Biện pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong bài mỹ thuật lớp 8

Biện pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong bài mỹ thuật lớp 8 Mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975

Biện pháp dạy học theo hướng tích hợp liên môn trong bài mỹ thuật lớp 8 Mỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn 1954 - 1975
... NGHIỆM BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP LIÊN MÔN TRONG BÀI MỸ THUẬT 8: "MỸ THUẬT VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 195 4- 1975" ĐẠT HIỆU QUẢ CAO Năm học: 201 4-2 015 Tên đề tài: Biện pháp dạy học theo hướng "tích ... hội cập nhật liên tục yêu cầu đổi dạy học Đáp ứng với xu hướng vận dụng vào dạy học môn Mỹ thuật lớp thường thức Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 195 4- 1975 Dạy học theo hướng tích hợp liên môn: Âm nhạc, ... triển đội ngũ giáo viên môn Chính mà chọn nghiên cứu đề tài: Biện pháp dạy học theo hướng "tích hợp liên môn" tiết dạy mỹ thuật lớp 8: "Mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975" Mục đích nghiên...
 • 44
 • 343
 • 2

SKKN môn HĐNGLL: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG HĐGDNGLL

SKKN môn HĐNGLL: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRONG HĐGDNGLL
... mơn, vấn đề sống thân người giáo viên tự rèn luyện cho số kỹ dạy học sống - Dạy học theo hướng tích hợp đổi phương pháp dạy học kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển lực học sinh; đồng ... phương pháp dạy - học Đổi tổ chức lớp học, tài liệu dạy- học, phương pháp dạy - học, đánh giá học sinh Dạy học tích hợp phương pháp đổi dạy học, quan điểm dạy học nhằm hình thành phát triển học sinh ... Giảng dạy hoạt động ngồi lên lớp B Tên sáng kiến: Một số biện pháp dạy học tích hợp nhằm nâng cao hiệu rèn luyện kỹ sống cho học sinh HĐDHNGLL trường THPT Tịnh Biên C Lĩnh vực: Hoạt động dạy học...
 • 42
 • 106
 • 0

Phát triển năng lực của học sinh từ dạy học theo hướng tích hợp, liên môn

Phát triển năng lực của học sinh từ dạy học theo hướng tích hợp, liên môn
... để phát triển lực học sinh dạy học giáo viên cần phải thay đổi phương pháp dạy học mình, chuyển từ dạy học định hướng nội dung sang định hướng phát triển lực cho học sinh phương pháp dạy tích hợp, ... đề tích hợp, liên môn chương trình học - Xác định lực phát triển cho học sinh chủ đề - Xác định kĩ thuật dạy học phù hợp với chủ đề tích hợp liên môn để học sinh trở thành chủ thể việc học từ ... .trang Tích hợp - liên môn gì? .trang Nhiệm vụ giáo viên học sinh .trang Một số kĩ thuật dạy học áp dụng dạy học tích hợp, liên môn phát triển lực học sinh trang...
 • 16
 • 339
 • 0

skkn đề tài một số biện pháp dạy học theo hướng tích cực và giáo dục kĩ năng phát triển trong giờ thể dục

skkn đề tài một số biện pháp dạy học theo hướng tích cực và giáo dục kĩ năng phát triển trong giờ thể dục
... : Bài dạy minh họavà kết I Bài giảng minh họa: - Ngời thực Nguyễn Thị Hiến 20 Trờng tiểu học Khai Thái - -SKKN- Một số biện pháp dạy học theo hớng tích cực giáo dục phát triển thể dục- BI ... Thị Hiến Trờng tiểu học Khai Thái - -SKKN- Một số biện pháp dạy học theo hớng tích cực giáo dục phát triển thể dục- thu nhng tri thc ó sp t sn Nhng hot ng ca hc sinh cú th k theo cỏch suy ngh ... Trờng tiểu học Khai Thái - -SKKN- Một số biện pháp dạy học theo hớng tích cực giáo dục phát triển thể dục- - Trc õy quan nim ỏnh giỏ cũn phin din , giỏo viờn gi c quyn ỏnh giỏ , dy hc theo hng...
 • 27
 • 423
 • 1

skkn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn chương IX hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường hóa học lớp 12 và tổ chức hoạt động ngoại khóa

skkn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn chương IX hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường  hóa học lớp 12 và tổ chức hoạt động ngoại khóa
... thức liên môn ChươngIX: Hóa học vấn đề phát triển kinh tế, hội, môi trường - hóa học lớp 12 tổ chức hoạt động ngoại khoá" a Tính giải pháp: Giáo viên tổ chức dạy học theo dự án, dạy học theo hoạt ... đạt qua học hoạt động ngoại khóa để hướng tới mục tiêu sáng kiến đổi phương pháp dạy học theo hướng tích hợp vận dụng kiến thức liên môn đồng thời tổ chức hoạt động ngoại khoá để định hướng nghề ... tri thức I.4 Giáo viên học sinh tiến hành hoạt động dạy học theo tiến trình dạy học: 4.1 Chương IX: Hoá học môi trường : Kế hoạch chi tiết hoạt động dạy học * Đối với 43: Hóa học vấn đề phát triển...
 • 28
 • 215
 • 2

Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa môn công nghệ 11 tại trường THPT nguyễn huệ quận 9

Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa môn công nghệ 11 tại trường THPT nguyễn huệ  quận 9
... nghiên cứu: Việc cải ti n PPDH nhằm tích cực hóa ng i học môn Công nghệ 11 tr ng THPT Nguyễn Huệ Khách thể nghiên cứu: GV – HS kh i 11 t i tr ng THPT Quá trình d y học môn công nghệ 11 4.Gi ăthuy ... PPDH môn Công nghệ 11 t i tr ng THPT Nguyễn Huệ ch a t o cho HS tính tích cực, ch đ ng học tập nên hiệu học tập c a HS ch a cao N u PPDH đ c cải ti n theo h ớng tích cực hóa ng Công nghệ 11 s ... theo h ớng tích cực hóa ng i học Nhiệm v 2:Phân tích đặc m môn Công nghệ 11 tr Nhiệm v 3:Tìm hi u thực tr ng v d y học Công nghệ cải ti nPPDH theo h ớng tích cực ng ng PT tr ng PT nay, từ i học...
 • 145
 • 231
 • 0

Áp dụng dạy học theo hướng tích hợp cho môn học giác sơ đồ trên máy tính tại trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vinatex thành phố hồ chí minh

Áp dụng dạy học theo hướng tích hợp cho môn học giác sơ đồ trên máy tính tại trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật vinatex thành phố hồ chí minh
... nghiên c u Phân tích, tổng hợp cơăs lý lu n v d y h c tích hợp Kh o sát ho tăđ ng d y h c th c tế Trang Xây d ng quy trình d y h c tích hợp phù hợp cho môn h c Giác đ máy tính h cao đẳng ngh Th ... ng tích hợp cho môn h c giác đ trên máy tính. ăĐ mong mu n sinh viên c aătr ngăCĐăKT-KT Vinatex TP.HCM tĕngăhứng thú, tính tích c c, tính t giác, sáng t o t h că trongă tr ng h c nâng cao kỹ ... 14 Theo ThS TrầnăVĕnăN ch, Phó V tr ng GV ậCB qu n lý d y ngh cho biết “ Dạy học tích hợp hiểu hình thức dạy học kết hợp dạy lý thuyết thực hành để dạy cho người học hình thành lực nhằm áp ứng...
 • 167
 • 213
 • 0

Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa môn công nghệ 11 tại trường trung học phổ thông nguyễn huệ – quận 9

Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa môn công nghệ 11 tại trường trung học phổ thông nguyễn huệ – quận 9
... cứu tiến hành thực đề tài Cải tiến phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hóa môn Công nghệ 1 1tại trƣờng Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ Quận 9 2.Mục tiêu –Nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu Cải tiến ... PPDH theo hướng tích cực hóa người học Nhiệm vụ 2:Phân tích đặc điểm môn Công nghệ 11 trường PT Nhiệm vụ 3:Tìm hiểu thực trạng dạy học Công nghệ trường PT nay, từ cải tiếnPPDH theo hướng tích cực ... LỜI CẢM ƠN Luận văn Cải tiến phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa môn Công nghệ 11 trường THPT Nguyễn Huệ Quận 9 kết trình học tập nghiên cứu trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp HCM Tác...
 • 22
 • 245
 • 0

biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ở các trường trung học phổ thống vùng cao tỉnh bắc kạn

biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh ở các trường trung học phổ thống vùng cao tỉnh bắc kạn
... vùng cao thuộc sơ GD&ĐT tỉnh Bắc Kạn chọn đề tài: Biện pháp ̉ đạo đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh trường THPT vùng cao tỉnh Bắc Kạn làm luân văn cao ... Các hoạt động đạo thực đổi PPDH theo hướng tích cực hiệu trưởng trường THPT vùng cao tỉnh Bắc Kạn 71 Kết luận chương 76 Chƣơng BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PPDH THEO HƢỚNG TÍCH CỰC HÓA ... 3.2 Biện pháp đạo đổi PPDH theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức hs trường THPT vùng cao tỉnh Bắc Kạn 79 3.2.1 Biện pháp 1: Bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán quản lý, GV đổi PPDH theo...
 • 126
 • 291
 • 0

Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học rất phù hợp với đổi mới mục tiêu của chương trình môn Thể Dục

Phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoá người học rất phù hợp với đổi mới mục tiêu của chương trình môn Thể Dục
... khác phù hợp với nội dung tiết học có tác dụng thiết thực đến học Để hoàn thành mục tiêu môn học để chứng minh đợc phơng pháp trò chơi thi đấu đợc áp dụng thờng xuyên dạy môn thể dục đem lại hiệu ... tốt mục tiêu học ,cũng nh mục tiêu chung môn học ngời giáo viên không đơn áp dụng phơng pháp cách thụ động , mà cần phải sáng tạo sử dụng cách hợp lý dạng trò chơi thi đấu vào tiết dạy , theo ... phải chon trò chơi cho phù hợp với nội dung tiết học hay nội dung học , vừa làm cho học vui tơi , học sinh tự giác mà bổ trợ cho nội dung tăng cờng thể lực cho học sinh Trong trình chon trò chơi...
 • 11
 • 57
 • 0

Skkn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY BÀI “SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ

Skkn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY BÀI “SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ
... Biện pháp thực hiện: Đưa sườn theo cách riêng, sau cách giảng dạy lai hoá số tập vận dụng III / Nội dung phương pháp: Bài Sự lai hoá obitan nguyên tử I/ Khái niệm lai hoá: 1/ Khái niệm : Sự lai hoá ... thái lai hoá Sp3 Phân tử SO2 O=S → O Số obitan lai hoá S = 2+1=3 Vậy S trạng thái lai hoá sp2 Phân tử CO2 O=C=O Số obitan lai hoá O = +0 =2 Vậy O trạng thái lai hoá sp Phân tử C2H4 CH2=CH2 Số obitan ... điểm obitan lai hoá có đầu nở rộng đầu bị thu hẹp II/ Các kiểu lai hoá thường gặp: 1/ Lai hoá sp3: Là tổ hợp AO s với AO –p nguyên tử tham gia liên kết tạo thành obitan lai hoá sp3 định hướng...
 • 9
 • 827
 • 13

Skkn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY BÀI “SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ”

Skkn: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH CỰC TRONG DẠY BÀI “SỰ LAI HOÁ CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ”
... Đưa sườn theo cách riêng, sau cách giảng dạy lai hoá số tập vận dụng III / Nội dung phương pháp: Bài Sự lai hoá obitan nguyên tử I/ Khái niệm lai hoá: 1/ Khái niệm : Sự lai hoá obitan nguyên tử ... để AO hoá trị tham gia lai hoá - AO lai hoá có mức lượng xấp xỉ thuộc lớp - Các obitan lai hoá có lượng kích thước hoàn toàn khác định hướng không gian - Số obitan lai hoá thu tổng số obitan ... điểm obitan lai hoá có đầu nở rộng đầu bị thu hẹp II/ Các kiểu lai hoá thường gặp: 1/ Lai hoá sp3: Là tổ hợp AO s với AO –p nguyên tử tham gia liên kết tạo thành obitan lai hoá sp3 định hướng...
 • 9
 • 603
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: xay dung ke hoach day hoc theo huong tich hop o mon my thuat thcsphương pháp dạy học theo hướng tích cực ở tiểu họckế hoạch dạy học theo hướng tích hợpđổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cựccác phương pháp dạy học theo hướng tích cựcxây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợpsáng kiến kinh nghiệm môn ngữ văn áp dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực lấy học sinh làm trung tâmlập kế hoạch dạy học theo hướng tích hợpmodum 14 xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợpphương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa trong giải toán có lời văn lớp 5thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoávận dụng các quan điểm hiện đại của lý luận dạy học trong việc thiết kế phương pháp dạy học theo hướng tích cực hoátác phẩm trữ tình của tố hữu hàm chứa những khả năng cho phép dạy học theo hướng tích hợpphương pháp dạy học theo hướng tích cực 14tích hợp liên môn trong bài nhật bảnCông bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Công bố thông tin số 1194 TB-TMT-HĐQT ngày 24 8 2015Công bố thông tin số 1229 TB-TMT-HĐQT ngày 27 8 2015GCN DK chung khoan so 7 2010 GCNCP VSD 3TB Ong Pham Van Hong lam Pho TGĐ Cty TMT ngay 01 8 2014Ngh quy t H QT s 562 TMT Thanh l p C(ng ty ConThông báo so 901 TB-TMT-HDQT ngày 06 12 2013.Giay uy quyen thuc hien công bo thông tin so 902 UQ-TMT-HDQT ngày 06 12 2013.C(ng b th(ng tin s 923 b n post websiteThực tập sinh lý bệnh miễn dịchChuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longsứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhânChuyên đề hóa hữu cơ phần este lipit của tác giả lưu huỳnh văn longChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnTin hoc 6 nam hoc 2016 2017ASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnDe thi olympic so cap 2015SƯu tầm một số tài liệuDE THI TOAN TUOI THO 2017