • 38
 • 503
 • 3

Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển mcs-51

Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển mcs-51
... Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Hình a Hình b Hình 4.10 – Sơ đồ kết nối ma trận Led Phạm Hùng Kim Khánh Trang 108 Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 ... BUS Giáo trình vi điều khiển Phạm Hùng Kim Khánh VCC Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Do PA điều khiển Led, PCL điều khiển công tắc nhấn, PCH điều khiển RL1 nên PA ... AT89C51 Trang 111 Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 Hình 4.11 – Sơ đồ kết nối ma trận Led với AT89C51 Phạm Hùng Kim Khánh VCC Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa vi điều khiển MCS-51 CALL...
 • 41
 • 446
 • 3

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và thực hành vi điều khiển MCS-51

Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm và thực hành vi điều khiển MCS-51
... n ph c t p có th giúp cho sinh vi n th c hành, thí nghi m t nghiên c u, t h c mơn h c Mơ hình thí nghi m vi i u n h tr cho vi c thí nghi m: • • • Thí nghi m lo i vi i u n như: 89C1051, 89C2051, ... nghi m i v i lo i vi i u n h 89 c a hãng Atmel m i ch làm vi c kh thi, g m lo i vi i u n 40 chân vi i u n 20 chân o o Thí nghi m vi i u n 20 chân: vi i u n c n thí nghi m s c g n vào socket U25 ... song song vào vi m ch (LD=0: t i d li u m i t ngõ vào song song vào vi m ch, LD=1: ch t d li u ã nh n c t ngõ vào song song l i th c hi n vi c ghi d ch d li u Giáo trình th c hành vi x lý 40...
 • 275
 • 873
 • 25

Phối ghép 8031/51 với bộ nhớ ngoài

Phối ghép 8031/51 với bộ nhớ ngoài
... nguồn Với lý mà nhớ ROM đợc gọi nhớ không bay hơi, có nhiều loại nhớ ROM khác nh: PROM, EPROM, EEPROM, EPROM nhanh (flash) ROM che 14.1.4.1 Bộ nhớ PROM Bộ nhớ PROM nhớ ROM lập trình đợc Đây loại nhớ ... ngăn nhớ chíp dung lợng nhớ chia cho số chân liệu = 512k/8 = 64 Do tổ chức nhớ chíp 64k ì b) Số đờng địa chíp 16 116 = 64k 14.1.4 Bộ nhớ ROM Bộ nhớ ROM nhớ đọc (Read - only Memory) Đây kiểu nhớ ... Ví dụ 14.1: Một chíp nhớ có 12 chân địa chân liệu Hãy tìm tổ chức nhớ dung lợng nhớ Lời giải: a) Chíp nhớ có 4096 ngăn nhớ (2 12 = 4096) ngăn nhớ chứa bít liệu nên tổ chức nhớ 4096 ì thờng đợc...
 • 4
 • 384
 • 7

Phép ghép 8031/51 với 8255

Phép ghép 8031/51 với 8255
... tới ROM chơng trình 8255 15.2 Nối ghép với giới thực 15.2.1 Phối ghép 8255 với động bớc Chơng 13 nói chi tiết phối ghép động bớc với 8051, ta trình bày nối ghép động bớc tới 8255 lập trình (xem ... 15.14: Biểu đồ đầu 8255 chế độ WR OBF INTEB ACK Output Hình 15.15: Biểu đồ định thời 8255 chế độ 15.3.2 8255 chế độ 1: Vào/ với khả bắt tay Một đặc điểm mạnh 8255 khả bắt tay với thiết bị khác ... CS WR RD P2.7 ALE P0.7 P0.0 AD7 AD0 8255 G DQ 74LS373 OC A1 A0 A1 A0 D7 PA PB PC D0 D7 D0 Hình 15.4: Nối ghép 8051 với 8255 cho ví dụ 15.2 Ví dụ 15.3: Đối với hình 15.5: a) Tìm địa cổng vào đợc...
 • 19
 • 528
 • 6

TCVN 51-1984, Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 51-1984, Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế
... 0,8 0,05 0,22 0,13 500 2-1 ,8 Công suất thiết bị m3/g Tổn thất n|ớc với bùn tính % theo công suất 3-4 5-6 4 6-5 3 7 5-8 5 8 5-9 0 2-3 3-5 5-7 2-3 1, 5-2 6.9 Thiết bị tuyển 6.9.1 Thiết bị tuyển (kiểu cánh ... 1- Anilindehi 2- Asetan 3- Aseton 4-AxitBenzoit 5- Butanol 6- Glixerin 7-Caproluetam 8-Crotonioaldohit 9- Netanof 1 0- Propanol 1 1- Rezos sin 1 2- Toluen 1 3- Axit acetic 14-Reteacetic etyl 1 5- ... anion không lớn 3- Formaldêhit 4- Sunfit 5- Đồng 6- Kền 7- Cadơmi 8- Clôm hoá trị 9- Kẽm l 0- Thuốc nhuộm l|u hoá ll- Thuốc nhuộm tổng hợp 1 2- Asen 1 3- Sianit 1 4- Thuỷ ngân 1 5- Chì 1 6- Côban Nồng...
 • 90
 • 2,283
 • 2

A parallel implementation on modern hardware for geo-electrical tomographical software

A parallel implementation on modern hardware for geo-electrical tomographical software
... scientific software and especially the new field of personal supercomputing A PARALLEL IMPLEMENTATION ON MODERN HARDWARE FOR GEO-ELECTRICAL TOMOGRAPHICAL SOFTWARE NGUYỄN HOÀNG VŨ A PARALLEL IMPLEMENTATION ... Instruction-Level Parallel (Fined-Grained Control Parallelism) • Process-Level Parallel (Coarse-Grained Control Parallelism) • Data Parallel (Data Parallelism) These categories are not exclusive of each ... IMPLEMENTATION ON MODERN HARDWARE FOR GEO-ELECTRICAL TOMOGRAPHICAL SOFTWARE ABSTRACT 1.1 An overview of modern parallel architectures 1.1.1 Instruction-Level Parallel Architectures 1.1.2 Process-Level Parallel...
 • 57
 • 201
 • 0

51 - BC/ TV: BÁO CÁO Tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần 3 – Năm 2008

51 - BC/ TV: BÁO CÁO Tổng kết Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần 3 – Năm 2008
... II KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG CHIẾN DỊCH: Chiến dịch Hoa phượng đỏ lần - Năm 2008 diễn từ ngày 16/6 đến 13/ 7 /2008 thiết kế thành chặng: Chặng 1: Chiến Hoa phượng đỏ nhiệt tình sức trẻ - Thành ... câu chuyện” học tập theo gương Bác… 2 .3 Ngày cao điểm “Vì người bạn ngoại thành”: - Các quận tổ chức cho 2. 230 chiến Hoa phượng đỏ tham gia Chiến dịch tình nguyện ngắn ngày 81 xã thuộc 05 huyện ... quân - Các quận, huyện tổ chức phát 72.226 phiếu bướm loại, khai thông cống rãnh, phát quang 32 . 733 mét đường, hẻm khu phố, ấp, trồng 3. 195 xanh, xóa 39 .32 3 bảng quảng cáo sai quy định - Vận...
 • 7
 • 686
 • 2

51 Danh gia hieu qua KT cua viec giam thai khi nha kinh

51 Danh gia hieu qua KT cua viec giam thai khi nha kinh
... pháp CVM bỏ qua nhu cầu tham khảo giá trị thị trường sản phẩm, hàng hóa môi trường mà đánh giá giá trị kinh tế tài sản môi trường thông qua việc điều tra, vấn ngẫu nhiên đối tượng liên quan môi ... toán kinh tế quản lý chất thải, Giáo trình Kinh tế chất thải, Dự án Kinh tế chất thải - Waste Econ Nguyễn Văn Phước Nguyễn Thị Thúy Diễm, Viện Môi trường Tài nguyên - Trường Đại học Quốc gia TP ... chuyên gia nhà quản lý chất thải rắn Đà Nẵng 2.2 Phương pháp nghiên cứu Bên cạnh phương pháp phân tích tổng hợp, điều tra vấn chuyên gia, nghiên cứu sử dụng hai phương pháp đặc trưng kinh tế...
 • 7
 • 200
 • 0

Giáo án kể chuyện 4 tiết 51

Giáo án kể chuyện 4 tiết 51
... nhà đọc trước nội dung tiết kể chuyện tuần 27 -Từng cặp hs kể cho nghe trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể -Một số hs thi kể nói ý nghĩa câu chuyện kể -Lớp nhận xét Thứ ngày tháng năm 2005 LUYỆN TỪ ... -Cho hs kể chuyện nhóm -Cho hs thi kể 2’ - -Gv nhận xét, khen hs kể hay , nối ý nghĩa 3-Củng cố dặn dò: -Gv nhận xét tiết học -Dặn hs nhà kể lại câu chuyện vừa kể lớp cho người thân ... TẬP VỀ CÂU KỂ Ai gì? (tiết 51 ) I- Mục tiêu: -Tiếp tục luyện tập câu kể Ai gì?, tìm câu kể Ai gì? Trong đoạn văn, nắm tác dụng câu , xác định phận CN VN câu -Viết đoạn văn có dùng câu kể Ai gì?...
 • 5
 • 1,020
 • 2

51 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần lâm sản Nam Định

51 Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần lâm sản Nam Định
... VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất ... không Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 4.1 Nguyên tắc tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành sản phẩm tiêu quan trọng ... tỉnh Nam Định cổ phần hóa Công ty Lâm Sản Nam Định Công ty tiến hành cổ phần hóa lấy tên Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định Công ty cổ phần Lâm sản Nam Định thức vào hoạt động từ 01/10/1999 theo định...
 • 118
 • 190
 • 0

51 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Kế toán vật liệu tại Công ty công trình giao thông 1 - Hà Nội

51 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác Kế toán vật liệu tại Công ty công trình giao thông 1 - Hà Nội
... II- Thực trạng công tác hạch toán nguyên vật liệu Công ty Công trình Giao thông I Nội: Một số vấn đề công tác quản lý hạch toán nguyên vật liệu Công ty Công trình Giao thông I Nội: 1. 1.Phân ... toán tổng hợp vật liệu theo phơng pháp kiểm kê định kỳ TK 15 1, 15 2 TK 611 Giá trị vật liệu tồn đầu kỳ cha sử dụng TK 15 1, 15 2 Giá trị vật liệu tồn đầu kỳ TK 11 1, 11 2, 3 31 TK 11 1, 11 2, 3 31, 411 ... TK 15 1, 15 2 TK 611 Giá trị vật liệu tồn đầu kỳ cha sử dụng TK 15 1, 15 2 Giá trị vật liệu tồn cuối kỳ TK 11 1, 11 2, 3 31 TK 11 1, 11 2, 3 31 Giảm giá đợc hởng giá trị hàng mua trả lại Giá trị vật liệu...
 • 72
 • 225
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghị quyết số 512001qh10giáo án sinh học 8 bài 51giáo án công nghệ 8 bài 51giáo án sinh học 9 bài 51thực hiện phép trừ 515bài giảng công nghệ 8 bài 51bài giảng công nghệ 7 bài 51giáo án công nghệ 7 bài 51giáo án hóa học 9 bài 51bài giảng công nghệ 10 bài 51giáo án công nghệ 10 bài 51bài giảng sinh học 7 bài 51giáo án sinh học 7 bài 51bài giảng khoa học 5 bài 51giáo án khoa học 5 bài 51Chương II. Bài 1. Những gì em đã biếtChương II. Bài 1. Những gì em đã biếtHỏi đáp 10 tại sao linh mục cúi hôn bàn thờDây truyền phân loại và đếm sản phẩmĐề tài: Công Nghệ Mạng Điện ThoạiHỏi đáp 13 tại sao sau Công Đồng Vaticanô II, linh mục chủ tế lại đứng đối diện với cộng đoànHỏi đáp 14 các bài đọc được chọn lựa như thế nàoÔn tập: Bảng đơn vị đo khối lượngÔn tập và bổ sung về giải toánÔn tập về giải toánSo sánh hai số thập phânHéc - taHỏi đáp 15 bài thánh vịnh có vai trò gìthiết kế biện pháp xây lắp và tổ chức thi công quá trình thành phần công tác san đất và đổ bê tông cốt thép tại chỗgiaotrinh nghecop pha gian giao okBài 19. Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộcông nghệ thi công dầm i 33LÝ THUYẾT MẠCHNgoại bệnh lý sách đào tạo bác sĩ đa khoa tập 1Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu của vải trong quá trình giặt, là (ủi)