khóa luận tốt nghiệp điều chế và khảo sát ứng dụng của vật liệu hấp phụ từ vỏ chuối

Nghiên cứu điều chế khảo sát ứng dụng muối kali hydroxycitrat

Nghiên cứu điều chế và khảo sát ứng dụng muối kali hydroxycitrat
... ñích nghiên c u - Xây d ng quy trình ñi u ch mu i kali hydroxycitrat - Kh o sát ng d ng c a mu i kali hydroxycitrat vi c gi m béo phì ñ ng v t (chu t) Đ i tư ng ph m vi nghiên c u 3.1 Đ i tư ng nghiên ... cách có hi u qu , khoa h c V i nh ng lý nêu trên, ch n ñ tài nghiên c u v i n i dung: Nghiên c u ñi u ch kh o sát ng d ng mu i kali hydroxycitrat t axit hydroxycitric ñư c chi t t v qu b a ñ ... d ng c a mu i kali hydroxycitrat chu t 2.2.10.1 Nguyên v t li u thí nghi m 2.2.10.2 Phương pháp ti n hành 12 CHƯƠNG - K T QU VÀ TH O LU N 3.1 K T QU KH O SÁT QUÁ TRÌNH T O MU I KALI C A (-)-HCA...
 • 27
 • 315
 • 0

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo, tính chất khả ứng dụng vật liệu xốp nano SiC định hình để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu màng aSiC đế Si loại không pha tạp có pha tạp loại p n Các màng aSiC ... việc nghiên cứu làm xốp SiC giới thu nhiều kết khả quan Tuy nhiên nghiên cứu SiC xốp chủ yếu tập trung vào vật liệu SiC tinh thể (cSiC) Còn vật liệu SiC định hình (aSiC), có gần đầy đủ tính chất ... 1.1.4 Các phương pháp chế tạo vật liệu SiC 12 1.1.5 .Vật liệu SiC định hình 17 1.2 Tổng quan vật liệu SiC xốp 18 1.2.1 Đại cươngvề vật liệu bán dẫn xốp 18 1.2.2 Giới thiệu chung vật liệu SiC xốp...
 • 188
 • 301
 • 1

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic định hình

Nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... porous aSiC layer on which small deep columnar pores are straight from surface to bottom of aSiC thin film We found that when we anodic etched aSiC in dilute HF/H2O solution, the C in aSiC always ... Title: Research on fabrication technology, properties and applicability of nanoporous amorphous SiC materials Major: States Physic Code: 62440104 Full name: Cao Tuan Anh Date of Birth: 15/03/1979 Training ... mechanism of Si makes morphology of porous SiC layer to have columnar pores We have found that when we anodic etched aSiC in dillute HF/EG electrolyte, Si in aSiC would be etched through directly etching...
 • 2
 • 237
 • 1

khóa luận tốt nghiệp chiến lược mô hình kinh doanh của các công ty sản xuất phần mềm việt nam

khóa luận tốt nghiệp chiến lược và mô hình kinh doanh của các công ty sản xuất phần mềm việt nam
... Lược KINH DOANH VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHẨN MỀM VIỆT NAM ì Chiến lược kinh doanh / Các định nghĩa chiến lược kinh doanh Vai trò chiên lược kinh doanh đôi với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ... lý luận chiến lược kinh doanh ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam Chương li: Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần phần mềm quàn lý doanh nghiệp Fast Chương IU: Đ ề xuất giải pháp hoàn thiện chiến ... T H Ư Ơ N G KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH FOREIGN TRÍ!DE UNIVERS1TT KHOA LUẬN TỐT NGHIỆP Về tài: CHIÊN LƯỢC VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH CỦA CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT PHẦN MÈM VIỆT NAM THƯ VIÊN ì HGOAl T h ù...
 • 97
 • 449
 • 1

khóa luận tốt nghiệp thực trạng giải pháp triển khai mô hình hải quan điện tử ở việt nam

khóa luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp triển khai mô hình hải quan điện tử ở việt nam
... hải quan điện tử1 5 1.3 Tổng quan hệ thống Hải quan điện tử Việt Nam 21 1.3.1 Hoàn cảnh đời Hải quan điện tử Việt Nam 21 1.3.2 Cơ sở pháp lý cho việc triển khai Hải quan điện tử Việt Nam 25 ... triển khai hình hải quan điện tử Việt Nam từ năm 2005 đến số quốc gia giới Chương III - Xu hướng áp dụng hình hải quan điện tử số nước giới giải pháp hoàn thiện hình hải quan điện tử Việt ... 2.4.3 Thực trạng áp dụng Hải quan điện tử Singapore 65 CHƯƠNG III – XU HƯỚNG ÁP DỤNG MÔ HÌNH HẢI QUAN ĐIỆN TỬ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN MÔ HÌNH HẢI QUAN ĐIỆN TỬ Ở...
 • 103
 • 796
 • 4

khóa luận tốt nghiệp dịch vụ thương mại dịch vụ của trung quốc việt nam trong giai đoạn thời kỳ hội nhập

khóa luận tốt nghiệp dịch vụ và thương mại dịch vụ của trung quốc và việt nam trong giai đoạn thời kỳ hội nhập
... TRIỂN DỊCH vụ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH vụ CỦA TRUNG Quốc VÀ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ì THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH vụ VÀ T H Ư Ơ N G MẠI DỊCH VỤ TRUNG QUỐC VỊ trí khu vực dịch vụ kinh tế Trung Quốc ... triển dịch vụ thương mại dịch vụ Việt Nam Trung Quốc trước sau gia nhập WTO Ì - So sánh mức độ cam kết, thời thách thức dịch vụ thương mại dịch vụ V i ệ t Nam Trung Quốc thòi kỳ h ộ i nhập - Bài ... dịch vụ vụ thể đó) m HỘI NHẬP CỦA TRƯNG QUỐC VÀ VỆT NAM TRONG LĨNH vực THƯƠNG MẠI DỊCH vụ QUỐC TÊ TRONG KHUÔN KHỔ WTO Các cam kết dịch vụ Trung Quốc 1.1 Cam kết chung Trong hửu hết lĩnh vực, Trung...
 • 122
 • 481
 • 0

khóa luận tốt nghiệp dịch vụ thương mại dịch vụ của trung quốc việt nam trong giai đoạn thời kỳ hội nhập

khóa luận tốt nghiệp dịch vụ và thương mại dịch vụ của trung quốc và việt nam trong giai đoạn thời kỳ hội nhập
... TRIỂN DỊCH vụ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH vụ CỦA TRUNG Quốc VÀ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ì THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH vụ VÀ T H Ư Ơ N G MẠI DỊCH VỤ TRUNG QUỐC VỊ trí khu vực dịch vụ kinh tế Trung Quốc ... triển dịch vụ thương mại dịch vụ Việt Nam Trung Quốc trước sau gia nhập WTO Ì - So sánh mức độ cam kết, thời thách thức dịch vụ thương mại dịch vụ V i ệ t Nam Trung Quốc thòi kỳ h ộ i nhập - Bài ... dịch vụ vụ thể đó) m HỘI NHẬP CỦA TRƯNG QUỐC VÀ VỆT NAM TRONG LĨNH vực THƯƠNG MẠI DỊCH vụ QUỐC TÊ TRONG KHUÔN KHỔ WTO Các cam kết dịch vụ Trung Quốc 1.1 Cam kết chung Trong hửu hết lĩnh vực, Trung...
 • 122
 • 605
 • 0

khóa luận tốt nghiệp phân tích định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

khóa luận tốt nghiệp phân tích và định giá cổ phiếu của các công ty tăng trưởng niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam
... Phân tích định giá cổ phiếu công ty tăng trưởng niêm yết 2010 thị trường chứng khoán Việt Nam Thị trường chứng khoán Việt Nam 48 Các công ty tăng trưởng thị trường chứng khoán Việt Nam ... nghiệp tăng trưởng, công tác phân tích định giá cổ phiếu doanh nghiệp tăng trưởng diễn thường xuyên Phân tích định giá cổ phiếu công ty tăng trưởng niêm yết 2010 thị trường chứng khoán Việt Nam ... tài Phân tích định giá cổ phiếu công ty tăng trưởng niêm yết 2010 thị trường chứng khoán Việt Nam CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TĂNG TRƢỞNG I KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TĂNG...
 • 112
 • 2,797
 • 7

Báo cáo khoa học: Bước đầu điều chế khảo sát vật liệu Spinel Liti-Mangan-Oxit làm cực dương cho pin sạc Liti-Ion pot

Báo cáo khoa học: Bước đầu điều chế và khảo sát vật liệu Spinel Liti-Mangan-Oxit làm cực dương cho pin sạc Liti-Ion pot
... 8,2185 8,2351 8,2448 Một số tạp chất tồn spinel gây mát điện dung lớn sử dụng spinel làm vật liệu cực dương cho pin sạc Mn2O3 So sánh phổ XRD spinel điều chế với Mn2O3 lập phương [01-071-0636] ... nguyên liệu EMDnm EMDt ban đầu không tồn Mn2O3, Mn2O3 diện thành phần pha mẫu spinel M4 M6 hình thành trình điều chế spinel nung nhiệt độ cao Hình XRD mẫu spinel điều chế, sử dụng điện cực đối ... discharge) Chế tạo điện cực dương từ vật liệu LiMn2O4 Toàn quy trình chế tạo vật liệu cực dương trình bày sơ đồ 400,3 mg M4 76,5 mg carbon 400,4 mg M6 76,0 mg carbon 400,4 mg M2 76,0 mg carbon Vật liệu...
 • 8
 • 132
 • 0

Báo cáo khoa học: Bước đầu điều chế khảo sát tính năng điện dung của điện cực Dioxít Mangan/phụ gia cho pin sạc ppt

Báo cáo khoa học: Bước đầu điều chế và khảo sát tính năng điện dung của điện cực Dioxít Mangan/phụ gia cho pin sạc ppt
... thiện tính chất điện hoá MnO2 - làm tăng điện dung Điều giải thích cho tượng phụ gia carbon có kích thước lớn (Cgr Cbl) không cải thiện tính điện hóa cho điện cực MnO2 mà làm giảm điện dung [11] ... thiện điện dung cuả điện cực MnO2 tất tốc độ quét Các phụ gia CNT, CNL Ni2+ có làm tăng điện dung MnO2 tốc độ quét thấp tính chất bị tốc độ quét tăng lên Ảnh SEM TEM mẫu điện cực MnO2/Csl cho thấy ... Lan) Tốc độ quét từ 5–50 mV/s khoảng 0–1 V Điện cực làm việc màng MnO2 hay MnO2/phụ gia chế tạo Điện cực đối lưới Ni x (cm2) Điện cực so sánh điện cực calomel bão hoà (SCE) Tất giá trị công trình...
 • 9
 • 259
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu sử dụng để tách loại một số kim loại nặng trong dung dịch.

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu và sử dụng để tách loại một số kim loại nặng trong dung dịch.
... tài: Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ trấu sử dụng để tách loại Chì Niken nước” MỞ ĐẦU Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến hấp phụ vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ trấu ... ion kim loại đến hấp phụ  Ứng dụng vật liệu hấp phụ để xử lý chì niken nước MỞ ĐẦU Phạm vi nghiên cứu Sử dụng vỏ trấu để chế tạo vật liệu hấp phụ Tách loại chì niken vật liệu hấp phụ chế tạo ... phụ vỏ trấu Tổng quan Thực trạng sử dụng vỏ trấu 1. Dùng vỏ trấu để lọc nước 2. Chế tạo vật liệu xây dựng 3. Sử dụng vỏ trấu tạo thành củi 4. Khí hóa vỏ trấu 5. Chế tạo vật liệu cách nhiệt Chế tạo...
 • 27
 • 412
 • 2

Điều chế khảo sát hoạt tính của than hoạt tính từ vỏ trấu

Điều chế và khảo sát hoạt tính của than hoạt tính từ vỏ trấu
... xuất than hoạt tính từ vỏ trấu Nhiệt độ hóa trấu khoảng 400 dung dịch NaOH nồng độ 20 N 60 70 550 , than trấu hoạt hóa khoảng Than hoạt tính vỏ trấu thu dùng hấp phụ màu sắc dầu DO Than hoạt tính ... trình điều chế than hoạt tính Trấu thô Rửa bụi, phơi khô 400 - 550 Than hóa 30 - 45 phút NaOH - 20 N Sấy khô Lọc than Hoạt hóa Rửa nước cất Than hoạt tính Hình 2-3 Quy trình điều chế than hoạt tính ... vỏ trấu để điều chế than hoạt tính, tận dụng loại phụ phẩm góp phần hạn chế môi trường bị ô nhiễm Xuất phát từ thực tế đó, em chọn đề tài luận văn tốt nghiệp Đại học Điều chế khảo sát hoạt tính...
 • 118
 • 317
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 chế tạo và khảo sát cấu trúc của vật liệu chứa chuyển tiếp dị chất cấu trúc nanôthực nghiệm chế tạo và khảo sát cấu trúc của vật liệu chứa chuyển tiếp dị chất nanô ứng dụng cho các linh kiện quang điện tửchế tạo và khảo sát cấu trúc của vật liệu poss pfcác kĩ thuật đo và khảo sát tính chất của vật liệu tio2nghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơđề tài khóa luận tốt nghiệp thuyết kế và chế tạo gàu tảikhóa luận tốt nghiệp thu thập và trồng khảo sát một số giống lúa địa phươngkhoa luan tot nghiep tien luong va ca khoan trich theo luongslide khoá luận tốt nghiệp bán hàng và xác định kết quả kinh doanhkhoa luan tot nghiep dong dao va vai tro cua dong daokhóa luận tốt nghiệp tích hợp giáo dục môi trường trong môn vật lý phổ thôngtiểu luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới ở hà nộitìm hiểu về bộ khuếch đại raman và khảo sát ứng dụng raman trong thiết kế tuyếnkhảo sát ứng dụng của tập thô trong lựa chọn và rút gọn đặc trưng cho bài toán nhận dạngthiết lập mô hình toán học và khảo sát ứng xử của gối đàn hồi chịu kích động động đất theo phương đứngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả